Ampril® 1.25mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ampril® tableta; 1.25mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C09AA05
  • JKL: 1103252
  • EAN: 3838989517304
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ampril® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ampril® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ampril® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Ampril

1,25 mg, tablete

Ampril

2,5 mg, tablete

Ampril

mg, tablete

Ampril

10 mg, tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Ampril i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril3. Kako se uzima lek Ampril4. Moguća neželjena dejstva5. Kako čuvati lek Ampril6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Ampril i čemu je namenjen

Lek Ampril sadrži aktivnu supstancu ramipril koja pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima.

Lek Ampril deluje tako što:

smanjuje stvaranje supstanci u Vašem telu koje mogu da povećaju krvni pritisak

opušta i širi krvne sudove

omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.

Lek Ampril se može koristiti za:

lečenje visokog krvnog pritiska hipertenzije

smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

smanjenje rizika ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima bez obzira na to da li imate šećernu bolest ili ne

lečenje bolesti srca kad ono ne može da pumpa dovoljno krvi kroz ostale delove tela srčana insuficijencija ili srčana slabost

lečenje nakon srčanog udara infarkt miokarda, uz srčanu slabost kao komplikaciju.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril

Lek Ampril ne smete uzimati:

Ako ste alergični preosetljivi na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koju pomoćnu supstancu leka Ampril navedenu u odeljku 6.Kao znaci alergijske reakcije mogu se javiti osip, otežano gutanje ili disanje, otok usana, lica, grla ili jezika.

Ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju – angioedem. Znaci ove reakcije su svrab, koprivnjačaurtikarija, crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, otok grla i jezika, otok oko očiju i usana,otežano disanje i gutanje.

Ako ste nekada uzimali ili ste trenutno na terapiji lekovima sakubitrilom/valsartanom, a koji se koriste u lečenju hronične dugotrajne srčane slabosti kod odraslih pacijenata.

Ako idete na dijalizu ili na bilo koji drug vid filtracije krvi. U zavisnosti od opreme koja se koristi može se desiti da primena leka Ampril nije pogodna za Vas.

Ako imate problema sa bubrezima, pri čemu je smanjen dotok krvi u bubrege stenoza bubrežene arterije.

Tokom poslednjih 6 meseci trudnoće; takođe se ne preporučuje primena leka Ampril u ranoj trudnoći -prva tri meseca videti odeljak Trudnoća i dojenje.

Ako imate preterano nizak ili nestabilan krvni pritisak. Vaš lekar će obaviti neophodnu procenu.

Ako imate dijabetes šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i lečite se lekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Ne smete uzimati lek Ampril ako se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ampril.

Upozorenja i mere opreza

Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek:

ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima

ako ste izgubili mnogo soli ili tečnosti iz tela usled povraćanja ili ste imali proliv, znojili ste se više nego što je to uobičajeno, bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duže vreme ili ste išli na dijalizu

ako treba da se podvrgnete terapiji za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa desenzitizacija

ako treba da primite anestetik, npr. zbog hirurške intervencije ili bilo kog stomatološkog zahvata. Možda će biti potrebno da prekinete uzimanje leka Ampril jedan dan ranije o čemu treba da se posavetujete sa Vašim lekarom.

ako imate visoku koncentraciju kalijuma u krvi na osnovu rezultata analize krvi

ako uzimate lekove ili imate stanja koja mogu da smanje koncentraciju natrijuma u krvi. Vaš lekar će

možda zatražiti redovne analize krvi, posebno kako bi proverio koncentraciju natrijuma u Vašoj krvi, naročito ukoliko ste starija osoba.

ukoliko uzimate lekove koji mogu povećavati rizik od nastanka angioedema, ozbiljne alergijske reakcije, kao što su inhibitori mTOR npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus, vildagliptin, neprilizin NEP inhibitori kao što je racekadotril ili kombinaciju sakubitril/valsartan videti odeljak "Lek Ampril ne smete uzimati"

ako imate kolagenu vaskularnu bolest, kao što je sklerodermija ili sistemski

lupus erythematosus

ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudneti, morate o tome obavestiti svog lekara; Lek Ampril se ne preporučuje u ranoj trudnoći tokom prva 3 meseca trudnoće, a ne sme se uzimati nakon trećegmeseca trudnoće, jer može dovesti do ozbiljnih oštećenja Vašeg ploda videti odeljak Trudnoća i dojenje

ukoliko uzimate bilo koji od lekova navedenih u nastavku koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska:

Blokator angiotenzin II receptora ARB takođe su poznati kao sartani – na primer valsartan, telmisartan, irbesartan, posebno ukoliko imate problema sa bubrezima koji su u vezi sa dijabetesom;

Vaš lekar može zatražiti kontrolu Vaše bubrežne funkcije, krvnog pritiska i koncentracije elektrolita npr. kalijuma u krvi u redovnim intervalima.Videti takođe odeljak “Lek Ampril ne smete koristiti“.

Deca i adolescenti

Lek Ampril se ne preporučuje deci i adolescentima mlađim od 18 godina jer nema dovoljno podataka obezbednosti i efikasnosti primene leka u ovoj populaciji.Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ili u to niste sigurni, obratite se lekaru pre uzimanja leka Ampril.

Drugi lekovi i lek Ampril

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove . Lek Ampril može uticati na dejstvo drugih lekova, a i drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Ampril.

Obavestite lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Ampril:

lekovi za ublažavanje bola i lečenje zapaljenja tj. nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilna kiselina aspirin;

lekovi za lečenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradreanlin ili adrenalin. Lekar treba da proverava Vaš krvni pritisak.

Molimo Vas obavestite lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova jer oni povećavaju rizik za pojavu neželjenih reakcija ako ih uzimate sa lekom Ampril:

lekovi koji sadrže sakubitril/valsartan i koriste se za lečenje dugotrajne srčane slabosti kod odraslih pacijenata videti odeljak "Lek Ampril ne smete uzimati“

lekovi za ublažavanje bola i lečenje zapaljenja tj. nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAIL, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilna kiselina

lekovi za lečenje raka hemioterapija

lekovi za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin

diuretici lekovi za izbacivanje tečnosti, kao što je furosemid

suplementi kalijuma ili zamene za so, diuretici koji štede kalijum, lekovi koji mogu povećatikoncentraciju kalijuma u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalijumove soli, trimetoprim ili kotrimoksazol, poznatiji kao trimetoprim/sulfametoksazol za lečenje bakterijskihinfekcija i heparin lek za razređivanje krvi

steroidi - lekovi za lečenje zapaljenja, kao što je prednizolon

alopurinol koristi se za snižavanje koncentracije mokraćne kiseline u krvi

prokainamid za lečenje poremećaja srčanog ritma

temsirolimus u terapiji kancera

lekovi koji se najčešće koriste kako bi se sprečilo odbacivanje presađenih organa sirolimus, everolimus,

vildagliptin koristi se za lečenje dijabetesa tip 2

racekadopril – koristi se protiv dijareje.

Vaš lekar će možda morati da promeni dozu i/ili da preduzme druge mere predostrožnosti ukoliko uzimate neki blokator angiotenzin II receptora ARB ili aliskiren videti takođe odeljak “

Lek Ampril ne smete

” i “ Upozorenja i mere opreza”.

Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova jer lek Ampril može da utiče na dejstvo tih lekova:

lekove za lečenje dijabetesa, kao što su oralni antidijabetici lekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi i insulin; uzimanje leka Ampril može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovno proveravati koncentraciju šećera u krvi

litijum za lečenje određenih psihijatrijskih oboljenja; uzimanje leka Ampril može da povećakoncentraciju litijuma u krvi, pa je potrebno da Vaš lekar pažljivo prati koncentraciju litijuma u Vašoj krvi.

Ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas ili u to niste sigurni, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ampril.

Uzimanje leka Ampril sa hranom, pićima i alkoholom

Uzimanje alkohola sa lekom Ampril može da izazove vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko Vas interesuje da li smete konzumirati alkohol dok uzimate lek Ampril, obratite se Vašem lekaru, s obzirom na to da lekovi za snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivno dejstvo i dovesti do značajnog smanjenja krvnog pritiska.

Lek Ampril se može uzimati nezavisno od obroka.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Ne preporučuje se uzimanje leka Ampril tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a ovaj lek se

ne sme

nakon 13. nedelje, jer uzimanje leka Ampril za vreme trudnoće može dovesti do ozbiljnih oštećenja Vašeg ploda.Ako zatrudnite za vreme terapije lekom Ampril, odmah obavestite svog lekara. Ako planirate trudnoću, potrebno je unapred preći na drugu odgovarajuću terapiju.

Ne smete uzimati lek Ampril ako dojite.

Pre uzimanja bilo kog leka posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Za vreme uzimanja leka Ampril možete osetiti vrtoglavicu. Veća je verovatnoća da se to dogodi na početku lečenja ili kada uzmete veću dozu leka Ampril. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili rukovati alatom i mašinama.

Lek Ampril sadrži laktozu

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Ampril

Uvek uzimajte lek Ampril tačno onako kako Vam je to objasnio lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Preporučena doza

Lečenje visokog krvnog pritiska

Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Lekar će prilagođavati količinu leka koju uzimate sve dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

Maksimalna dnevna doza je 10 mg.

Ako već uzimate diuretike, lekar će možda morati da smanji količinu ili prekine primenu diuretika pre početka lečenja lekom Ampril.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

Nakon toga Vaš lekar može doneti odluku o povećanju doze.

Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Terapija radi smanjenja rizika ili odlaganja pogoršanja problema sa bubrezima

Početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Terapija slabosti srca

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.

Terapija nakon srčanog udara

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno.

Lekar će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 10 mg dnevno. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.

Stariji pacijenti

Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i prilagođavanje terapije vršiti postepeno.

Uzimanje leka

Lek se uzima oralno, u isto vreme svakog dana.Tabletu progutajte celu, sa dovoljno tečnosti.Tabletu nemojte drobiti ili žvakati.

Ako ste uzeli više leka Ampril nego što treba

Obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu što pre je moguće. Nemojte voziti do bolnice već pozovite nekog drugog da Vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite pakovanje leka kako bi lekar znao šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Ampril

Ako zaboravite da uzmete lek, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate lek Ampril i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava - možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska pomoć:

oticanje lica, usana ili grla, otežano gutanje ili disanje, kao i svrab i osip - to mogu biti znaci teške alergijske reakcije na lek Ampril;

ozbiljne kožne reakcije, uključujući osip, ulceracije ranice u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, pojava plikova na koži ili ljuštenje kože kao što su

Stevens-Johnson-

ov sindrom,

toksična epidermalna nekroliza ili

erythema multiforme

Odmah obavestite lekara, ako se kod Vas jave:

Ubrzan rad srca, subjektivni osećaj lupanja srca palpitacije, bol u grudima, stezanje u grudima ili ozbiljniji problemi, uključujući srčani udar i moždani udar;

Kratak dah ili kašalj. To mogu biti znaci problema sa plućima;

Lakše nastajanje modrica, duže krvarenje nego što je to uobičajeno, bilo koji znak krvarenja npr. krvarenje iz desni, ljubičaste mrlje, fleke na koži ili lakše javljanje infekcija nego što je to uobičajeno, bol u grlu i povišena telesna temperatura, osećaj umora, nesvestica, vrtoglavica ili bleda koža. Ovo mogu da budu znaci problema na nivou krvi ili koštane srži;

Jak bol u stomaku koji može da se proširi na leđa. To može da bude znak zapaljenja pankreasa pankreatitis;

Groznica, jeza, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žuta prebojenost kože ili očiju žutica. Ovo mogu da budu znaci problema sa jetrom kao što je zapaljenje jetre hepatitis ili oštećenja jetre.

Ostala neželjena dejstva uključuju:

Molimo Vas obavestite svog lekara ako bilo koje od sledećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

Često

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

glavobolja ili osećaj umora

vrtoglavica češće se javlja na početku lečenja ili kod prelaska na veće doze leka Ampril

nesvestica, hipotenzija izrazito nizak krvni pritisak, posebno pri stajanju ili naglom ustajanju

suvi, nadražajni kašalj, zapaljenje sinusa sinuzitis ili bronhitis, kratak dah

bol u želucu ili trbuhu, proliv, otežano varenje, osećaj mučnine

osip na koži, sa ili bez izdignutih delova

bol u grudima

grčevi ili bol u mišićima

povišena koncentracija kalijuma u krvi na osnovu laboratorijske analize krvi.

Povremeno

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

svrab i neuobičajen osećaj na koži kao što su utrnulost, trnci, bockanje, peckanje ili osećaj mravinjanja parestezija

gubitak čula ukusa ili promena čula ukusa

problemi sa spavanjem

osećaj depresije, anksioznosti, nervoza ili nemir

zapušen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme

oticanje tankog creva intestinalni angioedem koji se ispoljava simptomima kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proliv

gorušica, zatvor ili suva usta

pojačano mokrenje tokom dana

pojačano znojenje

gubitak apetita anoreksija ili smanjenje apetita

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

otok ruku ili nogu, što ukazuje da organizam zadržava više vode nego što je to uobičajeno

bol u zglobovima

povišena telesna temperatura

polna nemoć kod muškaraca, smanjena seksualna želja kod muškaraca ili žena

povećan broj određenih belih krvnih ćelija eozinofilija koji se utvrđuje pri analizi krvi

promene vrednosti parametara analize krvi koje ukazuju na promenu funkcije jetre, pankreasa ili bubrega.

Retko

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

osećaj nesigurnosti ili konfuzije

crven i otečen jezik

teško perutanje ili ljuštenje kože, grudvičasti osip koji svrbi

problemi sa noktima npr. klimanje ili odvajanje nokta od podloge

kožni osip ili modrice

fleke na koži i hladni ekstremiteti

crvene, otečene, vodnjikave oči i svrab

poremećaj sluha ili zujanje u ušima

osećaj slabosti

smanjenje broja crvenih ili belih krvnih ćelija, krvnih pločica ili vrednosti hemoglobina na osnovu laboratorijske analize krvi.

Veoma retko

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

povećana osetljivost na sunce.

Druga prijavljena neželjena dejstva

Molimo Vas obavestite lekara ako neke od sledećih neželjenih reakcija postanu ozbiljne ili traju duže od nekoliko dana.

otežana koncentracija

oticanje usta

smanjenje broja krvnih ćelija na osnovu laboratorijske analize krvi

smanjenje koncentracije natrijuma u krvi na osnovu laboratorijske analize krvi

koncentrovani urin tamno prebojen, osećaj kao da ste bolesni, grčevi u mišićima, konfuzija, napadi, što može biti posledica neadekvatnog lučenja ADH antidiuretskog hormona. Ukoliko imate neki odovih simptoma, obratite se svom lekaru što je moguće pre

prsti na rukama i nogama menjaju boju kada Vam je hladno, a zatim se pri zagrevanju javlja osećajpeckanja i bola

-ov fenomen

usporene ili oslabljene reakcije

uvećanje grudi kod muškaraca

osećaj pečenja

poremećaj čula mirisa

gubitak kose.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Ampril

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Ampril posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Ampril

Aktivna supstanca je ramipril.

Ampril; 1,25 mg:

jedna tableta sadrži 1,25 mg ramiprila.

Ampril; 2,5 mg:

jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.

Ampril; 5 mg:

jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.

Ampril; 10 mg:

jedna tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Pomoćne supstance su:

Ampril; 1,25 mg

natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob,

preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat.

Ampril; 2,5 mg

natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob,

preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat;

Pigment Blend PB 22886 Yellow

sastava gvožđeIII-

oksid, žuti E172; laktoza monohidrat.

natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob,

preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat;

Pigment Blend PB 24889 Pink,

sastava: gvožđeIII-

oksid, žuti E172; gvožđeIII-oksid, crveni E172; laktoza, monohidrat.

Ampril; 10 mg

natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob,

preželatinizovani 1500; natrijum-stearilfumarat.

Kako izgleda lek Ampril i sadržaj pakovanja

Ampril; 1,25 mg

bele do skoro bele boje, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Ampril; 2,5 mg

žute, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

ružičaste, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Ampril; 10 mg

bele do skoro bele boje, duguljaste, na krajevima zaobljene, ravne, neobložene tablete.

Unutrašnje pakovanje je blister OPA/AL/PVC//AL koji sadrži 10 tableta.Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Ampril, tablete, 30 x 1,25mg: 515-01-01507-21-001 od 03.02.2022.Ampril, tablete, 30 x 2,5mg: 515-01-01508-21-001 od 03.02.2022.Ampril, tablete, 30 x 5mg: 515-01-01509-21-001 od 03.02.2022.Ampril, tablete, 30 x 10mg: 515-01-01510-21-001 od 03.02.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji