Capsagamma® 0,05% 24.09mg/g krem


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Capsagamma® 0,05% krem; 24.09mg/g; tuba, 1x40g

  • ATC: M02AB01
  • JKL:
  • EAN: 4030674017314
  • Vrsta leka: Biljni lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Capsagamma® 0,05% krem uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Capsagamma® 0,05% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Capsagamma® 0,05% kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Capsagamma

0,05%, 24,09 mg/g, krem

paprika

Capsicum annum var. minimum i Capsicum frutescens

standardizovani meki ekstrakt ploda

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 nedelje, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Capsagamma 0,05% i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Capsagamma 0,05%

Kako se primenjuje lek Capsagamma 0,05%

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Capsagamma 0,05%

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Capsagamma 0,05% i čemu je namenjen

Lek Capsagamma 0,05% je biljni lek namenjen odraslima za olakšanje bola u mišićima, kao što je bol u donjem delu leđa.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Capsagamma 0,05%

Lek Capsagamma 0,05% ne smete primenjivati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu supstancu ili druge kapsaicinoide npr. biljke paprike, čili ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;- na oštećenoj koži ogrebotine, rane, osipi.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Capsagamma 0,05%.

Lek ne treba primenjivati u blizini očiju ili sluznice.- Nemojte češati mesto primene leka kako bi se izbeglo oštećenje kože.- Tokom primene leka treba izbegavati izlaganje izvorima toplote sunčevo ili infracrveno zračenje, tople obloge ili topla voda.- Osećaj pečenja se takođe može povećati pri prekomernom fizičkom naporu znojenje.- Primenu treba prekinuti ukoliko se osećaj pečenja doživljava kao preteran. U tom slučaju ostatak krema treba ukloniti sa kože.- Ukoliko se simptomi pogoršaju tokom primene ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Deca i adolescenti

Lek Capsagamma 0,05% ne treba primenjivati kod dece i adolescenata uzrasta ispod 18 godina s obzirom da podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ovog leka nisu dostupni u ovom uzrastu.

Drugi lekovi i lek Capsagamma 0,05%

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Ne preporučuje se istovremena primena krema na istom mestu sa drugim topikalnim proizvodima npr. gelovi za zagrevanje koji povećavaju protok krvi i izazivaju crvenilo kože ili gelovi protiv bolova. Interakcije sa drugim proizvodima koji se nanose na isto mesto primene mogu nastati čak i posle 12 sati od nanošenja krema.

Primena leka Capsagamma 0,05% sa hranom i pićima

Lek Capsagamma 0,05% se može primenjivati nezavisno od obroka ili konzumiranja pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Nema podataka o upotrebi leka kod trudnica. Kapsaicin prolazi kroz placentu i može da se izluči u majčino mleko.Ne preporučuje se upotreba ovog leka tokom trudnoće i dojenja osim ukoliko nije preporučio lekar.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Capsagamma 0,05% nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

3. Kako se primenjuje lek Capsagamma 0,05%

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli, uključujući i starije osobe:Naneti tanak sloj krema na bolno mesto, 2-4 puta dnevno. Ostaviti dovoljno vremena da se krem resorbuje. Temeljno oprati ruke vodom i sapunom nakon nanošenja ili dodirivanja krema.

Deca i adolescenti: Lek Capsagamma 0,05% ne treba primenjivati kod dece i adolescenata uzrasta ispod 18 godina s obzirom da podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ovog leka nisu dostupni u ovom uzrastu.

Dužina primene:Ako simptomi ne prestaju tokom primene leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.Lečenje treba nastaviti dok se ne postigne ublaženje bola, ako je potrebno do 3 nedelje. Nakon primene u trajanju od 3 nedelje, potrebno je napraviti pauzu od najmanje 2 nedelje pre ponovne primene krema.

Ako ste primenili više leka Capsagamma 0,05% nego što treba

Primena krema Capsagamma 0,05% može izazvati efekat zagrevanja kože. Ukoliko je taj osećaj prejak, ostatak krema se može ukloniti hladnom vodom i sapunom.

Ako ste zaboravili da primenite lek Capsagamma 0,05%

Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Aktivna supstanca ovog leka izaziva pojačanu prokrvljenost sa povećanim crvenilom kože i osećajem toplote. Ova reakcija je deo normalnog farmakološkog dejstva ovog biljnog leka.

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:Preosetljivost kože i alergijske reakcije npr. urtikarija, pojava plikova na mestu primene.

Ukoliko se pojave ovi simptomi, odmah prekinite sa primenom ovog leka.

Terapiju treba prekinuti ukoliko u pojedinačnim slučajevima dođe do pojave prekomernog osećaja pečenja, peckanja ili svraba na mestu primene.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Capsagamma 0,05%

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Capsagamma 0,05% posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Capsagamma 0,05%

Aktivna supstanca: standardizovani meki ekstrakt ploda paprike

Capsicum annum var. minimum i Capsicum

g krema sadrži: 24,09 mg standardizovanog mekog ekstrakta ploda paprike

Capsicum annum L. var.

minimum Miller Heiser

različiti varijeteti

Capsicum frutescens L.

sa sitnim plodovima 2,8-4,9:1, što

odgovara 0,53 mg kapsaicinoida, računato kao kapsaicin.

Rastvarač za ekstrakciju: etanol 80% v/v.

Pomoćne supstance: glukoza, tečna; sorbitan-stearat; makrogol-stearat; glicerol 85%; trigliceridi srednje dužine lanaca; karbomer 980; fenoksietanol; voda, prečišćena; ulje ruzmarina; natrijum-hidroksid; titan-dioksid E171.

Kako izgleda lek Capsagamma 0,05% i sadržaj pakovanja

Homogeni krem, karakterističnog mirisa, oker boje.

Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba sa PP plastičnim zatvaračem koja sadrži 40 g krema.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba ukupno 40 g krema i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 81, sprat 4, stan 10, Beograd-Novi Beograd

Proizvođač:

WÖRWAG PHARMA GMBH & CO. KG, Flugfeld-Allee 24, Böblingen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01066-20-001 od 07.04.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji