Bekunis® 30.8-51.3g/100g instant biljni čaj


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bekunis® instant biljni čaj; 30.8-51.3g/100g; tegla, 1x17.6g

  • ATC: A06AB06
  • JKL:
  • EAN: 4056500163727
  • Vrsta leka: Biljni lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bekunis® instant biljni čaj uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bekunis® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bekunis® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bekunis

30,8 g– 51,3g/100g, instant biljni čaj

Cassia angustifolia

Vahl, suvi vodeni ekstrakt ploda

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis

Kako se uzima lek Bekunis

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Bekunis

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen

Bekunis, instant biljni čaj sadrži suvi vodeni ekstrakt ploda sene

Cassia Senna

/Cassia angustifolia

325 mg Bekunis, instant biljnog čaja preračunato na 1 dozer sadrži 10 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.Hidroksiantracenski derivati prisutni u Bekunis, instant biljnom čaju senozidi i rein antron imaju laksativnodejstvo, koje se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelogcreva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja količine tečnosti i koncentracijeelektrolita u njegovom lumenu, što će omogućiti defekaciju pražnjenje creva.

Kada se lek Bekunis upotrebljava?

Bekunis, instant biljni čaj je biljni lek koji je namenjen za kratkotrajnu upotrebu kod povremene konstipacijeotežano pražnjenje creva.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Bekunis ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu susptancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;- u slučaju značajnog ili potpunog zastoja crevnog sadržaja, blokade koja potpuno zaustavlja prolaz crevnog sadržaja ili potpunog gubitka mišićnog tonusa creva, zapaljenja slepog creva, zapaljenskih bolesti creva npr.

ova bolest, ulcerozni kolitis, bolova u stomaku nepoznatog uzroka i u slučaju, teške

dehidratacije praćene nedostatkom vode i elektrolita;- u slučaju trudnoće i dojenja videti odeljak trudnoća;- kod dece mlađe od 12 godina.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavezno konsultujte Vašeg lekara ilifarmaceuta pre primene leka.

Upozorenja i mere opreza

Potrebno je da pre upotrebe proizvoda na bazi sene konsultujete lekara ukoliko koristite lekove kao što su kardiotonični glikozidi, antiaritmici lekovi, koji se koriste u terapiji poremećaja ritma srca, lekovi koji produžuju QT interval, diuretici lekovi, koji se koriste za odstranjivanje viška tečnosti iz organizma, kortikosteroidi ili koren sladića videti odeljak „Primena drugih lekova“.

Kao i druge laksative, i proizvode na bazi sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je fekalna impakcija

zadržavanje formiranih, čvrstih i dehidratisanih fekalnih masa u debelom crevu

ukoliko imate akutne ili hronične gastrointestinalne poremećaje koji nisu dijagnostikovani, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalne ili postojeće blokade creva ileus.

Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru koji će ispitati uzrok opstipacije otežano pražnjenje creva.

Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode na bazi sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju povećanjem zapremine crevnog sadržaja.

Ukoliko ne možete kontrolisati defekaciju pražnjenje creva, potrebno je u kraćim intervalima menjatipelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.

Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja balansa elektrolita.

Drugi lekovi i Bekunis

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti.Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ukoliko koristite kardiotonične glikozide lekovi koji se koriste u terapiji slabosti srca, antiaritmike lekovi u terapiji poremećaja ritma srca, diuretike lekovi za pojačano mokrenje, adrenokortikosteroide ili koren sladića morate izbegavati dužu upotrebu leka Bekunis jer može doći do poremećaja balansa elektrolita,odnosno gubitaka kalijuma.

Uzimanje leka Bekunis sa hranom, pićima i alkoholom

Nije primenjivo.

Trudnoća i dojenje

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Lek Bekunis se ne sme primenjivati tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanju mašinama.

3. Kako se uzima lek Bekunis

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je opisano u ovom Uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Adolescenti stariji od 12 godina starosti, odrasli, starije osobe

do 3 dozera instant biljnog čaja što odgovara 325 mg do 975 mg instant biljnog čaja, preliti hladnom ili mlakom vodom i promešati. Instant biljni čaj se primenjuje jednom dnevno, pre spavanja. Odgovarajuća individualna doza je najmanja doza sa kojom se postiže formiranje stolice odgovarajuće konzistencije.

Upotreba kod dece mlađe od 12 godina je kontraindikovana videti odeljak 4.3.

Dužina upotrebe

Ne sme se koristiti duže od 7 dana. Obično je dovoljno uzimati ovaj lek dva do tri puta tokom tih 7 dana.Ukoliko tokom upotrebe leka simptomi perzistiraju, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ukoliko mislite da Bekunis, instant biljni čaj suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu

Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što treba

Ako ste slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa Uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.Glavni simptomi su oštri bolovi u stomaku kao i teški prolivi sa posledičnim gubitkom tečnosti i elektrolita, koji se moraju nadoknaditi. Proliv može izazvati gubitak kalijuma, što može dovesti do srčanih poremećaja i slabosti mišića, ako se istovremeno uzimaju kardiotonični glikozidi lekovi koji se koriste u terapiji slabosti srca, diuretici lekovi, koji se koriste za odstranjivanje viška tečnosti iz organizma, kortikosteroidi ilikoren sladića videti deo 2. Drugi lekovi i Bekunis. Hronična primena prekomernih količina ovog leka može dovesti do bolesti jetre.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste zaboravili da popijete Bekunis, instant biljni čaj, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće doze prema utvrđenom rasporedu doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako se ona neće javiti kod svakoga.

Moguće su reakcije preosetljivosti.

Mogu se javiti bolovi i grčevi u probavnom sistemu kao i pojava, tečne stolice, naročito kod pacijenata sa tzv. iritabilnim kolonom. Osim toga, ovi simptomi se mogu takođe pojaviti kao posledica akutnog predoziranja. U tom slučaju potrebno je smanjiti dozu leka.

Hronična primena može dovesti do poremećaja ravnoteže vode i elektrolita, što može dovesti do pojave belančevina u krvi i mokraći.

Hronična primena može uzrokovati promenu boje crevne sluznice koja se obično povlači nakon što se prestane sa primenom leka Bekunis.

Za vreme lečenja se mogu pojaviti bezopasne žute ili crveno-smeđe u zavisnosti od pH promene boje mokraće uzrokovane izlučivanjem metabolita.Ako se pojave druge neželjene reakcije koje nisu gore pomenute, treba konsultovati lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bekunis

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe 3 tri godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tegle: 6 meseci.Ne smete koristiti lek Bekunis posle isteka roka upotrebe naznačenog na tegli nakon "Važi do".Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.Zatvoriti teglu odmah nakon upotrebe. Čuvati na suvom mestu.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bekunis

325 mg instant biljnog čaja preračunato na 1 dozer sadrži 100,1 mg -166,725 mg suvog vodenog ekstraktaploda aleksandrijske i tinevelijske sene

Cassia angustifolia

Vahl, 4,5-5,5:1, što odgovara

10 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.Rastvarač za ekstrakciju: voda.

100 g instant biljnog čaja sadrži 30,8 g - 51,3 g suvog, vodenog ekstrakta ploda aleksandrijske i tinevelijske sene

Cassia angustifolia

Vahl, 4,5-5,5:1, što odgovara 3,1 g hidroksiantracenskih

derivata, računato kao senozid B.Rastvarač za ekstrakciju: voda.

Pomoćne supstance su:želatin,maltodekstrin.

Kako izgleda lek Bekunis i sadržaj pakovanja

Higroskopan prašak svetlobraon do tamnobraon boje.

Unutrašnje pakovanje je okrugla tegla od smeđeg stakla tip III, zatvorena aluminijumskom folijom i polistirenskim zatvaračem sa navojem. U tegli se nalazi providan dozer izrađen od polipropilena. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tegla ukupno 17,6 g instant biljnog čaja i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovića 11, Beograd.

Proizvođač:ROHA ARZNEIMITTEL GMBH, Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01449-20-001 od 16.07.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji