Bronchipret® 1.5g/10g+0.15g/10g oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bronchipret® oralni rastvor; 1.5g/10g+0.15g/10g; boca staklena, 1x50mL

 • Proizvođač: BIONORICA SE - Nemačka
 • Nosilac dozvole: BIONORICA SRB D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR
 • Broj dozvole: 515-01-02085-19-001
 • Istek dozvole: 2025-02-20
 • Zemlja porekla: Nemačka
 • Lek sadrži: timijan ( Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe, bršljan (Hedera helix L.), tečni ekstrakt lista
 • ATC: R05CA10
 • JKL:
 • EAN: 4029799165031
 • Vrsta leka: Biljni lekovi
 • Izdavanje leka: BR
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bronchipret® oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bronchipret® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bronchipret® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bronchipret

1,50 g/10 g + 0,15 g/10 g, oralni rastvor

Thymus vulgaris

L. i/ili

Thymus zygis

L., tečni ekstrakt herbe; bršljan

Hedera helix

L., tečni

ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bronchipret i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchipret

Kako se uzima lek Bronchipret

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bronchipret

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchipret i čemu je namenjen

Bronchipret je biljni lek namenjen za ublažavanje simptoma akutnog bronhitisa sa produktivnim kašljem.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchipret

Lek Bronchipret ne smete uzimati:

ako ste preosetljivi alergični na bršljan, timijan ili druge biljke iz porodica

brezu, pelin, celer ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.

Lek Bronchipret ne smeju uzimati deca mlađa od 2 godine, zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.

Upozorenja i mere opreza

Ukoliko tegobe traju duže od 7 dana ili ukoliko primetite simptome kao što su otežano disanje, groznica ili gnojni i krvavi ispljuvak, obratite se Vašem lekaru.Lek Bronchipret nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina, zbog sadržaja alkohola. Preporučuje se oprez kod osoba sa zapaljenjem želuca gastritisom ili čirom na želucu.

Drugi lekovi i Bronchipret

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo kojedruge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Nema podata o uticaju leka Bronchipret na trudnoću i dojenje, stoga lek Bronchipret ne treba da koriste trudnice i dojilje.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ne očekuje se uticaj na sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Bronchipret sadrži alkohol i maltitol, tečni.

Lek Bronchipret sadrži 7% v/v alkohola. Na primer, 0,3 g alkohola sadržano u 5,4 mL oralnog rastvora odgovara sadržaju alkohola u 8 mL piva ili 3 mL vina. Alkohol može biti štetan za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratite pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visokorizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.Lek Bronchipret sadrži maltitol, tečni. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bronchipret

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena doza je:

Doza u mL 3 puta dnevno

Ukupna dnevna doza

Deca od 6 do 11 godina

Odrasli i deca starija od 12 godina

Način primene

Koristeći priloženi dozator, uzmite lek Bronchipret 3 puta dnevno ujutru, u toku dana i uveče nerazblažen. Ako je potrebno, možete nakon oralnog rastvora popiti malo tečnosti ne alkohol, a najbolje vodu. Lek Bronchipret se može uzimati sa hranom i pićem ili nezavisno od obroka. Ako imate osetljiv želudac, uzmite lek Bronchipret posle obroka.Pre upotrebe dobro promućkajte!

Trajanje terapije

Vreme trajanja terapije zavisi od toka bolesti.

Ako ste uzeli više leka Bronchipret nego što treba

slučaju predoziranja, mogu se javiti želudačne tegobe, povraćanje i proliv. U tom slučaju, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara. Lekar će odlučiti da li je potrebno preduzeti neke mere.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchipret

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa lečenjem kao što Vam je propisao lekar ili kao što je navedeno u ovom uputstvu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchipret

Prestanak lečenja obično ne uzrokuje probleme.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

gastrointestinalne tegobe kao što su grčevi, mučnina, povraćanje i proliv.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: reakcije

preosetljivosti u vidu osipa na koži, svraba, crvenila, koprivnjače, otežanog disanja i oticanja lica, usta i/ili ždrela.

Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje treba da obratite pažnju i mere koje treba da preduzmete ukoliko se pojave:

Na prvi znak pojave preosetljivosti, prestanite sa uzimanjem leka Bronchipret i obavestite lekara što je premoguće. Vaš lekar može da odredi stepen i težinu, kao i potrebu za preduzimanjem daljih mera.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bronchipret

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristititi lek Bronchipret posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 ºC.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 6 meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchipret

Aktivne supstance su:

10 g 8,85 mL oralnog rastvora sadrži:1,50 g tečnog ekstrakta herbe timijana

Thymus vulgaris

Thymus zygis

1:2-2,5; rastvarač za

ekstrakciju: rastvor amonijaka 10% m/m: glicerol 85% m/m: etanol 90% v/v: voda 1:20:70:109 i 0,15g tečnog ekstrakta lista bršljana

Hedera helix

1:1; rastvarač za ekstrakciju: etanol 70% v/v.

Pomoćne supstance su: limunska kiselina, monohidrat; voda, prečišćena; hidroksipropilbetadeks;

kalijum-sorbat i maltitol, tečni.

Kako izgleda lek Bronchipret i sadržaj pakovanja

Lek Bronchipret je svetlosmeđi, bistar rastvor.

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 50 mL, 1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g

Unutrašnje pakovanje leka je smeđa staklena boca staklo tip III sa 50 mL rastvora, sa nastavkom za sipanje

od polietilena, sa zatvaračem od polipropilena sa navojem i sigurnosnim prstenom plastični

sigurnosni zatvarač.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa 50 mL rastvora, providna merica za doziranje od polipropilena koja je graduisana 1,1 mL, 2,2 mL, 3,2 mL, 4,3 mL i 5,4 mL i Uputstvo za lek.

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 100 mL, 1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g

Unutrašnje pakovanje leka je smeđa staklena boca staklo tip III sa 100 mL rastvora, sa nastavkom za sipanje

od polietilena, sa zatvaračem od polipropilena sa navojem i sigurnosnim prstenom plastični

sigurnosni zatvarač.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa 100 mL rastvora, providna merica za doziranje od polipropilena koja je graduisana 1,1 mL, 2,2 mL, 3,2 mL, 4,3 mL i 5,4 mL i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

BIONORICA SRB D.O.O. BEOGRAD–VRAČAR, Njegoševa 11, Beograd - Vračar

Proizvođač:

BIONORICA SE, Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt in der Oberpfalz, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 50 mL, 1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g:

515-01-02085-19-001 od 20.02.2020.

Bronchipret, oralni rastvor, 1 x 100 mL, 1,5 g/10 g + 0,15 g/10 g:

515-01-02088-19-001 od 20.02.2020.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji