Avaricon® 300mg kapsula, tvrda


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Avaricon® kapsula, tvrda; 300mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C05CA04
  • JKL: 1108351
  • EAN: 8606105713429
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Avaricon® kapsula, tvrda uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Avaricon® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Avaricon® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Avaricon

300 mg, kapsule, tvrde

trokserutin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

zimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar

ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 15 dana , morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Avaricon i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Avaricon

Kako se uzima lek Avaricon

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Avaricon

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Avaricon i čemu je namenjen

Lek Avaricon sadrži aktivnu supstancu trokserutin koja pripada grupi lekova koja se naziva sredstva za stabilizaciju kapilara.Lek Avaricon se koristi u lečenju simptoma hronične venske insuficijencije HVI umorne, teške, otečene, bolne noge, grčevi, utrnulost, i „nemirne“ noge i akutnog hemoroidalnog sindroma.

Lek Avaricon takođe deluje na najmanje krvne sudove kapilare smanjujući propuštanje vode i drugih supstanci kroz zid. Kod pacijenata sa proširenim venama i drugim oboljenjima vena na nogama, ovi mali krvni sudovi imaju veliku propustljivost što izaziva oticanje članaka. Lek Avaricon smanjuje ovo oticanje i olakšava opšte simptome kao što su bolne, umorne, teške noge i grčevi. Preporučljivo je da takvi pacijenti nose elastične zavoje npr. kompresivne čarape.

Kod hemoroida, lek Avaricon će smanjiti otok oko anusa i olakšati simptome kao što su bol, svrab ikrvarenje.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Avaricon

Lek Avaricon ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lekanavedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Avaricon.

Pacijenti kod kojih postoji sklonost ka oticanju donjih ekstremiteta usled bolesti srca, bubrega ili jetre ne treba da koriste ovaj lek.

Deca i adolescenti

Ne preporučuje se upotreba ovog leka kod dece i adolescenata jer nema dostupnih podataka o primeni u ovoj uzrasnoj kategoriji.

Kod akutnog hemoroidalnog sindroma

Ukoliko se simptomi akutnog hemoroidalnog poremećaja bol, svrab, krvarenje ne povuku u roku od 15dana, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.

Kod hronične venske insuficijencije

Ovom terapijom se postižu najbolji rezultati u kombinaciji sa zdravim životnim navikama. Izbegavajte izlaganje sunčevoj svetlosti, toploti, produženo stajanje i povećavanje telesne mase. Šetnja i nošenje specijalnih čarapa za vene pospešuju vensku cirkulaciju.

Drugi lekovi i Avaricon

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

obzirom na to da nema dovoljno podataka o upotrebi leka Avaricon u prvim mesecima trudnoće, ovaj lek bi trebalo koristiti tokom trudnoće samo nakon konsultacije sa svojim lekarom.

Kod ljudi nisu sprovedene studije koje pokazuju da li trokserutin prelazi u majčino mleko. U studijama na životinjama je primećena mala količina trokserutina u mleku, čak i pri primenjenim velikim dozama, bez uticaja na mladunce. Odluku da li da se tokom dojenja uzima trokserutin, treba doneti uz konsultaciju sa svojim lekarom. Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Avaricon nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.Veoma retko se može javiti vrtoglavica ili zamor i tada ne treba upravljati vozilima i rukovati mašinama.

3. Kako se uzima lek Avaricon

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Avaricon je namenjen za oralnu primenu.

Preporučena početna doza je:

300 mg 1 kapsula tri puta dnevno do povlačenja simptoma. Doza održavanja je 300 mg 1 kapsula dva puta dnevno. Terapija treba da traje najmanje 2-4 nedelje.

Kapsule treba cele progutati, sa dovoljnom količinom tečnosti, poželjno tokom obroka, da bi se sprečila iritacija gastro-intestinalnog trakta.

Kod akutnog hemoroidalnog sindroma

Ukoliko se znaci akutnog hemoroidalnog simptoma ne povuku u roku od 15 dana, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.

Kod hronične venske insuficijencije:

Ovom terapijom se postižu najbolji rezultati u kombinaciji sa zdravim životnim navikama. Trebalo bi izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti, toploti, produženo stajanje i povećavanje telesne mase. Šetnja i nošenje specijalnih čarapa za vene pospešuju vensku cirkulaciju.

Ako ste uzeli više leka Avaricon nego što treba

Nisu poznati slučajevi trovanja usled predoziranja lekom Avaricon.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Avaricon

Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa uzimanjem sledeće doze leka u uobičajeno za to predviđeno vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Avaricon

Ako samostalno odlučite da prestanete da uzimate lek Avaricon, morate očekivati da neće doći do željenog efekta lečenja ili da će se klinička slika pogoršati.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:reakcije preosetljivosti uključujući anafilaktičke reakcije, vrtoglavica, glavobolja, naleti crvenila, zamor. Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: gastrointestinalne tegobe kao što su povraćanje, dijareja, bol u stomaku, nelagodnost u želucu, dispepsija kao i neželjene reakcije na koži poput osipa, svraba i koprivnjače.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Avaricon

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Avaricon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Avaricon

Aktivna supstanca je trokserutin. Jedna kapsula, tvrda sadrži 300 mg trokserutina.

Pomoćne supstance su:

povidon 90 F; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

celuloza, mikrokristalna.

Kako izgleda lek Avaricon i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda je ispunjena granulatom žute boje.Telo kapsule je bordo boje neprovidno, a kapa je crne boje, neprovidna.

Unutrašnje pakovanje je PVdC/Al blister sa 10 kapsula, tvrdih.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih ukupno 30 kapsula, tvrdih i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

PHARMANOVA D.O.O. OBRENOVAC, Industrijska 8, Obrenovac, Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04386-19-001 od 12.08.2020.

povećane telesne mase

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji