Alerizon® 0.5mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Alerizon® oralni rastvor; 0.5mg/mL; boca staklena, 1x60mL

  • ATC: R06AX27
  • JKL: 3058268
  • EAN: 8600097430616
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Alerizon® oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Alerizon® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Alerizon® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Alerizon

0,5 mg/mL, oralni rastvor

desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Alerizon i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alerizon3. Kako se uzima lek Alerizon4.

Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati lek Alerizon6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Alerizon i čemu je namenjen

Šta je lek Alerizon?

Lek Alerizon, oralni rastvor je lek koji sadrži aktivnu supstancu desloratadin koji pripada grupi antihistaminika.

Kako deluje lek Alerizon?

Lek Alerizon, oralni rastvor je lek koji se koristi protiv alergije i koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.

Kada je potrebno koristiti lek Alerizon?

Lek Alerizon ublažava simptome alergijskog rinitisa zapaljenje nosnih puteva izazvano alergijom kao što su npr. polenska groznica i alergija na grinje kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta od godinu dana i starije.Simptomi alergiskog rinitisa uključuju: kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.

Lek Alerizon oralni rastvor se takođe koristi za ublažavanje simptoma urtikarije promene na koži usled alergije, kao što su svrab kože i koprivnjača.

Simptomi su ublaženi tokom celog dana, što Vam pomaže da nastavite sa Vašim normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alerizon

Lek Alerizon ne smete uzimati:

ako ste alergični na desloratadin, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka navedenih u odeljku 6 ili na loratadin.

Upozorenja i mere opreza

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Alerizon ukoliko:

imate oslabljenu funkciju bubrega- imate epileptične napade u ličnoj ili porodičnoj anamnezi.

Primena kod dece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od godinu dana.

Drugi lekovi i lek Alerizon

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Nema poznatih interakcija leka Alerizon sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Alerizon sa hranom, pićima i alkoholom

Lek Alerizon se može uzimati uz obrok ili na prazan želudac.Savetuje se oprez kada se lek Alerizon uzima sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite dete, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.

Ne preporučuje se uzimanje leka Alerizon, oralni rastvor u toku trudnoće i dojenja.

Nema dostupnih podataka o uticaju na plodnost muškaraca i žena.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ovaj lek ne bi trebalo da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Iako većina ljudi ne oseti vrtoglavicu i pospanost, pacijentima se preporučuje da se ne angažuju u aktivnostima koje zahtevaju posebnu mentalnu opreznost, kao što su upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama, dok sami ne procene kako ovaj lek deluje na njih

Lek Alerizon sadrži sorbitol, tečni i natrijum

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži 1,928 mmol natrijuma po dozi za odrasle i decu stariju od 12 godina. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Doza leka za decu mlađu od 12 godina sadrži manje od 1 mmol natrijuma po dozi.

3. Kako se uzima lek Alerizon

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Primena leka kod dece

Deca uzrasta od 1 do 5 godina:Preporučena doza je 2,5 mL 1/2 zapremine šprica od 5 mL oralnog rastvora leka Alerizon, jednom dnevno.

Deca uzrasta od 6 do 11 godina:Preporučena doza je 5 mL jedan špric zapremine 5 mL oralnog rastvora leka Alerizon, jednom dnevno.

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i stariji:

Preporučena doza je 10 mL dva šprica zapremine 5 mL oralnog rastvora leka Alerizon, jednom dnevno.

Za tačno odmeravanje preporučene doze leka, koristite graduisani špric, ukupne zapremine 5 mL, graduisan na svakih 0,5 mL .

Lek Alerizon je namenjen za oralnu upotrebu.Progutajte dozu oralnog rastvora, zatim popijte malo vode. Možete uzeti ovaj lek uz obrok ili na prazan želudac.

Lekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete, pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Alerizon, oralni rastvor.

Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni kraće od 4 dana u nedelji ili kraće od 4 nedelje,Vaš lekar će Vam preporučiti plan terapije što će zavisiti od istorije i toka Vaše bolesti.

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje, lekar Vam može propisati duže trajanje terapije.

Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato treba da sledite uputstva koja Vam je dao Vaš lekar.

Ako ste uzeli više leka Alerizon nego što treba

Uzimajte lek Alerizon, oralni rastvor samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave teškisimptomi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Alerizon nego što Vam je propisano, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Alerizon

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate terapiju po uobičajenom rasporedu. Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Alerizon

Terapiju ne treba prekidati bez prethodne konsultacije sa lekarom ili farmaceutom.

Ako imate bilo kakva pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

postmarkentiškom periodu praćenja desloratadina, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, koprivnjača i otok. Ukoliko osetite bilo koje od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah potražite savet lekara.

kliničkim studijama kod većine dece i odraslih, neželjena dejstva su bila slična kao u grupi koja je primala placebo. Međutim, česta neželjena dejstva kod dece mlađe od 2 godine su bila: proliv, povišena telesnatemperatura i nesanica, dok su kod odraslih zamor, suva usta i glavobolja zabeleženi češće nego nakonuzimanja tableta placeba.

kliničim studijama sa desloratadinom prijavljena su sledeća neželjena dejstva:

Česta kod dece mlađe od 2 godine

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

povišena telesna temperatura

OdrasliČesta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Tokom postmarketinškog praćenja desloratadina, sledeća neželjena dejstva su zabeležena:

OdrasliVeoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

● teške alergijske reakcije

● osip i otok lica, usana, usta i jezika, koprivnjača, svrab, otežano disanje i mogući gubitak svesti

● osećaj lupanja ili nepravilan rad srca

● ubrzan rad srca

● bol u stomaku

● osećaj mučnine

● povraćanje

● nadražen želudac

● proliv dijareja,otežano varenje hrane dispepsija

● vrtoglavica

● pospanost

● nesanica

● bol u mišićima

● halucinacije

● epileptični napadi

● nemir i ubrzani pokreti tela

● zapaljenje jetre

● odstupanja od normalnih vrednosti funkcionalnih testova jetre

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

pojačan apetit

promena ponašanja,

produženje QT intervala promene u radu srca

žutica žuta prebojenost kože i/ili beonjača

fotosenzitivnost povećana preosetljivost kože na sunce čak i u slučaju slabog sunca-oblačnog vremena kao i na UV svetlost zračenje u solarijumu

neuobičajena slabost

povećanje telesne mase

DecaNepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

usporen rad srca, poremećaj srčanog ritma, produženje QT intervala promene u radu srca, neuobičajeno ponašanje, agresija.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceutaili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Alerizon

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Alerizon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 2 meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Alerizon

Aktivna supstanca je desloratadin

Jedan mililitar oralnog rastvora sadrži 0,5 mg desloratadina

Pomoćne supstance su: sorbitol, tečni nekristališući; propilenglikol; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-citrat; hipromeloza 2910; sukraloza; dinatrijum-edetat; aroma tutti frutti, voda prečišćena.

Kako izgleda lek Alerizon i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor, bez stranih čestica.

Unutrašnje pakovanje je boca od tamnog stakla tip III sa sigurnosnim zatvaračem za decu sa višeslojnim polietilenskim uloškom ili sigurnosnim zatvaračem sa spoljnim slojem od polipropilena i unutrašnjim slojem od polietilena, koja sadrži 60 mL oralnog rastvora.Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca, graduisani špric, ukupne zapremine 5 mL, graduisan na svakih 0,5 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac

Proizvođač:

1. BALKANPHARMA-TROYAN AD, 1 Krayrechna Str. Troyan, Bugarska2. STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2 – 18, Bad Vilbel, Nemačka

Napomena: U štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka tj. da se navede samo proizvođač date serije leka, a ostali da se izostave

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-03945-17-001 od 30.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji