Arteropirin® 100mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Arteropirin® tableta; 100mg; blister, 1x10kom

  • ATC: B01AC06
  • JKL: 1086815
  • EAN: 8606018602513
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Arteropirin® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Arteropirin® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Arteropirin® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Arteropirin

100 mg, tablete

acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Arteropirin i čemu je namenjen 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Arteropirin3. Kako se uzima lek Arteropirin4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Arteropirin6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Arteropirin i čemu je namenjen

Lek Arteropirin sadrži aktivnu supstancu acetilsalicilnu kiselinu koja u malim dozama pripada grupi lekova koja se naziva antitrombotička sredstva antikoagulansi. Lek Arteropirin sprečava slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica trombocita i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka tromba –inhibicija agregacije trombocita.

Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put uzmete ovaj lek.

Lek Arteropirin se koristi:

u sprečavanju nastanka krvnog ugruška nakon srčanog ili moždanog udara ili sprečavanju nastanka ponovnog srčanog ili moždanog udara kod pacijenata koji su već imali ova stanja;

ovaj lek Vam može biti propisan ukoliko ste skoro bili podvrgnuti

hirurgiji premošćavanje

krvnih sudova srca kako bi srce imalo dovoljan dotok krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Arteropirin

Lek Arteropirin ne smete uzimati ukoliko:

ste alergični preosetljivi na acetilsalicilnu kiselinu, druge salicilate ili nesteroidne antiinflamatorne lekove NSAIL - koji se često koriste za lečenje artritisa ili reumatizma i bola ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6;

ste ranije nakon upotrebe salicilata ili NSAIL imali astmatični napad ili oticanje određenih delova tela npr. lica, usana, grla ili jezika angioedem;

trenutno imate ili ste ranije imali čir na želucu ili tankom crevu;

ste ranije nakon primene NSAIL imali gastrointestinalno krvarenje ili perforaciju oboljenjaželuca ili creva;

ste ranije imali čir na želucu ili na dvanaestopalačnom crevu / krvarenje sa najmanje dve razdvojene epizode potvrđenih ulceracija ili krvarenja, ili neki drugi tip krvarenja kao što je moždani udar;

ste ikada imali probleme sa zgrušavanjem krvi;

imate teško oboljenje jetre ili bubrega;

imate teško oboljenje srca koje dovodi do plitkog disanja i oticanja zglobova;

ste u poslednja tri meseca trudnoće; ne smete uzimati doze veće od 150 mg dnevno videtiodeljak “Trudnoća i dojenje”.

uzimate lek metotreksat za lečenje karcinoma ili reumatoidnog artritisa u dozama većim od 15 mg nedeljno.

ste mlađi od 16 godina, osim ako je terapija ovim lekom propisana od strane lekara npr. u terapiji Kavasakijeve bolesti.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Arteropirin ukoliko:

imate probleme sa bubrezima, jetrom ili srcem;

imate ili ste ranije imali probleme sa želucem ili tankim crevom;

imate nekontrolisano visok krvni pritisak;

ste na terapiji drugim antikoagulansima;

ste astmatičar, imate polensku alergiju, polipe u nosu ili druga hronična respiratorna oboljenja; acetilsalicilna kiselina može da izazove bronhospazam, astmatični napad ili neke druge reakcije preosetljivosti;

imate ili ste ranije imali giht,

imate nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaza G6PD.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se jave ozbiljna ili neočekivana neželjena dejstva kao što je neobično krvarenje, ozbiljne reakcije na koži ili neki drugi znak ozbiljne alergije videti odeljak “Moguća neželjena dejstva”, morate odmah potražiti medicinsku pomoć.

Obavestite Vašeg lekara ukoliko planirate operaciju čak i manju, kao što je vađenje zuba jer usledinhibirajućeg dejstva acetilsalicilne kiseline na nakupljanje trombocita može doći do povećanog rizika od krvarenja.

Vodite računa da ne postanete dehidrirani možete osetiti žeđ i suvoću usta zbog prevelikog gubitka tečnosti, jer upotreba acetilsalicilne kiseline može ponekad da ošteti funkciju bubrega.

Stariji pacijenti su posebno podložni neželjenim efektima lekova iz grupe NSAIL i acetilsalicilne kiseline, naročito gastrointestinalnom krvarenju i perforacijama koje mogu imati smrtni ishod. U slučaju dugotrajne terapije, ove pacijente će lekar kontrolisati u redovnim intervalima.

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Deca i adolescenti

Acetilsalicilna kiselina može da izazove

-ov sindrom ukoliko se koristi kod dece.

-ov sindrom je

veoma retko oboljenje koje zahvata mozak i jetru i može biti životno ugrožavajuće. Zbog toga, lek Arteropirin ne smeju uzimati deca mlađa od 16 godina, osim prema savetu lekara.

Drugi lekovi i lek Arteropirin

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Poseban oprez je potreban ukoliko koristite neki od sledećih lekova:

lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi/lekovima koji sprečavaju nastajanje krvnih ugrušaka npr. kumarin, varfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin, cilostazol, dipiridamol, alteplaza;- lekove koji sprečavaju odbacivanje organa nakon transplantacije ciklosporin, takrolimus;- lekove za visoki krvni pritisak npr. diuretici, ACE inhibitori, antagonisti receptora angiotenzina II i blokatori kalcjumovih kanala;- lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma digoksin;- lekove za lečenje manično-depresivnih oboljenja litijum;- lekove za lečenje bola i zapaljenja npr. NSAIL kao što su ibuprofen ili steroidi;- lekove koji se koriste kod gihta npr. probenecid, sulfinpirazon;- lekove za epilepsiju valproat, fenitoin;- lekove koji se koriste kod glaukoma acetazolamid;- lek metotreksat koji se koristi u terapiji karcinoma ili reumatoidnog artritisa u dozama manjim od 15 mg nedeljno;- lekove koji se koriste u terapiji dijabetesa npr. glibenklamid, insulin;

lekove koji se koriste u terapiji depresije selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina SSRI, kao što su sertralin ili paroksetin;- lekove koji se koriste u hormonskoj supstitucionoj terapiji, kada su žlezde oštećene ili uklonjene, ili za terapiju zapaljenja, uključujući reumatska oboljenja i zapaljenske bolesti creva kortikosteroidi.Metamizol koristi se za smanjenje bola i snižavanje povišene telesne temperature ako se uzima istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom, može da smanji uticaj acetilsalicilne kiseline na agregaciju trombocita formiranje krvnog ugruška. Zbog toga ovu kombinaciju treba koristiti s oprezom kod pacijenata koji uzimaju acetilsalicilnu kiselinu u malim dozama u svrhu prevencije bolesti srca i krvnih sudova.

Uzimanje leka Arteropirin sa hranom, pićima i alkoholom

Uzimanje alkohola može da poveća rizik od gastrointestinalnog krvarenja i da produži vreme krvarenja.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se primena acetilsalicilne kiseline u periodu trudnoće, osim prema savetu lekara.Tokom poslednja tri meseca trudnoće ne sme se koristiti acetilsalicilna kiselina u dozi većoj od 150 mg dnevno, osim ako je lekar drugačije savetovao. Redovna primena ovog leka ili primena velikih doza tokom kasne trudnoće može da izazove ozbiljne komplikacije po majku ili bebu.

Acetilsalicilnu kiselinu ne treba koristiti u periodu dojenja, osim prema savetu lekara.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Arteropirin ne bi trebalo da utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Arteropirin sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Arteropirin

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za lečenje srčanih ili krvno-moždanih oboljenja:

Pre prve primene leka u navedenim indikacijama, neophodno je konsultovati lekara. Uobičajena doza za dugotrajnu terapiju je 100 mg jednom dnevno. U pojedinim slučajevima veća doza može biti odgovarajuća, posebno za kratkotrajnu terapiju po savetu lekara i do 300 mg dnevno.

Antitrombotičko dejstvo sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka:

Preporučena dnevna doza je 100 mg. Tablete koje se uzimaju u vreme postavljanja dijagnoze treba da se sažvaću kako bi se brže resorbovale.

Stariji pacijentiUopšteno, acetilsalicilnu kiselinu treba koristiti sa oprezom kod starijih pacijenata koji su skloniji neželjenim dejstvima. Ukoliko nemaju teže oboljenje jetre ili bubrega, preporučuju im se uobičajene dozeza odrasle. Terapiju treba kontrolisati u redovnim intervalima.

Deca i adolescentiLek Arteropirin se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 16 godina, izuzev prema savetu lekara videti odeljke “Kontraindikacije” i “Upozorenja i mere opreza”.

Način primeneLek je namenjen za oralnu upotrebu. Tabletu treba progutati celu sa dovoljnom količinom tečnosti 1/2 čaše vode.

Trajanje terapijeLek Arteropirin je namenjen za dugotrajnu primenu u najmanjoj mogućoj dozi.

Ako ste uzeli više leka Arteropirin nego što treba

Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.

Simptomi predoziranja mogu biti zujanje u ušima, poremećaji čula sluha, ošamućenost, glavobolja, vrtoglavica, zbunjenost, mučnina, povraćanje i bol u stomaku. Teško predoziranje može da dovede do ubrzanog disanja hiperventilacije, povišene telesne temperature, pojačanog znojenja, osećaja žeđi dehidratacije, uznemirenosti, napada, halucinacija doživljaja koji nisu stvarni, niskog nivoa šećera u krvi, kome i šoka kolapsa cirkulacije i zastoja u disanju.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Arteropirin

Ako ste zaboravili da uzmete lek Arteropirin, sačekajte do vremena za uzimanje sledeće doze i dalje nastavite sa redovnom upotrebom leka. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Arteropirin

Ne prekidajte terapiju lekom Arteropirin bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava prestanite odmah sa upotrebom leka i potražite hitnu medicinsku pomoć:

iznenadno otežano disanje, oticanje usana, lica ili tela, osip, nesvestica ili teškoće pri gutanju ozbiljna alergijska reakcija;

crvenilo kože sa pojavom plikova ili perutanja, moguće udruženo sa groznicom povišenom telesnom temperaturom i bolovima u zglobovima. Ovo može biti multiformni eritem,

-ov sindrom ili

neuobičajeno krvarenje kao što je iskašljavanje krvi, pojava krvi u povraćenom sadržaju, krv u mokraći ili crna prebojenost stolice.

Ostala neželjena dejstva obuhvataju:

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

mučnina, povraćanje, proliv

otežano varenje

povećana sklonost krvarenju.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

curenje iz nosa

otežano disanje.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

ozbiljno krvarenje u stomaku ili crevima, krvarenje u mozgu, promenjen broj krvnih ćelija

grčevi u donjem delu respiratornog trakta, napadi astme

modrice sa ljubičastim tačkama krvarenje na koži

ozbiljne reakcije na koži kao što je osip, poznate kao multiformni eritem i njegovi životno

ugrožavajući oblici,

Stevens-Johnson

-ov sindrom i

abnormalno obilni ili produženi menstrualni ciklusi

reakcije preosetljivosti kao što je oticanje npr. usana, lica ili tela, ili šok

-ov sindrom veoma retko oboljenje kod dece koje zahvata mozak i jetru videti odeljak 2,

“Deca i adolescenti”.

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

zujanje u ušima tinitus ili oštećenje čula sluha

čirevi u želucu ili tankom crevu i perforacije

produženo vreme krvarenja

oštećena funkcija bubrega, akutna bubrežna insuficijencija

oštećena funkcija jetre, povećane vrednosti enzima jetre

povećana koncentracija mokraćne kiseline ili smanjena koncentracija šećera u krvi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Arteropirin

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Arteropirin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Arteropirin

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina.

Jedna tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline.

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni,

bezvodni; skrob, krompirov.

Kako izgleda lek Arteropirin i sadržaj pakovanja

Bela do skoro bela, okrugla, bikonveksna tableta.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister. Blister sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 10 tableta ukupno 10 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

ABELA PHARM DOO BEOGRADViline vode bb, Beograd

Proizvođač

G.L. PHARMA GMBH Schlossplatz 1Lannach, Austrija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03122-19-001 od 31.03.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji