Aspirin® Rapid 500mg obložena tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aspirin® Rapid obložena tableta; 500mg; strip, 2x4kom

  • ATC: N02BA01
  • JKL: 1086226
  • EAN: 8606007911077
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aspirin® Rapid obložena tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aspirin® Rapid na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aspirin® Rapid kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

Rapid, 500 mg, obložene tablete

acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 u slučaju povišene telesne temperature, odnosno 3 do 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aspirin Rapid i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin Rapid

Kako se uzima lek Aspirin Rapid

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aspirin Rapid

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin Rapid i čemu je namenjen

Lek Aspirin Rapid sadrži acetilsalicilnu kiselinu aspirin. Acetilsalicilna kiselina je analgetik otklanja bol i antipiretik snižava povišenu telesnu temperaturu.

Lek Aspirin Rapid se koristi sa simptomatsko lečenje povišene telesne temperature i/ili blagog do umerenog bola, kao što je glavobolja, sindrom sličan gripu, zubobolja, bol u mišićima.Lek Aspirin Rapid je namenjen odraslima i adolescentima od 16 godina i starijima.Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije nakon 3 dana u slučaju povišene telesne temperature ili 3-4 dana u slučaju bola.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin Rapid

Lek Aspirin Rapid ne smete uzimati:

ako ste dete i/ ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u specifičnim indikacijama -sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu aspirin ili druge salicilate, ili na bilo koju drugu supstancu lekakoje su navedene u odeljku 6.

ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju npr. svrab, oticanje lica, jako zapaljenje sluzokože nosa, šok koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova posebno nesterodinimantiinflamatornim lekovima

ako imate čir na želucu ili crevima uključujući dvanaestopalačno crevo

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja

ako imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca

ako uzimate metotreksat u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno

ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima lekovi koji razređuju krv i time sprečavaju zgrušavanje krvi

posle 5. meseca trudnoće nakon 24 nedelje od prestanka ciklusa

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što upotrebite lek Aspirin Rapid:

ako koristite druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu aspirin, da biste izbegli rizik od predoziranja.

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze aspirina, ne povećavajte dozu, već zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije nekoliko lekova protiv bolova, jer može doći do smanjenja bubrežne funkcije.

ako imate nedostatak G6PD glukoza 6 fosfat dehidrogenaza enzima nasledno oboljenje koje utiče na crvene krvne ćelije, jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize razaranje crvenih krvnih zrnaca.

ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima, krvarenje u želucu ili crevima ili zapaljenje sluzokože želuca gastritis.

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre.

ako je kod Vas oštećena funkcija bubrega ili kod pacijenata sa oslabljenom kardiovaskularnom cirkulacijom.

ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim reakcijama na nesteroidne antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju, upotreba ovih lekova se ne preporučuje.

slučaju obilnih menstrualnih krvarenja.

ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja krvarenje u ustima, krv u stolici, crna boja stolice; morate prestati sa terapijom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe.

ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi antikoagulansi.

Acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta nekoliko

dana ranije. Recite svom lekaru, hirurgu, anesteziologu ili stomatologu u slučaju da imate hirurške intervencije, čak i one manje.

acetilsalicilna kiselina menja količinu mokraćne kiseline u krvi. Ovo se mora uzeti u obzir kod istovremene primene lekova koji se koriste u terapiji gihta.

ne preporučuje se uzimanje leka tokom dojenja.

-ev sindrom retka, ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre je primećen kod

dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga:

slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece mlađe od 16 godina, acetilsalicilna kiselina se ne sme primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom.

ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, drugačije ponašanje ili povraćanje kod deteta mlađeg od 16 godina koje je uzelo acetilsalicilnu kiselinu, obavestite lekara odmah.

Drugi lekovi i Aspirin Rapid

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenje reumatskih poremećaja u visokim dozama tzv.

antiinflamatorna doza

koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza, i/ili 3 g ili više dnevno.

Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenja bola i povišene telesne temperature u dozama

definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza, i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin Rapid:

ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ukoliko uzimate:

oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima

nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata ≥65 godina sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim antiinflamatornim dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

trombolitike lekovi za razaranje nastalog krvnog ugruška

klopidogrel lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica

tiklopidin lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica

urikozurike koji se koriste za lečenje gihta npr. benzobromaron, probenecid

glukokortikoide osim hidrokortizona kao supstituciona terapija sa acetilsalicilnom kiselom u visokim antiinflamatornim dozama

pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrežne funkcije

lekove za povećano izlučivanje vode diuretike

inhbitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, anatagoniste angiotenzin II receptora

metotreksat u dozi od 20 mg ili manje nedeljno

gastrointestinalne preparate, antacide i medicinski ugalj

deferasiroks lek za vezivanje gvožđa

selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin

Da biste izbegli interakcije između lekova, upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji drugi lek.

Primena leka Aspirin Rapid sa alkoholom

Nemojte uzimati lek Aspirin Rapid sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj ili bilo koji drugi lek.

Trudnoća

prvih pet meseci trudnoće treba da konsultujete svog lekara pre nego što uzmete ovaj ili neki drugi lek kojisadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka 6. meseca trudnoće nakon 24 nedelja od prestanka ciklusa, nikako ne smete uzimati ovaj lek jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.Ukoliko ste uzeli ovaj lek tokom trudnoće, potrebno je da se javite svom lekaru što pre.

Dojenje

Ovaj lek može preći u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti,

lek Aspirin Rapid se ne preporučuje

tokom dojenja.

Plodnost

Ovaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan pri prestanku primene leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Acetilsalicilna kiselina nema uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Lek Aspirin Rapid sadrži natrijum

Jedna obložena tableta sadrži 71,7 mg natrijuma. To je jednako 3,6 % od maksimalne preporučene dnevne doze unosa natrijuma za odraslu osobu.

3. Kako se uzima lek Aspirin Rapid

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurniproverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

DoziranjeSamo za oralnu primenu

Tablete treba uzimati sa dovoljnom količinom vode.

Odrasli i adolescenti uzrasta od 16 godina i stariji

Preporučena pojedinačna doza je 1 tableta, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata. Za intenzivniji bol ili povišenu telesnu temperaturu, preporučena pojedinačna doza je 2 tablete, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata.

Ukupna dnevna doza ne sme iznositi više od 6 tableta.

Stariji pacijenti starosti od 65 godina i stariji

Preporučena pojedinačna doza je 1 tableta, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata.

Ukupna dnevna doza ne sme iznositi više od 4 tableta.

Posebne populacije

Pacijenti sa abnormalnom funkcijom bubrega ili jetre ili problemima sa cirkulacijom npr. srčana slabost ili obilna krvarenja: potražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.Ukoliko Vam lekar nije drugačije rekao, ne uzimajte ovaj lek duže od 3 dana u slučaju povišene telesne temperature odnosno 3-4 dana u slučaju bola.

Ako ste uzeli više leka Aspirin Rapid nego što treba

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su tipični simptomi predoziranja.Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin Rapid

Ne uzimajte dvostruko veću dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Moguća neželjena dejstva su:

Navedena neželjena dejstva su veoma ozbiljna i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili hospitalizacija. Odmah recite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

krvarenje krvarenje iz nosa, krvarenje desni, tačkasta krvarenja na koži i sl.

alergijske reakcije kao što su kožne erupcije, napadi astme ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus zujanje u ušima, koji obično ukazuju na predoziranje

krvarenje u mozgu

bol u želucu

krvarenje u organima za varenje. Pogledajte odeljak ″Kada uzimate lek Aspirin Rapid, posebno vodite računa″. Ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza.

povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije jetre uglavnom ćelija jetre

svrab, reakcije po koži

-ev sindrom poremećaj svesti ili abnormalno ponašanje, ili povraćanje kod dece koja boluju od

virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu pogledajte odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin Rapid

oštećena funkcija bubrega, oštećenje bubrega

intestinalna striktura nalik dijafragmi posebno u dugotrajnoj terapiji

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aspirin Rapid

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin Rapid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon“Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.Ne koristiti lek ako postoje vidljivi znaci oštećenja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin Rapid

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina.Jedna obložena tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:- silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni- natrijum-karbonat

Obloga tablete:- karnauba vosak- hipromeloza- cink-stearat

Kako izgleda lek Aspirin Rapid i sadržaj pakovanja

Bela do skoro bela, okrugla bikonveksna tableta sa utisnutom oznakom ″BA 500″ na jednoj strani i oznakomproizvođača Bayer krst na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje je strip papir /PE /Al /kopolimerna folija u kome se nalaze 4 obložene tablete.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 strip pakovanja i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač:BAYER BITTERFELD GMBH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Aspirin Rapid, obložene tablete, 8 x 500 mg: 515-01-02450-22-001 od 18.07.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji