Cellcept® 500mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cellcept® film tableta; 500mg; blister, 15x10kom

  • ATC: L04AA06
  • JKL: 1014083
  • EAN: 8606102767579
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cellcept® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cellcept® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cellcept® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cellcept

5.0 mg, film tablete

mikofenolna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Cellcept i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cellcept

Kako se uzima lek Cellcept

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Cellcept

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Cellcept i čemu je namenjen

Pun naziv Vašeg leka je Cellcept 500 mg film tablete.U ovom uputstvu je korišćen kraći naziv Cellcept.

Lek Cellcept sadrži mikofenolatmofetil.

Pripada grupi lekova koji se nazivaju imunosupresivi.

Lek Cellcept se koristi kako bi se sprečilo da Vaš organizam odbaci transplantirani organ:

Bubreg, srce ili jetru.

Lek Cellcept se koristi u kombinaciji sa drugim lekovima:

Ciklosporin i kortikosteroidi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cellcept

UPOZORENJEMikofenolat izaziva oštećenja ploda i pobačaje. Ukoliko ste žena u reproduktivmom periodu morate da dostavite negativan test na trudnoću pre nego što započnete lečenje i morate da se pridržavate saveta o kontracepciji koje će Vam dati Vaš lekar.

Lekar će razgovarati sa Vama i dati Vam pisane informacije, naročito u vezi uticaja mikofenolata na nerođenu bebu. Pažljivo pročitajte informacije i pratite uputstva. Ukoliko ne razumete informacije u potpunosti, pitajte svog lekara da Vam objasni pre nego što uzmete mikofenolat. Takođe, pogledajte detaljnije informacije u ovom Uputstvu u odeljku “ Upozorenja i mere opreza” i “Trudnoća i dojenje”.

Lek Cellcept ne smete uzimati:

Ako ste alergični preosetljivi na mikofenolatmofetil, mikofenolnu kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Cellcept navedene u odeljku 6.

Ako ste žena koja može da zatrudni i ako niste dostavili negativan test na trudnoću pre prve terapije, jer mikofenolat izaziva oštećenje ploda i pobačaje.

Ako ste trudni ili planirate trudnoću ili ako postoji mogućnost da budete trudni.

Ako ne koristite efikasnu kontracepciju videti odeljak „Trudnoća, kontracepcija i dojenje”.

Ne uzimajte ovaj lek ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Cellcept.

Upozorenja i mere opreza

Pre uzimanja leka Cellcept morate odmah obavestiti svog lekara ako:

primetite znakove infekcije npr. povišena telesna temperatura, bol u grlu

se neočekivano pojave modrice ili krvarenje

imate ili ste nekada imali problema sa sistemom za varenje, npr. čir na želucu.

planirate trudnoću ili zatrudnite tokom uzimanja leka Cellcept.

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, pre uzimanja leka Cellcept odmah obavestite svog lekara.

Uticaj sunčeve svetlosti

Lek Cellcept smanjuje odbrambene mehanizme Vašeg organizma. Zbog toga, postoji povećani rizik da se razvije rak kože. Prema tome, morate ograničiti izlaganje sunčevoj svetlosti i UV zracima tako što ćete:

nositi odgovarajuću zaštitnu odeću koja takođe prekriva Vašu glavu, vrat, ruke i noge

koristiti sredstva za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom.

Drugi lekovi i lek Cellcept

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.To je zato što lek Cellcept može uticati na to kako neki drugi lekovi deluju. Takođe, i drugi lekovi mogu uticati na to kako lek Cellcept deluje.

Posebno recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova pre nego što započnete terapiju lekom Cellcept:

azatioprin ili druge lekove koji suzbijaju aktivnost Vašeg imunskog sistema - daju se pacijentima posle operacije presađivanja organa.

holestiramin - koristi se za lečenje pacijenata sa visokim vrednostima holesterola u krvi .

rifampicin - antibiotik koji se koristi u prevenciji i lečenju infekcija kao što je tuberkuloza TBC

antacide ili inhibitore protonske pumpe - koriste se za probleme sa želudačnom kiselinom kao što jeporemećaj varenja

lekove koji vezuju fosfate - upotrebljavaju se kod pacijenata sa hroničnom slabošću bubrega kako bi se smanjila resorpcija fosfata u krv.

Vakcine

Ukoliko je potrebno da tokom uzimanja leka Cellcept budete vakcinisani živom vakcinom, razgovarajte prvo sa svojim lekarom ili farmaceutom. Lekar će Vas posavetovati koje vakcine možete primiti.

Ne smete donirati krv tokom terapije lekom Cellcept i najmanje 6 nedelja nakon prestanka terapije. Muškarci ne smeju da doniraju spermu tokom terapije i u periodu od 90 dana nakon prekida terapije.

Uzimanje leka Cellcept sa hranom i pićima

Uzimanje hrane ili pića nema uticaja na Vašu terapiju lekom Cellcept.

Trudnoća, kontracepcija i dojenje

Kontracepcija za žene na terapiji lekom Cellcept

Ako ste žena u reproduktivmom periodu morate uvek koristiti 2 efikasne metode kontracepcije uz terapiju lekom Cellcept, i to:

pre početka terapije lekom Cellcept

tokom čitavog trajanja terapije lekom Cellcept

tokom 6 nedelja nakon prestanka terapije lekom Cellcept.

Razgovarajte sa svojim lekarom o odgovarajućoj kontracepciji za Vas. To će zavisiti od Vaše individualne situacije.

Odmah obavestite svog lekara ukoliko smatrate da Vaša kontracepcija nije bila efikasna ili

ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu za kontracepciju.

Spadate među žene koje nisu u reproduktivnom periodu i ne mogu da zatrudne ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas:

Vi ste u postmenopauzi, tj. imate najmanje 50 godina i poslednju menstruaciju ste imali pre više od

godinu dana ukoliko su Vam menstruacije prestale zato što ste se lečili od raka, još uvek postoji šansa da možete da zatrudnite

jajovodi i oba jajnika su Vam odstranjeni bilateralna salpingo-ooforektomija

materica Vam je hirurški odstranjena histerektomija

Vaši jajnici više ne rade prerani prestanak rada jajnika, potvrđen od strane specijaliste ginekologa

dijagnostikovano Vam je jedno od sledećih retkih stanja, sa kojim se neki pacijenti rađaju a koje

onemogućava začeće: genopit XY, Tarnerov sindrom ili ageneza materice

Vi ste dete/adolescent i još niste imali prvu menstruaciju.

Kontracepcija za muškarce na terapiji lekom Cellcept

Morate uvek korisiti kondom tokom terapije i još 90 dana nakon prestanka terapije lekom Cellcept. Ukoliko planirate da imate decu, lekar će razgovarati sa Vama o rizicima i drugim terapijama koje možete uzimati da bi sprečili odbacivanje transplantiranog organa.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte lekara ili farmaceuta za savet pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. Lekar će razgovarati sa Vama o rizicima u slučaju trudnoće i drugim terapijama koje možete uzeti da bi sprečili odbacivanje transplantiranog organa, ako:

planirate trudnoću.

Vam je izostala ili mislite da Vam je izostala menstruacija, imate neuobičajeno menstrualno krvarenje

ili sumnjate da ste trudni.

imate seksualne odnose bez efikasne metode kontracepcije.

Ukoliko ipak zatrudnite tokom terapije mikofenolatom, morate odmah da obavestite svog lekara. Međutim, nastavite da uzimate lek Cellcept dok ne odete na pregled.

Trudnoća

Mikofenolat vrlo često uzrokuje pobačaj 50% i teška oštećenja nerođene bebe 23-27%. Prijavljena oštećenja ploda uključuju anomalije ušiju, očiju , lica rascep usne/nepca, razvoja prstiju, srca, jednjaka cev koja povezuje grlo i želudac, bubrega i nervnog sistema na primer

kada kosti kičme nisu

pravilno razvijene. Kod bebe se može javiti jedno ili više navedenih oštećenja.

Ako ste žena koja može da zatrudni, morate dostaviti negativan test na trudnoću pre započinjanja terapije i morate se pridržavati saveta o kontracepciji koje će Vam dati Vaš lekar. Vaš lekar može da traži više od jednog testa da bi bio siguran da niste trudni pre započinjanja terapije.

Dojenje

Ne uzimajte lek Cellcept ukoliko dojite zato što male količine leka mogu preći u majčino mleko.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije pokazano da Cellcept umanjuje Vašu sposobnost da upravljate vozilima i rukujete mašinama.

3. Kako se uzima lek Cellcept

Uvek uzimajte lek Cellcept tačno onako kako je to propisao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Koliko leka da uzmete

Količina leka koju uzimate zavisi od vrste transplantacije koju ste imali. Uobičajene doze su prikazane u nastavku teksta. Terapija će se nastaviti sve dok su Vam potrebni imunosupresivni lekovi da se spreči odbacivanje presađenog organa.

Transplantacija bubrega

Prva doza se daje unutar 3 dana nakon presađivanja.

Dnevna doza je 4 tablete 2 g leka koje se uzimaju podeljeno u dve doze.

To znači da uzimate 2 tablete ujutru i 2 uveče.

Pedijatrijska populacija od 2 do 18 godina:

Doza zavisi od visine i telesna mase deteta.

Vaš lekar će odrediti najprimereniju dozu zavisno od visine i telesna mase deteta površine tela merene u metrima kvadratnim ili m

Preporučena doza je 600 mg/m

uzima se dva puta na dan.

Transplantacija srca

Prva doza se daje unutar 5 dana nakon presađivanja.

Dnevna doza je 6 tableta 3 g leka koje se uzimaju podeljeno u dve doze.

To znači da uzimate 3 tablete ujutru i 3 uveče.

Pedijatrijska populacija:

Nema dovoljno podataka o primeni leka Cellcept kod dece kojoj je presađeno srce.

Transplantacija jetre

Prva doza se daje u roku od najmanje 4 dana po operaciji presađivanja, čim budete sposobni da gutate lekove.

Dnevna doza je 6 tableta 3 g leka koje se uzimaju podeljeno u dve doze.

To znači da uzimate 3 tablete ujutru i 3 uveče.

Pedijatrijska populacija:

Nema podataka o primeni leka Cellcept kod dece kojoj je presađena jetra.

Uzimanje leka

Tablete progutajte cele sa dovoljnom količinom vode čaša vode.

Nemojte ih lomiti, niti gnječiti.

Ako ste uzeli više leka Cellcept nego što treba

Ako uzmete više leka Cellcept nego što bi trebalo ili ako neko drugi slučajno proguta Vaš lek, odmah potražite medicinski savet ili odmah idite u bolnicu. Ponesite kutiju leka sa sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Cellcept

Ako ikada zaboravite da uzmete svoj lek, uzmite ga čim se setite, a onda nastavite da ga uzimate u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cellcept

Ne smete prekidati sa terapijom lekom Cellcept dok Vam to ne naloži Vaš lekar. Ako prekinete terapiju lekom Cellcept može se povećati verovatnoća od odbacivanja Vašeg transplantiranog organa. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebno hitno medicinsko lečenje :

imate znake infekcije kao što su povišena telesna temperatura ili bol u grlu

imate neočekivanu pojavu modrica ili krvarenja

imate osip, oticanja lica, usana, jezika ili grla, sa otežanim disanjem – možda imate ozbiljnu alergijsku reakciju na lek kao što su anafilaksa, angioedem.

Uobičajena neželjena dejstva

neke od uobičajenijih neželjenih dejstava spadaju proliv, manji broj belih krvnih zrnaca ili crvenih krvnih zrnaca, infekcije i povraćanje. Vaš lekar će Vam redovno kontrolisati krvnu sliku radi praćenja promena u:

broju krvnih ćelija

koncentraciji supstanci u krvi, poput šećera, masnoća, holesterola.

Deca mogu imati neželjena dejstva češće od odraslih. To uključuje proliv, infekcije, manji broj belih i crvenih krvnih zrnaca.

Odbrana od infekcija

Lek Cellcept smanjuje odbrambene mehanizme Vašeg organizma da bi sprečio odbacivanje presađenog organa. Zbog toga Vaš organizam neće biti kao inače otporan na infekcije, pa možete biti podložniji infekcijama. To uključuje infekcije mozga, kože, usta, želuca i creva, pluća i mokraćnog sistema.

Rak limfoidnog tkiva i kože

Kod vrlo malog broja pacijenata koji uzimaju lek Cellcept razvio se rak limfoidnog tkiva i kože, što se može dogoditi kod pacijenata koji uzimaju ovu vrstu lekova – imunosupresive.

Sistemska neželjena dejstva

Možete imati neželjena dejstva koja pogađaju Vaš organizam u celini. To uključuje ozbiljne alergijske reakcije kao što su anafilaksa, angioedem, povišena telesna temperatura, osećaj umora, problemi sa spavanjem, bolovi kao što su bolovi u stomaku, grudima, zglobovima ili mišićima ili tokom mokrenja, glavobolja, simptomi slični gripu i otoci.

Ostala neželjena dejstva mogu obuhvatati:

Probleme sa kožom

akne, groznica herpes simplex, pojasasti osip herpes zoster, kožne izrasline, opadanje kose, ospa, svrab.

Probleme sa mokrenjem

problemi sa bubrezima ili neodložna potreba za mokrenjem.

Poremećaje digestivnog sistema i usta

otok desni i čirevi u ustima

zapaljenje pankreasa, debelog creva ili želuca

crevni poremećaji uključujući krvarenje, problemi sa jetrom

zatvor, mučnina, poremećaj varenja, gubitak apetita, gasovi.

Poremećaje nervnog sistema

vrtoglavica, pospanost, utrnulost

nevoljno drhtanje, grčenje mišića, konvulzije

uznemirenost ili depresija, promene mišljenja i raspoloženja.

Poremećaje srca i krvnih sudova

promene krvnog pritiska, abnormalni srčani otkucaji, proširenje krvnih sudova.

Probleme sa plućima

zapaljenje pluća, bronhitis

kratak dah, kašalj, koji mogu biti uzrokovani bronhiektazijama stanje pri kojem su vazdušni putevi u plućima neuobičajeno prošireni ili plućnom fibrozom nastajanje ožiljnog tkiva u plućima. Razgovarajte sa svojim lekarom u slučaju upornog kašlja ili kratkog daha.

tečnost u plućima ili unutar grudnog koša

problemi sa sinusima.

Ostali poremećaji

gubitak telesne mase, giht, povišena koncentracija šećera u krvi, krvarenje, modrice.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Cellcept

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Cellcept posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

Šta sadrži lek Cellcept

Svaka film tableta sadrži 500 mg mikofenolatmofetila.

Pomoćne supstance su: Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; povidon K-90; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.

Film obloga: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; titan-dioksid E171; makrogol 400; indigo carmin aluminium lake E132; gvožđeIII-oksid, crveni E172.

Kako izgleda lek Cellcept i sadržaj pakovanja

Izdužene, na oba kraja zaobljene, bikonveksne film tablete svetloljubičaste boje sa utisnutom oznakom “Roche” na jednoj strani i “CellCept 500” na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 15 blistera sa po 10 film tabletai Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:ROCHE D.O.O. BEOGRADMilutina Milankovića 11aBeograd

Proizvođač:F.HOFFMANN-LA ROCHE LTDGrenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno, lek se može izdavati i nalekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-05230-16-001 od 14.11.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

Lek Cellcept je indikovan u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima za profilaksu akutnog odbacivanja transplantata kod pacijenata sa alogenim transplantatom bubrega, srca ili jetre.

Doziranje i način primene

Terapiju lekom Cellcept smeju da započnu i vode samo lekari specijalisti odgovarajuće kvalifikacije u oblasti transplantacije.

Upotreba kod transplantacije bubrega

OdrasliPrimenu oralnog oblika leka Cellcept treba započeti u prva 72 časa po transplantaciji. Preporučena doza kod pacijenata kojima je izvršena transplantacija bubrega je 1 g dva puta na dan dnevna doza je 2 g.

Pedijatrijska populacija uzrasta od 2 do 18 godinaPreporučena doza mikofenolatmofetila je 600 mg/m

oralno primenjena dva puta dnevno do maksimalnih

g dnevno. Cellcept tablete se smeju propisivati samo pacijentima čija je površina tela veća od 1,5 m

dozi od 1 g dva puta na dan dnevna doza 2 g. Budući da se u ovoj starosnoj grupi neke neželjene reakcije pojavljuju sa većom učestalošću videti odeljak: „Neželjena dejstva” nego kod odraslih, može biti potrebnoprivremeno smanjenje doze ili prekid lečenja; ovo iziskuje da se u obzir uzmu relevantni klinički faktori uključujući i težinu reakcije.

Pedijatrijska populacija uzrasta <2 godinePostoje ograničeni podaci o bezbednosti i efikasnosti primene kod dece mlađe od 2 godine. Ti podaci nisu dovoljni da bi se mogle dati preporuke za doziranje, pa se stoga upotreba u ovoj starosnoj grupi ne preporučuje.

Upotreba kod transplantacije srca

OdrasliPrimenu oralnog oblika leka Cellcept treba započeti u prvih 5 dana po transplantaciji. Preporučena doza kod pacijenata kojima je transplantirano srce je 1,5 g dva puta na dan dnevna doza je 3 g.

Pedijatrijska populacijaNisu dostupni podaci za pedijatrijske pacijente kojima je transplantirano srce.

Upotreba kod transplantacije jetre

OdrasliIntravenski oblik leka Cellcept treba primenjivati tokom prva 4 dana po transplantaciji jetre, a primenu oralnog oblika leka Cellcept treba započeti odmah nakon toga, čim to bude podnošljivo za pacijenta.Preporučena oralna doza kod pacijenata kojima je transplantirana jetra je 1,5 g i daje se dva puta dnevno dnevna doza je 3 g.

Pedijatrijska populacijaNisu dostupni podaci za pedijatrijske pacijente kojima je transplantirana jetra.

Upotreba kod posebnih populacija pacijenata

Stariji pacijentiPreporučena doza od 1 g dva puta na dan za pacijente kojima je transplantiran bubreg, a 1,5 g dva puta na dan za one kojima je transplantirano srce ili jetra je primerena za pacijente starijeg životnog doba.

Oštećenje funkcije bubregaKod pacijenata sa teškim hroničnim oštećenjem funkcije bubrega brzina glomerularne filtracije <25mL/min/1,73m

kojima je transplantiran bubreg, izvan neposrednog posttransplantacionog perioda,

treba izbegavati doze veće od 1 g primenjene dva puta na dan. Ove pacijente treba takođe pažljivo posmatrati. Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata kod kojih postoperativno dolazi do odloženefunkcije bubrežnog grafta videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka. Nisu dostupni podaci za pacijente sa transplantiranim srcem ili jetrom, a koji imaju teško hronično oštećenje funkcije bubrega.

Teško oštećenje funkcije jetreNije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa transplantiranim bubregom i teškim oštećenjem parenhima jetre. Nisu dostupni podaci za pacijente sa transplantiranim srcem, a koji imaju teško oboljenjeparenhima jetre.

Terapija tokom epizoda odbacivanjaMikofenolna kiselina engl.

mycophenolic acid,

MPA je aktivni metabolit mikofenolatmofetila.

Odbacivanje transplantiranog bubrega ne dovodi do promene u farmakokinetici MPA, pa nije potrebno smanjenje doze ili prekid davanja leka Cellcept. Ne postoji osnova za prilagođavanje doze kod odbacivanja transplantiranog srca. Nisu dostupni farmakokinetički podaci tokom odbacivanja transplantata jetre.

Način primene

Oralna upotreba.

Mere opreza koje je potrebno preduzeti pre rukovanja lekom ili pre primene leka

Budući da je mikofenolatmofetil pokazao teratogena dejstva kod pacova i kunića, Cellcept tablete se ne smeju drobiti.

Kontraindikacije

Lek Cellcept se ne sme davati pacijentima koji su preosetljivi na mikofenolatmofetil, mikofenolnu kiselinu ili neku od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku: „Lista pomoćnih supstanci”.Zabeležene su reakcije preosetljivosti na lek Cellcept videti odeljak: „Neželjena dejstva”.

Lek Cellcept se ne sme davati ženama u reproduktivnom dobu koje ne koriste visoko efektivne mere kontracepcije videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”.

Kod žena u reproduktivnom dobu terapija lekom Cellcept ne sme se započinjati bez prethodnogsprovođenja testa na trudnoću kojim bi se isključila nenamerna primena leka u trudnoći videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”.

Lek Cellcept se ne sme koristiti tokom trudnoće osim ako ne postoji odgovarajuća alternativna terapija za sprečavanje odbacivanja transplantata videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”.

Lek Cellcept se ne sme davati ženama koje doje videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

NeoplazmePacijenti koji primaju imunosupresivne terapije koje obuhvataju kombinaciju lekova, uključujući i lek Cellcept su izloženi povećanom riziku od razvoja limfoma i drugih maligniteta, posebno kože videti odeljak: „Neželjena dejstva”. Ovaj rizik je izgleda povezan sa intenzitetom i trajanjem imunosupresije, a nesa upotrebom nekog određenog leka. Kao opšti savet za smanjenje rizika od kancera kože, izloženost

sunčevim i ultravioletnim UV zracima treba ograničiti tako što će se nositi zaštitna odeća i koristiti sredstva za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom.

InfekcijePacijenti lečeni imunosupresivima, uključujući lek Cellcept, su u povećanom riziku od razvoja oportunističkih infekcija bakterijskih, gljivičnih, virusnih i protozoalnih, infekcija koje mogu imati smrtni ishod i sepse videti odeljak: „Neželjena dejstva”. Takve infekcije uključuju reaktivaciju latentnih virusa, kao što su hepatitisa B ili hepatitisa C i infekcije uzrokovane polioma virusima nefropatija povezana sa BK virusom, progresivna multifokalna encefalopatija PML povezana sa JC virusom. Prijavljeni su slučajevi hepatitisa usled reaktivacije hepatitisa B ili hepatitisa C kod pacijenata nosilaca ovih virusa koji su tretirani imunosupresivima. Ove infekcije su veoma često povezane sa visokim ukupnim imunosupresivnim opterećenjem i mogu dovesti do teških i životno ugrožavajućih stanja, što lekar treba da uzme u obzir u diferencijalnoj dijagnozi kod imunosupresivnih pacijenata sa pogoršanjem bubrežne funkcije ili pogoršanjem neuroloških simptoma. Kod pacijenata koji su primali lek Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima prijavljeni su slučajevi hipogamaglobulinemije povezane sa rekurentnim infekcijama. U nekim od prijavlljenih slučajeva prelazak sa leka Cellcept na druge imunosupresive je doveo do normalizacije nivoa IgG u serumu. Pacijentima koji uzimaju lek Cellcept i kod kojih se razviju rekurentne infekcije mora se meriti vrednost imunoglobulina u serumu. U slučajevima dugotrajne, klinički značajne hipogamaglobulinemije treba razmotriti preduzimanje odgovarajućih kliničkih mera, uzimajući u obzir potentno citostatičko dejstvo koje mikofenolna kiselina ima na T- i B-limfocite.

literaturi su objavljeni izveštaji o slučajevima bronhiektazija kod odraslih i dece koji su primili lek Cellcept u kombinaciji s drugim imunosupresivima. U nekim od ovih slučajeva zamena leka Cellcept drugim imunosupresivom imala je za posledicu poboljšanje respiratornih simptoma. Rizik od nastanka bronhiektazija može biti povezan sa hipogamaglobulinemijom ili sa direktnim delovanjem na pluća.Takođe, prijavljeni su izolovani slučajevi intersticijalne bolesti pluća i plućne fibroze, od kojih su neki bili sa smrtnim ishodom videti odeljak: „Neželjena dejstva”. Preporučuje se praćenje stanja pacijenata koji razviju perzistentne plućne simptome, kao što su kašalj i dispneja.

Krv i imunski sistemPacijente koji primaju lek Cellcept treba kontrolisati kako bi se uočili znakovi neutropenije, koja može biti povezana sa samim lekom Cellcept, drugim lekovima, virusnim infekcijama ili nekim kombinacijama ovih uzročnika. Pacijentima koji uzimaju lek Cellcept treba raditi kompletnu krvnu sliku jednom nedeljno tokom prvog meseca, dva puta mesečno tokom drugog i trećeg meseca terapije, a onda jednom mesečno do kraja prve godine. Ako se razvije neutropenija ukupan broj neutrofila < 1,3 x 10

/mikrolitru može biti primereno

da se primena leka Cellcept prekine ili obustavi.

Prijavljeni su slučajevi izolovane aplazije eritrocita

pure red cell aplasia-

PRCA kod pacijenata koji su

lečeni lekom Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima. Mehanizam kojim mikofenolatmofetil uzrokuje PRCA je nepoznat. PRCA može da se reši redukcijom doze ili prekidom terpije lekom Cellcept. Promene u terapiji lekom Cellcept kod pacijenata sa transplantatom, treba da bude sprovedena pod odgovarajućim nadzorom kako bi se smanjio rizik od odbacivanja grafta videti odeljak: „Neželjena dejstva”.

Pacijentima koji koriste lek Cellcept treba savetovati da odmah prijave svaku pojavu infekcije, neočekivane pojave modrica, krvarenja ili bilo koje manifestacije depresije koštane srži.

Pacijente treba upozoriti da tokom terapije lekom Cellcept vakcinacija može da bude manje efikasna i da treba izbegavati upotrebu živih atenuisanih vakcina videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”. Vakcina protiv gripa može biti svrsishodna. Lekar koji propisuje terapiju treba da prati nacionalne smernice za vakcinaciju protiv gripa.

Gastrointestinalni sistemLek Cellcept je doveden u vezu sa povećanom učestalošću neželjenih događaja u digestivnom sistemu, uključujući i retke pojave ulceracija gastrointestinalnog trakta, hemoragije i perforacija. Lek Cellcept treba oprezno davati pacijentima sa aktivnim oboljenjem digestivnog sistema.

Lek Cellcept je inhibitor IMPDH inozin-monofosfat dehidrogenaze. Prema tome, trebalo bi ga izbegavati kod pacijenata sa retkom naslednom deficijencijom hipoksantin-guanin-fosforibozil transferaze HGPRT kao što su sindromi

Kelley-Seegmiller

InterakcijePotreban je oprez kada se kombinovana terapija prebacuje sa režima koji sadrži imunosupresive koji interferiraju sa enterohepatičkom recirkulacijom MPA npr. ciklosporin na druge lekove koji nemaju takav uticaj npr. sirolimus, balatacept ili obrnuto, jer to može dovesti do promene u izloženosti MPA. Lekove iz drugih grupa, koji interferiraju sa enterohepatičkom cirkulacijom MPA npr. holestiramin, trebaprimenjivati sa oprezom, jer mogu da smanje koncentraciju u plazmi i efikasnost leka Cellcept videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”.

Preporučuje se da se lek Cellcept ne daje paralelno sa azatioprinom, jer takvo paralelno davanje nije ispitivano.

Odnos koristi i rizika pri primeni mikofenolatmofetila u kombinaciji sa takrolimusom ili sirolimusom nije utvrđen videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”.

Posebne populacije pacijenataU poređenju sa mlađim pacijentima, stariji pacijenti mogu imati povećan rizik od pojave neželjenih događaja kao što su određene infekcije uključujući invazivnu citomegalovirusnu bolest tkiva i mogućnost pojave gastorointestinalnih krvarenja i edema pluća, videti odeljak: „Neželjena dejstva”.

Teratogeni efektiMikofenolat ima snažno teratogeno dejstvo kod ljudi. Prilikom izloženosti mikofenolatmofetilu tokom trudnoće, prijavljeni su spontani pobačaji stopa 45-49% i kongenitalne malformacije procenjena stopa 23-27%. Stoga je lek Cellcept kontraindikovan tokom trudnoće osim ako ne postoji odgovarajuća terapijadrugim lekovima za sprečavanje odbacivanja transplantata. Žene i muškarci u reproduktivnom periodu treba da budu upoznati sa rizicima i upozoreni da se pridržavaju preporuka navedenih u odeljku: „Plodnost, trudnoća i dojenje” npr. primena kontracepcije, testiranje na trudnoću, pre, tokom i nakon primene leka Cellcept. Lekari treba da se pobrinu da muškarci i žene na terapiji mikofenolatom razumeju rizik od oštećenja ploda, potrebu za primenom efikasne kontracepcije i potrebu da odmah konsultuju lekara ako postoji mogućnost trudnoće.

Kontracepcija videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”Zbog genotoksičnog i teratogenog potencijala leka Cellcept, žene u reproduktivnom dobu treba istovremeno da koriste 2 pouzdane metode kontracepcije pre početka terapije lekom Cellcept, tokom terapije i 6 nedelja nakon prestanka terapije, sem ukoliko apstinencija nije odabrana kao metoda kontracepcije videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”.

Seksualno aktivnim muškarcima se preporučuje korišćenje prezervativa tokom terapije i još najmanje 90 dana nakon prekida terapije. Upotreba prezervativa se preporučuje i kod reproduktivno sposobnih muškaraca kao i kod muškaraca kod kojih je urađena vazektomija, jer se rizici povezani sa transferom semene tečnosti odnose i na muškarce sa urađenom vazektomijom. Osim toga, njihovim partnerkama se preporučuje upotreba visoko efektivne kontracepcije tokom lečenja lekom Cellcept i još ukupno 90 dana nakon poslednje doze.

Edukativni materijaliDa bi se pomoglo pacijentima da izbegnu fetalnu izloženost mikofenolatu i da bi im se pružile važne bezbednosne informacije, nosilac dozvole za lek će obezbediti edukativni materijal za zdravstvene radnike. Edukativni materijal će naglasiti upozorenja o teratogenosti mikofenolata, pružiti savete o korišćenju kontracepcije pre započinjanja terapije, i naglasiti potrebu za sprovođenjem testova na trudnoću. Ženama u

reproduktivnom dobu i prema potrebi muškarcima, potrebno je pružiti potpune informacije o teratogenom riziku mikofenolata i merama prevencije trudnoće.

Dodatne mere oprezaPacijenti ne smeju da doniraju krv tokom terapije mikofenolatom i najmanje 6 nedelja nakon prekida terapije.Muškarci ne smeju da doniraju spermu tokom terapije mikofenolatom i u periodu od 90 dana nakon prekidaterapije.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

AciklovirViše koncentracije aciklovira u plazmi zabeležene su kada se mikofenolatmofetil daje sa aciklovirom, u poređenju sa situacijom kada se aciklovir primenjuje sam. Promene MPAG MPA glukuronid farmakokinetike povećanje MPAG za 8% bile su minimalne i ne smatraju se klinički signifikantnima. Budući da su koncentracije MPAG u plazmi povišene u prisustvu oštećene funkcije bubrega, kao i koncentracije aciklovira, potencijalno može doći do kompeticije mikofenolatmofetila i aciklovira ili njihovih prolekova, npr. valaciklovira, za tubularnu sekreciju i posledično do povećanja koncentracija oba leka

Antacidi i inhibitori protonske pumpe IPPZabeležena je smanjena izloženost MPA kada se antacidi, kao što su magnezijum i aluminijum hidroksidi, i IPP, uključujući lansoprazol i pantoprazol, primenjuju zajedno sa lekom Cellcept. Prilikom poređenja stope odbacivanja transplantata ili stope gubitka grafta između pacijenata na terapiji lekom Cellcept koji uzimaju IPP i pacijenata na terapiji lekom Cellcept koji ne uzimaju IPP, nisu primećene značajne razlike. Ovi podaci podržavaju ekstrapolaciju datih nalaza na sve antacide pošto je smanjenje izloženosti kada se lek Cellcept istovremeno primenjuje sa magnezijum i aluminijum hidroksidima znatno manje nego kada se lek Cellcept istovremeno primenjuje sa IPP.

HolestiraminPo pojedinačnoj dozi, oralno datog 1,5 g mikofenolatmofetila normalnim zdravim ispitanicima prethodno tretiranim sa 4 g holestiramina tri puta dnevno tokom 4 dana, došlo je do 40% smanjenja PIK MPA videti odeljke: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka. Treba biti oprezan tokom istovremenog davanja zbog potencijala da se smanji efikasnost leka Cellcept.

Lekovi koji interferiraju sa enterohepatičkom cirkulacijomTreba biti oprezan kada se koriste lekovi koji interferiraju sa enterohepatičkom cirkulacijom zbog njihovog potencijala da smanje efikasnost leka Cellcept.

Ciklosporin AFarmakokinetika ciklosporina A CsA nije pod uticajem mikofenolatmofetila. Nasuprot tome, ukoliko se istovremeno primenjena terapija ciklosporina prekine, može se očekivati povećanje PIK MPA za oko 30%.Ciklosporin A interferira sa enterohepatičkom recirkulacijom MPA, što kod pacijenata sa transplantiranim bubregom koji se leče lekom Cellcept i ciklosporinom A dovodi do smanjenja izloženosti MPA za 30-50% u poređenju sa pacijentima koji primaju sirolimus ili belatacept i slične doze leka Cellcept videti odeljak:„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Nasuprot tome, kada se pacijent prebacuje sa ciklosporina A na jedan od imunosupresiva koji ne interferiraju sa enterohepatičkom cirkulacijom MPA, trebalo bi očekivati promene u izloženosti MPA.

TelmisartanIstovremena primena telmisartana i leka Cellcept snizila je koncentracije MPA za približno 30%. Telmisartan menja eliminaciju MPA tako što pospešuje ekspresiju PPAR gama receptor za aktivator proliferacije peroksizoma-gama, što potom dovodi do pojačane ekspresije i aktivnosti UGT1A9. Kada se uporede stope odbacivanja transplantata, stope gubitka grafta ili profili neželjenih dejstava između pacijenata lečenih lekom Cellcept koji su istovremeno primali telmisartan i onih koji nisu primali telmisartan, nisu primećene kliničke posledice farmakokinetičke lek-lek interakcije.

GanciklovirNa osnovu rezultata studije primene pojedinačnih preporučenih doza mikofenolatmofetila oralnim putem i ganciklovira intravenskim putem i poznatog efekta oštećenja bubrega na farmakokinetiku leka Cellceptvideti odeljak: „Doziranje i način primene” i ganciklovira, očekivano je da će istovremena primena ovih supstanci koji su u međusobnoj kompeticiji za renalnu tubularnu sekreciju dovesti do povećanja koncentracije MPAG-e i ganciklovira.. Ne predviđaju se nikakve značajnije izmene farmakokinetike MPA, pa nije potrebno nikakvo podešavanje doze leka Cellcept. Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega kojima se paralelno daju lek Cellcept i ganciklovir ili njegovi prolekovi, npr. valganciklovir, treba se pridržavati preporučenih doza za ganciklovir i treba pažljivo posmatrati stanje pacijenata.

Oralni kontraceptiviNa farmakokinetiku i farmakodinamiku oralnih kontraceptiva ne utiče istovremena primena leka Cellcept videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka.

RifampicinKod pacijenata koji ne dobijaju istovremeno i ciklosporin, istovremena primena leka Cellcept i rifampicina rezultirala je smanjenjem izloženosti mikofenolnoj kiselini PIK

od 18% do 70%. Preporučuje se

praćenje nivoa izloženosti MPA kao i prilagođavanje doze leka Cellcept u cilju održavanje kliničke efikasnosti, kada se rifampicin primenjuje istovremeno.

SevelamerSmanjenje C

mikofenolne kiseline za 30% i PIK

za 25% primećeno je kada se mikofenolatmofetil

primenjuje istovremeno sa sevelamerom bez bilo kakvih kliničkih posledica npr. odbacivanje transplantata. Ipak se preporučuje primena leka Cellcept najmanje jedan sat pre ili tri sata nakon uzimanja sevelamera, kako bi se uticaj na MPA apsorpciju smanjio na minimum. Ne postoje podaci o interakciji leka Cellcept sa drugim lekovima koji vezuju fosfate osim sa sevelamerom.

Trimetoprim/sulfametoksazolNije zabeleženo nikakvo dejstvo na biološku raspoloživost MPA.

Norfloksacin i metronidazolKod zdravih dobrovoljaca, nije uočena značajna interakcija kada je lek Cellcept primenjen istovremeno sa norfloksacinom, odnosno metronidazolom. Međutim, norfloksacin ili metronidazol primenjeni zajedno smanjuju MPA izloženost za oko 30% nakon pojedinačne doze leka Cellcept.

Ciprofloksacin i amoksicilin plus klavulanska kiselinaSmanjenje početne koncentracije mikofenolne kiseline, od oko 50%, zabeleženo je kod pacijenata sa transplantiranim bubregom u danima odmah nakon započinjanja oralne upotrebe ciprofloksacina ili amoksicilina sa klavulanskom kiselinom. Ovaj efekat ima tendenciju da se smanji nastavkom upotrebe antibiotika i da prestane unutar nekoliko dana od prekida primene antibiotika. Promena početne koncentracije ne moraju tačno oslikavati promene u ukupnoj MPA ekspoziciji. Dakle, promene u dozi leka Cellcept nisu neophodne u odsustvu kliničih dokaza disfunkcije grafta. Međutim, kliničko praćenje treba sprovesti kombinovane terapije antibioticima i neposredno nakon završetka terapije.

TakrolimusKod pacijenata kojima je presađena jetra, a koji su započeli terapiju lekom Cellcept i takrolimusom, PIK i C

MPA, aktivnog metabolita leka Cellcept, nije značajno izmenjena istovremenom primenom sa

takrolimusom. Nasuprot tome, zabeleženo je povećanje PIK takrolimusa od približno 20% kada su davane višestruke doze leka Cellcept 1,5 g dva puta na dan pacijentima sa transplantiranom jetrom koji već uzimaju takrolimus. Međutim, kod pacijenata kojima je presađen bubreg, koncentarcija takrolimusa nije bila izmenjena primenom leka Cellcept.

Ostale interakcijeParalelno davanje probenecida sa mikofenolatmofetilom ispitivano kod majmuna povećavalo je PIK MPAG u plazmi tri puta. Prema tome, i druge supstance za koje se zna da podležu bubrežnoj tubularnoj sekreciji bi

mogle da uđu u kompeticiju sa MPAG i tako povećaju koncentracije MPAG u plazmi ili koncentracije drugih supstanci koje podležu tubularnoj sekreciji.

Žive vakcineŽive vakcine ne treba davati pacijentima sa oslabljenim imunskim odgovorom. Odgovor antitela na druge vakcine može biti smanjen videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Pedijatrijska populacijaIspitivanja interakcija rađena su samo kod odraslih.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Kontracepcija za žene i muškarceLek Cellcept je kontraindikovan kod žena u reproduktivnom dobu koje ne koriste visoko efektivne metodekontracepcije.Zbog genotoksičnog i teratogenog potencijala leka Cellcept, žene u reproduktivnom dobu treba da istovremeno koriste 2 pouzdane metode kontracepcije pre početka terapije lekom Cellcept, tokom terapije i 6 nedelja nakon prestanka terapije, osim ukoliko apstinencija nije odabrana kao metoda kontracepcije videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”.

Seksualno aktivnim muškarcima se preporučuje korišćenje prezervativa tokom terapije i još najmanje 90 dana nakon prekida terapije. Upotreba prezervativa se preporučuje i kod reproduktivno sposobnih muškaraca kao i kod muškaraca kod kojih je urađena vazektomija, jer se rizici povezani sa transferom semene tečnosti odnose i na muškarce sa urađenom vazektomijom. Osim toga, njihovim partnerkama se preporučuje upotreba visoko efektivne kontracepcije tokom lečenja mikofenolatom i još ukupno 90 dana nakon poslednje doze.

TrudnoćaLek Cellcept je kontraindikovan tokom trudnoće osim ako ne postoji odgovarajuća terapija drugim lekovima za sprečavanje odbacivanja transplantata. Pre započinjanja terapije neophodno je uraditi test na trudnoću, kako bi se sprečila nenamerna upotreba leka tokom trudnoće.

Žene i muškarci u reproduktivnom periodu moraju na početku lečenja biti upozoreni da postoji povećan rizik od gubitka ploda i kongenitalnih malformacija, i moraju biti posavetovani u vezi sa prevencijom i planiranjem trudnoće.

Pre započinjanja terapije lekom Cellcept, žene u reproduktivnom dobu moraju uraditi test na trudnoću, kako bi se sprečila nenamerna izloženost embriona mikofenolatu. Preporuka je da se urade dva testa na trudnoću na uzorku seruma ili urina, čija je osetljivost najmanje 25 mIU/mL; drugi test treba sprovesti 8 do 10 dana nakon prvog testa, neposredno pre početka terapije mikofenolatom. Test na trudnoću treba ponoviti kada je to klinički indikovano npr. kada se prijavi bilo kakav prekid primene kontracepcije. Lekar mora sapacijentkinjom razgovarati o nalazu svakog testa na trudnoću. Pacijentkinje treba upozoriti da se, ukoliko dođe do trudnoće, odmah obrate svom lekaru.

Mikofenolat ima snažno teratogeno dejstvo kod ljudi, pa se u slučaju izloženosti leku tokom trudnoće povećava rizik od spontanih pobačaja i kongenitalnih malformacija:• Spontani pobačaji su prijavljeni kod 45-49% trudnica izloženih mikofenolatu, u poređenju sa učestalošćuod 12 do 33% prijavljenom kod pacijentkinja sa transplantiranim solidnim organima koje su lečene nekimdrugim imunosupresivima;• Na osnovu izveštaja iz literature, malformacije se javljaju kod 23-27% živorođene dece majki koje sutokom trudnoće bile izložene mikofenolatmofetilu u poređenju sa 2-3% živorođene dece u opštoj populaciji i približno 4-5% živorođene dece pacijentkinja primalaca transplantata solidnih organa koje su lečenedrugim imunosupresivima.

Nakon puštanja leka u promet primećene su kongenitalne malformacije, uključujući i višestruke malformacije, kod dece pacijentkinja koje su primale lek Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima, tokom trudnoće.

Najčešće su prijavljivane sledeće malformacije:- abnormalnosti uha npr. abnormalan oblik ili odsustvo spoljašnjeg ili srednjeg uha, atrezijaspoljašnjeg slušnog kanala;- kongenitalne srčane mane kao što su defekti atrijalnog ili ventrikularnog septuma;- malformacije lica kao što su rascep usne, rascep nepca, mikrognatija i hipertelorizam orbita;- abnormalnosti oka npr. kolobom;- malformacije prstiju npr. polidaktilija, sindaktilija;- traheo-ezofagealne malformacije npr. atrezija jednjaka;- malformacije nervnog sistema kao što je spina bifida;- abnormalnosti bubrega.

Dodatno su prijavljeni pojedinačni slučajevi sledećih malformacija:- mikroftalmija,- kongenitalna cista horioidnog pleksusa,- ageneza

septuma pelluciduma

ageneza olfaktornog nerva.Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” iz Sažetka karakteristika leka.

DojenjeIspitivanja na ženkama pacova u periodu dojenja su pokazala da se mikofenolatmofetil izlučuje u mleko. Nije poznato da li i žene izlučuju ovu supstancu svojim mlekom. Lek mikofenilatmofetil je kontraindikovan u periodu dojenja videti odeljak: „Kontraindikacije” Zbog mogućnosti ispoljavanja ozbiljnih neželjenih reakcija na mikofenolatmofetil kod odojčadi lek Cellcept je kontraindikovan u periodu dojenja videti odeljak: „Kontraindikacije”.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nisu sprovedena nikakva ispitivanja da se utvrdi dejstvo na sposobnost za upravljanje vozilima i mašinama. Farmakodinamički profil i zabeležene neželjene reakcije govore da je ovakvo dejstvo malo verovatno.

Neželjena dejstva

kliničkim ispitivanjima zabeležena su sledeća neželjena dejstvaOsnovna neželjena dejstva povezana sa davanjem leka Cellcept u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima uključuju dijareju, leukopeniju, sepsu i povraćanje, a postoje i dokazi o većoj učestalosti nekih vrsta infekcija videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Pacijenti koji primaju imunosupresivnu terapiju koja obuhvata kombinovanu terapiju, uključujući i lek Cellcept su izloženi povećanom riziku od razvoja limfoma i drugih maligniteta, posebno na koži videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Limfoproliferativne bolesti ili limfomi razvili su se u 0,6% pacijenata koji su primali lek Cellcept 2 g ili 3 g na dan u kombinaciji sa drugim imunosupresivima u kontrolisanim kliničkim studijama na pacijentima kojima su presađeni bubreg podaci sa 2 g, srce ili jetra, koji su praćeni najmanje godinu dana. Nemelanomski rak kože javio se kod 3,6% pacijenata; druge vrste maligniteta javile su se kod 1,1% pacijenata. Trogodišnji podaci o bezbednosti kod pacijenata kojima su presađeni bubreg i srce nisu otkrili nikakve neočekivane promene u incidenciji maligniteta u poređenju sa podacima dobijenim posle godinu dana. Stanje pacijenata kojima je presađena jetra praćeno je najmanje godinu dana, ali manje od 3 godine.

Oportunističke infekcije

Svi pacijenti sa transplantatima su izloženi povećanom riziku od oportunističkih infekcija; ovaj rizik se povećavao sa ukupnim opterećenjem imunosupresivima videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Najčešće oportunističke infekcije kod pacijenata koji su primali lek Cellcept 2 g ili 3 g na dan sa drugim imunosupresivima u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima na pacijentima sa transplantatom bubrega podaci sa 2 g, srca ili jetre, koji su praćeni najmanje godinu dana, bile su

mukokutana kandida, infekcija/sindrom CMV i Herpes simplex. Procenat pacijenata sa infekcijom/sindromom CMV iznosio je 13,5%.

Pedijatrijska populacija

Tip i učestalost neželjenih reakcija u jednoj kliničkoj studiji koja je obuhvatala 92 pedijatrijska pacijentauzrasta 2 do 18 godina koji su dobijali 600 mg/m

mikofenolatmofetila oralno dva puta na dan, bili su

uglavnom slični onima koje su zabeležene kod odraslih koji su dobijali 1 g leka Cellcept dva puta na dan. Međutim, sledeći neželjeni događaji koji su povezani sa terapijom bili su češći u pedijatrijskoj populaciji, naročito kod dece mlađe od 6 godina, kada se uporede sa odraslima: dijareja, sepsa, leukopenija, anemija i infekcije.

Stariji pacijenti

Stariji pacijenti ≥ 65 godina mogu generalno biti izloženi povećanom riziku od neželjenih reakcija zbogimunosupresije. Pacijenti starijeg životnog doba koji primaju lek Cellcept kao deo kombinovane imunosupresivne terapije mogu biti, u poređenju sa mlađim pacijentima, izloženi povećanom riziku od nekih infekcija uključujući invazivnu tkivnu infekciju citomegalovirusom i eventualno od gastrointestinalne hemoragije i plućnog edema,

Druga neželjena dejstva:

Neželjene reakcije, verovatno ili moguće povezane sa lekom Cellcept zabeležene kod ≥1/10 i ≥1/100 do <1/10 pacijenata lečenih lekom Cellcept u kliničkim studijama transplantacije jetre podaci sa 2 g, srca i bubrega navedeni su na sledećoj tabeli:

Neželjene reakcije, verovatno ili moguće povezane sa lekom Cellcept zabeležene kod pacijenata lečenih lekom Cellcept u kliničkim studijama transplantacije bubrega, srca i jetre kada je ovaj lek korišćen u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima

klasama sistema organa, neželjena dejstva su navedena po učestalosti pojavljivanja korišćenjem sledećih kategorija: veoma česta ≥1/10; česta ≥1/100 do <1/10, povremena ≥1/1000 do <1/100; retka ≥1/10000 do <1/1000; veoma retka ≤1/10000, nepoznate učestalosti ne može se proceniti iz raspoloživih podataka. U okviru grupe za svaku učestalost, neželjena dejstva su poređana od najtežih, ka manje teškim.

Klase sistema organa

Neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

Veoma često

Sepsa, gastrointestinalna kandidijaza, infekcije urinarnog trakta, herpes simplex, herpes zoster

Pneumonija, grip, infekcija respiratornog trakta, respiratorna monilijaza, gastrointestinalna infekcija, kandidijaza, gastroenteritis, infekcija, bronhitis, faringitis, sinusitis, gljivična infekcija kože, kandidijaza kože, vaginalna kandidijaza, rinitis

Neoplazme - benigne, maligne i neodređene uključujući i ciste i polipe

Veoma često

Rak kože, benigne neoplazme kože

Poremećaji imunskog sistema

Veoma često

Leukopenija, trombocitopenija, anemija

Pancitopenija, leukocitoza

Poremećaji metabolizma

Veoma često

Acidoza, hiperkalemija, hipokalemija, hiperglikemija, hipomagnezemija, hipokalcemija, hiperholesterolemija, hiperlipidemija, hipofosfatemija, hiperurikemija, giht, anoreksija

Psihijatrijski poremećaji

Veoma često

Agitiranost, stanje konfuzije, depresija, anksioznost,abnormalne misli, nesanica

Poremećaji nervnog sistema

Veoma često

Konvulzije, hipertonija, tremor, somnolencija, mijastenični sindrom, omaglice, glavobolja, parestezija, poremećaj čula ukusa

Kardiološki poremećaji

Veoma često

Vaskularni poremećaji

Veoma često

Hipotenzija, hipertenzija, vazodilatacija

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma često

Pleuralna efuzija, dispneja, kašalj

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

Povraćanje, bol u stomaku, dijareja, mučnina

Gastrointestinalna hemoragija, peritonitis, ileus, kolitis, čir na želucu, čir na dvanaestopalačnom crevu, gastritis, ezofagitis, stomatitis, konstipacija, dispepsija, flatulencija, eruktacije

Hepatobilijarni poremećaji

Veoma često

Hepatitis, žutica, hiperbilirubinemija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često

Hipertrofija kože, osip, akne, alopecija

Poremećaji mišićno-koštanogsistema i vezivnog tkiva

Veoma često

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma često

Oštećena funkcija bubrega

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Edem, pireksija, drhtavica, bol, slabost, astenija

Veoma često

Povećanje vrednosti enzima jetre, povećanje koncentracije kreatitnina u krvi, povećanje vrednosti laktat dehidrogenaze u krvi, povećanje vrednosti alkalne fosfataze u krvi, smanjenje telesne mase

Napomena: 501 2 g leka Cellcept na dan, 289 3 g leka Cellcept na dan i 277 2 g intravenski /3 g oralnog leka Cellcept na dan pacijenata je lečeno u fazi III studije prevencije odbacivanja transplantata bubrega, srca, odnosno jetre.

Sledeća neželjena dejstva obuhvataju neželjene reakcije zabeležene nakon puštanja leka u prometNeželjene reakcije zabeležene nakon puštanja leka u promet slične su onima koje su zabeležene u kontrolisanim ispitivanjima pacijenata sa transplantacijom bubrega, srca i jetre. Dodatne neželjene reakcije koje su zabeležene nakon puštanja leka Cellcept u promet opisane su u nastavku, a u zagradi je dataučestalost, akoje poznata.

Gastrointestinalni poremećaji

Hiperplazija gingive ≥1/100 do<1/10, kolitis uključujući i kolitis izazvan citomegalovirusom ≥1/100 do <1/10, pankreatitis ≥1/100 do <1/10 i atrofija intestinalnih vilusa.

Teške, životno ugrožavajuće infekcije uključujući meningitis, endokarditis, tuberkulozu i atipične infekcije mikobakterijama. Prijavljeni su slučajevi nefropatije povezane sa BK virusom kao i slučajevi multifokalne

leukoencefalopatije PML povezane sa JC virusom, kod pacijenata koji su lečeni imunosupresivima, uključujući i lek Cellcept.Zabeleženi su i agranulocitoza ≥1/1000 do <1/100 i neutropenija; prema tome, savetuje se redovno praćenje stanja pacijenata koji uzimaju lek Cellcept videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Zabeleženi su izveštaji o aplastičnoj anemiji i depresiji koštane srži kod pacijenata koji su lečeni lekom Cellcept, od kojih su neki imali smrtni ishod.

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Prijavljeni su slučajevi izolovane aplazije eritrocita PRCA kod pacijenata lečenih lekom Cellcept videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Izolovani slučajevi abnormalne morfologije neutrofila, uključujući stečenu

anomaliju, primećeni su kod pacijenata tretiranih lekom Cellcept.

Ove promene nisu povezane sa poremećenom funkcijom neutrofila. Ove promene mogu sugerisati na “pomeranje u levo” u sazrevanju neutrofila u hematološkim testovima, što se može greškom protumačiti kao znak infekcije kod imunosupresivnih pacijenata kao što su oni koji primaju lek Cellcept.

Preosetljivost

Zabeležene su i reakcije preosetljivosti, uključujući angioneurotski edem i anafilaktičke reakcije.

Trudnoća, puerperium i perinatalna stanja

Prijavljeni su slučajevi spontanih pobačaja kod pacijentkinja izloženih mikofenolatmofetilu, uglavnom u prvom trimestru trudnoće videti odeljak: „Plodnost, trudnoća i dojenje”.

Kongenitalni poremećaji

periodu nakon puštanja leka u promet primećene su kongenitalne malformacije kod dece pacijentkinja koje su primale lek Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima videti odeljak: „Plodnost, trudnoćai dojenje”.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Prijavljeni su pojedinačni slučajevi intesticijalne bolesti pluća i plućne fibroze kod pacijenata lečenih lekom Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima, od kojih su neki bili sa smrtnim ishodom. Takođe, prijavljeni su slučajevi bronhiektazija kod dece i odraslih učestalost nije poznata.

Poremećaji imunskog sistema

Prijavljeni su slučajevi hipogamaglobulinemije kod pacijenata koji primaju lek Cellcept u kombinaciji sa drugim imunosupresivima učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

Predoziranje

Postoje izveštaji o predoziranju mikofenolatmofetilom, dobijeni iz kliničkih studija odnosno dobijeni u post-marketinškom periodu. U mnogim od ovih slučajeva, nije bilo prijavljenih nešeljenih događaja. U onim slučajevima predoziranja u kojima su prijavljeni neželjeni događaji, takvi događaji spadaju u okvire poznatog profila bezbednosti ovog leka.

Može se očekivati da predoziranje mikofenolatmofetilom dovede do prekomerne supresije imunskog sistema i povećane osetljivosti na infekcije i supresije koštane srži videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”. Ako se razvije neutropenija, primenu leka Cellcept treba prekinuti ili smanjiti dozu videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Ne očekuje se da hemodijaliza ukloni klinički značajne količine MPA ili MPAG. Sekvestranti žučne kiseline, kao što je holestiramin, mogu smanjiti koncentracije MPA smanjujući enterohepatičku recirkulaciju leka videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Jezgro tablete: Celuloza, mikrokristalnaPovidon K-90Kroskarmeloza-natrijumMagnezijum-stearat

Film obloga: HidroksipropilcelulozaHipromelozaTitan-dioksid E171Makrogol 400Indigo carmine aluminium lake E132GvožđeIII--oksid, crveni E172

Inkompatibilnost

Nije relevantno.

Rok upotrebe

Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 30°C, u orginalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj pakovanja <i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka>

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 15 blistera sa po 10 film tabletai Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji