Aspirin®plus C forte 800mg+480mg šumeća tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aspirin®plus C forte šumeća tableta; 800mg+480mg; strip, 5x2kom

  • ATC: N02BA51
  • JKL: 1086664
  • EAN: 8606007911114
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aspirin®plus C forte šumeća tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aspirin®plus C forte na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aspirin®plus C forte kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

plus C forte, 800 mg /480 mg, šumeće tablete

acetilsalicilna kiselina/askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana u slučaju povišene telesne temperature ili 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aspirin plus C forte i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmetelek Aspirin plus C forte

Kako se uzima lek Aspirin plus C forte

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aspirin plus C forte

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin plus C forte i čemu je namenjen

Lek Aspirin plus C forte sadrži:

acetilsalicilnu kiselinu, koja smanjuje bol i snižava povišenu telesnu temperaturu

askorbinsku kiselinu, poznatu kao vitamin C.

Lek Aspirin plus C forte se koristi:

za ublažavanje simptoma blagog do umerenog bola, kao što su glavobolja, zubobolja ili menstrualni bol

kod obične prehlade ili stanja sličnih gripu za ublažavanje simptoma bola ili povišene telesne temperature.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte

Lek Aspirin plus C forte ne smete uzimati:

ako ste mlađi od 16 godina, osim prema posebnom savetu lekara –

za kod

bolesti ako ste alergični na:

acetilsalicilnu kiselinu, askorbinsku kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6 ili

druge nesteroidne antiinflamatorne lekove NSAIL lekovi koji se koriste protiv zapaljenja, protiv bolova i koji snižavanju povišenu telesnu temperaturu

ako imate povećan broj mastocita postojeća mastocitoza poremećaj imunskog sistema. Upotreba acetilsalicilne kiseline može izazvati ozbiljne reakcije preosetljivosti uključujući cirkulatorni šok praćenim crvenilom, niskim krvnim pritiskom, ubrzanim radomsrca i povraćanjem

ako ste ranije imali astmu izazvanu upotrebom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova posebnoNSAIL

ako ste u trećem trimestru trudnoće ako ste trudni više od 24 nedelja

ako imate čir na želucu/dvanaestopaličnom crevu peptički ulkus

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja hemoragijska stanja

ako imate teško smanjenu funkciju jetre ili bubrega

ako imate teško i nekontrolisano smanjenu funkcije srca

ako ste lečeni lekom metotreksatom u dozama od 15 mg nedeljno ili većim

ako uzimate lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi oralni antikoagulansi i ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte:

ako uzimate bilo koji drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, da biste izbegli rizik od predoziranja

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze lekova protiv bolova. Ne povećavajte dozu već se obratite za savet lekaru ili farmaceutu

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinaciju više različitih lekova protiv bolova. Ovo može dovesti do dugotrajnog oštećenja funkcije bubrega, sa rizikom od smanjenefunkcije bubrega

ako ste ranije imali čir ili krvarenje u želucu ili crevima, ili zapaljenje želuca gastritis

ako uzimate lekove koji razređuju krv i sprečavanju zgrušavanje krvi antikoagulansi

odmah prestanite da uzimate lek Aspirin plus C forte i kontaktirajte svog lekara ukoliko Vam se javi krvarenje u želucu ili crevima.

Znaci krvarenja su krvarenje u ustima, krv u stolici i crna

prebojenost stolice

ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega, ili imate problema sa srcem ili cirkulacijom kao što su bubrežno vaskularna oboljenja, srčana slabost, velike hirurške intervencije ili velika krvarenja. Uzimanje acetilsalicilne kiseline može dodatno da smanji funkciju bubrega, sve do akutne

slabosti bubrega. Ne uzimajte lek Aspirin plus C forte ukoliko imate teško oštećenju funkciju bubrega ili nekontrolisanu funkciju srca

ako imate smanjenu funkciju jetreNe uzimajte lek Aspirin plus C forte ukoliko imate ozbiljno oštećenu funkciju jetre.

ako imate obilna menstrualna krvarenja obim i trajanje menstruacije može se povećati

ako morate na operacijuAcetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja; čak i u malim dozama ili ako je acetilsalicilna kiselina uzeta nekoliko dana pre operacije. Recite ovo Vašem lekaru, hirurgu, anesteziologu, stomatologu ukoliko idete čak i na manju operaciju npr. vađenje zuba

acetilsalicilna kiselina sprečava izlučivanje mokraćne kiseline. Ukoliko već imate smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, možete dobiti napad gihta bolovi u zglobovima

ako imate nedostatak G6PD glukozo-6-fosfat dehidrogenaze: nasledno oboljenje koje zahvata crvena krvna zrnca jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize razaranje crvenih krvnih zrnaca. Upotreba acetilsalicilne kiseline mora biti pod medicinskim nadzorom

ako imate povećano izlučivanje oksalata urinom hiperoksalurija, sklonost ka stvaranju ili ponovnom stvaranju kamena u bubrezima kalcijum-oksalat nefrolitijaza

ako imate povećane vrednosti gvožđa ili problem u iskorišćavanju gvožđa talasemija, hemohromatoza, sideroblastična anemija

ako imate astmuNemojte uzimati ovaj lek ako imate astmu izazvanu upotrebom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova naročito NSAIL. Acetilsalicilna kiselina može da izazove grčeve bronhijalnih mišića, napad astme ili druge reakcije preosetljivosti. Faktori rizika su:

ako ste ranije imali astmu

polenska kijavica

otok sluznice nosa polipi u nosu, dugotrajna hronična bolest disajnih puteva ili

alergijske reakcije, kao što su reakcije kože npr. svrab, koprivnjača

ne preporučuje se primena ovog leka tokom dojenja.

Deca i adolescenti

Lek Aspirin plus C forte se ne sme davati deci i adolescentima mlađim od 16 godina u slučaju virusnih infekcija npr. kod gripa sa ili bez povišene telesne temperature, ukoliko prethodno ne potražite savet lekara. Kod određenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele ovčje boginje, postoji rizik od Rejovog sindroma veoma retke bolest koja zahvata mozak i i jetru, može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; međutim, nije dokazana uzročno-posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi uporno povraćanje, to može biti znak Rejovog sindroma, prekinite lečenje i obavestite lekara odmah

Primenu salicilata treba izbegavati i do 6 nedelja nakon vakcinacije protiv malih boginja.

Drugi lekovi i lek Aspirin plus C forte

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.:

Ne uzimajte lek Aspirin plus C forte ako uzimate sledeće lekove:

metotreksat u dozama od 15 mg nedeljno ili većim:

lek koji se koristi za lečenje teških zapaljenja

zglobova, karcinoma i psorijaze kožna bolest.Povećana toksičnost metotreksata.

lekove koji sprečavanju zgrušavanje krvi

oralni antikoagulansi i ako ste ranije imali čir na

želucu ili crevima.

Povećan rizik od krvarenja.

Uzimanje leka Aspirin plus C forte se ne preporučuje u kombinaciji sa:

lekovima koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi

oralni antikoagulansi i bez

prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima.Povećan rizik od krvarenja.

klopidogrelom

osim odobrene indikacije za ovu kombinaciju i

tiklopidinom

lekovi koji razređuju

krv/sprečavaju zgrušavanje krvi.

Povećan rizik od krvarenja.

nesteroidnim antiinflamatornim lekovima NSAIL

lekovi koji se koriste protiv zapaljenja,

protiv bolova i koji snižavanju povišenu telesnu temperaturu

Povećan rizik od krvarenja i pojave čira na želucu ili crevima.

heparinom

terapijskim dozama npr. za sprečavanje nastanka zgrušavanja krvi ili kod pacijenata

mlađih od 65 godina, bez obzira na dozu heparinaPovećan rizik od krvarenja. Treba uzeti drugi lek protiv bolova ili za snižavanje povišene telesne temperature.

benzbromaronom, probenecidom:

lekovi koji se koriste za lečenje gihta koji povećavaju

izlučivanje mokraćne kiseline.Dejstvo ovih lekova je smanjeno.

Lek Aspirin plus C forte treba uzimati uz oprez u kombinaciji sa:

metotreksatom u dozama manjim od 15 mg nedeljno

Povećana toksičnost metotreksata. Potrebno je pažljivo praćenje kod pacijenta sa smanjenom funkcijom bubrega i kao i kod starijih pacijenta.

lekovima koji povećavaju izlučivanje vode diuretici

lekovima koji se koriste

za lečenje

visokog krvnog pritiska

drugih

srčanih

bolesti, inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima

ACE inhibitori kao što je je kaptopril, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan Kod dehidriranih pacijenata se može javiti brz gubtak funkcije bubrega. Dodatno, može se smanjiti dejstvo snižavanja krvnog pritiska.

klopidogrelom osim odobrene indikacije za ovu kombinaciju:

lek koji se koristi za sprečavanje

zgrušavanja krvi. Povećan rizik od krvarenja.

lekovima koji imaju ograničeno dejstvo na želudac ili creva, lekovima koji se koriste za uklanjanje viška želudačne kiseline i želudačnih tegoba koje su njome izazvane antacidi

aktivnim ugljem

lek koji se koristi kod proliva i akutnih trovanja.

Uzmite ove lekove najmanje 2 sata pre upotrebe leka Aspirin plus C forte.

heparinima

terapijskim dozama npr. za sprečavanje nastanka zgrušavanja krvi kod pacijenata

mlađih od 65 godina.Povećan rizik od krvarenja.

lekovima koji razgrađuju krvne ugruške trombolitici

kao što je

streptokinaza

Povećan rizik od krvarenja.

lekovima koji sadrže

kortizon

supstance slične kortizonu glukokortiokoidi

hidrokortizona kao supstitucione terapije.Povećan rizik od krvarenja.

selektivnim inhbitorima ponovnog preuzimanja serotonina

kao što su

citalopram,

escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin:

lekovi koji se koriste za lečenje

depresije.Povećan rizik od krvarenja.

digoksinom:

lek koji se koristi za lečenje srčane slabosti ili nepravilnog rada srca

Povećana vrednost digoksina u krvi. Preporučuje se da lekar prati vrednost digoksina u krvi i ako je potrebno, da prilagodi dozu.

lekovima koji se koriste za lečenje šećerne bolesti antidijabetici

kao što su

insulin

derivatima sulfoniluree

Preporučuje se praćenje vrednosti šećera u krvi.

valproinskom kiselinom:

lek koji se koristi za lečenje epilepsije.

Povećana toksičnost valproinske kiseline.

Treba obratiti pažnju kada se Lek Aspirin plus C forte uzima u

kombinaciji sa:

deferasiroksom, deferoksaminom:

lekovi koji se koriste za uklanjanje viška gvožđa iz organizma

Deferasiroks: povećan rizik od krvarenja i stvaranje čira na želucu ili crevima.

Upotreba deferoksamina i askorbinske kiseline može povećati toksičnost gvožđa na tkiva, pogotovu na srcu.

gvožđem i aluminijumom:

povećanje resorpcije pri primeni askorbinske kiseline. Ovo treba uzeti u

obzir ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega, koristite supstitucionu terapiju gvožđem ili uzimate antacide koji sadrže aluminijum.

laboratorijski testovi

Acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina u velikim dozama mogu uticati na neke laboratorijske testove, kao što su okultna skrivena krvarenja u stolici, funkcionalni testovi jetre. Obavestite svoglekara da uzimate lek Aspirin plus C forte.

Uzimanje leka Aspirin plus C forte sa alkoholom

Izbegavajte konzumiranje alkohola dok uzimate lek Aspirin plus C forte.Neka neželjena dejsta, kao ona što se dešavaju u gastrointestinalnom traktu ili produženo vreme krvarenja su verovatnija kada se alkohol uzima zajedno sa lekom Aspirin plus C forte.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću , posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća

Lek Aspirin plus C forte ne smete koristiti u poslednja 3 meseca trudnoće jer ovaj lek može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu. U prvih šest meseci trudnoće obavezno se posavetujte sa svojim lekarompre nego što počnete da uzimate lek Aspirin plus C forte.Ukoliko ste uzimali ovaj lek tokom trudnoće, odmah se obratite Vašem lekaru.

Dojenje

Lečenje lekom

Aspirin plus C forte se ne preporučuje tokom dojenja

jer prolazi u majčino mleko.

Plodnost

Ovaj lek pripada grupi lekova NSAIL koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj uticaj nestaje nakonprestanka uzimanja leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ovaj lek može povremeno da izazove glavobolju ili vrtoglavicu. Nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama ukoliko imate ove simptome.

Lek Aspirin plus C forte sadrži natrijum

Jedna šumeća tableta sadrži 20,61 mmol 473,72 mg natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se uzima lek Aspirin plus C forte

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurniproverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za oralnu upotrebu. Pre upotrebe, šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode. Šumeću tabletu ne treba uzimati na prazan stomak kako bi se smanjila iritacija želuca.

Preporučena doza:

Odrasli i adolescenti uzrasta od 16 godina i stariji

pojedinačna doza: 1 šumeća tabletaPojedinačna doza se može ponoviti na 4 do 8 sati ukoliko je potrebno.

maksimalna dnevna doza: 3 šumeće tablete

Stariji pacijenti uzrasta od 65 godina i stariji i pacijenti sa malom telesnom masom

Potrebno je uzeti najmanju moguću dozu zbog mogućnosti pojave dodatnih poremećaja. Pogledajte takođe odeljak 2, „Lek Aspirin plus C forte ne smete uzimati” i „Upozorenja i mere opreza”.

Pacijenti sa smanjenom funkcijom jetre ili bubrega ili sa problemima u cirkulaciji

Preporučuje se smanjene doze ili produženje vremenskog intervala između doza kod pacijenata sa:

blagom do umerenom smanjenom funkcijom jetre ili bubrega

problemima u cirkulaciji, kao što su srčana slabost i velika krvarenja

Nemojte uzimati lek Aspirin plus C forte ako imate ozbiljno oštećenje bubrega, jetre ili nekontrolisanusrčanu funkciju. Pogledajte odeljak 2, „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte“.

Nemojte uzimati ovaj lek duže od 3 dana u slučaju povišene telesne temperature, ili 3 do 4 dana u slučaju bola, osim ako Vam lekar tako ne savetuje.

Ako ste uzeli više leka Aspirin plus C forte nego što treba

Prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru ako sumnjate na predoziranje ovim lekom..

Simptomi predoziranja se mogu ispoljiti kao:

zujanje u ušima, poremećaj sluha

mučnina, povraćanje, proliv

nagli gubitak funkcije bubrega

Kod dece, predoziranje može biti sa smrtnim ishodom već pri pojedinačnoj u dozi od 100 mg/kg acetilsalicilne kiseline.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin plus C forte

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu..Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svomlekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Aspirin plus C forte

odmah se obratite lekaru

ili najbližoj bolnici, ukoliko

oticanje lica, jezika i grla koje izaziva ozbiljne teškoće pri disanju, koji mogu biti znaci ozbiljne alergijske reakcije angioedem

bol u želucu, crnu prebojenost stolice, povraćanje krvi, povraćanje sadržaja tamno braon boje, koji mogu biti znaci krvarenja u želucu ili crevima

Česta

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

poremećaji želuca i creva, kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, problemi sa varenjem

Povremena

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

bol u želucu, crevima i u trbuhu

koprivnjača urtikarija, osip, svrab pruritus

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

zapaljenje i čir organa za varenje zapaljenje i čir na jednjaku, želucu ili crevima. Ove reakcije ne moraju dovoditi do krvarenja i mogu se javiti kod upotrebe bilo koje doze acetilsalicilne kiseline, bez obzira na prisustvo upozoravajućih simptoma ili pretohdno prisustvo ozbiljnih događaja u organima za varenje

reakcije preosetljivosti kao što su simptomi poput napada astme, zapušen nos ili curenje iz nosa

Veoma retka

neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

skrivena ili vidljiva krvarenja iz želuca ili creva povraćanje krvi, crna prebojenost stolice, itd. koja mogu dovesti do anemije usled nedostatka gvožđa. Rizik od krvarenja zavisi od doze.

čirevi i perforacije želuca ili creva

smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, što može dovesti do napada gihta kod pacijenata koji već imaju smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline

Nepoznata učestalost:

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

povećane vrednosti enzima jetre transaminaze, smanjena funkcija jetre

oštećenje jetre, uglavnom ćelija jetre

smanjen broj crvenih krvnih zrnaca anemija usled krvarenja

smanjen broj i destrukcija crvenih krvnih zrnaca kod pacijenata sa ozbiljnim nedostatkom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaza

smanjenje broja ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi trombocitopenija

smanjena vrednost šećera u krvi hipoglikemija

reakcije kože

reakcije preosetljivosti, ozbiljne alergijske reakcije anafilaktičke reakcijeReakcije preosetljivosti mogu se ispoljiti na koži, disajnim putevima, cirkulaciji, želucu i crevima, pogotovu kod pacijenata sa astmom. Simptomi uključuju:

otok tkiva usled povećane količine tečnosti

pad krvnog pritiska

zviždanje u grudima, nedostatak daha

poremećaje u radu srca i disanju

alergijske reakcije koje mogu izazvati životno ugrožavanjuće stanje šoka

osip, koprivnjaču, svrab, ozbiljne alergijske reakcije koje uključuju otok lica ili grla

simptome astme, zapaljenje sluznice nosa što može dovesti do kijanja, curenja iz nosa ili zapušen nos

krvarenje ili produženo vreme krvarenja, kao što je krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože, krvarenje u urinarnim i genitalnim organimaRizik od krvarenja postoji i od 4 do 8 dana nakon prestanka uzimanja leka Aspirin plus C forte. Može dovesti do povećanog rizika od krvarenja prilikom operacija. Krvarenje u glavi, želucu ili crevima se takođe može javiti. Krvarenje u glavi može biti sa smrtnim ishodom, pogotovu kod upotrebe leka kod starijih pacijenata

ozbiljna krvarenja, krvarenje u mozgu, pogotovu kod pacijenata sa nekontrolisanim visokim krvnim pritiskom i/ili kod pacijenata koji koriste lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi antikoagulansiU pojedinim slučajevima, ovo može biti životno ugrožavajuće

tečnost u plućima nekardiogeni plućni edem usled hronične primene i reakcije preosetljivosti acetilsalicilne kiseline

smanjena funkcija bubrega, brz gubitak funkcije bubrega, formiranje kamena u bubregu usled upotrebe askorbinske kiseline

proliv pri velikim dozama askorbinske kiseline

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubitka sluha, zujanje u ušima, koji mogu biti simptomi predoziranja

Rejev sindrom poremećaj svesti ili neuobičajeno ponašanje, ili povraćanje pogledajte odeljak 2. „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C forte“

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aspirin plus C forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin plus C forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanjunakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin plus C forte

Aktivne supstance su acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina.Jedna šumeća tableta sadrži 800 mg acetilsalicilne kiseline i 480 mg askorbinske kiseline.

Pomoćne supstance su:natrijum-hidrogenkarbonat modifikovan; limunska kiselina, bezvodna; povidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda lek Aspirin plus C forte i sadržaj pakovanja

Šumeća tableta.Bela do skoro bela, tableta sa utisnutom oznakom proizvođača „Bayer krst“ u krugu sa jedne strane.

Unutrašnje pakovanje je četvoroslojni strip papir/PE/aluminijum/jonomer koji sadrži dve šumeće tablete.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 strip pakovanja sa po dve šumeće tablete ukupno 10 šumećih tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač:BAYER BITTERFELD GMBH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-05242-17-001 оd 11.01.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji