Apeneta® originalno uputstvo


Proizvodi: KRKA D.D., NOVO MESTO, Slovenija

Nosilac dozvole: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

< Apeneta® dodatne informacije

Ovo je originalno zvanično uputstvo koje je javno dostupno. Zbog preciznosti informacija preuzeto je sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije - ALIMS.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji