Bisoprolol Zentiva® 2.5mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bisoprolol Zentiva® tableta; 2.5mg; blister, 1x30kom

  • ATC: C07AB07
  • JKL: 1107531
  • EAN: 8594739255135
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bisoprolol Zentiva® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bisoprolol Zentiva® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bisoprolol Zentiva® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bisoprolol Zentiva

1,25 mg; tablete

Bisoprolol Zentiva

2,5 mg; tablete

Bisoprolol Zentiva

5 mg; tablete

Bisoprolol Zentiva

10 mg; tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Videti odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bisoprolol Zentiva i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisoprolol Zentiva

Kako se uzima lek Bisoprolol Zentiva

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bisoprolol Zentiva

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bisoprolol Zentiva i čemu je namenjen

Aktivna supstanca leka Bisoprolol Zentiva je bisoprolol. Bisoprolol pripada grupi lekova koji se nazivaju beta-blokatori. Ti lekovi deluju tako što utiču na odgovor organizma na neke nervne impulse, naročito u srcu. Kao posledica toga, bisoprolol usporava srčani rad i povećava efikasnost srca u pumpanju krvi po telu. U isto vreme, smanjuje količinu krvi koja je potrebna srcu, kao i njegovu potrebu za kiseonikom.

Lek Bisoprolol Zentiva se koristi za lečenje stabilne hronične srčane insuficijencije. Srčana insuficijencijasrčana slabost nastaje kad je srčani mišić slab i nije u stanju da pumpa dovoljno krvi za potrebe tela. Koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima pogodnim za ovo stanje kao što su ACE inhibitori, diuretici i kardiotonični glikozidi.

Pored toga, lek Bisoprolol Zentiva 5 mg i lek Bisoprolol Zentiva 10 mg se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska hipertenzija i bola u srcu zbog smanjene protočnosti krvnih sudova srca ishemijska bolest srca: angina pektoris.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisoprolol Zentiva

Lek Bisoprolol Zentiva ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na bisoprolol-fumarat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;

ako imate tešku astmu;

ako imate teško stanje krvnih sudova koje izaziva smanjen protok krvi u rukama i nogama periferna arterijska okluzivna bolest;

ako imate teške probleme sa cirkulacijom krvi u Vašim udovima kao što je

-ov sindrom,

koji mogu prouzrokovati da Vaši prsti na rukama i nogama trnu ili postanu bledi ili poplave;

ako imate nelečeni feohromocitom redak tumor nadbubrežne žlezde;

ako imate metaboličku acidozu stanje kod kojeg u krvi ima previše kiseline.

Lek Bisoprolol Zentiva ne smete uzimati ako imate neki od sledećih problema sa srcem:

akutna srčana slabost insuficijencija srca;

pogoršanje srčane insuficijencije koje zahteva injekciju lekova u venu, što pojačava snagu kontrakcije srca;

usporen rad srca manje od 50 otkucaja u minuti;

nizak krvni pritisak sistolni manji od 90 mmHg;

određena srčana stanja koja izazivaju veoma usporen rad srca ili nepravilan srčani ritam;

kardiogeni šok ozbiljno akutno stanje srca koje izaziva nizak krvni pritisak i prestanak cirkulacije.

Razgovarajte sa Vašim lekarom o uzimanju ovog leka ako mislite da se neko od navedenih stanja odnosi na Vas.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bisoprolol Zentiva ako se neko od sledećih stanja odnosi na Vas. Lekar će možda preduzeti posebne mere opreza na primer, uvesti dodatnu terapiju ili češće kontrole:

strogo gladovanje;

određene bolesti srca kao što su poremećaji srčanog ritma, ili jak bol u grudima pri mirovanju

-ova angina;

probleme sa bubrezima ili jetrom;

blaži problem sa cirkulacijom u Vašim udovima;

hronična bolest pluća ili manje teška astma;

ljuskavi osip na koži u istoriji bolesti psorijaza;

tumor nadbubrežne žlezde feohromocitom;

poremećaj štitaste žlezde.

Pored toga, recite Vašem lekaru ako ćete biti podvrgnuti:

terapiji desenzibilizacije na primer, za sprečavanje polenske groznice, jer lek Bisoprolol Zentiva može povećati verovatnoću pojave alergijske reakcije kod vas ili će takva reakcija biti teža;

anesteziji na primer, zbog operacije, jer lek Bisoprolol Zentiva može uticati na način na koji Vaše telo reaguje na tu situaciju.

Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko imate hroničnu bolest pluća ili manje tešku astmu, ako nakon uzimanja leka Bisoprolol Zentiva osetite nove poteškoće u disanju, kašalj, šištanje u plućima nakon fizičke aktivnosti itd.

Deca i adolescenti

Lek Bisoprolol Zentiva se ne preporučuje za upotrebu kod dece ili adolescenata.

Drugi lekovi i lek Bisoprolol Zentiva

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimatibilo koje druge lekove.

Nemojte uzimati sledeće lekove sa lekom Bisoprolol Zentiva bez posebnog saveta svog lekara:

određeni lekovi koji se koriste za lečenje nepravilnog ritma rada srca antiaritmici klase I kao što su hinidin, dizopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon;

određeni lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska, angine pektoris i nepravilnog ritma rada srca antagonisti kalcijuma kao što su verapamil i diltiazem;

određeni lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska kao što su klonidin, metildopa,moksonodin, rilmenidin. Ipak,

nemojte prestati da uzimate ove lekove

bez prethodne provere sa

Vašim lekarom.

Proverite sa Vašim lekarom pre uzimanja sledećih lekova sa lekom Bisoprolol Zentiva; možda će biti potrebno da Vaš lekar češće proverava Vaše stanje:

određeni lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska i angine pektoris antagonisti kalcijuma dihidropiridinskog tipa kao što su felodipin i amlodipin;

određeni lekovi koji se primenjuju za lečenje nepravilnog ili abnormalnog ritma rada srcaantiaritmici klase III kao što je amjodaron;

beta-blokatori koji se primenjuju lokalno kao što su timolol kapi za oči za lečenje glaukoma;

određeni lekovi koji se koriste za lečenje na primer Alzheimer-ove bolesti ili glaukomaparasimpatomimetici kao što su takrin ili karbahol ili lekovi koji se koriste za lečenje akutnihproblema sa srcem simpatomimetici kao što su izoprenalin, dobutamin i orciprenalin;

antidijabetici uključujući insulin;

anestetici na primer tokom operativnih zahvata;

digitalis, koji se koristi za lečenje slabosti srca;

nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL koji se koriste za lečenje artritisa, bola ili zapaljenja na primer, ibuprofen ili diklofenak;

bilo koji lek koji može sniziti krvni pritisak kao željeno ili neželjeno dejstvo kao što suantihipertenzivi, određeni lekovi za depresiju triciklični antidepresivi kao što su imipramin ili amitriptilin, određeni lekovi za lečenje epilepsije ili tokom anestezije barbiturati kao što je

fenobarbital, ili određeni lekovi za lečenje mentalnih bolesti koje se karakterišu gubitkom kontakta sa stvarnošću fenotiazini kao što je levomepromazin;

meflokin lek koji se koristi za sprečavanje ili lečenje malarije;

lekovi za lečenje depresije koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze osim MAO-B inhibitorakao što je moklobemid.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

TrudnoćaPostoji rizik da bi upotreba leka Bisoprolol Zentiva tokom trudnoće mogla da naškodi Vašoj bebi. Ako ste trudni ili planirate trudnoću, recite to Vašem lekaru. Lekar će odlučiti da li možete da uzimate lek Bisoprolol Zentiva tokom trudnoće.

DojenjeNije poznato da li bisoprolol prelazi u majčino mleko. Zbog toga se dojenje tokom terapije lekom Bisoprolol Zentiva ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Zavisno od toga koliko dobro podnosite lek, on može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Molimo Vas da budete posebno oprezni na početku lečenja, kada se povećava doza ili kada se menja lek, kao i u kombinaciji sa alkoholom.

Doping testovi

Upotreba leka Bisoprolol Zentiva može prouzrokovati pozitivne rezultate na doping testovima. Upotreba leka Bisoprolol Zentiva kao doping supstance može predstavljati rizik za zdravlje.

3. Kako se uzima lek Bisoprolol Zentiva

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lečenje lekom Bisoprolol Zentiva zahteva redovno praćenje Vašeg stanja od strane lekara. Ovo jenaročito važno na početku terapije, tokom povećanja doze i kada prestanete sa lečenjem.

Tabletu uzmite ujutru sa malo vode, sa hranom ili bez nje. Tabletu nemojte drobiti ili žvakati. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Terapija lekom Bisoprolol Zentiva je obično dugotrajna.

Hronična srčana slabost

Odrasli uključujući i starijeLečenje bisoprololom se mora započeti sa niskom dozom koja se postepeno povećava. Vaš lekar će odlučiti kako će povećavati dozu, a to se obično radi na sledeći način:

1,25 mg bisoprolola jednom dnevno tokom jedne nedelje

2,5 mg bisoprolola jednom dnevno tokom jedne nedelje

3,75 mg bisoprolola jednom dnevno tokom jedne nedelje

mg bisoprolola jednom dnevno tokom četiri nedelje

7,5 mg bisoprolola jednom dnevno tokom četiri nedelje

10 mg bisoprolola jednom dnevno za održavanje stalne terapije.

Najveća preporučena dnevna doza je 10 mg bisoprolola.

Zavisno od toga koliko dobro podnosite lek, Vaš lekar može takođe odlučiti da produži vreme između povećanja doza. Ako se Vaše stanje pogorša, ili više ne podnosite lek, možda će biti potrebno opet smanijti dozu ili prekinuti terapiju. Kod nekih pacijenata može biti dovoljna doza održavanja koja je manja od 10 mg bisoprolola. Vaš lekar će Vam reći šta da radite.

Ako morate potpuno da prekinete terapiju, Vaš lekar će Vas obično savetovati da postepeno smanjujete dozu, zato što u suprotnom Vaše stanje može da se pogorša.

Visok krvni pritisak hipertenzija

Odrasli uključujući i starijeAko nije drugačije propisano, preporučena doza je 5 mg bisoprolola dnevno. U slučaju samo blago povišenog krvnog pritiska dijastolni krvni pritisak do 105 mmHg, terapija sa 2,5 mg jednom dnevno može biti dovoljna, uz korišćenje drugih lekova odgovarajuće jačine.Ako je dejstvo nedovoljno, doza se može povećati do 10 mg bisoprolola dnevno. Dodatna povećanja doze su opravdana samo u izuzetnim slučajevima.Najveća preporučena doza je 20 mg jednom dnevno.

Ishemijska bolest srca angina pektoris

Odrasli uključujući i starijeAko nije drugačije propisano, preporučena doza je 5 mg bisoprolola dnevno. Ako je dejstvo nedovoljno, doza se može povećati na 10 mg bisoprolola dnevno. Dodatna povećanja doze su opravdana samo u izuzetnim slučajevima.Najveća preporučena doza je 20 mg jednom dnevno.

Visok krvni pritisak hipertenzija i ishemijska bolest srca angina pektoris

Doziranje u slučaju oštećenja funkcije jetre ili bubregaKod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre ili bubrega, prilagođavanje doze obično nije potrebno. Kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega klirens kreatinina < 20 mL/min i kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre, dnevna doza ne sme da pređe 10 mg bisoprolol-fumarata.

Ako ste uzeli više leka Bisoprolol Zentiva nego što treba

Ako ste uzeli više leka Bisoprolol Zentiva nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru. Vaš lekar će odlučiti koje mere treba preduzeti.Simptomi predoziranja mogu uključivati usporen rad srca, velike poteškoće sa disanjem, osećaj da vam se vrti u glavi ili drhtanje zbog smanjenog šećera u krvi.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bisoprolol Zentiva

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Vašu uobičajenu dozu uzmite sledećeg jutra.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bisoprolol Zentiva

Nikada ne prekidajte da uzimate lek Bisoprolol Zentiva osim ako Vam je lekar rekao da tako uradite. U suprotnom, Vaše stanje bi moglo da postane mnogo lošije.Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može uzrokovati neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju lek. Da bi se sprečile ozbiljne reakcije, odmah se obratite lekaru ako je neželjeno dejstvo teško, ako se iznenada pojavilo ili ako se simptomi brzo pogoršavaju.

Najozbiljnija neželjena dejstva se odnose na funkciju srca:

usporavanje rada srca može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek - kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću; može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek - kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pektoris;

pogoršanje srčane insuficijencije može da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek;

usporen ili nepravilan ritam rada srca može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimajulek.

Ako osećate vrtoglavicu ili slabost, ili imate probleme sa disanjem, molimo obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.

Ostala neželjena dejstva su navedena u nastavku prema tome koliko često mogu da se jave:

Česta

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

umor*, osećaj slabosti kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću, vrtoglavica*, glavobolja*;

osećaj hladnoće ili trnci u rukama ili stopalima;

nizak krvni pritisak;

problemi sa želucem ili crevima kao što su mučnina, povraćanje, dijareja ili otežano pražnjenje creva konstipacije.

*Ovi simptomi se posebno javljaju na početku terapije. Obično su blagi i povlače se u toku 1 do 2 nedelje nakon početka lečenja.

Povremena

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

osećaj slabosti kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pektoris;

poremećaji spavanja;

vrtoglavica pri ustajanju;

problemi sa disanjem kod pacijenata sa astmom ili hroničnom bolešću pluća;

mišićna slabost, mišićni grčevi.

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

problemi sa sluhom;

alergijsko curenje iz nosa;

smanjeno oticanje suza važno ako nosite kontaktna sočiva;

zapaljenje jetre koje može uzrokovati žutilo kože ili beonjača;

odstupanje od normalnih rezulata kod određenih testova u krvi za funkciju jetre ili nivoe masti;

reakcije slične alergiji kao što su svrab, crvenilo, osip. Ako osetite teže alergijske reakcije, koje mogu da obuhvataju lice, vrat, jezik, otok usta ili grla ili teškoće sa disanjem, treba odmah da odete kod lekara.

oslabljena erekcija;

noćne more, halucinacije;

Veoma retka

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

iritacija i crvenilo oka konjuktivitis;

opadanje kose;

pojava ili pogoršanje ljuskastog osipa na koži psorijaza; osip sličan psorijazi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bisoprolol Zentiva

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bisoprolol Zentiva posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i kartonskoj kutiji nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Za lekove koji se pakuju u OPA25/Alu45/PVC100//Alu ili u OPA25/Alu 45/PVC60//Alu blistere: Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Za lekove koji se pakuju u belu PVC/PVdC foliju 0,250 mm/120 g/m

//Alu blistere:

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bisoprolol Zentiva

Bisoprolol Zentiva; 1,25 mg; tablete:

Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.Jedna tableta sadrži 1,25 mg bisoprolol-fumarata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 102; skrob, preželatinizovan kukuruzni; krospovidon tip A; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Bisoprolol Zentiva; 2,5 mg; tablete:

Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.Jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprolol-fumarata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 102; skrob, preželatinizovan kukuruzni; krospovidon tip A; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Bisoprolol Zentiva; 5 mg; tablete:

Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.Jedna tableta sadrži 5 mg bisoprolol-fumarata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 102; skrob, preželatinizovan kukuruzni; krospovidon tip A; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat, gvožđeIII-oksid, žuti E172.

Bisoprolol Zentiva; 10 mg; tablete:

Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.Jedna tableta sadrži 10 mg bisoprolol-fumarata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 102; skrob, preželatinizovan kukuruzni; krospovidon tip A; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat, gvožđeIII-oksid, žuti E172, gvožđeIII-oksid, smeđi E172.

Kako izgleda lek Bisoprolol Zentiva i sadržaj pakovanja

Bisoprolol Zentiva; 1,25 mg; tablete:

Bele, okrugle tablete sa utisnutom oznakom 1.25, prečnika 6 mm ± 0,3 mm.

Unutrašnje pakovanje je OPA25/Alu45/PVC100//Alu blister ili OPA25/Alu 45/PVC60//Alu blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 OPA25/Alu45/PVC100//Alu blistera ili OPA25/Alu 45/PVC60//Alu blistera sa po 15 tableta ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Bisoprolol Zentiva; 2,5 mg; tablete:

Bele, okrugle tablete sa utisnutom oznakom 2.5 i podeonom linijom, prečnika 6 mm ± 0,3 mm. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister sa 30 tableta i Uputstvo za lek.

Bisoprolol Zentiva; 5 mg; tablete:

Žućkaste do svetlo žute, okrugle tablete sa utisnutom oznakom 5 i podeonom linijom, prečnika 6 mm ± 0,3 mm. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister sa 30 tableta i Uputstvo za lek.

Bisoprolol Zentiva; 10 mg; tablete:

Oker, okrugle tablete sa utisnutom oznakom 10 i podeonom linijom, sa nasumično raspoređenim mrljama boja, prečnika 6 mm ± 0,3 mm. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 PVC/PVdC folija 0,250 mm/120 g/m

//Alu blister sa 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač:

Nosilac dozvole:

ZENTIVA PHARMA D.O.O., Milentija Popovića 5v, sprat 2, Beograd-Novi Beograd

Proizvođač:

Bisoprolol Zentiva; 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; tablete:ZENTIVA K.S., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Prag, Češka

Bisoprolol Zentiva; 2,5 mg, 5 mg, 10 mg; tablete:S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bukurešt, Rumunija

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Bisoprolol Zentiva; 1,25 mg; tablete:

515-01-03919-21-001 od 12.04.2023.

Bisoprolol Zentiva; 2,5 mg; tablete:

515-01-03920-21-001 12.04.2023.

Bisoprolol Zentiva; 5 mg; tablete:

515-01-03921-21-001 12.04.2023.

Bisoprolol Zentiva; 10 mg; tablete:

515-01-03922-21-001 12.04.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji