Bisoprolol PharmaS 5mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bisoprolol PharmaS tableta; 5mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C07AB07
  • JKL: 1107020
  • EAN: 8606010300219
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bisoprolol PharmaS tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bisoprolol PharmaS na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bisoprolol PharmaS kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bisoprolol PharmaS, 2,5 mg, tableteBisoprolol PharmaS, 5 mg, tableteBisoprolol PharmaS, 10 mg, tablete

bisoprolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bisoprolol PharmaS i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisoprolol PharmaS

Kako se uzima lek Bisoprolol PharmaS

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bisoprolol PharmaS

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bisoprolol PharmaS i čemu je namenjen

Aktivna supstanca leka Bisoprolol PharmaS je bisoprolol. Bisoprolol pripada grupi lekova koji se nazivaju beta blokatori. Ovi lekovi utiču na odgovor tela na neke nervne impulse, naročito u srcu. Posledično, bisoprolol usporava srčani rad i povećava efikasnost srca kao pumpe. U isto vreme se smanjuje potreba srca za krvlju i kiseonikom.Lek Bisoprolol PharmaS se koristi kod:

visokog krvnog pritiska hipertenzija,

koronarne bolesti srca odnosno angine pektoris bolovi u grudima uzrokovani suženjem arterija kojesnabdevaju srce krvlju

stabilne, hronične dugotrajne srčane slabosti insuficijencija.

Srčana slabost srčana insuficijencija nastaje kada je srčani mišić suviše slab i ne može da pumpa dovoljno krvi u cirkulaciju kako bi zadovoljipo potrbe organizma. Koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima za terapiju ovih bolesti kao što su ACE inhibitori, diuretici i kardiotonični glikozidi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisoprolol PharmaS

Lek Bisoprolol PharmaS ne smete uzimati:

Nemojte uzimati lek Bisoprolol PharmaS:

ukoliko ste alergični preosetljivi na bisoprolol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6,

ukoliko imate akutnu srčanu insufucijenciju slabost ili tokom pogoršanja dekompenzacije srčane insuficijencije koje zahteva intravensku terapiju lekovima koji povećavaju sposobnost kontrakcijesrca inotropni lekovi,

ukoliko ste doživeli kardiogeni šok, koji predstavlja akutno i teško srčano stanje koje izaziva sniženje krvnog pritiska i cirkulatornu insuficijenciju,

ukoliko imate težak poremećaj sprovođenja impulsa nadražaja iz pretkomora u komore srca AV blok II ili III stepena bez pejsmejkera,

ukoliko imate sindrom bolesnog sinusnog čvora ,,

sick sinus sindrom

ukoliko je u Vašem srcu poremećeno sprovođenje između sinusnog čvora i pretkomore sinoatrijalni blok,

ukoliko imate izrazito usporen srčani ritam puls ispod 50 otkucaja u minuti pre početka terapije,

ukoliko imate izrazito snižen krvni pritisak sistolni krvni pritisak ispod 90 mmHg,

ukoliko imate tešku bronhijalnu astmu,

ukoliko imate težak oblik okluzivne bolesti perifernih arterija oboljenje krvnih sudova koje izaziva smanjen protok krvi kroz krvne sudove ruku i nogu,

ukoliko imate spazam grč krvnih sudova u prstima

-ov sindrom koji dovodi do trnjenja,

peckanja i promene boje prstiju nakon izloženosti hladnoći,

ukoliko imate nelečeni tumor srži nadbubrežne žlezde feohromocitom,

ukoliko imate metaboličku acidozu krvi povećana kiselost krvi.

Ukoliko mislite da se bilo koji od navedenih slučajeva odnosi na Vaše stanje razgovarajte sa Vašim lekarom o uzimanju ovog leka.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bisoprolol PharmaS:

Ukoliko imate dijabetes melitus šećernu bolest sa izuzetno varirajućim koncentracijama šećera;simptomi izrazito snižene koncentracije šećera u krvi hipoglikemije kao što su ubrzani srčani puls, palpitacije osećaj lupanja srca ili znojenje mogu da budu prikriveni.

Ukoliko ste na strogom postu ili dijeti.

Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom, a imate stabilnu hroničnu srčanu slabost.

Ukoliko ste na terapiji desenzitizacije smanjenje osetljivosti na spoljne draži ili alergene npr. sprečavanje alergijskog rinitisa. Kao i drugi beta blokatori, bisoprolol može pojačati osetljivost na

alergene i težinu anafilaktičke reakcije. Ukoliko imate alergijsku reakciju, obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Bisoprolol PharmaS tako da može da uzme ovu informaciju u obzir kada leči Vašu alergijsku reakciju.

Ukoliko imate blage poremećaje sprovođenja impulsa iz pretkomore u komore AV blok I stepena.

Ukoliko imate određena srčana oboljenja kao što su poremećaj srčanog ritma ili jak bol u grudima pri mirovanju Prinzmetalova angina.

Ukoliko imate oboljenje krvnih sudova koje izaziva smanjen protok krvi kroz krvne sudove ruku i nogu simptomi se mogu pogoršati naročito na početku terapije.

Ukoliko u Vašoj ličnoj ili porodičnoj istoriji bolesti imate psorijazu oboljenje kože ispoljeno pečatastimjasno ograničenim beličasto sivkastim korastim ljuspama, beta blokatori npr. Bisoprolol PharmaS tabletese smeju koristiti samo ukoliko je odnos koristi i rizika pažljivo procenjen.

Simptomi tiroidne hiperfunkcije pojačani rad štitaste žlezde, tireotoksikoza mogu biti prikrivenibisoprololom.

Kod pacijenata sa tumorom srži nadbubrežne žlezde feohromocitom lek Bisoprolol PharmaS može da se da jedino nakon prethodnog davanja blokatora alfa receptora.

Ukoliko osećate bilo koju od ovih tegoba, Vaš lekar može da propiše posebne terapijske mere npr. dodatne lekove.

Ukoliko treba da budete podvrgnuti opštoj anesteziji, anesteziolog treba da bude informisan o postojećoj terapiji beta blokatorima. Trenutno se preporučuje nastavak terapije jer ovaj tretman može da bude koristan za bilo koju moguću pojavu srčane aritmije ili poremećaja perfuzije protok krvi kroz krvne sudove. Ukoliko se smatra da je neophodan prekid terapije beta blokatorima pre operacije, terapija treba postepeno da se smanjuje i da bude ukinuta ukupno 48 sati pre anestezije.

Ukoliko imate hroničnu bolest pluća ili blaži oblik bronhijalne astme obavestite Vašeg lekara odmah ukoliko Vam se jave poteškoće prilikom disanja, kašalj, zviždanje u grudima nakon vežbi itd. prilikom upotrebe leka Bisoprolol PharmaS. Kod bronhijalne astme ili drugih hroničnih opstruktivnih oboljenja pluća sa simptomima bolesti indikovana je prateća terapija bronhodilatatorima lekovi koji olakšavaju prohodnost disajnih puteva. Povećanje otpora u vazdušnim putevima može povremeno da se javi kod pacijenata sa astmom, i zahteva veću dozu beta

simpatomimetika.

Upotreba leka Bisoprolol PharmaS može dati lažno pozitivne rezultate doping testa.Upotreba bisoprolola kao doping sredstva može ugroziti zdravlje.

Drugi lekovi i Bisoprolol PharmaS

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nemojte uzimati sledeće lekove sa lekom Bisoprolol PharmaS bez posebne preporuke Vašeg lekara:• određeni lekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska, angine pektoris ili nepravilnog rada srca antagonisti kalcijuma kao što su verapamil i diltiazem,• određeni lekovi koji se koriste u terapiji nepravilnog ili izmenjenog srčanog ritma antiaritmici klase I kao što su hinidin, dizopiramid, lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon, kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom,• određeni lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska kao što su klonidin, metildopa, moksonidin, rilmenidin. Međutim,

nemojte prestajati sa uzimanjem ovih lekova

pre nego što se

konsultujete sa svojim lekarom.

Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate sledeće lekove sa lekom Bisoprolol PharmaS; on će možda morati češće da proverava Vaše stanje:

• određeni lekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska ili angine pektoris antagonisti kalcijuma tipa dihidropiridina kao što su felodipin, nifedipin ili amlodipin,• lekovi za lečenje nepravilnog rada srca antiaritmici klase I kao što su hinidin, dizopiramid, lidokain,fenitoin, flekainid, propafenon kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pektoris• određeni lekovi koji se koriste u terapiji nepravilnog ili neprirodnog rada srca antiaritmici klase III kao što je amjodaron,• lokalno primenjeni beta blokatori kao što su timolol kapi za oči – za terapiju glaukoma,• lekovi koji se koriste za lečenje, npr., Alchajmerove bolesti ili glaukoma parasimpatomimetici, kao što su takrin ili karbahol ili lekovi koji se koriste u lečenju akutnih problema sa srcem simpatomimetici kao što su izoprenalin, orciprenalin i dobutamin,• lekovi koji snižavaju koncentraciju šećera u krvi oralni antidijabetici uključujući insulin,,• anestetici npr. za vreme hirurškog zahvata,• digitalis, kardiovaskularni glikozidi koji se koriste za lečenje srčane slabosti,• nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL koriste se u lečenju artritisa, bola ili zapaljenja npr., ibuprofen ili diklofenak,• simpatomimetici, kao što su adrenalin i noradrenalin koji se koriste za lečenje srčanog udara ili niskog krvnog pritiska. Adrenalin se takođe koristi za lečenje alergijskih reakcija.• bilo koji lek koji može da smanji krvni pritisak, kao željeni ili neželjeni efekat, kao što su antihipertenzivi, određeni lekovi za lečenje depresije triciklični antidepresivi kao što su imipramin ili amitriptilin, određeni lekovi koji se koriste u lečenju epilepsije ili tokom anestezije barbiturati kao što je fenobarbital ili određeni lekovi koji se koriste u lečenju psihičkih poremećaja okarakterisanih gubitkom kontakta sa realnošćufenotiazini kao što je levomepromazin,• meflokin, koristi se za prevenciju ili lečenje malarije,• lekovi za lečenje depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze osim MAO-B inhibitora kao što je moklobemid.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Tokom trudnoće lek Bisoprolol PharmaS treba koristiti jedino nakon što je lekar pažljivo procenio odnos koristi i rizika.

načelu, beta blokatori smanjuju protok krvi kroz posteljicu i mogu da utiču na razvoj ploda. Protok krvi kroz posteljicu i matericu kao i rast ploda moraju da budu praćeni, i ako je potrebno, treba razmotriti druge mere lečenja.

Novorođenče mora da bude pažljivo praćeno posle porođaja. Simptomi snižene koncentracije šećera u krvi iusporen puls uobičajeno se javljaju u prva 3 dana života.

Nije poznato da li lek Bisoprolol PharmaS prolazi u majčino mleko. Zbog toga, dojenje nije preporučeno tokom terapije sa lekom Bisoprolol PharmaS.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Kod ispitivanja pacijenata sa koronarnim oboljenjem srca bisoprolol nije pokazao uticaj na sposobnost upravljanja vozilima. Međutim, zbog individualnih, različitih reakcija na lek, može doći do smanjene sposobnosti upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. O ovome treba naročito voditi računa na početku terapije, nakon promene u lečenju, kao i kod istovremenog konzumiranja alkohola.

Lek Bisoprolol PharmaS sadrži laktozu

Lek Bisoprolol PharmaS sadrži laktozu jedna vrsta šećera. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bisoprolol PharmaS

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Terapija lekom Bisoprolol PharmaS zahteva redovno praćenje od strane Vašeg lekara. Ovo je posebno važno na početku terapije, tokom povećanja doze i nakon prekida terapije.

Molimo pratite ova uputstva pažljivo, ili lek Bisoprolol PharmaS neće imati odgovarajuće dejstvo.

Terapiju treba početi postepeno, prvo sa niskim dozama, koje se onda polako povećavaju. U svimslučajevima doza treba da bude individualno prilagođena, u odnosu na puls i terapijski uspeh.

Preporučena doza

Doziranje u terapiji visokog krvnog pritiska hipertenzijaUkoliko nije drugačije propisano, preporučena doza je 5 mg jednom dnevno.Kod blage hipertenzije dijastolni krvni pritisak do 105 mm Hg terapija sa 2,5 mg bisoprolola jednomdnevno može da bude dovoljna.Ukoliko je neophodno doza može da bude povećana na 10 mg jednom dnevno. Dalje povećanje doze je jedino opravdano u izuzetnim slučajevima.Maksimalna preporučena doza je 20 mg.

Doziranje u terapiji koronarnog oboljenja srca angina pektorisUkoliko nije drugačije propisano, preporučena doza je 5 mg jednom dnevno .Ukoliko je neophodno doza može da bude povećana na 10 mg jednom dnevno. Dalje povećanje doze je jedino opravdano u izuzetnim slučajevima.Najviša preporučena doza je 20 mg jednom dnevno.

Doziranje u terapiji stabilne hronične srčane insuficijencijeTerapija bisoprololom počinje niskom dozom koja se postepeno povećava. Vaš lekar će Vam objasniti kako da povećavate dozu bisoprolola.Uobičajen je sledeći dozni režim:• 1,25 mg bisoprolola jednom dnevno, tokom jedne nedelje; • 2,5 mg bisoprolola jednom dnevno tokom narednih nedelju dana;• 3,75 mg bisoprolola jednom dnevno tokom narednih nedelju dana; • 5 mg bisoprolola jednom dnevno naredne četiri nedelje,• 7,5 mg bisoprolola jednom dnevno naredne četiri nedelje,• 10 mg bisoprolola jednom dnevno za terapiju održavanja tekuća terapija.

Maksimalna preporučena dnevna doza je 10 mg bisoprolola jednom dnevno.

zavisnosti od toga koliko dobro podnosite lek, lekar može da odluči i da produži vreme između povećavanja doza. Ako se Vaše stanje pogorša ili ako više ne podnosite lek, možda će biti neophodno da se doza ponovo smanji ili prekine upotreba ovog leka. Za neke pacijente može biti dovoljna doza održavanja koja je manja od 10 mg bisoprolola. Vaš lekar će Vam reći kako da postupate.Ukoliko treba potpuno da prekinete terapiju ovim lekom, lekar će Vas posavetovati da postepeno smanjujete dozu, jer se u suprotnom Vaše stanje može pogoršati.

Uobičajeno, terapija bisoprololom je dugotrajna.

Pacijenti sa hipertenzijom i anginom pektoris sa oštećenom funkcijom jetre ili bubregaKod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre ili bubrega obično nije potrebnoprilagođavanje doze. Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega klirens kreatinina < 20 mL/min i kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, doza bisoprolola ne sme biti veća od od 10 mg na dan.

Pacijenti sa stabilnom hroničnom srčanom slabosti i sa oštećenom funkcijom jetre ili bubregaNema podataka. Povećanje doze kod ovih pacijenata treba da bude sa dodatnim oprezom.

Doziranje kod starijih pacijenataNije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.

Doziranje kod dece i adolescenataLek Bisoprolol PharmaS ne treba primenjivati kod dece i adolescenata jer njegova bezbednost i efikasnost nije ispitana.

Način primene:

Tabletu treba progutati bez žvakanja sa dovoljnom količinom tečnosti ujutru pre, tokom ili posle doručka.Tablete sa podeonom linijom se mogu podeliti na dve jednake doze.

Trajanje terapije nije ograničeno. Zavisi od prirode i težine oboljenja.

Doziranje leka Bisoprolol PharmaS ne treba da se menja osim ukoliko to nije preporučio Vaš lekar. Takođe, treba prekinuti ili privremeno ukinuti terapiju lekom Bisoprolol PharmaS jedino ukoliko je to lekar preporučio.

Terapija lekom Bisoprolol PharmaS zahteva redovno lekarsko praćenje.

Vaš lekar odlučuje o trajanju terapije.

Ukoliko imate utisak da je efekat leka Bisoprolol PharmaS previše jak ili previše slab, javite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Bisoprolol PharmaS nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Bisoprolol PharmaS nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!U slučaju da sumnjate na predoziranje lekom Bisoprolol PharmaS molimo Vas da odmah obavestite Vašeg lekara. U zavisnosti od stepena prekomerne doze Vaš lekar će odlučiti koje mere će biti preduzete.

Najčešći znaci predoziranja lekom Bisoprolol PharmaS su usporen srčani ritam bradikardija, bronhospazamotežano disanje, izrazit pad krvnog pritiska, akutna miokardijalna insuficijencija srčana slabost ihipoglikemija pad šećera u krvi.

slučaju predoziranja lekom Bisoprolol PharmaS terapiju treba isključiti nakon konsultacije sa nadležnimlekarom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bisoprolol PharmaS

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu!Uzmite uobičajenu dozu sledećeg jutra.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bisoprolol PharmaS

Molimo Vas da ne prekidate ili obustavljate terapiju lekom Bisoprolol PharmaS bez savetovanja sa svojimlekarom.

Terapiju sa lekom Bisoprolol PharmaS ne treba – posebno kod pacijenata sa poremećajem protoka krvi krozkoronarne arterije koronarno oboljenje srca: angina pektoris – naglo obustaviti već je treba generalno postepeno ukidati prepolovljavanjem doze u nedeljnim intervalima, jer nagli prekid može da dovede do akutnog pogoršanja stanja pacijenta.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Da biste sprečili ozbiljna neželjena dejstva, odmah se obratite lekaru ukoliko se teško neželjeno dejstvo javi iznenada ili se brzo pogorša.

Najozbiljnija neželjena dejstva su vezana za srčanu funkciju:• usporenje srčanog ritma javlja se veoma često kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

• pogoršanje srčane slabosti javlja se često kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

• usporen ili nepravilan srčani ritam javlja se povremeno kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek.

Ako osećate vrtoglavicu ili slabost, ili ako imate problema sa disanjem, obratite se svom lekaru što je pre moguće.

Neželjena dejstva su grupisana na osnovu učestalosti javljanja.

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

pad krvnog pritiska

osećaj hladnoće ili utrnulosti u rukama ili nogama

vrtoglavica, glavobolja, umor ovi simptomi se kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pectoris obično javljaju na početku terapije. Blagi su i obično nestanu 1 do 2 nedelje nakon početka terapije

gastrointestinalne tegobe kao što su mučnina, povraćanje, proliv, otežano pražnjenje creva konstipacija

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

pad krvnog pritiska pri promeni položaja tela iz sedećeg u uspravni stav ortostatska hipotenzija

suženje disajnih puteva bronhospazam kod pacijenata sa bronhijalnom astmom ili onih koji su nekada imali opstruktivnu bolest disajnih puteva

poremećaji spavanja

mišićna slabost, grčevi u mišićima

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

povećane koncentracije triglicerida,

povećanje vrednosti enzima jetre ALT, AST

oštećenje sluha

alergijski rinitis zapaljenje sluzokože nosa sa znacima zapušenog nosa i pojačanom sekrecijom iz nosa;

zapaljenje jetre ovo može izazvati žutu prebojenost kože ili beonjače

kožne reakcije preosteljivosti svrab, privremeno crvenilo, osip. Morate se odmah obratiti svom lekaru ako osetite ozbiljnije alergiske rakcije, koje mogu uključivati oticanje lica, vrata, jezika, usta ili grla ili otežano disanje.

poremećaj potencije

noćne more, halucinacije

smanjeno stvaranje suza uzeti u obzir kod pacijenata koji nose kontaktna sočiva

iznenadni, prolazni gubitak svesti

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

zapaljenje, crvenilo očiju konjunktivitis

psorijazae ili pojava osipa nalik psorijazi.

Kod pacijenata sa hipertenzijom ili anginom pectoris, ovi simptomi se javljaju sa povremenom učestalošću.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bisoprolol PharmaS

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bisoprolol PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju.Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bisoprolol PharmaS

Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.

Bisoprolol PharmaS 2,5 mg tablete

Jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprolol-fumarata.

Bisoprolol PharmaS 5 mg tablete

Jedna tableta sadrži 5 mg bisoprolol-fumarata.

Bisoprolol PharmaS 10 mg tablete

Jedna tableta sadrži 10 mg bisoprolol-fumarata.

Pomoćne supstance:

Bisoprolol PharmaS 2,5 mg tablete

Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon.

Bisoprolol PharmaS 5 mg tablete

Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon Tip B; boja Yellow PB 22812

laktoza, monohidrat i gvožđeIII-oksid, žuti.

Bisoprolol PharmaS 10 mg tablete

Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon Tip B; boja Beige PB 27215

laktoza, monohidrat; gvožđeIII-oksid, žuti i gvožđeIII-oksid, crveni.

Kako izgleda lek Bisoprolol PharmaS i sadržaj pakovanja

Bisoprolol PharmaS, 2,5mg, tablete

Ovalne, neobložene tablete bele boje, sa obe strane je utisnuta podeona linija. Sa jedne strane podeone linije utisnuta je oznaka “BI“ a sa druge oznaka “2.5“. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Bisoprolol PharmaS, 5mg, tablete

Bledo žute, prošarane, okrugle, konveksne tablete sa podeonom linijom između utisnutih oznaka

jednoj strani tablete i bez oznaka na drugoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Bisoprolol PharmaS, 10mg, tablete

Svetlosmeđe, prošarane, okrugle, konveksne tablete sa podeonom linijom između utisnutih oznaka

jednoj strani tablete i bez oznaka na drugoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Bisoprolol PharmaS, 2,5mg, tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Al blister koji sadrži 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Bisoprolol PharmaS 5 mg tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Al blister koji sadrži 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Bisoprolol PharmaS 10 mg tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Al blister koji sadrži 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PHARMAS D.O.O. BEOGRAD,Viline vode bb, Beograd-Palilula

PHARMAS D.O.O. BEOGRAD,Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Bisoprolol PharmaS 2,5 mg tablete

Broj i datum dozvole: 515-01-01359-19-001 od 23.10.2019.

Bisoprolol PharmaS 5 mg tablete

Broj i datum dozvole: 515-01-04524-21-001 od 09.11.2022.

Bisoprolol PharmaS 10 mg tablete

Broj i datum dozvole: 515-01-04526-21-001 od 09.11.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji