Azacitidine Accord 100mg prašak za suspenziju za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Azacitidine Accord prašak za suspenziju za injekciju; 100mg; bočica staklena, 1x100mg

  • ATC: L01BC07
  • JKL: 0034017
  • EAN: 8606011508034
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Azacitidine Accord prašak za suspenziju za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Azacitidine Accord na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Azacitidine Accord kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Azacitidine Accord, 100 mg, prašak za suspenziju za injekciju

azacitidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru

farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru

farmaceutu ili medicinskoj

sestri . Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Azacitidine Accord i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primite lek Azacitidine Accord

Kako se primenjuje lek Azacitidine Accord

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Azacitidine Accord

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Azacitidine Accord i čemu je namenjen

Šta je lek Azacitidine Accord

Lek Azacitidine Accord je lek protiv kancera raka i pripada grupi lekova koji se zovu „antimetaboliti“. Lek Azacitidine Accord sadrži aktivnu supstancu azacitidin.

Za šta se lek Azacitidine Accord koristi

Lek Azacitidine Accord se koristi kod odraslih pacijenata kod kojih nije moguća transplantacija matičnih ćelija za lečenje: - mijelodisplastičnih sindroma MDS visokog rizika;- hronične mijelomonocitne leukemije CMML;- akutne mijeloidne leukemije AML.

To su bolesti koje utiču na koštanu srž i mogu uzrokovati probleme sa stvaranjem normalnih krvnih ćelija.

Kako deluje lek Azacitidine Accord

Lek Azacitidine Accord deluje tako što sprečava rast ćelija raka. Azacitidin se sjedinjuje sa genetičkim materijalom ćelija ribonukleinskom kiselinom RNK i dezoksiribonukleinskom kiselinom DNK. Smatrase da deluje tako što menja način na koji se geni u ćelijama „uključuju” i „isključuju”, kao i ometanjem stvaranja nove RNK i DNK. Pretpostavlja se da takvo delovanje ispravlja nepravilnosti u sazrevanju i rastu mladih krvnih ćelija u koštanoj srži koje uzrokuju mijelodisplastične poremećaje i ubija ćelije raka kod leukemije.

Ako imate nekih pitanja o tome kako deluje lek Azacitidine Accord ili zašto Vam je propisan, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Azacitidine Accord

Lek Azacitidine Accord ne smete primati:

ako ste alergični preosetljivi na azacitidin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;- ako imate uznapredovali rak jetre;- ako dojite.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek AzacitidineAccord:

ako imate smanjen broj krvnih pločica, crvenih ili belih krvnih zrnaca;

ako imate oboljenje bubrega;

ako imate oboljenje jetre;

ako ste u prošlosti imali srčanu bolest ili srčani udar ili bilo kakvu plućnu bolest.

Lek Azacitidine Accord može uzrokovati ozbiljnu imunsku reakciju koja se zove „Sindrom diferencijacije“, vidite odelak 4.

Analiza krviPre početka lečenja lekom Azacitidine Accord i pre početka svakog perioda lečenja takozvanog ciklusabiće Vam urađene analize krvi. Time se proverava da li imate dovoljan broj krvnih ćelija i da li Vam je očuvana funkcija jetra i bubrega.

Deca i adolescenti

Primena leka Azacitidine Accord se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lekovi i lek Azacitidine Accord

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. To je zbog toga što lek Azacitidine Accord može uticati na delovanje drugih lekova. Isto tako i drugi lekovi mogu uticati na delovanje leka Azacitidine Accord.

Trudnoća, dojenje i plodnost

TrudnoćaNe treba da uzimate lek Azacitidine Accord tokom trudnoće jer može štetno delovati na plod. Koristitepouzdana kontraceptivna sredstva tokom lečenja i do 3 meseca nakon lečenja. Ako tokom lečenja zatrudnite, odmah o tome obavestite svog lekara.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Dojenje Tokom lečenja lekom Azacitidine Accord ne smete dojiti. Nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko.

PlodnostMuškarci ne treba da planiraju potomstvo tokom lečenja lekom Azacitidine Accord. Koristite pouzdan metod kontracepcije tokom lečenja i do 3 meseca nakon lečenja ovim lekom.

Ako želite, posavetujte se sa svojim lekarom, o načinu čuvanja sperme pre početka lečenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nemojte da vozite, rukujete alatima ili mašinama ako osetite neželjena dejstva kao što je zamor.

3. Kako se primenjuje lek Azacitidine Accord

Pre primene leka Azacitidine Accord, Vaš lekar će Vam dati drugi lek za sprečavanje mučnine i povraćanja na početku svakog ciklusa lečenja.

Preporučena doza je 75 mg/m

površine tela. Lekar će odrediti Vašu dozu ovog leka u zavisnosti od

Vašeg opšteg stanja, visine i telesne mase. Takođe će proveravati kako napreduje Vaše lečenje i možda će, ako bude potrebno, promeniti Vašu dozu.

Lek Azacitidine Accord se primenjuje svakog dana tokom nedelju dana, nakon čega sledi pauza od 3 nedelje. Ovaj „ciklus lečenja“ se ponavlja svake četiri nedelje. Uobičajeno je da primite najmanje 6 ciklusa lečenja.

Ovaj lek će Vam dati lekar ili medicinska sestra, kao injekciju potkožno supkutano. Injekcija se može davati supkutano u nadlakticu, butinu ili stomak.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceuta ili medicinsku sestru.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah se obratite Vašem lekaru ako se kod Vas pojave sledeća neželjena dejstva

Pospanost, drhtanje, žutica, nadimanje u trbuhu i lako pojavljivanje modrica. To mogu biti simptomi insuficijencije jetre slabost jetre i mogu biti životno ugrožavajući.

Oticanje nogu i stopala, bol u leđima, smanjeno mokrenje, pojačana žeđ, ubrzan puls, vrtoglavica i mučnina, povraćanje ili smanjen apetit i konfuzija, nemir ili umor.

To mogu biti simptomi

insuficijencije bubrega slabost bubrega i mogu biti životno ugrožavajući.

Groznica povišena telesna temperatura

Ona se može javiti usled infekcije nastale zbog smanjenog

broja belih krvnih zrnaca i može biti životno ugrožavajuća.

Bol u grudima ili otežano disanje koji mogu biti praćeni groznicom

Oni mogu nastati zbog infekcije

pluća pneumonija i mogu biti životno ugrožavajući.

Krvarenje

Kao što je krv u stolici, usled krvarenja iz želuca ili creva ili krvarenje unutar glave. To

mogu biti simptomi niskog broja krvnih pločica u krvi.

Otežano disanje, oticanje usana, svrab ili osip

Oni mogu nastati zbog alergijske reakcije reakcije

preosetljivosti.

Ostala neželjena dejstva uključuju:

Veoma česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata

Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca anemija; možete se osećati umorno i biti bledi.

Smanjen broj belih krvnih zrnaca; može biti praćen groznicom, a takođe možete biti podložniji infekcijama.

Smanjen broj krvnih pločica trombocitopenija; skloniji ste krvarenju i modricama.

Otežano pražnjenje creva, proliv, mučnina, povraćanje.

Zapaljenje pluća pneumonija.

Bol u grudima, nedostatak daha.

Iscrpljenost zamor.

Reakcija na mestu primene, uključujući crvenilo, bol ili reakciju kože.

Gubitak apetita.

Bolovi u zglobovima.

Crvene ili ljubičaste mrlje ispod kože.

Bol u trbuhu bol u abdomenu.

Bol u nosu i grlu.

Poteškoće sa spavanjem nesanica.

Krvarenje iz nosa epistaksa.

Bolovi u mišićima.

Slabost astenija.

Gubitak telesne mase.

Smanjene vrednosti kalijuma u krvi.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 od 10 pacijenata

Krvarenje u glavi.

Infekcija krvi izazvana bakterijama sepsa; može nastati zbog smanjenih vrednosti belih krvnih zrnaca u krvi.

Depresija koštane srži; može dovesti do smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i krvnih pločica.

Anemija sa smanjenim vrednostima crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i krvnih pločica.

Infekcija mokraćnih puteva.

Virusne infekcije koje prouzrokuje herpes.

Krvarenje desni, krvarenje u želucu ili crevima, krvarenje iz izlaznog dela debelog creva zbog hemoroida hemoroidalno krvarenje, krvarenje u oku, krvarenje ispod kože ili u koži hematom.

Krv u mokraći

Ranice u ustima ili jeziku.

Promene kože na mestu primene koje uključuju oticanje, tvrdi čvorić, modrice, krvarenje u koži hematom, osip, svrab i promene boje kože.

Crvenilo kože.

Infekcije kože celulitis.

Infekcije nosa i grla ili bol u grlu.

Bol ili curenje iz nosa ili sinusa sinuzitis.

Visok ili nizak krvni pritisak hipertenzija ili hipotenzija.

Nedostatak daha pri naporu.

Bol u grlu i grkljanu.

Problemi sa varenjem.

Nedostatak energije letargija.

Opšte loše osećanje.

Uznemirenost.

Konfuznost zbunjenost.

Gubitak kose.

Insuficijencija slabost bubrega.

Dehidratacija.

Belim naslagama obložen jezik, unutrašnje strane obraza i ponekad nepce, desni i krajnici oralna gljivična infekcija.

Pad krvnog pritiska tokom stajanja ortostatska hipotenzija koji dovodi do vrtoglavice kod ustajanja ili sedanja.

Pospanost, ošamućenost somnolencija.

Krvarenje zbog katetera.

Bolest koja zahvata creva što može dovesti do groznice, povraćanja i bolova u stomaku divertikulitis.

Tečnost oko pluća pleuralni izliv.

Drhtavica jeza.

Grčevi u mišićima.

Izbočeni osip na koži praćen svrbom urtikarija.

Nakupljanje tečnosti oko srca perikardijalni izliv.

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata

Alergijska reakcija reakcija preosetljivosti.

Insuficijencija slabost jetre.

Velike, tamnoljubičaste, odignute, bolne mrlje na koži praćene groznicom.

Bolni čirevi na koži

pyoderma gangrenosum

Zapljenje srčane maramice perikarditis.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata

Suvi kašalj.

Bezbolno oticanje vrhova jagodica prstiju tzv. „maljičasti prsti“.

Sindrom lize tumora – metabolička komplikacija koja se može javiti u toku lečenja raka, a nekad čak i bez lečenja. Ove komplikacije su izazvane produktima izumirućih ćelija raka i mogu da uključuju sledeće: promene u hemijskom sastavu krvi, povećane vrednosti kalijuma, fosfora, mokraćne kiseline i smanjene vrednosti kalcijuma što posledično vodi do promena u funkciji bubrega, promena u otkucajima srca poremećaja srčanog ritma, epileptičnih napada, a nekad i do smrti.

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Infekcija dubljih slojeva kože, koja se brzo širi, oštećuje kožu i tkivo, i koja može biti životno ugrožavajuća nekrotizirajući fasciitis.

Ozbiljna imunska reakcija sindrom diferencijacije koji može izazvati povišenu telesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje, osip, smanjenje količine mokraće, snižen krvni pritisak hipotenzija, oticanje ruku ili nogu i ubrzano dobijanje na telesnoj masi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Azacitidine Accord

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Azacitidine Accord posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Za čuvanje leka Azacitidina Accord odgovorni su Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Oni su takođe odgovorni za pripremu leka i pravilno odlaganje neiskorišćenog leka Azacitidine Accord.

Neotovorene bočiceLek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Nakon rekonsitutcijeDokazana je fizička i hemijska stabilnost rekonstituisanog leka, kada se lek rekonsituiše vodom za injekcije koja nije čuvana u frižideru, tokom 60 minuta na temperaturi do 25 °C i tokom 8 sati na temperaturi od 2 °C do 8 °C.Rok upotrebe rekonstituisanog leka može se produžiti ukoliko se za rekonstituciju koristi voda za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C. Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog leka, kada se lek rekonsitutiše vodom za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C, tokom 22 sata na temperature od 2 °C do 8 °C.Sa mikrobiološke tačke gledišta, rekonstituisani rastvor treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i to vreme ne sme da bude duže od 8 sati na temperaturi od 2 °C do 8 °C kada se za rekonstituciju upotrebljava voda za injekcije koja nije čuvana u frižideru ili ne duži od 22 sata kada se za rekonstituciju upotrebljava voda za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C.

Pre primene suspenziju treba ostaviti da odstoji do 30 minuta, kako bi se dostigla sobna temperatura od 20 °C do 25 °C.

Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da su u suspenziji prisutne velike čestice.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Azacitidine Accord

Aktivna supstanca je azacitidin. Jedna bočica sadrži 100 mg azacitidina. Nakon rekonstitucije sa 4 mL vode za injekcije, suspenzija sadrži 25 mg/mL azacitidina.

Pomoćna supstanca je manitol E421.

Kako izgleda lek Azacitidine Accord i sadržaj pakovanja

Izgled praška: beo, liofiliziran prašak ili kolač.Rekonstituisani lek je homogena, mutna suspenzija, bele boje, bez aglomerata.

Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla staklo tip I zatvorena čepom od butil gume i aluminijumskim prstenom sa plastičnim poklopcem koja sadrži 100 mg azacitidina.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođačNosilac dozvole:

EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRADBore Stankovića 2, Beograd

Proizvođač:

ACCORD HEALTHCARE LIMITED,Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,Velika Britanija

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.ul. Lutomierska 50, Pabianice,Poljska

Napomena:Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-04222-20-001 оd 14.12.2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>

Preporuke za bezbedno rukovanje

Lek Azacitidine Accord je citotoksični lek pa je, kao i sa drugim potencijalno toksičnim jedinjenjima, potreban oprez pri rukovanju i pripremi suspenzije azacitidina. Treba primeniti procedure za pravilno rukovanje i odlaganje citostatika.

Ako rekonstituisani azacitidin dođe u dodir sa kožom, kožu treba odmah dobro isprati sapunom i vodom. Ako dođe u dodir sa sluzokožom, sluzokožu treba odmah dobro isprati vodom.

Inkompatibilnost

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima osim sa lekovima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom uSažetku karakteristika leka.

Postupak rekonstitucije

Lek Azacitidine Accord treba rekonstituisati vodom za injekcije. Rok upotrebe rekonstituisanog leka se može produžiti ako se rekonstitucija obavi vodom za injekcije koja je prethodno rashlađena u frižideru od 2 °C do 8 °C. Detalji o čuvanju rekonstituisanog leka dati su u nastavku teksta.

Potrebno je pripremiti sledeći pribor: Bočicu bočice azacitidina; bočicu bočice vode za injekcije; nesterilne hirurške rukavice; maramice natopljene alkoholom; injekcioni špric/injekcione špriceve od 5 mL sa iglom iglama.

2. U špric treba uvući 4 mL vode za injekcije i osigurati da iz šprica bude istisnut sav vazduh. 3. Iglu šprica koji sadrži 4 mL vode za injekcije treba ubaciti kroz gumeni čep na vrhu bočice azacitidina i

ubrizgati vodu za injekcije u bočicu.

4. Nakon uklanjanja šprica i igle bočicu treba energično protresti dok se ne dobije homogena, mutna

suspenzija. Nakon rekonstitucije, jedan mililitar suspenzije sadrži 25 mg azacitidina 100 mg/4 mL. Rekonstituisani lek je homogena, mutna suspenzija bez aglomerata. Suspenziju koja sadrži velike čestice ili aglomerate treba baciti. Suspenziju dobijenu nakon rekonstitucije ne treba filtrirati, jer se tako može ukloniti aktivna supstanca. Treba imati u vidu da neki adapteri, injekcioni dodaci i zatvoreni sistemi mogu sadržati filtere i iz tog razloga ih ne treba koristiti za primenu leka nakon rekonstitucije.

5. Gumeni čep treba obrisati i u bočicu ubaciti novi špric sa iglom. Bočicu treba okrenuti naopako pazeći da

vrh igle bude ispod nivoa tečnosti. Klip treba povući unazad kako bi se u špric povukla količina leka potrebna za odgovarajuću dozu, pri čemu treba paziti da sav vazduh bude istisnut iz šprica. Špric sa iglom treba izvaditi iz bočice i odložiti iglu.

6. Novu supkutanu iglu preporučena veličina 25 G treba čvrsto pričvrstiti na špric. Pre davanja injekcije iz

igle se ne sme istiskivati sadržaj kako bi se izbegle reakcije na mestu primene.

7. Kada je potrebno više od jedne bočice za pripremu suspenzije, treba ponoviti sve navedene postupke. Za

doze koje zahtevaju više od 1 bočice, dozu treba jednako podeliti, npr. doza 150 mg = 6 mL, 2 šprica sa po 3 mL u svakom špricu. Zbog zadržavanja tečnosti u bočici i igli, može biti neizvodljivo izvući celokupnu količinu suspenzije iz bočice.

8. Sadržaj šprica za doziranje treba ponovo protresti neposredno pre primene.

Špric napunjen rekonstituisanom suspenzijom treba pre primene ostaviti da odstoji 30 minuta, kako bi se dostigla temperatura približna od 20 °C do 25 °C. Ako protekne više od 30 minuta, suspenziju treba na odgovarajući način odbaciti i pripremiti novu dozu. Kako bi se ponovo resuspendovao sadržaj šprica, špric treba energično rotirati među dlanovima dok se ne dobije homogena mutna suspenzija. Suspenziju koja sadrži velike čestice ili aglomerate treba odbaciti.

Čuvanje rekonstituisanog leka

Dokazana je fizička i hemijska stabilnost rekonstituisanog leka, kada se lek rekonsituiše vodom za injekcije koja nije čuvana u frižideru, tokom 60 minuta na temperaturi do 25 °C i tokom 8 sati na temperaturi od 2 °C do 8°C.Rok upotrebe rekonstituisanog leka može se produžiti ukoliko se za rekonstituciju koristi voda za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C. Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog leka, kada se lek rekonsitutiše vodom za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C, tokom 22 sata na temperaturi od 2 °C do 8 °C.Sa mikrobiološke tačke gledišta, rekonstituisani rastvor treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe leka su odgovornost korisnika, i to vreme ne sme da bude duže od 8 sati na temperaturi od 2 °C do 8 °C kada se za rekonstituciju upotrebljava voda za injekcije koja nije čuvana u frižideru ili ne duži od 22 sata kada se za rekonstituciju upotrebljava voda za injekcije koja je čuvana u frižideru od 2 °C do 8 °C.

Izračunavanje pojedinačne dozeUkupna doza prema površini tela PT računa se na sledeći način:

Ukupna doza mg = doza mg/m

Sledeća tabela je priložena samo kao primer kako se izračunava pojedinačna doza azacitidina prema prosečnoj vrednosti PT od 1,8 m

preporučene početne doze

Ukupna doza prema vrednosti PT od 1,8 m

Broj potrebnih bočica

Ukupni volumen potrebne rekonstituisane suspenzije

Način primeneRekonstituisan lek Azacitidine Accord treba injektovati supkutano iglom od 25 G u nadlakticu, butinu ili abdomen iglu postaviti pod uglom od 45 do 90° .

Doze veće od 4 mL treba injektovati na dva različita mesta.

Mesto primene injekcije treba menjati. Novu injekciju treba dati najmanje 2,5 cm od prethodnog mesta primene injekcije i nikad na osetljivim, modrim, crvenim ili tvrdim mestima.

OdlaganjeSvu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji