Cialis® 20mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cialis® film tableta; 20mg; blister, 1x2kom

  • ATC: G04BE08
  • JKL: 1139201
  • EAN: 8606007080810
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cialis® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cialis® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cialis® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cialis

20 mg, film tablete

tadalafil

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu. Ovo uključuje

bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Cialis i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cialis3. Kako se primenjuje lek Cialis4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Cialis6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cialis i čemu je namenjen

Lek Cialis se koristi u terapiji erektilne disfunkcije kod odraslih muškaraca. To je stanje u kome muškarac ne može da postigne ili da održi erekciju neophodnu za seksualnu aktivnost. Dokazano je da lek Cialis značajno popravlja sposobnost postizanja i održavanja erekcije penisa potrebne za seksualnu aktivnost.

Lek Cialis sadrži aktivnu supstancu tadalafil koja pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze tipa 5. Nakon seksualne stimulacije lek Cialis deluje tako što pomaže opuštanje krvnih sudova u penisu omogućavajući dotok krvi. Rezultat ovoga je poboljšana erektilna funkcija. Lek Cialis Vam neće pomoći ukoliko nemate erektilnu disfunkciju.

Važno je napomenuti da Cialis ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Cialis

Lek Cialis ne smete primenjivati:

ako ste alergični na tadalafil ili na bilo koju pomoćnu supstancu ovog leka navedenu u odeljku 6

ako uzimate bilo koji oblik organskih nitrata ili donora azotnog oksida kao što je amil-nitrat. To je

grupa lekova ”nitrati” koja se koristi za terapiju angine pektoris ”bol u grudima”. Dokazano je da lek Cialis pojačava dejstvo ovih lekova. Ukoliko uzimate bilo koji oblik nitrata ili niste sigurni da li ih uzimate, posavetujte se sa svojim lekarom

ako imate ozbiljno srčano oboljenje ili ste nedavno u poslednjih 90 dana, imali srčani udar

ako ste nedavno, u prethodnih 6 meseci, imali moždani udar

ako imate nizak krvni pritisak ili neregulisan visok pritisak

ako ste ikada imali gubitak vida zbog ishemije optičkog nerva NAION

koja nije posledica

zapaljenjskog procesa prednje arterije, odnosno oboljenja koje se opisuje kao ”infarkt oka”

ako uzimate riociguat. Ovaj lek se koristi za lečenje plućne arterijske hipertenzije tj. povišenog

krvnog pritiska u plućima i hronične tromboembolijske plućne hipertenzije tj., visokog krvnog pritiska u plućima kao posledice krvnih ugrušaka. Pokazalo se da inhibitori PDE5, kao što je lekCialis, pojačavaju hipotenzivna dejstva ovog leka na smanjenje krvnog pritiska. Ukoliko uzimate riociguat ili ako niste sigurni, obratite se svom lekaru.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Cialis.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Cialis.

Ako uzimate lek Cialis za lečenje erektilne disfunkcije, morate imati u vidu da seksualna aktivnost nosi sa sobom moguće rizike po pacijente sa oboljenjem srca jer ga dodatno opterećuje Ako imate srčanih tegoba, recite to svom lekaru.

Pre uzimanja ovog leka porazgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko imate:

srpastu anemiju abnormalnost crvenih krvnih zrnaca

multipli mijelom karcinom koštane srži

leukemiju karcinom krvnih ćelija

bilo kakvu deformaciju penisa

ozbiljnih problema sa jetrom

teških problema sa bubrezima

Nije poznato da li je lek Cialis efikasan u terapiji erektilne disfunkcije kod pacijenata:

podvrgnutih hirurškoj intervenciji karlice

kod kojih je odstranjena cela ili deo prostate zajedno sa nervima radikalna prostatektomija sa uklanjanem nerava.

Ako osetite iznenadni gubitak ili slabljenje vida, prestanite da uzimate lek Cialis i odmah se obratite svom lekaru.

Kod nekih pacijenata koji su uzimali tadalafil primećeno je slabljenje ili iznenadan gubitak sluha. Iako nije poznato da li je ovaj događaj direktno povezan sa tadalafilom, ako primetite slabljenje ili iznenadan gubitak sluha, prestanite sa upotrebom leka CIALIS i odmah se javite svom lekaru.

Lek Cialis nije namenjen za primenu kod žena.

Deca i adolescenti

Lek Cialis nije namenjen za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lekovi i Cialis

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nemojte uzimati lek Cialis ukoliko već koristite nitrate.

Lek Cialis može uticati na dejstvo nekih lekova ili oni mogu da utiču na efikasnost leka Cialis. Recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko već uzimate:

alfa-blokatore koriste se za terapiju visokog krvnog pritiska ili urinarnih simptoma povezanih

sa benignom hiperplazijom prostate

druge lekove koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska

inhibitore 5-alfa reduktaze lek koji se koristi se za terapiju benigne hiperplazije prostate.

lekove kao što je ketokonazol za terapiju gljivičnih infekcija i inhibitore proteaza za terapiju

AIDS ili HIV infekcije

fenobarbiton, fenitoin i karbamazepin lekovi koji se korite u lečenju epilepsije

rifampicin, eritromicin, klaritromicin ili itrakonazol za lečenje infekcija

druge lekove za terapiju erektilne disfunkcije.

Uzimanje leka Cialis sa hranom ili pićima

Za informacije o dejstvu alkohola pogledati odeljak 3. Sok od grejpfruta može uticati na to koliko efikasno deluje lek Cialis i treba ga oprezno koristiti. Obratite se lekaru za dodatne informacije.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Lek Cialis nije namenjen za upotrebu kod žena!Prilikom primene leka kod pasa primećena je smanjena produkcija semene tečnosti u testisima. Smanjenje količine semene tečnosti je primećeno kod nekih muškaraca. Malo je verovatno da ovi efekti utiču na smanjenje plodnosti.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Kod muškaraca koji su u kliničkim studijama uzimali lek, zabeležena je vrtoglavica kao neželjeno dejstvo. Pre upravljanja motornim vozilom ili mašinama morate pažljivo proveriti kako lek Cialis deluje na Vas.

Lek Cialis sadrži laktozu

slučaju intolerancije na neke šećere, posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se primenjuje lek Cialis

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Cialis film tablete namenjen je za oralnu primenu isključivo kod muškaraca. Uzmite celu tabletu sa dovoljno vode. Tabete se mogu uzimati nezavisno od obroka.

Preporučena početna doza

je 10 mg pre planirane seksualne aktivnosti. Ukoliko ja ova preporučena doza

preslaba, Vaš lekar Vam može povećati dozu na 20 mg.

Lek Cialis se uzima najmanje 30 minuta pre seksualne aktivnosti i može biti efikasan i do 36 sati nakon uzimanja tablete.

Nemojte uzimati lek Cialis više od jednom dnevno. Lek Cialis film tablete od 10 mg i 20 mg je namenjen za upotrebu pre predstojeće seksualne aktivnosti i ne preporučuje se kontinuirana svakodnevna upotreba.

Važno je da shvatite da lek Cialis ne deluje ako ne postoji seksualna stimulacija. Vama i Vašem partneru će biti potrebna predigra baš kao i u slučaju kada ne koristite lek za erektilnu disfunkciju.

Upotreba alkohola može uticati na Vašu sposobnost da postignete erekciju i može privremeno da Vam snizi krvni pritisak. Ako ste uzeli ili planirate da uzmete lek Cialis izbegavajte preterani unos alkohola koncentracija alkohola u krvi veći od 0,08 % ili veća pošto može doći do povećanja rizika od vrtoglavice kada ste u stojećem položaju.⃰ Film tablete leka Cialis u jačini od 20mg se ne mogu deliti, pa se stoga pomoću njih ne mogu postići doze od 2,5 mg, 5 mg i 10 mg. Lek Cialis nije registrovan u Srbiji u jačinama od 2,5 mg, 5 mg i 10 mg.

Ukoliko mislite da lek Cialis suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu!

Ako ste uzeli više leka Cialis

nego što je trebalo

Ako uzmete više leka nego što bi trebalo ili ako ih neko drugi uzme, odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom lek ili pakovanje leka. Mogu Vam se javiti neželjena dejstva opisana u odeljku 4.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da ima neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih koji ga upotrebljavaju. Ovi neželjeni efekti su obično blagi do umereni.

Ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjnih dejstava prekinite upotrebu leka i odmah potražite medicinsku pomoć:

alergijske reakcije uključujući i osip na koži javlja se povremeno

bol u grudima - nemojte koristiti lekove koji sadrže organske nitrate već odmah potražite hitnu

medicinsku pomoć javlja se povremeno

prijapizam, produžena, dugotrajna i potencijalno bolna erekcija nakon uzimanja leka Cialis

javlja se retko. Ukoliko imate erekciju koja traje duže od 4 sata, odmah se obratite lekaru

iznenadni gubitak vida javlja se retko.

Ostala prijavljena neželjena dejstva su:

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najvi

na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

glavobolja, bol u leđima, bol u mišićima, bol u rukama i nogama, naleti crvenila lica, zapušenost nosa i otežano varenje.

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najvi

na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

vrtoglavica, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, vraćanje sadržaja iz želuca refluks, zamućen vid, bol u očima, otežano disanje, prisustvo krvi u semenoj tečnosti i/ili urinu, produžena erekcija, osećaj lupanja srca, ubrzan puls, povišen krvni pritisak, nizak krvni pritisak, krvarenje iz nosa, zujanje u ušima, otok šaka, stopala i članaka periferni edem i osećaj umora.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najvi

na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek:

nesvestica, konvulzije i prolazni gubitak pamćenja, otok očnih kapaka, crvenilo očiju, iznenadno slabljenje ili gubitak sluha, koprivnjača crveni pečati na površini kože praćeni svrabom, krvarenje iz penisa, prisustvo krvi u semenoj tečnosti i pojačano znojenje.

Pored toga, kod muškaraca koji su uzimali lek Cialis retko su prijavljeni srčani udar i moždani udar. Kod većine ovih muškaraca bilo je poznato da su imali srčane probleme i pre uzimanja leka Cialis.

Delimično, privremeno ili stalno smanjenje ili gubitak vida na jednom ili oba oka je takođe prijavljeno kao neželjeno dejstvo.

Neka dodatna retka neželjena dejstva

uočena su kod muškaraca koji uzimaju lek Cialis, a koja se nisu

javljala tokom kliničkih studija. Ove neželjena dejstva uključuju:

migrenu, otok lica, teške alergijske reakcije koje izazivaju otok lica ili grla, teške osipe na koži, neke poremećaje koji utiču na protok krvi u očima, poremećaje srčanog ritma, anginu pektoris i iznenadnu smrt usled prestanka rada srca.

Vrtoglavica je neželjeno dejstvo prijavljeno sa većom učestalošću kod pacijenata starijih od 75 godina koji su uzimali lek Cialis. Dijareja je prijavljivana češće kod muškaraca starijih od 65 godina koji su uzimali lek Cialis.

Prijava neželjenih dejstava

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cialis

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!

Ne smete koristiti lek Cialis posle isteka roka upotrebe naznačenog na spolja[njem i unutrašnjem pakovanju nakon ”Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi građana. Neupotrbljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa

komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Cialis

Aktivna supstanca je tadalafil.Jedna film tableta sadrži 20 mg tadalafila.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; hidroksipropilceluluza; celuloza,mikrokristalna

natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat

Film obloga tablete: Color Mixture Opadry II Yellow 32K1288414: laktoza,monohidrat; hipromeloza; triacetin; titan-dioksid E171; gvožđeIII-oksid, žuti E172; talk.

Kako izgleda lek Cialis i sadržaj pakovanja

Film tableta.Film tableta svetložutosmeđe boje, oblika badema, sa oznakom ”C 20” na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PCTFE/Al, jedan blister sa 2 film tablete od 20 mg.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 2 film tablete od 20 mgukupno 2 film tablete i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

PREDSTAVNIŠTVO ELI LILLY SUISSE SA, BEOGRAD NOVI BEOGRAD

Vladimira Popovića 38-40, Beograd

Prizvođač:LILLY, S.A., Avda de la Industria 30, Alcobendas, Madrid, Španija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Cialis, film tableta, 2 x 20 mg:515-01-01968-19-001 od 19.11.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji