Alerizon® 5mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Alerizon® film tableta; 5mg; blister, 1x10kom

  • ATC: R06AX27
  • JKL: 1058210
  • EAN: 8600097430630
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Alerizon® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Alerizon® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Alerizon® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Alerizon

5mg, film tablete

desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle četiri dana morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Alerizon i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alerizon3. Kako se uzima lek Alerizon4.

Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati lek Alerizon6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Alerizon i čemu je namenjen

Šta je lek Alerizon?

Lek Alerizon sadrži aktivnu supstancu desloratadin koji pripada grupi antihistaminika.

Kako deluje lek Alerizon?

Lek Alerizon je lek koji se koristi protiv alergije i koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.

Kada je potrebno koristiti lek Alerizon?

Lek Alerizon ublažava simptome alergijskog rinitisa zapaljenje nosnih puteva izazvano alergijom kao što su npr. polenska groznica i alergija na grinje kod odraslih osoba i adolescenata uzasta 12 godina i starijih. Simptomi alergiskog rinitisa uključuju: kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca, svrab, crvenilo i suzenje očiju.

Lek Alerizon se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom promene na koži usled alergije, kao što su svrab kože i koprivnjača.

Simptomi su ublaženi tokom celog dana, što Vam pomaže da nastavite sa Vašim normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alerizon

Lek Alerizon ne smete uzimati:

ako ste preosetljivi alergični na desloratadin, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u leku videti odeljak 6 ili na loratadin.

Upozorenja i mere opreza

Obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Alerizon:

ako imate oslabljenu funkciju bubrega

ako imate epileptične napade u anamnezi ili porodičnoj istoriji bolesti.

Primena kod dece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od 12 godina.

Drugi lekovi i Alerizon

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nema poznatih interakcija leka Alerizon sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Alerizon sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Alerizon se može uzimati uz obrok ili na prazan želudac.Savetuje se oprez kada se lek Alerizon uzima sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se uzimanje leka Alerizon u toku trudnoće i dojenja.

Nema dostupnih podataka o uticaju na plodnost muškaraca i žena.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će lek Alerizon da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Iako većina ljudi ne oseti pospanost, pacijentima se savetuje da se ne uključuju u aktivnosti koje zahtevaju mentalnu budnost, kao što je vožnja automobila ili rukovanje mašinama dok ne utvrdite kako ovaj lek utiče na Vas.

Lek Alerizon sadrži izmalt

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Alerizon

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i adolescenti uzrast 12 godina i stariji:

Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno uz čašu vode, sa ili bez hrane.

Lek Alerizon je namenjen za oralnu upotrebu.

Vaš lekar će odrediti od kog tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Alerizon.

Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni kraće od 4 dana u nedelji ili kraćeod 4 nedelje, lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje, lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.

Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva koja Vam je dao Vaš lekar.

Ako ste uzeli više leka Alerizon nego što treba

Uzimajte lek Alerizon samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni simptomi kodslučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Alerizon nego što Vam je propisano, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Alerizon

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate terapiju po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Alerizon

prekidu terapije konsultujte se sa Vašim lekarom.Ako imate bilo kakva pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

postmarketinškom periodu praćenja desloratadina, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija otežano disanje, zviždanje u grudima, svrab, koprivnjača i otok. Ukoliko osetite bilo koje od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah pozovite hitnu medicinsku pomoć.

kliničkim studijama kod odraslih osoba, neželjena dejstva su bila slična kao u grupi koja je primala placebo. Međutim, umor, suva usta i glavobolja su prijavljene mnogo češće nego kod placebo grupe. Kod adolescenata, glavobolja je bila najčešće prijavljeno neželjeno dejstvo.

kliničim studijama sa desloratadinom prijavljena su sledeća neželjena dejstva:

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

OdrasliTokom postmarketinškog praćenja desloratadina, sledeća neželjena dejstva su zabeležena:

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

halucinacije vidne ili slušne obmane, vrtoglavica, pospanost, nesanica, nemir sa ubrzanimpokretima tela, konvulzije grčevi

ubrzan rad srca, palpitacije subjektivni osećaj lupanja srca

bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, otežano varenje hrane, proliv

povećane vrednosti enzima jetre, povećane vrednosti bilirubina, zapaljenje jetre hepatitis

bolovi u mišićima

teške alergijske reakcije osip i otok lica, usana, usta i jezika, koprivnjača, svrab, otežano disnje i mogući gubitak svesti

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

produženje QT intervala promene na EKG nalazu

žutica žuta prebojenost kože i/ili beonjača

fotosenzitivnost povećana osetljivost kože na sunce, čak i u slučajevima slabog sunca, i na UV svetlost ultraljubičastu svetlost, npr.UV svetlost solarijuma

neuobičajena slabost

neuobičajeno ponašanje

povećanje apetita i telesne mase

DecaNepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

usporen rad srca, poremećaj srčanog ritma, produženje QT intervala promene na EKG nalazu, neuobičajeno ponašanje, agresija

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ,ili farmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Alerizon

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Alerizon, posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju „Važi do:“, Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca..

Lek čuvati na temperaturi do 30˚C u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Alerizon

Aktivna supstanca:Jedna film tableta sadrži: 5 mg desloratadina

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete

izomalt; skrob kukuruzni, preželatinizovan; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-oksid,

teški;hidroksipropilceluloza; krospovidon tip A; megnezijum-stearat

Film obloga tablete

Opadry II blue 85F30605: polivinilalkohol; titan-dioksid E171; makrogol/PEG

3350; talk; FD&C Blue #2/ Indigo carmine aluminium lake E 132

Kako izgleda lek Alerizon i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne film tablete plave boje, prečnika oko 6,5 mm.

Unutrašnje pakovanje leka je PCTFE/PVC/Al blister sa 10 film tabletaSpoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 film tabletaukupno 10 film tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

HEMOFARM AD. VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac

Proizvođač:

STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2 – 18, Bad Vilbel, NemačkaSPECIFAR SA, Agia Varvara, 1, 28 Octovriou str., Grčka

Napomena: U štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka tj. da se navedesamo proizvođač date serije leka, a ostali da se izostave.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03513-17-001 od 18.06.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji