Aramlessa 5mg+5mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aramlessa tableta; 5mg+5mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C09BB04
  • JKL: 1103980
  • EAN: 3838989733308
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aramlessa tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aramlessa na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aramlessa kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aramlessa, 5 mg/5 mg, tableteAramlessa, 5 mg/10 mg, tableteAramlessa, 10 mg/5 mg, tableteAramlessa, 10 mg/10 mg, tablete

perindopril/amlodipin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aramlessa i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aramlessa3. Kako se uzima lek Aramlessa4. Moguća neželjena dejstva5. Kako čuvati lek Aramlessa6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aramlessa i čemu je namenjen

Lek Aramlessa se propisuje za terapiju visokog krvnog pritiska hipertenzije i/ili za terapiju stabilne koronarne arterijske bolesti stanje kada je protok krvi kroz arterije srca smanjen ili blokiran.Pacijenti koji već uzimaju perindopril i amlodipin kao odvojene tablete mogu umesto toga da uzimaju jednu tabletu leka Aramlessa koja sadrži obe aktivne supstance.

Lek Amlessa je kombinacija dve aktivne supstance, perindoprila i amlodipina. Perindopril je ACE inhibitor inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima. Amlodipin je blokator kalcijumskih kanala pripada grupi lekova koji se nazivaju dihidropiridini. Zajedničkim delovanjem oni šire i opuštaju krvne sudove, što dovodi do smanjenja krvnog pritiska, krv lakše prolazi kroz krvne sudove i olakšava srcu da održi dobar protok krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aramlessa

Lek Aramlessa ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na perindopril, amlodipin, na neki drugi ACE inhibitor, neki drugi antagonist kalcijuma ili na na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6,

ako ste trudni više od 3 meseca izbegavanje leka Aramlessa se savetuje i u ranoj trudnoći –videti odeljak „Trudnoća",

ako ste osetili simptome kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica i jezika, izražen svrab ili težak osip na koži pri prethodnoj terapiji ACE inhibitorom ili ako ste Vi imali, ili je neko izVaše porodice imao ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima stanje koje se naziva angioedem,

ako imate dijabetes ili oštećenje funkcije bubrega i uzimate lek za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren,

ako imate suženje zaliska aorte aortnu stenozu ili kardiogeni šok stanje u kome srce ne može da snabdeva organizam dovoljnom količinom krvi,

ako imate veoma nizak krvni pritisak hipotenziju,

ako imate srčanu slabost insuficijenciju nakon srčanog udara,

ako idete na dijalizu ili neku drugu vrstu filtracije krvi. U zavisnosti od aparata koji se koristi, lek Aramlessa Vam možda neće odgovarati.

ako imate probleme sa bubrezima kada je smanjeno snabdevanje bubrega krvlju stenoza bubrežne arterije,

ako ste na terapiji sakubitrilom/valsartanom, lekom za srčanu insuficijenciju videti odeljke „Upozorenja i mere opreza“ i „Drugi lekovi i lek Aramlessa“.

Upozorenja i mere opreza

Ako imate bilo koje od sledećih stanja, razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Aramlessa:-

hipertrofična kardiomiopatija oboljenje srčanog mišića ili stenoza bubrežne arterije suženje arterije koja snabdeva bubrege krvlju,

srčana slabost insuficijencija srca,

teško povećanje krvnog pritiska hipertenzivna kriza,

drugi problemi sa srcem,

problemi sa jetrom,

problemi sa bubrezima ili ako idete na dijalizu,

abnormalno povećane vrednosti hormona u krvi koji se zove aldosteron primarnialdosteronizam,

kolagenska vaskularna bolest oboljenje vezivnog tkiva kao što je sistemski eritemski lupus ili skleroderma,

režim ishrane sa ograničenim unosom soli ili ako koristite zamene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum uravnotežena koncentracija kalijuma u krvi je veoma važna,

ako ste starijeg životnog doba i Vaša doza leka treba da se poveća,

ako uzimate bilo koji od sledećih lekova za terapiju povišenog krvnog pritiska:-

blokatori receptora angiotenzina II ARB poznati kao sartani – na primer, valsartan, telmisartan, irbesartan, naročito ako imate probleme sa bubrezima povezane sa dijabetesom,

Lekar može redovno da proverava funkciju bubrega, krvni pritisak i količinu elektrolita npr. kalijuma u krvi. Videti informacije u odeljku „Lek Aramlessa ne smete uzimati“.

ako uzimate neki od sledećih lekova, zato što je povećan rizik od nastanka angioedema:-

racekadotril koristi se u lečenju dijareje,

sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju grupi takozvanih mTOR inhibitora primenjuju se u sprečavanju odbacivanja presađenih organa,

sakubitril dostupan kao fiksna kombinacija doza sa valsartanom, koristi se za lečenje dugotrajne srčane slabosti,

linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin i drugi lekovi koji pripadaju grupi lekova koji se zovu gliptini koriste se za lečenje šećerne bolesti,

ako ste pripadnik crne rase, pošto možete imati povećani rizik od nastanka angioedema i ovaj lek može biti manje efikasan u snižavanju Vašeg krvnog pritiska, u odnosu na pripadnike ostalih rasa.

AngioedemAngioedem teška alergijska reakcija sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla uz otežano gutanje i disanje je zabeležen kod pacijenata lečenih ACE inhibitorima, uključujući i perindopril. Ovo može da se pojavi bilo kada u toku terapije. Ukoliko se kod Vas pojave ovi simptomi, odmah prestanite da uzimate lek Aramlessa i obratite se lekaru. Videti odeljak 4.

Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Lek Aramlessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni više od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi videti odeljak „Trudnoća“.

Kada uzimate lek Aramlessa, treba da obavestite lekara ili medicinsko osoblje:-

ako treba da budete podvrgnuti opštoj anesteziji i/ili većoj hirurškoj intervenciji,

ako ste nedavno imali dijareju ili povraćanje,

ako se pripremate za LDL aferezu uklanjanje holesterola iz krvi uz pomoć aparata,

ako treba da dobijate terapiju desenzibilizacije za smanjenje alergijske reakcije na ubode pčele ili ose.

Deca i adolescenti

Ne preporučuje se primena leka Aramlessa kod dece i adolescenata.

Drugi lekovi i lek Aramlessa

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

Trebalo bi da izbegavate primenu leka Aramlessa sa:-

litijumom koristi se u lečenju manije ili depresije,

estramustinom koristi se u terapiji malignih oboljenja,

lekovima koji štede kalijum triamteren, amilorid, suplementima kalijuma ili zamenama za so koje sadrže kalijum i drugim lekovima koji mogu povećati vrednosti kalijuma u Vašem telu npr. heparin, lek koji razređuje krv i na taj način sprečava stvaranje krvnog ugruška,trimetoprim i kotrimoksazol poznat i kao trimetoprim/sulfametoksazol za lečenje bakterijskih infekcija,

lekovima koji štede kalijum i koji se koriste u terapiji srčane slabosti: eplerenon i spironolakton, u dozama od 12,5 mg do 50 mg dnevno.

Na terapiju lekom Aramlessa mogu da utiču drugi lekovi. Obavezno recite lekaru ako uzimate bilo koji od sledećih lekova zato što može biti neophodan poseban oprez:-

drugi lekovi za terapiju povišenog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina II ili aliskiren videti odeljke „Lek Aramlessa ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“ ili diuretici lekovi koji povećavaju količinu urina koju stvaraju bubrezi,

lekovi koji se najčešće koriste u terapiji dijareje racekadotril,

lekovi koji se najčešće koriste u sprečavanju odbacivanja transplantiranih organa sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lekovi koji pripadaju grupi takozvanih mTOR inhibitora. Videti odeljak „Upozorenja i mere opreza“.

sakubitril/valsartan koriste se u terapiji hronične srčane slabosti: Videti odeljke „Lek Aramlessa ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“.

nesteroidni antiinflamatorni lekovi npr. ibuprofen za ublažavanje bolova ili visoke doze acetilsalicilne kiseline, supstanca prisutna u mnogim lekovima koji se koriste za ublažavanje bola i sniženje temperature, kao i za sprečavanje zgrušavanja krvi,

lekovi za terapiju dijabetesa kao što je insulin,

lekovi koji se primenjuju u terapiji mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija itd. npr. triciklični antidepresivi, antipsihotici, antidepresivi slični imipraminu, neuroleptici,

imunosupresivi lekovi koji slabe odbrambeni mehanizam organizma, primenjuju se u terapiji autoimunskih poremećaja ili nakon transplantacija npr. ciklosporin, takrolimus,

trimetoprim i kotrimoksazol primenjuje se u terapiji infekcija,

alopurinol primenjuje se u terapiji gihta,

prokainamid primenjuje se u terapiji nepravilnog srčanog ritma,

vazodilatatori uključujući nitrate lekovi koji šire krvne sudove,

efedrin, noradrenalin ili adrenalin primenjuju se u terapiji niskog krvnog pritiska, šoka ili astme,

baklofen ili dantrolen infuzija, oba leka se koriste u terapiji ukočenosti mišića kod oboljenja kao što je multipla skleroza; dantrolen se koristi i u terapiji maligne hipertermije tokom anestezije simptomi obuhvataju veoma visoku temperaturu i ukočenost mišića,

neki antibiotici kao što su rifampicin, eritromicin, klaritromicin koriste se u terapiji bakterijskih infekcija,

Hypericum perforatum

kantarion, biljni lek koji se koristi za lečenje depresije,

simvastatin lek za snižavanje holesterola,

antiepileptici kao što su karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon,

itrakonazol, ketokonazol lekovi koji se koriste u terapiji gljivičnih infekcija,

alfa blokatori, koriste se u terapiji uvećane prostate, kao što su prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulozin, terazosin,

amifostin koristi se za sprečavanje ili smanjenje neželjenih dejstava prouzrokovanih drugim lekovima ili radioterapijom koja se koristi u terapiji malignih oboljenja,

kortikosteroidi koriste u terapiji različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,

soli zlata, naročito kada se primenjuju intravenski koriste se u lečenju simptoma reumatoidnog artritisa,

ritonavir, indinavir, nelfinavir takozvani inhibitori proteaze, koriste se u terapiji HIV-a.

Uzimanje leka Aramlessa sa hranom i pićima

Lek Aramlessa treba da se uzima pre obroka.Osobe koje uzimaju lek Aramlessa ne bi smele da konzumiraju sok od grejpfruta i grejpfrut. Grejpfrut i sok od grejpfruta mogu da dovedu do povećanja koncentracije aktivne supstance amlodipina u krvi, što može da dovede do nepredvidivog pojačavanja dejstva na snižavanje krvnog pritiska.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

TrudnoćaMorate obavestiti svog lekara ukoliko mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Lekar će obično savetovati da prestanete da uzimate lek Aramlessa pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i savetovaće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka Aramlessa. Lek Aramlessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi.

DojenjeDokazano je da amlodipin prelazi u majčino mleko u malim količinama. Obavestite lekara ako dojite ili ako nameravate da počnete da dojite. Lek Aramlessa se ne preporučuje majkama koje doje, a lekar može da odabere drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je rođena prevremeno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aramlessa može da utiče na sposobnost za upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama. Ukoliko tokom terapije ovim lekom osetite mučninu, vrtoglavicu, slabost ili zamor, ili ako se javi glavobolja, nemojte da upravljate vozilima ni da rukujete mašinama i odmah se obratite lekaru.

3. Kako se uzima lek Aramlessa

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Progutajte tabletu sa čašom vode, najbolje u isto vreme svakog dana, ujutru, pre obroka. Lekar će odlučiti koja je prava doza za Vas. To je obično jedna tableta dnevno.

Lek Aramlessa se obično propisuje pacijentima koji već uzimaju perindopril i amlodipin kao odvojene tablete.

Upotreba leka kod dece i adolescenata

Ne preporučuje se upotreba ovog leka kod dece i adolescenata.

Ako ste uzeli više leka Aramlessa nego što treba

Ako uzmete previše tableta, obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili hitnoj službi ili odmah razgovarajte sa svojim lekarom. Najverovatniji simptomi predoziranja su nizak krvni pritisak koji može da izazove vrtoglavicu ili nesvesticu. Ako do toga dođe, može Vam pomoći ako legnete sa podignutim nogama.

plućima se može nakupiti višak tečnosti plućni edem i uzrokovati nedostatak vazduha koji se može razviti 24-48 sati nakon uzimanja leka.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aramlessa

Veoma je važno da svoj lek uzimate svakoga dana zato što je redovna terapija efikasnija. Međutim, ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Aramlessa, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Aramlessa

Pošto je terapija lekom Aramlessa obično doživotna, morate razgovarati sa lekarom pre nego što odlučite da prestanete da uzimate svoj lek.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava, odmah prestanite da uzimate ovaj lek i smesta obavestite svog lekara:

iznenadno zviždanje u grudima, bol u grudima, nedostatak vazduha ili otežano disanjebronhospazam,

oticanje očnih kapaka, lica ili usana,

oticanje jezika i grla koje izaziva jako otežano disanje,

teške reakcije na koži uključujući intenzivan osip, koprivnjaču, crvenilo kože po celom telu, težak svrab, pojavu plikova, ljuštenje i oticanje kože, zapaljenje sluzokože

Stevens-Johnson-ov

sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili druge alergijske reakcije,

jaka vrtoglavica ili nesvestica,

srčani udar, neuobičajeno brz ili nepravilan srčani ritam, ili bol u grudima,

zapaljenje pankreasa koje može da prouzrokuje jak bol u stomaku i leđima udružen sa opštim lošim stanjem.

Prijavljena su sledeća česta neželjena dejstva. Ako Vam bilo koje neželjeno dejstvo predstavlja problem ili ako traje više od nedelju dana, obratite se svom lekaru.-

Veoma česta neželjena dejstva mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: edem zadržavanje tečnosti.

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:glavobolja, vrtoglavica, pospanost naročito na početku terapije, vertigo, utrnulost ili žmarci u rukama i nogama, poremećaji vida uključujući dvostruke slike, zujanje u ušima tinitus, osećaj lupanja srca palpitacije, naleti crvenila, ošamućenost usled niskog krvnog pritiska, kašalj, kratak dah, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaji čula ukusa, dispepsija ili otežano varenje, neredovna stolica, proliv, otežano pražnjenje creva konstipacija, alergijske reakcije kao što su osip po koži, svrab, grčevi u mišićima, umor, slabost, oticanje zglobova periferni edem.

Ostala neželjena dejstva koja su prijavljena su navedena na sledećoj listi. Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: promene raspoloženja, anksioznost, depresija, nesanica, poremećaji spavanja, nevoljno drhtanje, iznenadan i kratkotrajan gubitak svesti sinkopa, gubitak osećaja bola, nepravilan srčani ritam, zapušen nos ili curenje iz nosa rinitis, opadanje kose, crveni pečati po koži, promena boje kože, bol u leđima, bol u zglobovima artralgija, bol u mišićima mijalgija, bol u grudima, poremećaji u mokrenju, povećana potreba za mokrenjem u toku noći, učestalije mokrenje, bol, opšte loše stanje, stezanje u grudima, zviždanje u grudima i kratak dah bronhospazam, suva usta, simptomi kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica ili jezikaangioedem, formiranje grupa plikova po koži, problemi sa bubrezima, nemogućnost postizanja erekcije impotencija, pojačano znojenje, povećan broj jedne vrste belih krvnih zrnaca eozinofila, uvećanje grudi ili osećaj nelagode u grudima kod muškaraca, povećanje ili smanjenje telesne mase, tahikardija, zapaljenje krvnih sudova vaskulitis, povećana osetljivost kože na sunce fotosenzitivne reakcije, temperatura, padovi, promene u laboratorijskim nalazima: povećana koncentracija kalijuma u krvi koja se povlači nakon prestanka terapije, smanjenje koncentracije natrijuma u krvi, veoma mala koncentracija šećera u krvi hipoglikemija kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, povećana koncentracija uree u krvi i povećana koncentracija kreatinina u krvi.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:akutna bubrežna slabost, simptomi stanja koje se naziva SIADH sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona, taman urin, nagon za povraćanje mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, zbunjenost ili epileptični napadi, smanjeno izlučivanje urina ili prestanak mokrenja, pogoršanje psorijaze, promene laboratorijskih parametara: povećan nivo enzima jetre, visok nivo serumskog bilirubina.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: kardiovaskularni poremećaji angina, srčani i moždani udar, eozinofilna pneumonija redak oblik zapaljenja pluća, oticanje kapaka, lica ili usana, oticanje jezika i grla koje uzrokuje teškoće u disanju angioedem, teške reakcije na koži uključujući intenzivan osip na koži, koprivnjača, crvenilo kože po celom telu, težak svrab, pojava plikova, ljuštenje i oticanje kožeeksfolijativni dermatitis, zapaljenje sluzokože

Stevens-Johnson

-ov sindrom, multiformni

eritem osip na koži koji često počinje sa crvenim površinama na licu, rukama ili nogama koje svrbe, osetljivost na sunčevu svetlost fotosenzitivnost, promene u krvnoj slici kao što su smanjenje broja belih krvnih zrnaca leukocita i crvenih krvnih zrnaca eritrocita, smanjena koncentracija hemoglobina, smanjen broj krvnih pločica trombocita, poremećaji u krvi, zapaljenje pankreasa koje može prouzrokovati jak bol u stomaku i leđima praćen opštim lošim stanjem, poremećaj rada jetre, zapaljenje jetre hepatitis, promena boje kože u žuto žutica, povećanje koncentracije enzima jetre koje može da utiče na rezultate nekih medicinskih ispitivanja, nadimanje stomaka gastritis, poremećaj nerava koji može da prouzrokuje slabost, mravinjanje ili utrnulost, povećanje napetosti mišića, oticanje desni, prevelika koncentracija šećera u krvi hiperglikemija.

Nepoznata učestalost ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka: drhtavica, ukočeno držanje tela, lice slično maski, usporeni pokreti i lelujav, neuravnotežen hod, promene u boji, utrnulost i bol u prstima ruku ili nogu

-ov fenomen.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aramlessa

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aramlessa posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aramlessa

Aktivne supstance su perindopril-arginin i amlodipine.

Aramlessa 5 mg/5 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 5 mg perindopril- arginina što odgovara 3,395 mg perindoprila i 6,935 mg amlodipin-besilata što odgovara 5,00 mg amlodipina.

Aramlessa 5 mg/10 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 5 mg perindopril- arginina što odgovara 3,395 mg perindoprila i 13,87 mg amlodipin-besilata što odgovara 10,00 mg amlodipina.

Aramlessa 10 mg/5 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 10 mg perindopril- arginina što odgovara 6,79 mg perindoprila i 6,935 mg amlodipin-besilata što odgovara 5,00 mg amlodipina.

Aramlessa 10 mg/10 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 10 mg perindopril- arginina što odgovara 6,79 mg perindoprila i 13,87 mg amlodipin-besilata što odgovara 10,00 mg amlodipina.

Pomoćne supstance su: kalcijum-hlorid, heksahidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat tip A; natrijum-hidrogen karbonat; silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan; magnezijum-stearat; gvožđeIII-oksid, žuti E172 – samo za tablete jačine od 5 mg/5 mg i 10 mg/10 mg.

Kako izgleda lek Aramlessa i sadržaj pakovanja

Aramlessa, 5 mg/5 mg, tablete

Svetlo braonkasto-žute, okrugle, bikonveksne tablete sa mogućim pojedinačnim tamnijim tačkama i oznakom S1 na jednoj strani tablete. Dimenzije tablete: prečnik približno 7 mm.

Aramlessa, 5 mg/10 mg, tablete

Bele ili beličaste ovalne, bikonveksne tablete sa oznakom S2 na jednoj strani tablete. Dimenzije tablete: približno 13 mm x 6 mm.

Aramlessa, 10 mg/5 mg, tablete

Bele ili beličaste okrugle, bikonveksne tablete sa oznakom S3 na jednoj strani tablete. Dimenzije tablete: prečnik približno 9 mm.

Aramlessa, 10 mg/10 mg, tablete

Svetlo braonkasto-žute, ovalne, bikonveksne tablete sa mogućim tamnijim tačkama i podeonom linijom na jednoj strani. Na jednoj strani podeone linije se nalazi oznaka S, a na drugoj 4. Dimenzije tablete: približno 12 mm x 7 mm. Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister OPA/Al/PVC//Al sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2023.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Aramlessa, 5 mg/5 mg, tablete:

515-01-01178-21-001 od 09.08.2023.

Aramlessa, 5 mg/10 mg, tablete:

515-01-01179-21-001 od 09.08.2023.

Aramlessa, 10 mg/5 mg, tablete:

515-01-01180-21-001 od 09.08.2023.

Aramlessa, 10 mg/10 mg, tablete:

515-01-01181-21-001 od 09.08.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji