Bisopirin® 5mg+100mg kapsula, tvrda


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bisopirin® kapsula, tvrda; 5mg+100mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C07FX04
  • JKL: 1107201
  • EAN: 8606019860080
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bisopirin® kapsula, tvrda uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bisopirin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bisopirin® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bisopirin

mg + 100 mg, kapsula, tvrda

Bisopirin

10 mg + 100 mg, kapsula, tvrda

bisoprolol + acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bisopirin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisopirin

Kako se uzima lek Bisopirin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bisopirin

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bisopirin i čemu je namenjen

Lek Bisopirin, kapsule, tvrde, sadrže dve aktivne supstance, bisoprolol-fumarat i acetilsalicilnu kiselinu.Bisoprolol spada u grupu lekova koji se nazivaju beta blokatori. Ovi lekovi deluju tako što menjaju odgovororganizma na neke nervne nadražaje, posebno na srčani rad, i smanjuju krvni pritisak.Acetilsalicilna kiselina sprečava nastanak krvnih ugrušaka, a poznata je i pod imenom „Aspirin”.

Lek Bisopirin, kapsule, tvrde, koriste se u terapiji visokog krvnog pritiska kod pacijenata sa visokim rizikom od nastanka srčanih bolesti koji su prethodno primali bisoprolol i acetilsalicilnu kiselinu pojedinačno, kao odvojene lekove.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisopirin

Lek Bisopirin ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na bisoprolol-fumarat ili acetilsalicilnu kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka naveden u odeljku 6.

ako ste ikada imali napad astme ili oticanje delova tela, npr. lica, usana, grla ili jezika angioedem nakon primene bilo kojih drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova NSAIL

ako imate težak oblik srčane insuficijencije ili kardiogeni šok, koji dovodi do nedostatka daha i kolapsa cirkulacije

ako imate određene probleme sa srčanim ritmom kao što su sinoatrijalni blok, sick sinus sindrom ili AV blok drugog ili trećeg stepena bez pejsmejkera

ako imate usporen srčani rad, koji izaziva probleme. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara.

ako imate izuzetno snižen krvni pritisak možete imati vrtoglavicu pri ustajanju

ako imate težak oblik astme ili otežano disanje

ako imate ili ste ranije imali giht

ako bolujete od hemofilije ili hipoprotrombinemije retke bolesti krvi

ako uzimate lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi npr. varfarin, heparin ili acenokumarol

ako imate nelečeni feohromocitom, redak tumor nadbubrežne žlezde

ako imate poremećaj acido-bazne ravnoteže metabolička acidoza

ako imate težak oblik poremećaja cirkulacije u prstima ruku i nogu, i u rukama i nogama

ako imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu peptički ulkus, krvarenje u želucu/crevima ili bilo koje drugo krvarenje npr. krvarenje u mozgu

ako imate stomačne probleme ili ste ih imali kada ste uzimali acetilsalicilnu kiselinu

ako imate ili ste imali hemoragijski moždani udar

ako imate tešku insuficijenciju jetre ili bubrega

ako imate nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze nasledno oboljenje sa niskim nivoom glukozo-6-fosfat dehidrogenaze G6Pd

ako se lečite metotreksatom lek koji se koristi u terapiji psorijaze, reumatoidnog artritisa, Kronove bolesti i nekih vrsta kancera u dozama većim od 15 mg nedeljno

ukoliko ste u trećem trimestru trudnoće pri dozi >100 mg acetilsalicilne kiseline dnevno.

Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bisopirin.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bisopirin:

ako imate otežano disanje ili astmu u porodičnoj anamnezi

ako bolujete od dijabetesa obzirom na to da bisoprolol može da maskira simptome malih vrednosti šećera u krvi

ako ste na dijeti i ne uzimate čvrstu hranu ili ste na strogom dijetetskom režimu

ako imate problema sa srcem, koji se manifestuju bolom u grudima i srčanom slabošću

ako se lečite od reakcija preosetljivosti alergija, bisoprolol može povećati mogućnost nastanka ovakvih reakcija ili već postojeće učiniti težim

ako imate bilo kakvu nepravilnost u sprovođenju srčanog impulsa

ako bolujete od

-ove angine koju karakteriše bol u grudima izazvan spazmom koronarnih

arterija koje omogućavaju ishranu srčanog mišića

ako imate bilo kakve probleme sa cirkulacijom u rukama i nogama

ako je potrebno da se podvrgnete anesteziju; recite anesteziologu ako uzimate ovaj lek

ako ste nekad imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili probleme sa zgrušavanjem krvi

ako imate ili ste nekad imali poremećaj kože koji se ponavlja i uključuje ljušćenje površinskog sloja kože i suvi kožni osip psorijaza

ako imate tumor srži nadbubrežne žlezde feohromocitom; ovaj lek se može koristiti samo u kombinaciji sa određenim drugim lekovima tzv. antagonisti alfa adrenergičkih receptora

ako imate probleme sa štitastom žlezdom; s obzirom na to da ovaj lek može maskirati simptome pojačane aktivnosti štitaste žlezde

ako imate blago ili umereno oboljenje jetre ili bubrega

ako imate koprivnjaču urtikarija, ili zapušen nos ili curenje iz nosa izazvani alergijom rinitis

ako imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu

ako imate obilne menstruacije

ako morate da se podvrgnete hirurškoj intervenciji uključujući i vađenje zuba

ako patite od dehidratacije

Recite svom lekaru ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas.

Moguća je povezanost između acetilsalicilne kiseline i pojave

-vog sindroma kada se ovaj lek primeni

-ov sindrom je veoma retka bolest koja može imati fatalan ishod. Zbog toga, kapsule

bisoprolola i acetilsalicilne kiseline ne treba davati deci mlađoj od 16 godina, osim ukoliko to nije naglasio lekar.

Generalno, NSAIL, kao što je acetilsalicilna kiselina, treba koristiti sa oprezom kod starijih osoba koje su sklonije neželjenim reakcijama kao što je krvarenje u stomaku. Terapiju treba redovno kontrolisati.

Ovaj lek sadrži aktivne supstance koje kod sportista na doping testovima mogu dati pozitivan rezultat.

Drugi lekovi i lek Bisopirin

Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove

Posebno, obavestite svog lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

lekove koji kontrolišu krvni pritisak ili lekove za srčane probleme kao što su amjodaron, amlodipin, klonidin, digoksin, diltiazem, dizopiramid, felodipin, flekainid, lidokain, metildopa, moksonidin, fenitoin, propafenon, hinidin, rilmenidin, verapamil i antagonisti beta adrenergičkih receptora

lekove koji se primenjuju u anesteziji tokom hirurških zahvata „Upozorenja i mere opreza“

lekove koji se koriste u terapiji epilepsije, kao što je fenobarbital valproat ili fenitoin

antiinflamatorne lekove NSAIL npr. diklofenak, ibuprofen, naproksen

lekove koji se koriste u terapiji astme ili kod zapušenog nosa

lekove koji se koriste u terapiji nekih oboljenja oka npr. glaukoma povišen očni pritisak ili za širenje zenica npr. acetazolamid

pojedine lekove za terapiju kliničkog šoka adrenalin, dobutamin, noradrenalin

meflokvin, lek koji se koristi u terapiji malarije

lekove koji se koriste u terapiji dijabetesa, uključujući insulin i sulfoniluree npr. glibenklamid

lekove za lečenje tuberkuloze, npr. rifampicin

lekove u terapiji migrene, npr. ergotamin

antikoagulanse, lekove koji razređuju krv, npr. varfarin

lekove u terapiji gihta, npr. probenecid ili sulfinpirazon

lekove koji se koriste u terapiji teških oblika depresije moklobemid i mentalnih poremećaja kao što su triciklični antidepresivi, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, fenotiazini, litijum i inhibitori monoamino oksidaze osim MAO-B inhibitora

druge lekove koji razređuju krv heparin i njegovi derivati: hirudin, fondaparinuks, lekove koji smanjuju mogućnost formiranja krvnih ugrušaka klopidogrel, tiklopidin, tirofiban i eptifibatid ili lekove koji se koriste kako bi rastvorili krvne ugruške tokom infarkta ili moždanog udara

spironolakton ili druge lekove za izbacivanje viška tečnosti iz organizma diuretici

ACE inhibitore koji se koriste za terapiju visokog krvnog pritiska npr. kaptopril, enalapril, ramipril

lekove koji sadrže kortikosteroide

metotreksat, lek koji se koristi za lečenje psorijaze oboljenja kože, artitisa ili kancer

metoklopramid lek koji se koristi za lečenje mučnine ili poremećaje varenja

alkalne hidrokside, antacide lekovi koji se koriste kod problema sa varenjem

soli gvožđa lekovi koji se koriste u terapiji deficita gvožđa

karbonate lekovi koji se koriste u terapiji peptičkog ulkusa i refluksa

lekove koji se koriste za prevenciju odbacivanja organa nakon transplantacije npr. ciklosporin, takrolimus

metamizol, jer smanjuje efekat acetilsalicilne kiseline na agregaciju trombocita.

Uzimanje leka Bisopirin sa hranom i pićima

Lek Bisopirin kapsule, tvrde, može se uzimati nezavisno od obroka, treba ih progutati cele sa vodom.Lek Bisopirin, tvrde, ne treba da uzimaju pacijenti koji redovno konzumiraju velike količine alkohola.Lek Bisopirin kapsule, tvrde, ne treba da uzimaju pacijenti koji su alergični na soju ili kikiriki.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Lek Bisopirin ne treba da uzimate tokom trudnoće osim ako niste prethodno razgovarali sa Vašim lekarom. Ovaj lek ne bi trebalo da uzimate ako dojite bebu.

Kako ne postoje podaci o mogućem riziku po fetus, lek Bisopirin ne treba koristiti tokom trudnoće osim ukoliko to nije apsolutno neophodno.Ne treba da uzimate lek Bisopirinn ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće, osim ukoliko vam to nije preporučio lekar, jer redovna primena ili primena visokih doza acetilsalicilne kiseline u ovoj fazi trudnoće može da izazove ozbiljne komplikacije kod majke ili bebe.

Nema podataka o tome da li bisoprolol prelazi u mleko dojilje. Međutim, acetilsalicilna kiselina se pojavljuje u mleku, zbog toga treba izbegavati dojenje tokom terapije lekom Bisopirin.Posavetujete se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete bilo koji lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Bisopirin obično nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Ukoliko se nakon primene ovog leka osećate umorno ili imate vrtoglavicu, pre upravljanja vozilima i rukovanja mašinama, sačekajte dok simptomi ne nestanu.

3. Kako se uzima lek Bisopirin

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Bisopirin, kapsule,tvrde, treba progutati cele sa vodom.Uobičajena doza za odrasle je jedna kapsula dnevno, koju treba uzeti uvek u isto doba dana. Lekar ćeodrediti dozu koja odgovara Vašem zdravstvenom stanju.

Lek Bisopirin kapsule, tvrde, nije namenjene za lečenje dece.

Stariji pacijenti:

Obično nije potrebno prilagođavanje doze, ali je preporuka da se terapija započne najnižom

efektivnom dozom.

Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije bubrega i jetre:

Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije bubrega ili

jetre ne treba da uzimaju ovaj lek. Pacijente sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega ili jetre treba pažljivo pratiti tokom terapije.

Terapija bisoprololom je obično dugotrajna. Ukoliko je potrebno da potpuno prestanete sa uzimanjem leka, lekar će Vas savetovati da postepeno smanjujete dozu. U suprotnom, može doći do pogoršanja Vašeg zdravstvenog stanja.

Ako ste uzeli više leka Bisopirin nego što treba

Ako ste greškom uzeli više od propisane doze, recite to odmah svom lekaru ili farmaceutu. Ponesite sa sobom ostatak kapsula ili ovo uputstvo kako bi lekar znao tačno šta ste uzeli. Najčešći znaci predoziranja su nagli pad pulsa i/ili krvnog pritiska zbog čega se može javiti vrtoglavica, nesvestica, zbunjenost-konfuzija, nedostatak vazduha, mučnina ili povraćanje Ostali simptomi uključuju vertigo, glavobolju, zujanje u ušima i bol u abdomenu. Uzimanje velike količine leka može izazvati ubrzano disanje hiperventilaciju, teškoće pri disanju, toplotni udar, znojenje, nemir, epileptične napade, priviđanja, smanjene vrednosti šećera u krvi i, na kraju, gubitak svesti ili komu. Pacijenti koji imaju srčanu insuficijenciju mogu biti osetljiviji u ovim situacijama.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bisopirin

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, a nije prošlo više od 12 sati od uobičajenog vremena uzimanja, uzmite ga čim se setite. Ukoliko je prošlo više od 12 sati, sačekajte i uzmite sledeću dozu po uobičajenom rasporedudoziranja.Ne uzimajte dvostruku dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bisopirin

Terapiju bisoprololom i acetilsalicilnom kiselinom ne treba naglo prekidati, jer može doći do pogoršanja stanja ili do ponovnog rasta krvnog pritiska. Zbog toga dozu treba postepeno smanjivati tokom jedne ili dve nedelje, onako kako to odredi lekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Svi lekovi mogu izazvati alergijske reakcije, iako su ozbiljne reakcije veoma retke. Ukoliko se iznenada pojave neke od navedenih ozbiljnijih neželjenih reakcija, odmah treba prestati sa uzimanjem leka Bisopirin i javiti se lekaru:

pogoršanje srčane insuficijencije sa gubitkom daha i/ili zadržavanjem tečnosti;

neuobičajeno krvarenje, npr. iskašljavanje krvi, krv prilikom povraćanja, krv u urinu, crna stolica

bilo koja iznenadna vrtoglavica, teškoća prilikom disanja, oticanje kapaka, lica ili usana,oticanje ekstremiteta edem

osip ili svrab naročito ako zahvata čitavo telo

Sledeća neželjena dejstva su takođe prijavljena:

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

• osećaj hladnoće i utrnulosti u rukama ili nogama• mučnina, povraćanje• proliv dijareja ili otežano pražnjenje creva konstipacija• povećan rizik od krvarenja• zapaljenje sluzokože želuca gastritis• umor• vrtoglavica• glavobolja• problemi sa varenjem • slab ili umeren gubitak krvi u gastrointestinalnom traktu. Kod dugotrajne ili ponovljene primene, ovaj gubitak krvi može da dovede do anemije.

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

nizak krvni pritisak,

usporen srčani rad,

osećaj slabosti,

otežano disanje kod pacijenata sa astmom ili hroničnom plućnom bolešću,

poremećaji sna,

mišićna slabost i grčevi u mišićima,

nepravilan srčani rad

koprivnjača,

alergijsko curenje iz nosa

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

• ozbiljne reakcije na koži, poznata pod nazivom multiformni eritem, i njegovi životno ugrožavajući oblici

Steven-Johnson

-ov sindrom i

• ozbiljno krvarenje u stomaku ili crevima, krvarenje u mozgu krvarenje u mozgu koje može da izazove nagle jake glavobolje, napade ili moždani udar; izmenjen broj krvnih ćelija• zapaljenje jetre hepatitis koje može da izazove bol u stomaku, gubitak apetita a ponekad i žuticu praćenu žutom obojenošću kože ili beonjača• poremećene vrednosti rezultata laboratorijskih testova krvi npr. povećanje nivoa jedne vrste masti u krvi triglicerida, povećanje vrednosti enzima jetre• košmari, halucinacije• oštećenje sluha• smanjeno lučenje suza važno ukoliko nosite kontaktna sočiva• smanjena seksualna potencija• trenutni kratkotrajni gubitak svesti• krvarenje iz nosa, desni, povraćanje krvi, krv u stolici, obimna menstruacija• povećane vrednosti enzima jetre • sužavanje disajnih puteva koje izaziva probleme sa disanjem, ili napade astme• zapaljenje krvnih sudova• pojava modrica sa ljubičastim tačkama krvanrenje u koži• osetljivi crveni čvorići ili ispupčenja na cevanicama erythema nodosum

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

Pojava ili pogoršanje već postojeće psorijaze ili osipa nalik na psorijazu• pojava ili pogoršanje već postojeće psorijaze ili osipa nalik na psorijazu • iritacija i crvenilo očiju konjunktivitis

• gubitak kose • male vrednosti šećera u krvi

• poremećaj funkcije jetre • pogoršanje simptoma preosetljivosti kod alergije na hranu

Nepoznata učestalosti ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:• zujanje u ušima tinitus• vertigo, glavobolja• povećane vrednosti mokraćne kiseline u krvi• pojava čira ulkusa u želucu ili tankom crevu i perforacije• produženo vreme krvarenja, simptomi mogu da potraju tokom 4-8 dana nakon prekida primene acetilsalicilne kiseline. Pojačan rizik od krvarenja tokom hirurških procedura.• akutna slabost bubrega, naročito kod pacijenata sa postojećom bubrežnom insuficijencijom, srčana dekompenzacija, nefrotski sindrom ili istovremena primena diuretika usled zadržavanja soli i vode..

Ako se bilo šta od ovog odnosi na Vas, odmah se javite svom lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bisopirin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bisopirin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otrovom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bisopirin

Aktivne supstance:

bisoprolol-fumarat i acetilsalicilna kiselina.

Bisopirin, 5mg /100mg, kapsule, tvrde

Jedna kapsula, tvrda sadrži 5 mg bisoprolol-fumarata i 100 mg acetilsalicilne kiseline.

Bisopirin, 10mg /100mg, kapsule, tvrde

Jedna kapsula, tvrda sadrži 10 mg bisoprolol-fumarata i 100 mg acetilsalicilne kiseline.

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; stearinska kiselina,Film Obloga tablete: Opadry OY 28920 white: polivinilalkohol, delimično hidrolizovani; titan-dioksid E171; talk; lecitin E322; ksantan guma.Prašak: celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearatSastav kapsule telo/kappa: želatin; titan-dioksid E171.Štampa na kapsuli: šelak; gvožđe-oksid, crni E172; propilenglikol; amonijum-hidroksid.

Kako izgleda lek Bisopirin i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda.

Bisopirin, kapsule, tvrde, 5mg/100mg:

Dvodelne, neprovidne, tvrde želatinske kapsule, bele boje sa utisnutom oznakom ,,5/100’’ crne boje na telukapsule.Jedna kapsula, tvrda sadrži: 1 film tabletu i prašak.Film tablete su okrugle, blago bikonveksne, bele boje, a prašak bele do skoro bele boje.

Bisopirin, kapsule, tvrde, 10mg/100mg

Dvodelne, neprovidne, tvrde želatinske kapsule, bele boje sa utisnutom oznakom ,,10/100’’ crne boje na telukapsuleJedna kapsula, tvrda sadrži: 1 film tabletu i prašak.Film tablete su okrugle, blago bikonveksne, bele boje, a prašak bele do skoro bele boje.

Sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je PVC/PCTFE-Alu/PVC blister sa 10 kapsula, tvrdih.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih ukupno 30 kapsula, tvrdih i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O., Milorada Jovanovića 9, Beograd

Proizvođači:

1. PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A., 19 Pelplinska Str., Starogard Gdanski, Poljska

2. UNI-PHARMA KlLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A, 14th km National Road 1, Building A& Building B, Kato Kifisia Attiki, Grčka

Napomena: U štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka tj. da se navede samo proizvođač date serije leka, a ostali da se izostave.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Bisopirin, kapsule, tvrde, 5mg/100mg, 3 x 10 kom: 515-01-03221-19-001 od 29.06.2020.Bisopirin, kapsule, tvrde, 10mg/100mg, 3 x 10 kom: 515-01-03222-19-001 od 29.06.2020.

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjima o ispravci br: 515-14-00155-2020-8-003 i 515-14-00156-2020-8-003 od 24.07.2020.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji