Ampril® HD 5mg+25mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ampril® HD tableta; 5mg+25mg; blister, 4x7kom

  • ATC: C09BA05
  • JKL: 1401131
  • EAN: 3838989521882
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ampril® HD tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ampril® HD na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ampril® HD kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

HD; 5mg /25mg; tablete

ramipril, hidrohlortiazid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru,ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru,ili farmaceutu..Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Ampril HD i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HD

Kako se uzima lek Ampril HD

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Ampril HD

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Ampril HD i čemu je namenjen

Lek Ampril HD tablete, predstavljaju kombinaciju dve aktivne supstance ramiprila i hidrohlortiazida.

Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima.Deluje tako što:

Smanjuje stvaranje supstanci u organizmu koje mogu da povećaju krvni pritisak;

Opušta i širi krvne sudove;

Omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.

Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju tiazidni diuretici ili lekovi za izbacivanje tečnosti. Deluje tako što povećava količinu mokraće urina koja se izbacuje iz Vašeg organizama. Na ovaj način sesnižava krvni pritisak.Lek Ampril HD tablete primenjuju se za lečenje povišenog krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstancedeluju zajedno i koriste se ako prethodno lečenje sa pojedinačnim aktivnim supstancama ramipril ili hidrohlortiazid nije dalo dovoljno dobre rezultate.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HD

Lek Ampril HD ne smete uzimati:

ukoliko ste preosetljivi alergični na ramipril, hidrohlortiazid ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav ovih tableta navedenih u odeljku 6. Dodatne informacije;

ukoliko ste preosetljivi alergični na lekove slične leku Ampril HD tabletama drugi ACE inhibitori ili derivati sulfonamida. Znaci alergijske reakcije su: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika;

ukoliko ste već imali alergijsku reakciju koja se zove „angioedem”. Znaci ove alergijske reakcije uključuju svrab, koprivnjaču urtikarija, crvene tačke na rukama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teško disanje i gutanje;

ukoliko ste na dijalizi ili lečenju hemofiltracijom. U zavisnosti od aparata koji se koristi, lek Ampril HD tablete možda neće biti pogodne za Vas;

ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre;

ukoliko imate neuobičajene vrednosti soli kalcijum, natrijum, kalijum u krvi;

ukoliko imate problema sa bubregom zbog smanjenog snabdevanja bubrega krvlju suženje bubrežne arterije;

tokom poslednjih 6 meseci trudnoće videti odeljak: Trudnoća i dojenje;

ukoliko dojite bebu videti odeljak: Trudnoća i dojenje;

Ukoliko imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i uzimate lekove za sniženje krvnog pritiska koji sadrže aliskiren

Ne uzimajte lek Ampril HD tablete ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD tableta.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Ampril HD:

ukoliko imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima;

ukoliko ste izgubili dosta tečnosti ili soli iz organizma zbog povraćanja ili ste imali proliv dijareju, znojili ste se više nego što je to uobičajeno, bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duže vreme ili ste išli na dijalizu;

ukoliko imate u planu terapiju za smanjenje alergije na ujede pčele ili ose desenzitizacija;

ukoliko treba da primite anestetik, npr. zbog operacije ili bilo kog stomatološkog zahvata.Možda ćebiti potrebno da prekinete uzimanje leka Ampril HD tableta, jedan dan pre intervencije, o čemu se morate konsultovati sa lekarom;

ukoliko imate velike koncentracije kalijuma u krvi dokazane laboratorijskim analizama krvi;

ukoliko uzimate lekove ili imate stanja koja mogu dovesti do smanjenih vrednosti natrijuma u krvi. Vaš lekar će možda redovno sprovoditi laboratorijske analize krvi, posebno za proveru vrednostinatrijuma u krvi, naročito kod starijih;

ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji povećavaju rizik od razvoja angioedema:- sirolimus, everolimus, temsirolimus, koji pripadaju grupi mTOR inhibitora koriste se kako bi se izbeglo odbacivanje presađenih organa;- DPP-IV inhibitori vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin;

ukoliko imate kolagenu vaskularnu bolest npr.

lupus erythematosus

morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Lek Ampril HD tabletese ne preporučuju u prva tri meseca trudnoće a posle prvog trimestra može izazvati ozbiljna oštećenja ploda videti odeljak: Trudnoća i dojenje;

ukoliko imate slabljenje vida ili Vam se javi bol u oku, naročito ako imate rizik za razvoj stanja koje se naziva glaukom ili imate alergiju na lekove koji sadrže penicilin ili sulfonamide;

ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska:

blokatore receptora angiotenzina II ARB nazivaju se sartani, npr. valsartan, telmisartan, irbesartan, posebno ako imate problema sa bubrezima a koji su povezani sa šećernom bolešću;

Vaš lekar će možda morati da prati i proverava rad Vaših bubrega, krvni pritisak i vrednosti elektrolita npr. kalijuma u krvi, putem laboratorijskih testova krvi u redovnim vremenskim intervalima. Takođe, potrebno je pogledati informacije u odeljku " Lek Ampril HD ne smete koristiti".

Deca i adolescenti

Lek Ampril HD se ne preporučuju deci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog nedovoljno dostupnih podataka efikasnosti i bezbednosti u ovoj populacijiUkoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas ili niste u to sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD.

Drugi lekovi i Ampril HD

Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali ili ste možda uzeli bilo koji drugi lek, zbog toga što lek Ampril HD može da utiče na delovanje drugih lekova, odnosno drugi lekovi mogu da utiču na delovanje leka Ampril HD.

Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Ampril HD tablete:

lekovi koji se koriste za smanjenje bola i zapaljenja npr. nesteroidni antinflamatorni lekovi NSAIL kao što su ibuprofen ili indometacin i acetilsalicilna kiselina

lekovi koji se koriste za lečenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija poput epinefrina, noradrenalina ili adrenalina. Ako koristite ove lekove, neophodno je da Vam lekar proveri krvni pritisak.

Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, jer oni mogu da povećaju rizik od pojave neželjenih dejstava ako se uzimaju sa lekom Ampril HD:

lekovi koji se koriste za smanjenje bola i zapaljenja npr. nesteroidni antinflamatorni lekovi

NSAIL kao što su ibuprofen ili indometacin i acetilsalicilna kiselina

lekovi koji mogu smanjiti koncentracije kalijuma u krvi npr. lekovi protiv zatvora, diuretici lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, amfotericin B koristi se za lečenje gljivičnih infekcija i ACTH koristi se u ispitivanju funkcije nadbubrežne žlezde

lekovi za lečenje raka hemioterapija

lekovi za lečenje srčanih problema, uključujući i lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma

lekovi za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa npr. ciklosporin

diuretici lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma kao furosemid

lekovi koji mogu povećati koncentracija kalijuma u krvi kao spironolakton, triamteren, amilorid, soli kalijuma, trimetoprim sam, ili u kombinaciji sa sulfametoksazolom za lečenje infekcija i heparin protiv zgrušavanja krvi

lekovi iz grupe kortikosteroida kao što je prednizolon

lekovi koji nadoknađuju kalcijum

alopurinol lek za smanjenje količine mokraćne kiseline u krvi

prokainamid lek za lečenje srčane aritmije

holestiramin lek za smanjenje količine masnoća u krvi

karbamazepin lek za lečenje epilepsije

heparin protiv zgrušavanja krvi

temsirolimus lek za lečenje raka

sirolimus, everolimus za prevenciju odbacivanja grafta

vildagliptin lek za lečenje dijabetesa tipa 2

racekadotril koristi se za zaustavljanje dijareje

Vaš lekar će možda morati da promeni dozu lekova i/ ili preduzme druge mere opreza: Ako uzmete blokatore receptora angiotenzina II ARB ili aliskiren vidi takođe delove "Lek Ampril HD ne smete koristiti" i " Kada uzimate lek Ampril HD, posebno vodite računa".

Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, jer lek Ampril HD može uticati na njihovo delovanje:

lekovi za lečenje šećerne bolesti kao što su oralni lekovi za smanjenje koncentracije glukoze i insulina. Lek Ampril HD može takođe da smanje koncentraciju šećera u krvi. Dok ste na terapiji lekom Ampril HD , morate redovno kontrolisati koncentraciju šećera u krvi

litijum za probleme sa mentalnim zdravljem. Lek Ampril HD može da poveća koncentracijulitijuma u krvi, zbog čega je potrebno da Vaš lekar redovno i pažljivo pratiti koncentraciju litijuma u krvi

lekovi za opuštaje mišića

hinin za lečenje malarije

lekovi koji sadrže jod, a koriste se kao kontrastno sredstvo pri različitim snimanjima u bolnicama.

penicilin za lečenje infekcija

lekovi protiv zgrušavanja krvi, a uzimaju se oralno oralni antikoagulansi kao npr. varfarin

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ampril HD .

Testovi

Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek:

ukoliko ispitujete funkciju paratiroidne žlezde, lek Ampril HD može da utiče na rezultate ispitivanja

ukoliko ste sportista i imate antidoping test, lek Ampril HD može dati pozitivan rezultat.

Ukoliko ste sportista i imate antidoping test.

Uzimanje leka Ampril HD sa hranom, pićima i alkoholom

Uzimanje alkohola sa lekom Ampril HD može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko brinete koliko alkoholnih pića možete da uzimate dok ste na terapiji lekom Ampril HD tabletama, porazgovarajte sa Vašim lekarom, jer lekovi za smanjenje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivno dejstvo dolazi do većeg nepoželjnog smanjenja krvnog pritiska

Lek Ampril HD se može uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća, dojenje

Morate reći Vašem lekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.Ne treba da uzimate lek Ampril HD tablete u prvih 12 nedelja trudnoće i ne smete da ga uzimate posle 13. nedelje trudnoće jer njegova primena u trudnoći može oštetiti Vaš plod. Ukoliko zatrudnite dok ste na terapiji lekom Ampril HD tableta, odmah se javite Vašem lekaru. U slučaju planiranja trudnoće potrebno je preći na neku drugu alternativnu terapiju.

Lek Ampril HD ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Možete da osetite vrtoglavicu nakon uzimanja leka Ampril HD. Postoji veća mogućnost da se ovo desi u početku lečenja ili kada počnete da uzimate veće doze leka. Ako osetite vrtoglavicu nemojte da vozite ili da rukujete bilo kojim alatom ili mašinom.

Lek Ampril HD sadrži laktozuU slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Ampril HD

Uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je lekar rekao.

Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom

Doziranje kod sledećih indikacija:

Snižavanje povišenog krvnog pritiska:

Vaš lekar će odrediti doziranje na osnovu Vašeg stanja dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

Stariji pacijenti

Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i postepeno prilagoditi terapiju.

Uzimanje leka Ampril HD

Uzimajte lek Ampril HD oralno, svakoga dana u isto vreme, uobičajeno je ujutro

Lek progutajte sa dovoljno tečnosti

Nemojte žvakati i drobiti tabletu

Ako ste uzeli više leka Ampril HD nego što treba

Recite Vašem lekaru ili idite što je pre moguće u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti do bolnice, zamolite nekoga da Vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite sa sobom pakovanje leka koji ste uzeli. Ovo je potrebno da bi lekar znao koji lek ste uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Ampril HD

Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili to što ste propustili da uzmete lek.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ampril HD

Važno je da nastavite da uzimate lek Ampril HD, sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa terapijom. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekaraili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah prekinite sa uzimanjem leka Ampril HD i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć:

Otok lica, usana ili grla, što stvara poteškoće pri gutanju i disanju,kao i pojavu svraba i osipa. To može biti znak ozbiljne alergijske reakcije na lek Ampril HD .

Ozbiljne reakcije na koži: osip, čirevi u ustima, pogoršanje postojećih oboljenja kože, crvenilo, plikovi ili ljušćenje kože npr.

Stevens-Johnson

-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili

erythema multiforme

Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neku od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija:

Ubrzan rad srca, neujednačeno ili snažno lupanje srca palpitacije, bol u grudima, stezanje i teskoba u grudima ili ozbiljni problemi, uključujući srčani udar ili moždani udar šlog.

Nedostatak daha ili kašalj i groznica koji traju 2-3 dana, smanjenje apetita. Ovi simptomi mogu da

budu znaci problema sa plućima, uključujuću i zapaljenje pluća.

Ako Vam se pojavljuju modrice češće nego pre, krvarenje koje je duže od uobičajenog, bilo koji

znak krvarenja npr.krvarenje desni, crvene tačkice na koži ili crvene mrlje na koži, veća sklonost ka infekcijama nego što je to uobičajeno, bol u grlu i groznica, osećaj umora, nesvestice, vrtoglavice ili bledilo kože. Ovo mogu biti znaci oboljenja krvi ili koštane srži.

Ozbiljan bol u stomaku koji se može proširiti i na leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa zapaljenja gušterače.

Groznica, jeza, umor, gubitak apetita, bol u stomaku, osećaj mučnine, žuta prebojenost kože ili beonjača žutica. Ovo mogu biti simptomi problema sa jetrom, npr. hepatitisa zapaljenje jetre ili oštećenja jetre.

Ostala neželjena dejstva uključuju:

Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

Glavobolja, slabost ili umor

Osećaj vrtoglavice. Češće se dešava nakon prve doze ili povećanja doze.

Suv, nadražajni kašalj ili bronhitis

Laboratorijski testovi pokazuju povećanu koncentraciju šećera u krvi. Ukoliko imate dijabetes, ovo može pogoršati stanje

Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanu koncentraciju mokraćne kiseline i masnoća u krvi

Bolni, crveni i otečeni zglobovi

Povremena

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek:

Osip na koži sa ili bez uzdignutih površina

Crvenilo, nesvestica, hipotenzija izuzetno nizak krvni pritisak, naročito pri naglom ustajanju ili sedanju

Problemi sa ravnotežom vrtoglavica

Svrab i neuobičajene reakcije na koži kao što su neosetljivost, žmarci, peckanje, osećaj toplote parestezija

Gubitak ili promene ukusa

Problemi sa spavanjem

Depresija, neraspoloženje, nervoza ili uznemirenost

Zapušen nos, zapaljenje sinusa sinuzitis, nedostatak daha

Zapaljenje desni gingivitis, otečena usta

Crvenilo, svrab, otok i suzenje očiju

Zujanje u ušima

Bolovi u grudima

Bolovi u mišićima

Zatvor, bolovi u stomaku ili crevima

Problemi sa varenjem ili mučnina

Pojačano mokrenje

Pojačano znojenje i žeđ

Gubitak ili smanjenje apetita anoreksija

Ubrzan ili nepravilan srčani rad

Otok ruku i nogu. Može biti znak da organizam zadržava više vode nego obično

Povišena temperatura

Seksualna nemoć kod muškaraca

Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita ili količine hemoglobina

Laboratorijski testovi krvi pokazuju promene u radu jetre, pankreasa i bubrega

Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje koncentracije kalijuma

Veoma retka

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

Mučnina, proliv ili gorušica

Crven i otečen jezik ili suva usta

Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanje koncentracije kalijuma

Druga neželjena dejstva

Obratite se Vašem lekaru ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje nekoliko dana

Otežana koncentracija, osećaj nesigurnosti ili zbunjenosti

Promene boje prstiju na rukama ili nogama kada je hladno i peckanje ili bol pri zagrevanju prstiju

Uvećanje grudi kod muškaraca

Stvaranje krvnih ugrušaka

Poremećaji sluha

Smanjena količina suzne tečnosti

Predmeti izgledaju žućkasto

Dehidratacija

Otok, bolovi i crvenilo obraza zapaljenje pljuvačnih žlezda

Bol u stomaku, proliv ili povraćanje. Može biti znak da imate bolest zvanu intestinalni angioedem.

Preosetljivost na sunčevu svetlost

Jako perutanje ili ljušćenje kože, osip praćen svrabom, druge kožne reakcije kao crveni osip na licu i čelu

Osip ili modrice na koži

Mrlje na koži i hladnoća ekstremiteta

Problemi sa noktima gubitak ili odvajanje nokatne ploče

Ukočenost mišića i nemogućnost pomeranja vilice tetanija

Slabost ili grčevi mišica

Smanjen libido kod muškaraca i žena

Krv u mokraći. Može biti znak oštećenja bubrega intersticijalni nefritis

Povećana koncentracija šećera u mokraći

Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećan broj jedne vrste belih krvnih zrnaca eozinofilija

Laboratorijski testovi krvi pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi pancitopenija

Laboratorijski testovi krvi pokazuju manju koncentraciju soli kao npr. natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i hlorida u krvi

Ukoliko Vam je urin tamno prebojen, osećate se umorno, imate grčeve u mišićima, stanje konfuzije što može biti posledica nedostatka ADH anti-diuretskog hormona.Ako se kod Vas jave ovi simptomi, odmah se javite lekaru

Usporene ili neprimerene reakcije

Promene mirisa

Teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme

Jak bol u oku, zamućen vid ili svetli krugovi oko izvora svetlosti, glavobolja, obilno suzenje ili

mučnina i povraćanje, koji mogu biti stanje koje se naziva glaukom

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Ampril HD

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

Ne smete koristiti lek Ampril HD posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju "Važi do". Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Ampril HD

Aktivna supstanca lekaAmpril HD

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida

Pomoćne supstance: natrijum-hidrogenkarbonat, laktoza, monohidrat, kroskarmeloza-natrijum, skrob preželatinizovan i natrijum-stearilfumarat.

Kako izgleda lek Ampril HD i sadržaj pakovanja

TabletaNeobložene, pljosnate tablete oblika kapsule, bele do skoro bele boje koje sa jedne strane i bočno imaju podeonu liniju i oznaku 25.

Tableta se može podeliti po podeonoj liniji na dve jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister Al/Al u kome se nalazi 7 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze četiri Al/Al blistera leka Ampril HD sa po 7 tableta ukupno 28 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA D.D., NOVO MESTOŠmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept

Broj i datum dozvole:

515-01-02105-17-001 od 16.07.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji