Cinqaero® originalno uputstvo


Proizvodi: UAB TEVA BALTICS, Litvanija

Nosilac dozvole: ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

< Cinqaero® dodatne informacije

Ovo je originalno zvanično uputstvo koje je javno dostupno. Zbog preciznosti informacija preuzeto je sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije - ALIMS.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji