Bekunis® 20mg gastrorezistentna tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bekunis® gastrorezistentna tableta; 20mg; kontejner plastični, 1x45kom

  • ATC: A06AB06
  • JKL:
  • EAN: 4056500000145
  • Vrsta leka: Biljni lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bekunis® gastrorezistentna tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bekunis® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bekunis® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bekunis

20mg, gastrorezistentne tablete

tinevelijska sena

Cassia angustifolia Vahl.

suvi ekstrakt ploda

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis3. Kako se uzima lek Bekunis4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Bekunis6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen

Lek Bekunis, gastrorezistentne tablete je biljni lek koji se koristi za kratkotrajnu upotrebu kod povremene konstipacije otežanog pražnjenja.Morate se obratiti svom lekaru ukoliko konstipacija traje duže od 7 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis

Lek Bekunis ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;- ukoliko ste trudni ili dojite vidite odeljak Trudnoća i dojenje;- u slučaju intestinalne opstrukcije i stenoze, atonije creva, zapaljenja slepog creva, zapaljenjskih bolesti creva npr.

-ova bolest, ulcerozni kolitis, bolova u stomaku nepoznatog porekla, teške dehidratacije sa

gubitkom vode i elektrolita;- kod dece mlađe od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Potrebno je da pre upotrebe proizvoda na bazi sene konsultujete lekara ukoliko koristite lekove iz grupe kardiotoničnih glikozida, antiaritmika, lekove koji mogu dovesti do produženog QT intervala, diuretike, kortikosteroide ili proizvode na bazi korena sladića videti odeljak Drugi lekovi i Bekunis.

Kao i sve laksative, i proizvode sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je fekalna impakcija

zadržavanje formiranih, čvrstih i dehidratisanih fekalnih masa u debelom crevu

kao i ukoliko

imate akutne ili hronične gastrointestinalne tegobe koje nisu dijagnostikovane, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalne ili postojeće blokade creva ileus.

Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru koji će ispitati uzrok konstipacije.Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.

Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju povećanjem zapremine crevnog sadržaja.

Ukoliko ne možete da kontrolišete defekaciju pražnjenje creva, potrebno je u kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.

Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja balansa elektrolita.

Drugi lekovi i Bekunis

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ukoliko koristite kardiotonične glikozide lekove koji se koriste u terapiji srčane slabosti, antiaritmikelekove u terapiji srčanih aritmija, diuretike lekove koji se koriste za izbacivanje viška tečnosti, kortikosteroide ili proizvode na bazi korena sladića morate izbegavati dužu upotrebu leka Bekunis jer može doći do poremećaja balansa elektrolita, odnosno gubitaka kalijuma.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Bekunis, gastrorezistentne tablete se ne sme koristiti tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nije relevantno.

Lek Bekunis sadrži laktozu, bezvodnu, saharozu i glukoza sirup, osušen raspršivanjem.

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Bekunis

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli, starije osobe

Jednu gastrorezistentnu tabletu dnevno, uzeti uveče pred spavanje.Obično je dovoljno da se ovaj lek uzima 2 do 3 puta nedeljno.

Ne sme se primenjivati kod dece mlađe od 12 godina videti odeljak Lek Bekunis ne smete uzimati:.

Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30 mg. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg ukupnih hidroantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Odgovarajuća individualna doza je najmanja doza sa kojom se postiže formiranje stolice odgovarajuće konzistencije.

Delovanje nastupa nakon 8 - 12 sati.

Način primene

Oralna upotreba.

Dužina upotrebe

Lek ne koristiti tokom vremenskog perioda dužeg od nedelju dana.

Ukoliko tokom upotrebe leka simptomi i dalje traju, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što treba

Ako ste namerno ili slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa Uputstvom za lek, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.

Kod akutnog predoziranja glavni simptomi su teška dijareja proliv praćena teškim smetnjama u varenju i velikim gubitkom vode i elektrolita. Takvo stanje može dovesti do gubitka kalijuma, što za posledicu može

imati poremećaj rada srca i mišićnu slabost, naročito u slučajevima kada se Bekunis istovremeno koristi sa kardiotoničnim glikozidima, diureticima, kortikosteroidima ili proizvodima na bazi korena sladića.

Kod hroničnog korišćenja laksativa karakteristična je hipokalemija smanjenje koncentracije kalijuma u krvi i iscrpljenost.Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može da dovede do nastanka toksičnog hepatitisazapaljenja jetre.Osnovne mere prve pomoći su nadoknada vode i elektrolita.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Bekunis, gastrorezistentnu tabletu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće doze prema utvrđenom rasporedu doziranja.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Može doći do pojave reakcija preosetljivosti svrab, koprivnjača, lokalni ili generalizovani osip.

Može doći do pojave bola i grčeva u stomaku, tečne stolice, naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom. Međutim, ovi simptomi generalno mogu nastati i kao posledica predoziranja. U tim slučajevima neophodno je smanjenje doze leka. Konsultujte Vašeg lekara!

Kod dugotrajnog korišćenja moguć je gubitak vode i elektrolita što može da ima za posledicu pojavu albuminurije proteini u urinu i hematurije krv u urinu.

Takođe, dugotrajna primena leka može da izazove pigmentaciju crevne mukoze

pseudomelanosis coli

se obično povlači nakon prekida upotrebe leka.

Tokom terapije može doći do pojave žute ili crveno-braon prebojenosti urina.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Bekunis

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Bekunis, gastrorezistentne tablete, 45 x 20 mg

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

6.meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bekunis

Aktivna supstanca: Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 150 - 220 mg suvog ekstrakta ploda tinevelijske sene

angustifolia Vahl.

4-6:1, standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao

senozid B. Rastvarač za ekstrakciju: voda.

Pomoćne supstance su: laktoza, bezvodna; saharoza; talk; celuloza, mikrokristalna; poli etilakrilat, metil akrilna kiselina 1:1; kalcijum-karbonat; silicijum-dioksid, metilovani; titan-dioksid E 171; želatin; magnezijum-stearat; akacija, sušena raspršivanjem; glukoza sirup, osušen raspršivanjem; makrogol 6000; polisorbat 80; stearinska kiselina; montanglikol vosak; karboksimetilceluloza-natrijum.

Kako izgleda lek Bekunis i sadržaj pakovanja

Izgled tableta: okrugle, glatke, sjajne, bele do sivkastobele obložene tablete.

Bekunis, gastrorezistentne tablete, 10 x 20 mg

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC aluminijumski blister sa 10 gastrorezistentnih tableta.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister i Uputstvo za lek.

Bekunis, gastrorezistentne tablete, 45 x 20 mg

Unutrašnje pakovanje leka je beo cilindrični kontejner od polipropilena sa 45 gastrorezistentnih tabletazatvoren narandžastim zatvaračem od polietilena na zatvaraču se nalazi lepezast nastavak za pokrivanje tableta.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kontejner plastični i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovića 11, Beograd

Proizvođač:

ROHA ARZNEIMITTEL GMBH,Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Bekunis, gastrorezistentne tablete, 10 x 20 mg:

515-01-01923-18-001 od 15.03.2019.

Bekunis, gastrorezistentne tablete, 45 x 20 mg:

515-01-01922-18-001 od 15.03.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji