BUSCOLYSIN® 20mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo BUSCOLYSIN® rastvor za injekciju; 20mg/mL; ampula, 10x1mL

  • ATC: A03BB01
  • JKL: 0123139
  • EAN: 8606108319048
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: Z
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

BUSCOLYSIN® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za BUSCOLYSIN® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za BUSCOLYSIN® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

BUSCOLYSIN

20 mg/mL, rastvor za injekciju

hiosicin-butilbromid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek BUSCOLYSIN i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek BUSCOLYSIN

Kako se primenjuje lek BUSCOLYSIN

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek BUSCOLYSIN

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek BUSCOLYSIN i čemu je namenjen

Aktivna supstanca leka BUSCOLYSIN, hioscin-butilbromid, ima spazmolitičko dejstvo. Spazmolitički lekovi su oni koji opuštaju grčeve unutrašnjih organa, npr. organa za varenje, žučnih, urinarnih i ženskih reproduktivnih organa i tako smanjuju bol. Koriste se kod bolova usled kolika stomačni bolovi koje karakterišu talasi jakog i slabog intenziteta bez precizno određene lokacije i bolovi koji nastaju u navedenim organima.

Lek BUSCOLYSIN, 20 mg/ mL ampule se primenjuju u kratkotrajnoj terapiji spazma glatke muskulature u gastrointestinalnom, bilijarnom i urogenitalnom sistemu želudac, creva, žučna kesa, urinarni sistem, uključujući žučne i bubrežne kolike.

Lek BUSCOLYSIN 20 mg/ mL ampule mogu se takođe koristiti kao pomoć u dijagnostičkim i terapeutskim postupcima, gde spazmi mogu biti problem, npr. u gastroduodenalnoj endoskopiji i radiologiji.

2. Šta treba da znate pre nego što primite primite lek BUSCOLYSIN

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Buscolyzin ne smete primati:

ako ste alergični preosetljivi na hioscin butilbromid ili neku drugu komponentu leka, navedenu u odeljku 6.- ako patite od mijastenije gravis bolest koju karakteriše izrazita slabost mišića ili čak nemogućnost kretanja

ako je prisutan megakolon masivno proširenje debelog creva,- ukoliko imate ubrzan srčani rad ako Vam srce ubrzano kuca,- ako imate visok očni pritisak glaukom uskog ugla, a za šta trenutno ne uzimate nikakvu medicinsku

ako patite od intestinalne opstrukcije mehanička stenoza ili paralitički ileus,- ako Vam je uvećana prostata i imate poteškoća pri mokrenju.

Ukoliko primate lekove protiv zgrušavanja krvi antikoagulanse, Vaš lekar Vam neće davati injekcije u mišić, jer to može dovesti do pojave hematoma modrica.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, konsultujte Vašeg lekara pre primene leka.

Upozorenja i mere opreza

Vaš lekar će preduzeti odgovarajuće dijagnostičke mere da bi ispitao uzrok bola u stomaku ako se jak neobjašnjiv bol uporno nastavlja, ili ako se pogoršava, ili se javlja sa drugim simptomima kao što su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, promene u pražnjenju creva, bolna osetljivost stomaka, smanjeni krvni pritisak, nesvestica ili krv u stolici.

Vaš lekar će Vas uputiti da potražite hitan savet očnog lekara u slučaju razvoja jakog bola u oku ili crvenila uz prateći gubitak vida pošto to može biti znak povišenog očnog pritiska u slučaju nedijagnostikovanog i zbog toga nelečenog glaukoma uskog ugla.

Nakon davanja injekcije leka Buscolysin, zabeleženi su slučajevi pojave anafilakse brza i progresivna, smrtonosna alergijska reakcija, uključujući i epizode šoka. Kao što je to slučaj sa svim lekovima koji izazivaju takve reakcije, i pacijenti koji primaju BUSCOLYSIN injekcije treba da su pod medicinskim nadzorom.

Buscolysin ampule treba koristiti sa oprezom u stanjima praćenim ubrzanim srčanim radom kao što su tireotoksikoza, srčana slabost i u operacijama srca gde on može dodatno ubrzati srčani rad.

Zbog mogućnosti antiholinergika da smanje znojenje, lek BBUSCOLYSIN treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa groznicom povišenom telesnom temperaturom.

Obratite se Vašem lekaru ukoliko se bilo koje od prethodnih upozorenja odnosi na Vas.

Drugi lekovi i BUSCOLYSIN

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Pre uzimanja leka BUSCOLYSIN obavestite svog lekara u slučaju da uzimate:- tri- i tetraciklične antidepresive za lečenje depresije,- antihistaminike za lečenje nekih alergijskih poremećaja,- antipsihotike lekovi koji smanjuju psihotične simptome mentalnih oboljenja, npr. fenotiazini i butirofenoni,- beta-simpatomimetičke agense za lečenje slabosti rada srca/ili astme,- kinidin za lečenje nepravilnog rada srca,- amantadin za lečenje Parkinsonove bolesti,- dizopiramid za lečenje nepravilnog rada srca – ovaj lek može da utiče na pokretljivost gastrointestinalnog

trakta, da ubrza pražnjenje želuca i spreči povraćanje,

druga antiholinergička sredstva npr. ipratropijum ili tiotropijum za lečenje hronične opstruktivne bolesti

pluća ili atropinu slične supstance, jer dejstvo ovih lekova može biti pojačano davanjem leka BUSCOLYSIN.

Takođe, obavestite svog lekara ako uzimate metoklopramid za lečenje povraćanja, mučnine ili gastrointestinalnih poremećaja jer i delovanje leka BUSCOLYSIN i metoklopramida može biti smanjeno.

Trudnoća i dojenje

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Kao mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka BUSCOLYSIN tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu rađena nikakva ispitivanja dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, tokom terapije ampulama leka BUSCOLYSIN može se desiti da osetite neželjena dejstva kao što su poremećaj akomodacije otežano fokusiranje ili vrtoglavicu. Prema tome, ako primetite poremećaj akomodacije ili vrtoglavicu, nemojte koristiti nikakve alate, niti upravljati vozilima i mašinama.

Lek BUSCOLYSIN sadrži natrijum hlorid

Lek BUSCOLYSIN ampule sadrže natrijum hlorid. Ovaj lek sadrži mnogo manje od 1 mmol 23 mg slobodnog natrijuma po dozi. Čak i ako primite maksimalnu propisanu dnevnu dozu od 5 ampula, ukupna količina natrijuma u njima se može smatrati zanemarljivom.

3. Kako se primenjuje lek BUSCOLYSIN

Uvek uzimajte lek BUSCOLYSIN tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Buscolysin ampule se ne preporučuju za decu.

ampula BUSCOLYSIN 20 mg intramuskularno ili intravenski, ponoviti dozu nakon pola časa ako je potrebno. Intravensku injekciju treba davati sporo. Kada se koristi za endoskopiju može biti neophodno češće ponavljanje doze.

Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 100 mg.

RastvaračBuscolysin rastvor za injekciju može se rastvarati sa glukozom ili 0.9%. natrijum-hloridom.

Vaš lekar će Vam ubrizgati BUSCOLYSIN polako u venu ili mišić.

slučaju da su Vam ampule leka BUSCOLYSIN potrebne kontinuirano danima, ili tokom dužeg vremenskog perioda, Vaš lekar će ispitati uzrok ovog bola u stomaku.

Ako ste primili više leka BUSCOLYSIN nego što treba

Ako smatrate da ste dobili više leka

BUSCOLYSIN

nego što je trebalo, potražite savet lekara ili farmaceuta

ili smesta idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Simptomi koje možete očekivati: suva usta, crvenilo kože, poteškoće pri mokrenju, ubrzan rad srca, zatvor i prolazni poremećaji vida.

Ako ste zaboravili da primite lek BUSCOLYSIN

Ne treba da dobijete duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste zaboravili. Jednostavno ćete dobiti sledeću redovnu dozu.

Ako naglo prestanete da primate lek primate BUSCOLYSIN

Vaš lekar će Vam davati

BUSCOLYSINsamo u akutnim stanjima. Ukoliko je potrebna duža primena leka, propisaće Va na tablete ili supozitorije.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Mnoga od navedenih neželjenih dejstva mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima leka. Antiholinergička neželjena dejstva leka BUSCOLYSIN obično su blaga i spontano se povlače.

Učestalost pojave neželjenih dejstava: Veoma česta:

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

Nije poznata:

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Poremećaji imunog sistema

Nije poznata:

anafilaktički šok, uključujući i smrtni ishod, anafilaktičke reakcije, otežano disanje, kožne reakcije npr. koprivnjača, ospa, crvenilo, svrab i druge reakcije preosetljivosti

Poremećaji vida

poremećaji akomodacije oka

Nije poznata:

proširene zenice, povišeni pritisak u oku

Srčani poremećaji

ubrzani rad srca

Vaskularni poremećaji

Nije poznata:

pad krvnog pritiska, talasi crvenila

Gastrointestinalni poremećaji

zatvor

Poremećaj kože i potkožnog tkiva

Nije poznata:

poremećaji znojenja

Bubrežni i urinarni poremećaji

Nije poznata:

poteškoće pri mokrenju

Može se javiti bol na mestu primene posebno nakon intramuskularne upotrebe i konstipacija zatvor.

Ne može biti odbačeno da pod izvesnim okolnostima lek BUSCOLYSIN može proći kroz krvno-moždanu barijeru i dovesti do neželjenih dejstava, kao što je na primer, zbunjenost.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek BUSCOLYSIN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrevljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne mogu bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek BUSCOLYSIN

Aktivna supstanca je hioscin-butilbromid. Jedna ampula 1 mL rastvora za injekciju sadrži 20 mg hioscin-butilbromida. - Pomoćne supstance u leku su: natrijum-hlorid i voda za injekcije.

Kako izgleda lek BUSCOLYSIN i sadržaj pakovanja

BUSCOLYSIN

je bistar rastvor za injekciju, bez mehaničkih onečišćenja.

Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla tip I na kojoj se nalazi oznaka u vidu tačke za prelamanje ampule. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi PVC uložak sa 10 ampula i Uputstvo za lek.Jedna ampula sadrži 1 mL rastvora za injekciju.

Nosilac dozvole i ProizvođačNosilac dozvole:

SOPHARMA TRADING D.O.O. BEOGRAD –NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd

Proizvođač:

SOPHARMA AD16, Iliensko Shosse Str., Sofija, Bugarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-01522-17-001 od 25.03.2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

BUSCOLYSIN ampule su indikovane kod akutnog spazma, kod žučne i bubrežne kolike, u radiologiji za diferencijalnu dijagnozu opstrukcije i za smanjenje spazma i bola kod pijelografije i drugih dijagnostičkih procedura gde spazam može da bude problem, npr. gastroduodenalna endoskopija.

Doziranje i način primene

ampula BUSCOLYSIN 20 mg intramuskularno ili intravenski, ponoviti nakon pola časa ako je potrebno. Intravensku injekciju treba davati sporo. Kada se koristi za endoskopiju može biti neophodno češće ponavljanje doze.

Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 100 mg. Posebne populacije pacijenataStarije osobe: Nema posebnih informacija za primenu ovog leka kod starije populacije. U kliničke studije su bili uključeni pacijenti stariji od 65 godina i nije bilo posebnih neželjenih reakcija koje bi mogle biti karakteristične za ovu starosnu grupu.Pedijatrijska populacijaBuscolysin ampule se ne preporučuju za primenu kod dece.

Lek BUSCOLYSIN ampule ne treba koristiti kontinuirano svakodnevno, niti tokom dužeg vremenskog perioda bez ispitivanja uzroka abdominalnog bola.

Rastvarač Lek BUSCOLYSIN rastvor za injekcije može se rastvarati sa glukozom ili 0,9%. natrijum-hloridom.

Kontraindikacije

Buscolysin ampule su kontraindikovane kod pacijenata koji imaju:-

preosetljivost na aktivnu supstancu ili ma koju drugu pomoćnu supstancu leka navedenu u delu

pomoćnih supstanci

glaukom uskog ugla

hipertrofiju prostate sa retencijom urina

mehaničku stenozu u gastrointestinalnom traktu

paralitički ili opstruktivni ileus

mijasteniju gravis

Intramuskularna primena leka BUSCOLYSIN ampula je kontraindikovana:-

kod pacijenata koji uzimaju antikoagulanse jer se mogu javiti intramuskularni hematomi.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

slučaju da jak, neobjašnjiv bol u stomaku uporno ne prolazi ili se pogoršava ili se pojavi sa simptomima kao što su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, promene u pražnjenju creva, bolna osetljivost stomaka, smanjeni krvni pritisak, nesvestica ili krv u stolici potrebno je da se preduzmu odgovarajuće dijagnostičke mere da bi se ispitala etiologija ovih simptoma.

Lek BUSCOLYSIN ampule mogu da dovedu do tahikardije, hipotenzije i anafilakse, zato lek treba koristiti sa oprezom kod pacijenata sa srčanim poremećajima kao što su srčana insuficijencija, koronarna bolest srca, aritmija ili hipotenzija, kao i u kardiohirurgiji. Preporučuje se praćenje ovih pacijenata. Oprema za urgentna stanja, kao i osoblje obučeno da rukuje ovom opremom, moraju da budu dostupni.

Zbog mogućnosti antiholinergika da smanje znojenje, lek BUSCOLYSIN treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa pireksijom.

Povećanje intraokularnog pritiska može da bude izazvano davanjem antiholinergičkih agenasa kao što je lek BUSCOLYSIN kod pacijenata sa nedijagnostikovanim i zbog toga nelečenim glaukomom uskog ugla. Dakle, u slučaju da po davanju leka BUSCOLYSIN injekcije dođe do razvoja jakog bola u oku ili crvenila uz prateći gubitak vida, treba se hitno obratiti oftalmologu.

Nakon parenteralne primene leka BUSCOLYSIN zabeleženi su i slučajevi pojave anafilakse uključujući i

epizode šoka. Kao što je to slučaj sa svim lekovima koji izazivaju takve reakcije i pacijente koji primaju lek BUSCOLYSIN injekcije treba opservirati.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Antiholinergičko dejstvo lekova kao što su tri- i tetraciklični antidepresivi, antihistaminici, kinidin, amantadin, antipsihotici npr. butirofenoni, fenotiazini, dizopiramid i drugih antiholinergika na primer tiotropijum, ipratropijum, atropinu slične supstance može da se pojača davanjem leka BUSCOLYSIN.

Lek BUSCOLYSIN može da pojača tahikardična dejstva beta adrenergičkih agenasa.

Istovremena terapija antagonistima dopamina, kao što je metoklopramid, može da dovede do smanjenja dejstva oba leka na gastrointestinalni trakt.

Plodnost, trudnoća i dojenje

TrudnoćaPostoje samo ograničeni podaci o upotrebi hioscin-butilbromida kod trudnica. Ispitivanja na životinjama ne daju dovoljno podataka o reproduktivnoj toksičnosti videti odeljak

Predklinički podaci o bezbednosti

mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka BUSCOLYSIN tokom trudnoće.

DojenjeNema dovoljno informacija o izlučivanju hioscin-butilbromida i njegovih metabolita u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po dete koje se doji. Upotreba leka BUSCOLYSIN tokom dojenja se ne preporučuje.

FertilnostNisu sprovedene studije o dejstvu na fertilnost kod ljudi.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nisu rađene studije dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, pacijenti treba daznaju da tokom terapije ampulama lekom BUSCOLYSIN mogu da se jave neželjena dejstva kao što suporemećaj akomodacije ili vrtoglavica. Prema tome, preporučuje se oprez kada se upravlja vozilima imašinama. Ako pacijenti imaju poremećaj akomodacije ili vrtoglavicu, treba da izbegavaju potencijalnoopasne radnje kao što su upravljanje vozilima i mašinama.

Neželjena dejstva

Mnoga navedena neželjena dejstva ovog leka mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima lekaBuscolysin. Antiholinergička neželjena dejstva leka BUSCOLYSIN su obično blaga i spontano se povlače.

Učestalost pojave neželjenih dejstava po MedDRA konvenciji:Veoma česta: ≥ 1/10Česta:

≥ 1/100 < 1/10

≥ 1/1 000 < 1/100

≥ 1/10 000 < 1/1 000

Veoma retka: < 1/10 000Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka

Poremećaji imunskoog sistema

Nije poznata*:

anafilaktički šok uključujući i smrtni ishod, anafilaktičke reakcije, dispneja, kožne reakcije npr. urtikarija, raš, eritem, pruritus i druge reakcije prosetljivosti

Poremećaji oka

poremećaji akomodacije

Nije poznata*:

midrijaza, povećani intraokularni pritisak

Kardiološki poremećaji

Vaskularni poremećaji

Nije poznata*:

pad krvnog pritiska, talasi crvenila

Gastrointestinalni poremećaji

konstipacija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nije poznata*:

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Nije poznata*:

retencija urina

Može se javiti bol na mestu primene posebno nakon intramuskularne upotrebe.

Hioscin butilbromid, aktivni sastojak BUSCOLYSIN, prema svojoj hemijskoj strukturi spada u kvaternerna jedinjenja amonijaka, i ne očekuje se da dospe u CNS. Hioscin butilbrolmid ne prolazi lako hemoencefalnu barijeru. Ipak, ne može se potpuno isključiti da pod određenim okolnostima mogu nastati i psihijatrijski poremećaji npr. konfuzija nakon primene BUSCOLYSIN.

= Ovo neželjeno dejstvo je primećeno u post-marketinškom periodu. Sa 95 % sigurnosti može se reći da učestalost pojavljivanja nije veća od “česta”, ali može biti i niža. Preciznija procena učestalosti nije moguća, pošto se ovo neželjeno dejstvo nije pojavljivalo u bazi podataka iz kliničkih studija na 185 pacijenata.

Pod izvesnim okolnostima psihijatrijski poremećaji npr. konfuzija mogu da se pojave posle upotrebe ampula BUSCOLYSIN.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

Predoziranje

Ozbiljni znaci trovanja kod akutnog predoziranja nisu zabeleženi kod ljudi. U slučaju predoziranja, antiholinergički simptomi kao što su retencija urina, suva usta, crvenilo kože, tahikardija, inhibicija gastrointestinalne pokretljivosti i prolazni poremećaji vida se mogu pojaviti. Zabeležena je i pojava Čejn-Stoksovog disanja.

Terapija Kod simptoma predoziranja sa lekom BUSCOLYSIN treba dati parasimpatomimetičke lekove. U slučaju pojave glaukoma, pilokarpin treba primeniti lokalno i hitno potražiti savet oftalmologa. Kardiovaskularne komplikacije treba lečiti u skladu sa uobičajenim terapijskim principima. U slučaju respiratorne paralize treba razmotriti primenu intubacije i veštačkog disanja. Kod retencije urina može biti potrebna kateterizacija. Uz to, treba primeniti odgovarajuće potporne mere, po potrebi.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Natijum-hlorid; voda za injekcije.

Inkompatibilnost

Nisu utvrđene.

Rok upotrebe

godina.Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

Posebne mere opreza pri čuvanju

Lek čuvati na temperaturi do

originalnom pakovanju. Ne zamrzavati!

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla tip I na kojoj se nalazi oznaka u vidu tačke za prelamanje ampule. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi PVC uložak sa 10 ampula i Uputstvo za lek.Jedna ampula sadrži 1 mL rastvora za injekciju.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji