Brax® 3mg komprimovana lozenga


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Brax® komprimovana lozenga; 3mg; blister, 2x10kom

  • ATC: A01AD02
  • JKL: 1120374
  • EAN: 8606007084443
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Brax® komprimovana lozenga uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Brax® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Brax® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

mg, komprimovana lozenga

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Brax i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brax

Kako se uzima lek Brax

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Brax

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Brax i čemu je namenjen

Lek Brax, komprimovana lozenga sadrži aktivnu supstancu benzidamin-hidrohlorid, koja spada u grupu antiinflamatornih lekova lekovi protiv zapaljenja za lokalnu primenu.

Aktivna supstanca, benzidamin-hidrohlorid ublažava bol i ima izraženo protiv zapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola. Takođe, benzidamin-hidrohlorid deluje i kao antiseptik.

Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu.

Lek Brax, komprimovana lozenga je namenjen za lokalnu upotrebu u ustima. Lozengu držati u ustima dopotpunog rastapanja.

Lek Brax, komprimovana lozenga se koristi za simptomatsku terapiju iritacije i bola u predelu usne duplje i ždrela, koje se mogu manifestovati osećajem paljenja u ustima, crvenilom, otokom, poteškoćama u gutanju.

Lek Brax, komprimovana lozenga namenjen je za primenu kod odraslih, adolescenata i dece starije od 6 godina.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brax

Lek Brax ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na benzidamin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6,- ako bolujete od fenilketonurije genetskog metaboličkog poremećaja.

obzirom da komprimovane lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Brax.

Dugotrajna upotreba benzidamina može da dovede do pojave senzibilizacije preosetljivosti. U tom slučaju je potrebno da prekinete upotrebu benzidamina i da konsultujete Vašeg lekara radi primene odgovarajuće terapije.

Kod malog broja pacijenata se mogu javiti orofaringealne ulceracije teže oštećenje sluzokože usne duplje i ždrela kao posledica ozbiljnog oboljenja. Pacijenti kod kojih u toku 3 dana ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti, moraju potražiti savet lekara ili stomatologa.

Ne preporučuje se upotreba benzidamina kod pacijenata koji su preosetljivi na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove NSAIL- vrsta lekova koja se koristi najčešće za ublažavanje bola, npr. ibuprofen, diklofenak i sl.

Lek Brax, komprimovane lozenge pažljivo primenjivati ako bolujete od bronhijalne astme zbog moguće pojave bronhospazma otežanog disanja usled suženja disajnih puteva.

Preporučuje se da deca uzrasta od 6 do 11 godina lek uzimaju samo u prisustvu odraslih.

Lek Brax, komprimovana lozenga ne sadrži šećer, već sadrži aspartam kao zaslađivač.

Drugi lekovi i Brax

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, ako imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nisu ispitivane interakcije leka Brax sa drugim lekovima kod ljudi.

Uzimanje leka Brax sa hranom i pićima

Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.Odmah nakon upotrebe može doći do utrnulosti u usnoj duplji ili grlu, potrebno je izbegavati uzimanje hrane i pića dok utrnulost ne prođe.

Trudnoća i dojenje i

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Lek Brax, komprimovana lozenge, ne treba uzimati za vreme trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Pri pravilnoj upotrebi i pridržavanju preporučenih terapijskih doza u skladu sa ovim uputstvom, nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

Lek Brax sadrži aspartam

Lek Brax, komprimovane lozenge sadrže aspartam, izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.

Lek Brax, komprimovane lozenge, sadrže boju Patent Blue V E 131, koja može izazvati alergijske reakcije i Quinoline Yellow E 104, koja može izazvati alergijske reakcije i može imati negativan uticaj na aktivnost i pažnju kod dece.

3. Kako se uzima lek Brax

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Način primene

Za postizanje optimalnog terapijskog efekta, komprimovane lozenge držati u ustima sve do potpunog rastapanja. Lozenge se ne smeju žvakati ili gutati.Lečenje ne sme da traje duže od 7 dana.

Doziranje

Odrasli i stariji pacijenti:

Po 1 komprimovana lozenga 3 puta dnevno.

Deca od 6 do 11 godina:

Mogu uzimati lek samo pod nadzorom odraslih.

Deca do 6 godina:

obzirom na to da komprimovane lozenge kao farmaceutski oblik nisu pogodne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina kod ove grupe pacijenata se može koristiti dostupan farmaceutski oblik, sprej za usnu sluznicu, rastvor.

Ne prekoračujte preporučenu dozu leka.Ukoliko se vaši simptomi pogoršaju ili vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa lekarom!

Ako ste uzeli više leka Brax nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Brax, komprimovane lozenge, nego što treba, odmah razgovarajte salekarom ili farmaceutom!

Ako ste zaboravili da uzmete lek Brax

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu! Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Brax

Upotrebu leka Brax, komprimovana lozenga možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po vaše zdravlje.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstva su prema učestalosti javljanja svrstana u sledeće kategorije:

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

povećana osetljivost kože na sunčevu svetlost izazvana lekom fotosenzibilnost.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

osećaj peckanja u ustima;

utrnulost na mestu rastapanja lozenge, odmah nakon upotrebe ovo je povezano sa aktivnim dejstvom leka i brzo prolazi.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

laringospazam grč glatkih mišića grkljana praćen otežanim disanjem;

angioedem alergijska reakcija praćena oticanjem lica, usana, jezika ili grla, otežanim disanjem i gutanjem.

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

reakcije preosetljivosti alergijske reakcije;

anafilaktička reakcija teška i životno ugrožavajuća alergijska reakcija - simptomi mogu uključiti teško disanje, bol ili stezanje u grudima, nesvestica i/ili vrtoglavica, intenzivan osećaj svraba na koži ili stvaranje plikova, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, što može biti potencijalno životno ugrožavajuće.

pojedinačnim slučajevima se mogu javiti refleksno mučnina i povraćanje usled iritacije grla usled primene leka ovi simptomi prestaju spontano nakon prekida primene leka.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

5. Kako čuvati lek Brax

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Brax posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Brax

Aktivna supstanca je: benzidamin-hidrohlorid.Jedna komprimovana lozenga sadrži 3 mg benzidamin-hidrohlorida što odgovara 2,68 mg benzidamina.

Pomoćne supstance su: manitol; limunska kiselina, bezvodna; hipromeloza; aspartam E 951; aroma mente,pepermint; Patent Blue V E 131; Quinoline Yellow E 104; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Brax i sadržaj pakovanja

Komprimovana lozenga.Okrugle, bikonveksne, glatke komprimovane lozenge, zelene boje, mramorirane i sa mirisom na mentol.Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/PE/PVDC-Al sa po 10 komprimovanih lozengi.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj nalaze 2 blistera i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PHARMASWIS D.O.O., BEOGRAD, Batajnički drum 5 A, Beograd

Proizvođač: ICN POLFA RZESZOW S.A., Przemyslowa 2, Rzeszow, Poljska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00915-19-001 od 04.10.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji