Aspirin® 500 500mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aspirin® 500 tableta; 500mg; blister, 2x10kom

  • ATC: N02BA01
  • JKL: 1086120
  • EAN: 4008500100714
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aspirin® 500 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aspirin® 500 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aspirin® 500 kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

5.0, 500 mg, tablete

acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana u slučaju povišene telesne temperature, odnosno 3 do 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aspirin 500 i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500

Kako se uzima lek Aspirin 500

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aspirin 500

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin 500 i čemu je namenjen

Lek Aspirin 500 sadrži acetilsalicilnu kiselinu aspirin. Acetilsalicilna kiselina je analgetik otklanja bol i antipiretik snižava povišenu telesnu temperaturu.

Lek Aspirin 500 se uzima za simptomatsko lečenje povišene telesne temperature i/ili blagog do umerenog bola kao što je glavobolja, sindrom sličan gripu, zubobolja, bol u mišićima.Lek Aspirin 500 je namenjen odraslima i adolescentima od 16 godina i starijima.

Morate se obratiti lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate još lošije posle 3 dana u slučaju povišene telesne temperature, odnosno 3 do 4 dana u slučaju bola.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500

Lek Aspirin 500 ne smete uzimati:

ako ste mlađi od 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u posebnim indikacijama - sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu;

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu ili druge salicilate, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;

ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju npr. svrab, angioedem, jako zapaljenje sluzokoženosa, šok koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova posebno nesteroidnim antiinflamatornim lekovima;

ako imate čir na želucu ili crevima uključujući dvanaestopalačno crevo;

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja;

ako imate teško oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca;

ako uzimate metotreksat u dozi koja je veća od 15 mg nedeljno;

ako uzimate lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi oralni antikoagulansi;

tokom trećeg trimestra trudnoće ako ste trudni više od 24 nedelja.

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mere opreza

Kada uzimate lek Aspirin 500, posebno vodite računa:

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin 500:

ako uzimate bilo koji drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, da biste izbegli rizik od predoziranja;

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze lekova protiv bolova, ne povećavajte dozu, već se obratite za savet lekaru ili farmaceutu;

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije više različitih lekova protiv bolova, jer može doći do smanjenja funkcije bubrega;

ako imate nedostatak G6PD glukoza-6-fosfat dehidrogenaza enzima nasledno oboljenje koje utiče na crvene krvne ćelije, jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize razaranje crvenih krvnih ćelija;

ako ste ranije imali čir ili krvarenje na želucu ili crevima, ili zapaljenje sluzokože želuca gastritis;

ako imate oštećenje funkcije bubrega ili jetre;

ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim reakcijama na nesteroidne antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju, upotreba ovih lekova se ne preporučuje;

slučaju obilnih menstrualnih krvarenja;

ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja krvarenje u ustima, krv u stolici, crna boja stolice; morate prestati sa terapjiom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe;

ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi antikoagulansi;

acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta nekoliko dana ranije. Obavestite svog lekara, hirurga, anesteziologa ili stomatologa u slučaju da imate hirurške intervencije, čak i one manje;

acetilsalicilna kiselina sprečava izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo se mora uzeti u obzir kod istovremene primene lekova koji se koriste za lečenje gihta;

ne preporučuje se primena ovog leka tokom dojenja.

-ev sindrom retka ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre je primećen kod

dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga:

slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece, acetilsalicilna kiselina se ne sme primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom;

ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, neuobičajeno ponašanje ili povraćanje kod deteta koje je uzelo acetilsalicilnu kiselinu, odmah obavestite svog lekara.

Drugi lekovi i lek Aspirin 500

Obavestite Vašeg lekara i farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenje reumatskih poremećaja u velikim dozama tzv.

antiinflamatorna doza

koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza i/ili 3 g ili više dnevno.

Acetilsalicilna kiselina se može koristiti

za lečenje bola i povišene telesne temperature u dozama

definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin 500:

ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 15 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u velikim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature;

ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u velikim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ako uzimate:

oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima;

nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u velikim antiinflamatornim dozama, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature;

heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata ≥65 godina sa acetilsalicilnom kiselinom u velikim antiinflamatornim dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i povišene telesne temperature;

trombolitike lekovi za razgradnju nastalog krvnog ugruška;

klopidogrel lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica;

tiklopidin lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica;

urikozurike koji se koriste za lečenje gihta benzobromaron, probenecid;

glukokortikoide osim hidrokortizona kao supstituciona terapija sa acetilsalicilnom kiselinom u velikimantiinflamatornim dozama;

pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega;

lekove za povećano izlučivanje vode diuretike;

inhbitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, antagoniste angiotenzin II receptora;

metotreksat lek koji se koristi za lečenje teških zapaljenja zglobova, karcinoma i psorijaze bolest kože u dozi od 15 mg ili manje nedeljno;

gastrointestinalne lekove, antacide i medicinski ugalj;

deferasiroks lek koji se koristi za uklanjanje viška gvožđa iz organizma za vezivanje gvožđa;

selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, lekovi koji se koriste za lečenje depresije.

Da biste izbegli interakcije između lekova, upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji drugi lek.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

TrudnoćaTokom prvog i drugog trimestra trudnoće treba da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što uzmete ovaj ili bilo koji drugi lek koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka šestog meseca trudnoće nakon 24 nedelja od prestanka ciklusa, nikako ne smete uzimati ovaj lek jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.

DojenjeOvaj lek može se izlučiti u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti, lek Aspirin 500 se ne preporučuje tokom dojenja.

PlodnostOvaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj uticaj nestaje nakon prestankauzimanja leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema posebnih mera opreza.

3. Kako se uzima lek Aspirin 500

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vašlekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i adolescenti uzrasta 16 godina i stariji:Jedna do dve tablete, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme premašiti 6 tableta.

Stariji pacijenti stariji od 65 godina:Jedna tableta, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme premašiti 4 tablete.

Lek Aspirin 500 se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 16 godina.

Acetilsalicilna kiselina se bez konsultovanja lekara ne sme primenjivati duže od 3 dana za terapiju povišene telesne temperature, odnosno duže od 3 do 4 dana za terapiju bola.

Acetilsalicilna kiselina se mora primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili bubrega, kao i kod pacijenata sa problemima sa cirkulacijom npr. slabost srca ili ozbiljna krvarenja.

Način primeneOralna primena. Tablete uzimati sa dovoljnom količinom vode.Lek ne treba uzimati na prazan stomak.

Ako ste uzeli više leka Aspirin 500 nego što treba

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su tipični simptomi predoziranja.Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin 500

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost: nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Moguća neželjena dejstva su:

Ovo su sve veoma ozbiljna neželjena dejstva i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili hospitalizacija. Odmah obavestite svog lekara ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

krvarenje krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože i sl.;

alergijske reakcije kao što su osip na koži, poremećaj disanja ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju;

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus zujanje u ušima, koji obično ukazuju na predoziranje;

krvarenje u mozgu;

bol u želucu;

krvarenje u organima za varenje. Videti odeljak „Kada uzimate lek Aspirin 500, posebno vodite računa“. Ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza;

suženje creva naročito prilikom dugotrajne upotrebe;

povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije jetre uglavnom ćelija jetre;

svrab, reakcije kožе;

-ev sindrom poremećaj svesti ili izmenjeno ponašanje, ili povraćanje kod dece koja boluju od

virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu videti odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aspirin 500

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Nemojte koristiti lek Aspirin 500 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon„Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin 500

Aktivna supstanca je: acetilsalicilna kiselina.Jedna tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline.Pomoćne supstance su: celuloza, prašak i skrob, kukuruzni.

Kako izgleda lek Aspirin 500 i sadržaj pakovanja

Okrugle tablete, bele boje, koje na jednoj strani imaju utisnutu oznaku proizvođača Bayer, a na drugoj strani „ASPIRIN 0,5“.

Unutrašnje pakovanje je blister PP/Al sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 10 tableta ukupno 20 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač:BAYER BITTERFELD GMBH, Salegaster Chaussee 1, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04301-21-001 оd 15.12.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji