AEROGAL® 0.5mg/mL sirup


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo AEROGAL® sirup; 0.5mg/mL; boca staklena, 1x60mL

  • ATC: R06AX27
  • JKL: 3058278
  • EAN: 8608808107048
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

AEROGAL® sirup uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za AEROGAL® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za AEROGAL® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

0,5 mg/mL, sirup

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

Kako se uzima lek AEROGAL

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek AEROGAL

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

Lek AEROGAL sadrži desloratadin, koji je antihistaminik.

Lek AEROGAL, sirup je antialergijski lek koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.

Lek AEROGAL, sirup ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom zapaljenje nosnih puteva prouzrokovano alergijom, npr.polenska kijavica ili alergija na grinje kod odraslih pacijenata, adolescenata i dece od godinu dana i starije. Ovi simptomi uključuju kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.

Lek AEROGAL sirup se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom promene na koži izazvane alergijom. Ti simptomi uključuju svrab po koži i koprivnjaču.

Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana, što Vam pomaže da normalno obavljate svoje dnevne aktivnosti i da normalno spavate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

Lek AEROGAL, sirup ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na desloratadin, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6 ili na loratadin.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek AEROGAL, sirup:

ukoliko imate oslabljenu funkciju bubrega.

ukoliko u svojoj ili porodičnoj istoriji bolesti imate epileptične napade.

Primena kod dece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od godinu dana.

Drugi lekovi i lek AEROGAL

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nisu poznate interakcije leka AEROGAL sa drugim lekovima.

Uzimanje leka AEROGAL sa hranom, pićima i alkoholom

Lek AEROGAL možete uzimati uz obrok ili na prazan želudac.Savetuje se oprez kada se lek AEROGAL primenjuje sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se uzimanje leka AEROGAL, sirup u toku trudnoće i dojenja.

Nisu dostupni podaci o uticaju leka AEROGAL na plodnost kod muškaraca i žena.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će lek AEROGAL uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Iako se kod većine ljudi ne javlja pospanost, pacijentima se savetuje da se ne uključuju u aktivnosti koje zahtevaju mentalnu budnost, kao što je vožnja automobila ili rukovanje mašinama, dok ne utvrde kako ovaj lek deluje na njih.

Lek AEROGAL sadrži saharozu, polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje i natrijum

Lek AEROGAL sirup u svom sastavu sadrži saharozu 500 mg/mL. U slučaju netolerancije na pojedinešećere, obavestite svog lekara pre upotrebe leka AEROGAL.

Ovaj lek takođe sadrži i polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje, koje može izazvati stomačne tegobe i dijareju proliv.

obzirom na to da lek sadrži i 1,92 mmola natrijuma po dozi, savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.Ovaj lek sadrži manje količine etanola alkohola iz arome višnje, manje od 100 mg po dozi.

3. Kako se uzima lek AEROGAL

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Primena leka kod dece

Deca uzrasta od 1 do 5 godina:Preporučena doza je 2,5 mL polovina kašičice od 5 mL sirupa jednom dnevno.

Deca uzrasta od 6 do 11 godina: Preporučena doza je 5 mL jedna kašičica od 5 mL sirupa jednom dnevno.

Odrasli i adolescenti uzrasta 12 godina i stariji

Preporučena doza je 10 mL dve kašičice od 5 mL sirupa jednom dnevno.

Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

Progutajte preporučenu dozu sirupa, a zatim popijte malo vode. Možete uzeti ovaj lek nezavisno od unosa hrane, uz obrok ili na prazan želudac.

Vaš lekar će odrediti od kog tipa alergijskog rinitisa bolujete, pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek AEROGAL sirup.

Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manjeod 4 nedelje, lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene vaše istorije bolesti.

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji ili duže od 4 nedelje, lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.

Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva svog lekara.

Ako ste uzeli više leka AEROGAL nego što treba

Uvek uzimajte lek AEROGAL samo na način kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka AEROGAL sirupa nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek AEROGAL

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek AEROGAL

prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka AEROGAL, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nakon stavljanja u promet desloratadina, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcijaotežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, koprivnjača i otok. Ukoliko primetite neko od ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah potražite savet lekara.

kliničkim studijama, kod većine dece i odraslih neželjena dejstva su bila otprilike ista kao neželjena dejstva kod pacijenata koji su uzimali placebo. Međutim, česta neželjena dejstva kod dece mlađe od 2 godine bila su proliv, povišena telesna temperatura i nesanica, dok su kod odraslih umor, suva usta i glavobolja zabeleženi češće nego nakon uzimanja tableta placeba.

kliničkim studijama sa desloratadinom zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

Česta:

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Česta kod dece mlađe od 2 godine

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

povišena telesna temperatura,

Nakon stavljanja desloratadina u promet, prijavljena su neželjena dejstava sa sledećom učestalošću:

Veoma retka

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek:

teške alergijske reakcije,

palpitacije osećaj lupanja srca ili nepravilan srčani rad,

ubrzan rad srca,

bol u želucu,

nadražen želudac,

dijareja proliv,

bol u mišićima,

halucinacije,

epileptični napadi,

nemir sa pojačanim pokretima tela,

zapaljenje jetre,

odstupanja od normalnih vrednosti testova funkcije jetre.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

neuobičajena slabost

žuta prebojenost kože i/ili beonjača

fotosenzitivnost povećana osetljivost kože na sunce, čak i u slučaju slabog sunca, i na UV zračenje, na primer UV zračenje u solarijumu,

poremećaj srčanog ritma,

neuobičajeno ponašanje,

povećanje telesne mase, povećan apetit,

depresivno raspoloženje,

suvoća očiju.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

usporeni otkucaji srca,

poremećaj srčanog ritma,

neuobičajeno ponašanje,

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek AEROGAL

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek AEROGAL, posle isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjem pakovanju nakon: „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Uslovi čuvanja pre prvog otvaranja leka: čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju. Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju, najduže 24 dana.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek AEROGAL

Aktivna supstanca je desloratadin. Jedan mililitar sirupa sadrži 0,5 mg desloratadina.Pomoćne supstance su: polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje; propilenglikol; natrijum-citrat; limunska kiselina bezvodna; saharoza; natrijum-benzoat E211; aroma višnje sadrži propilenglikol i 0,5-2,5%v/v etanola: aromatične supstance, aromatični preparati, prirodne aromatične supstance, propilenglikol E1520, etanol: 0,5-2,5% v/v; voda prečišćena.

Kako izgleda lek AEROGAL i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan do svetložut rastvor, sa mirisom višnje.

Unutrašnje pakovanje je boca od smeđeg stakla hidrolitičke grupe III, zatvorena belim rebrastim zatvaračemod polietilena ili od polipropilena, sa sigurnosnim prstenom od polietilena.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca sa 60 mL sirupa i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRADBatajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept

Broj i datum dozvole:

515-01-02384-22-001 od 17.05.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji