Angal® Mentol 5mg+1mg komprimovana lozenga


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Angal® Mentol komprimovana lozenga; 5mg+1mg; blister deljiv na pojedinačne doze, 2x(12x1)kom

  • ATC: R02AA05
  • JKL: 1120024
  • EAN: 8606010894138
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Angal® Mentol komprimovana lozenga uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Angal® Mentol na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Angal® Mentol kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Mentol, 5 mg/1 mg, komprimovana lozenga

hlorheksidin/lidokain

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekarili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 do 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Angal Mentol i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Angal Mentol

Kako se uzima lek Angal Mentol

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Angal Mentol

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Angal Mentol i čemu je namenjen

Lek Angal Mentol ima dvostruko dejstvo, s obzirom da sadrži dve aktivne supstance: hlorheksidin-dihidrohlorid i lidokain-hidrohlorid. Lek deluje antiseptički uništava mikroorganizme i lokalno protiv bolova. Na ovaj način, lokalno ublažava simptome infekcije ili zapaljenja ždrela, kao što su bolno gutanje i iritacija.

Ovaj lek ne sadrži šećer saharozu, što znači možete da ga koristite čak i ako imate dijabetes.

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 do 4 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Angal Mentol

Lek Angal Mentol ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na hlorheksidin i/ili lidokain, druge lokalne anestetike slične lidokainu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6,- kod dece uzrasta ispod 12 godina,- kod dece koja su imala mišićne grčeve uključujući febrilne konvulzije, jer lek Angal Mentol sadrži levomentol.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Angal Mentol:- ukoliko imate povišenu telesnu temperaturu, izražen bol u ždrelu ili otežano gutate,- ukoliko imate srčanu insuficijenciju slabost,- ukoliko Vam je oslabljena funkcija jetre,- ukoliko koristite lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma antiaritmike klase I,- ukoliko ste skloni reakcijama preosetljivosti, oprezno koristite ovaj lek.

Ne smete da koristite ovaj lek neprekidno tokom dužeg vremenskog perioda, niti u suviše kratkim razmacima. Lek koristite samo tokom vremenskog perioda koji je neophodan za ublažavanje bola ili smanjenje iritacije nastale usled zapaljenja ždrela.

Ne preporučuje se uzimanje hrane ili pića, niti pranje zuba najmanje 30 minuta nakon upotrebe leka.

Ovaj lek se ne sme primenjivati kod dece uzrasta ispod 12 godina.

Drugi lekovi i Angal Mentol

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Ne smete koristiti lek Angal Mentol sa lekovima koji inhibiraju funkciju enzima holinesteraze npr. neostigmin, distigmin, piridostigmin i druge lekove koji se koriste za lečenje miastenije gravis autoimunsko oboljenje koje dovodi do slabosti Vaših mišića.

Zbog interakcija, ne smete uzimati lek Angal Mentol zajedno sa drugim lekovima za ublažavanje bola u grlu antiseptici. Ovo se ne odnosi na Angal u obliku spreja, koji sadrže iste aktivne supstance kao i lozenge. Kada se kombinuju Angal, lozenge i Angal, sprej, ne smeju se prekoračiti maksimalne dnevne doze videti odeljak 3. Kombinacija lozengi i spreja ne sme da se primenjuje kod dece.

Lek Angal Mentol je inkompatibilan sa nekim supstancama koje se često nalaze u pastama za zube. Zbog toga, između pranja zuba i upotrebe lozengi treba da prođe najmanje 30 minuta.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili famaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upotreba leka Angal Mentol tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim u slučaju da se radi o savetuVašeg lekara.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju leku na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Angal Mentol sadrži sorbitol

Jedna komprimovana lozenga 1 doza sadrži 1,208 g sorbitola E420. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Angal Mentol

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Odrasli i deca starija od 12 godina:

do 10 lozengi dnevno.

Angal Mentol, lozenge se mogu kombinovati sa Angal, sprejom, ali se ne sme premašiti maksimalna dnevna doza. Odrasli mogu koristiti oba farmaceutska oblika do maksimalno deset puta dnevno. Na primer: ako uzmete jednu lozengu, možete uzeti devet doza spreja istog dana. Ako uzmete dve lozenge, možete uzeti osam doza spreja istog dana, itd. Kombinacija spreja i lozengi ne sme da se primenjuje kod dece.

Način primeneLek Angal Mentol je namenjen za lokalnu upotrebu u oralnoj duplji i ždrelu.Lozengu treba polako rastopiti u ustima. Ne uzimati više lozengi odjednom.

Trajanje terapijeKod samolečenja ovaj lek ne treba koristiti neprekidno duže od 3-4 dana, niti u suviše kratkim razmacima.Ako tokom ovog vremenskog perioda dođe do pogoršanja simptoma ili ne dođe do poboljšanja ili ako pacijent ima bakterijsku infekciju udruženu sa povišenom telesnom temperaturom, ovu infekciju treba dodatno lečiti.

Ako ste uzeli više leka Angal Mentol nego što treba

Iako je ovaj lek namenjen za lokalnu primenu u usnu duplju, može doći do slučajnog ili namernog predoziranja. Ovo se posebno odnosi na decu.

Nakon upotrebe prevelikih doza više od 20 lozengi na dan, može doći do problema sa gutanjem smanjena kontrola refleksa gutanja.

Sistemska intoksikacija je posledica dejstava na centralni nervni sistem i kardiovaskularni sistem. Prvi simptomi predoziranja se manifestuju u vidu poremećaja centralnog nervnog sistema.

Moguća dejstva nakon predoziranja na centralni nervni sistem:

glavobolja, halucinacije vidne, slušne

obmane ili opažanje stvari koje realno ne postoje, vrtoglavica, pospanost, uznemirenost, zujanje u ušima, poremećaj čulnih osećaja utrnulost, peckanje, poremećaji govora ili sluha, utrnulost oko usana, metabolička acidoza sa znacima kao što su: ubrzano disanje, konfuzija i zamor, nevoljno pomeranje očnih jabučica, grčevi u mišićima, psihoze, konvulzije grčevi, prestanak disanja, epileptična koma i smanjeno stanje svesti.

Moguća dejstva nakon predoziranja na kardiovaskularni sistem:

iznenadni pad krvnog pritiska, usporen

rad srca, poremećaji srčanog ritma, srčani zastoj.

Dodatno, uočeni su pojedinačni slučajevi predoziranja koji uključuju sledeća dejstva: oticanje ždrela, nekrotične lezije jednjaka, povećane vrednosti enzima jetre u serumu do 30 puta veće vrednosti od normalnih, povraćanje, čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu uključujući aktivni atrofični gastritis zapaljenje želuca, euforija, zamućenje vida i potpuni gubitak osećaja ukusa koji može da traje i više sati.

Pri pojavi znakova trovanja treba prekinuti upotrebu leka i zatražiti hitnu medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Angal Mentol

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ukoliko primetite bilo šta od dolenavedenog,

odmah prekinite sa upotrebom leka i obavestite lekara ili

idite do najbliže bolnice

čim se pojave znaci ozbiljne alergijske reakcije:

oticanje šaka, stopala, zglobova, lica, usana, usta ili grla što može dovesti do otežanog gutanja ili disanja,- osip po celom telu,- koprivnjača,- gubitak svesti.

Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva, koja su razvrstana prema učestalosti:

neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

mučnina, povraćanje, bol u stomaku,- reakcije preosetljivosti na koži.

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

lokalno zapaljenje kože kontaktni dermatitis,- teške reakcije preosetljivosti sa znacima kao što su osip sa ljuspicama, svrab, oticanje jezika i grla, otežano disanje, bol u stomaku, proliv, ošamućenost zbog izrazitog pada krvnog pritiska.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

pospanost, vrtoglavica, gubitak orijentacije, konfuzija uključujući konfuziju u govoru, ošamućenost, nevoljno drhtanje, psihoza, nervoza, osećaj bockanja i mravinjanja po koži, utrnulost, konvulzije, gubitak svesti, koma,- zujanje u ušima,- teskoba, uznemirenost, preterano dobro raspoloženje euforija,- poremećaji vida uključujući zamućen vid ili duple slike,- teškoće pri gutanju, prolazni poremećaj čula ukusa ili osećaj pečenja na jeziku, ulkusi u ustima, grčenjemišića ili nevoljno drhtanje tremor, osećaj toplote ili hladnoće u ustima,- odložene reakcije preosetljivosti kontaktna alergija, kožne reakcije preosetljivosti na svetlost ili druge lokalne reakcije na koži ili zubima,- otežano disanje, ubrzano i plitko disanje koje postaje naporno i dovodi do plavičaste prebojenosti kože, iznenadni prestanak disanja,- opšta slabost malaksalost i promene u krvi koje karakteriše glavobolja, ošamućenost, zamor, otežano disanje i plavičasta prebojenost kože,- lihenoidna reakcija promene na koži i sluzokoži

Kod produžene i kontinuirane primene hlorheksidina preko celokupne površine usne duplje, kod pojedinih osoba se može javiti privremena tamna prebojenost zuba. Prebojenost zuba se može ukloniti. Do sada nije bilo izveštaja o prebojenosti zuba kada se lek primenjuje samo u regiji ždrela.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Angal Mentol

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Angal Mentol posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”.Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Angal Mentol

Aktivne supstance su: hlorheksidin-dihidrohlorid i lidokain-hidrohlorid.

Jedna komprimovana lozenga sadrži 5 mg hlorheksidin-dihidrohlorida i 1 mg lidokain-hidrohlorida.

Pomoćne supstance su: levomentol, limunska kiselina, bezvodna, magnezijum-stearat, sorbitol E420.

Kako izgleda lek Angal Mentol i sadržaj pakovanja

Okrugle tablete, bele do gotovo bele boje, blago istačkane; prečnik lozenge je 15,8-16,2 mm i debljina 4,9-5,3 mm.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PCTFE - Alu blister deljiv na pojedinačne doze

unit-dose blister

se nalazi 12 komprimovanih lozengi.Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera deljiva na pojedinačne doze ukupno 24 komprimovane lozenge i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRADKneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02262-16-001 od 01.12.2017.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji