Aspirin® Rapid 500mg obložena tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aspirin® Rapid obložena tableta; 500mg; strip, 2x4kom

  • ATC: N02BA01
  • JKL: 1086226
  • EAN: 8606007911077
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aspirin® Rapid obložena tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aspirin® Rapid na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aspirin® Rapid kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

500 mg, obložene tablete

acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 u slučaju povišene telesne temperature, odnosno 3 do 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aspirin i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin

Kako se uzima lek Aspirin

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aspirin

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin i čemu je namenjen

Lek Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu aspirin. Acetilsalicilna kiselina je analgetik otklanja bol i antipiretik snižava povišenu telesnu temperaturu.

Lek Aspirin se koristi sa simptomatsko lečenje povišene telesne temperature i/ili blagog do umerenog bola kao što je glavobolja, sindrom sličan gripu, zubobolja, bol u mišićima.Lek Aspirin je namenjen odraslima i adolescentima od 16 godina i starijima.

Morate se obratiti lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate još gore nakon 3 dana u slučaju povišene telesne temperature ili 3-4 dana u slučaju bola.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin

Lek Aspirin ne smete uzimati:

ako ste dete i/ ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u specifičnim indikacijama -sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu aspirin ili druge salicilate, ili na bilo koju drugu supstancu lekakoje su navedene u odeljku 6

ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju npr. svrab, oticanje lica, jako zapaljenje sluzokože nosa, šok koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova posebno nesterodinim antiinflamatornim lekovima

ako imate čir na želucu ili crevima uključujući dvanaestopalačno crevo

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja

ako imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca

ako uzimate metotreksat u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno

ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima lekovi koji ražređuju krv i time sprečavaju zgrušavanje krvi

posle petog meseca trudnoće nakon 24 nedelje od prestanka ciklusa

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što upotrebite lek Aspirin:

ako koristite druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu aspirin, da biste izbegli rizik od predoziranja

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze aspirina, ne povećavajte dozu, već zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije nekoliko lekova protiv bolova, jer može doći do smanjenja bubrežne funkcije

ako imate nedostatak G6PD glukoza 6 fosfat dehidrogenaza enzima nasledno oboljenje koje utiče na crvene krvne ćelije, jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize razaranje crvenih krvnih zrnaca

ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima, krvarenje u želucu ili crevima ili zapaljenje sluzokože želuca gastritis

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre

ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim reakcijama na nesterodine antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju, upotreba ovih lekova se ne preporučuje

slučaju obilnih menstrualnih krvarenja

ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja krvarenje u ustima, krv u stolici, crna boja stolice; morate prestati sa terapijom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe

ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi antikoagulansi

acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta nekoliko dana ranije. Recite svom lekaru, hirurgu, anesteziologu ili stomatologu u slučaju da imate hirurške intervencije, čak i one manje

acetilsalicilna kiselina menja količinu mokraćne kiseline u krvi. Ovo se mora uzeti u obzir kod istovremene primene lekova koji se koriste u terapiji gihta.

ne preporučuje se uzimanje leka tokom dojenja

-ev sindrom retka, ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre je primećen kod

dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga:

slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece mlađe od 16 godina, acetilsalicilna kiselina se ne sme primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom

ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, drugačije ponašanje ili povraćanje kod deteta mlađeg od 16 godina koje je uzelo acetilsalicilnu kiselinu, obavestite lekara odmah

Drugi lekovi i Aspirin

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenje reumatskih poremećaja u visokim dozama tzv.

antiinflamatorna doza

koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza i/ili 3 g ili više dnevno.

Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenja bola i povišene telesne temperature u dozama

definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin:

ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ukoliko uzimate:

oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima

nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata ≥65 godina sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim antiinflamatornim dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

trombolitike lekovi za razarenje nastalog krvnog ugruška

klopidogrel lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica

tiklopidin lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica

urikozurike koji se koriste za lečenje gihta benzobromaron, probenecid

glukokortikoide osim hidrokortizona kao supstituciona terapija sa acetilsalicilnom kiselom u visokim antiinflamatornim dozama

pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrežne funkcije

lekove za povećano izlučivanje vode diuretike

inhbitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, anatagoniste angiotenzin II receptora

metotreksat u dozi od 20 mg ili manje nedeljno

gastrointestinalne preparate, antacide i medicinski ugalj

deferasiroks lek za vezivanje gvožđa

selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin

Da biste izbegli interakcije između lekova, upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji drugi lek.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete ovaj ili bilo koji drugi lek.

TrudnoćaU prvih pet meseci trudnoće treba da konsultujete svog lekara pre nego što uzmete ovaj ili neki drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka šestog meseca trudnoće nakon 24 nedelja od prestanka ciklusa, nikako ne smete uzimati ovaj lek jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.Ukoliko ste uzeli ovaj lek tokom trudnoće, potrebno je da se javite svom lekaru što pre.

DojenjeOvaj lek može preći u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti, lek Aspirin se ne preporučuje tokom dojenja.

PlodnostOvaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan pri prestanku primene leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Acetilsalicilna kiselina nema uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Lek Aspirin sadrži natrijum

Jedna obložena tableta sadrži 3 mmol 72 mg natrijuma. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se uzima lek Aspirin

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.Samo za oralnu primenu. Uzeti tablete sa velikom količinom tečnosti.

Odrasli i adolescenti uzrasta od 16 godina i stariji

Preporučena pojedinačna doza je 1 tableta, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata. Za intenzivniji bol ili povišenu telesnu temperaturu, preporučena pojedinačna doza je 2 tablete, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata.

Ukupna dnevna doza ne sme iznositi više od 6 tableta

Stariji pacijenti starosti od 65 godina i stariji

Preporučena pojedinačna doza je 1 tableta, koja po potrebi može ponovo biti uzeta nakon najmanje 4 sata

Ukupna dnevna doza ne sme iznositi više od 4 tableta

Posebne populacije

Pacijenti sa abnormalnom funkcijom bubrega ili jetre ili problema sa cirkulacijom npr. srčana slabost ili obilna krvarenja: potražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.

Ukoliko Vam lekar nije drugačije rekao, ne uzimajte ovaj lek duže od 3 dana u slučaju povišene telesne temperature odnosno 3-4 dana u slučaju bola.

Ako ste uzeli više leka Aspirin nego što treba

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su tipični simptomi predoziranja.Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin

Ne uzimajte dvostruko veću dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Moguća neželjena dejstva su:

Ovo su sve veoma ozbiljna neželjena dejstva i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili hospitalizacija. Odmah recite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

krvarenje krvarenje iz nosa, krvarenje desni, tačkasta krvarenja na koži i sl.

alergijske reakcije kao što su kožne erupcije, napadi astme ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus zujanje u ušima, koji obično ukazuju na predoziranje

krvarenje u mozgu

bol u želucu

krvarenje u organima za varenje. Pogledajte odeljak ″Kada uzimate lek Aspirin, posebno vodite računa″. Ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza.

povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije jetre uglavnom ćelija jetre

svrab, reakcije po koži

-ev sindrom poremećaj svesti ili abnormalno ponašanje, ili povraćanje kod dece koja boluju od

virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu pogledajte odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aspirin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važido”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina.Jedna obložena tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodniNatrijum-karbonat, bezvodni

Omotač tablete:Karnauba vosakHipromelozaCink-stearat.

Kako izgleda lek Aspirin i sadržaj pakovanja

Bela do skoro bela, okruglae bikonveksna tableta sa utisnutom oznakom ″BA 500″ na jednoj strani ioznakom proizvođača Bayer krst na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje: strip papir / PE /Al / kopolimerna folija u kome se nalaze 4 obložene tablete.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 strip pakovanja ili 5 strip pakovanja i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:BAYER D.O.O. BEOGRADOmladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač:BAYER BITTERFELD GMBH,Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Aspirin, obložene tablete, 8 x 500 mg: 515-01-01283-16-003 od 22.09.2017.Aspirin, obložene tablete, 20 x 500mg: 515-01-01285-16-004 od 22.09.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji