Amlessa® 4mg+10mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amlessa® tableta; 4mg+10mg; blister, 3x10kom

  • ATC: C09BB04
  • JKL: 1103852
  • EAN: 3838989595135
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amlessa® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amlessa® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amlessa® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Amlessa

mg/5 mg, tablete

Amlessa

mg/10 mg, tablete

Amlessa

mg/5 mg, tablete

Amlessa

mg/10 mg, tablete

perindopril/amlodipin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Amlessa i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlessa

Kako se uzima lek Amlessa

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Amlessa

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Amlessa i čemu je namenjen

Lek Amlessa se propisuje za terapiju povišenog krvnog pritiska hipertenzije i/ili za terapiju stabilne koronarne arterijske bolesti stanje kada je protok krvi kroz arterije srca smanjen ili blokiran.Pacijenti koji već uzimaju perindopril i amlodipin kao odvojene tablete mogu umesto toga da uzimaju jednu tabletu leka Amlessa koja sadrži obe aktivne supstance.

Lek Amlessa je kombinacija dve aktivne supstance, perindoprila i amlodipina. Perindopril je ACE inhibitor inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima. Amlodipin je blokator kalcijumskih kanala pripada grupilekova koji se zovu dihidropiridini. Njihovim zajedničkim dejstvom šire i opuštaju krvne sudove, što dovodi do smanjenja krvnog pritiska, krv lakše prolazi kroz krvne sudove i olakšava srcu da održi dobar protok krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlessa

Lek Amlessa ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na perindopril ili na neki drugi ACE inhibitor, na amlodipin ili na neki drugi dihidropiridin, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene u odeljku 6.,

ako ste trudni više od 3 meseca takođe je i u ranoj trudnoći bolje izbegavati lek Amlessa – videti odeljak

ako ste osetili simptome kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica ili jezika, izražen svrab ili težakosip na koži, pri prethodnoj terapiji ACE inhibitorom, ili ako ste Vi ili neko iz Vaše porodice imao ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima stanje koje se naziva angioedem,

ako imate šećernu bolest ili oštećenje funkcije bubrega i uzimate lek za sniženje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren,

ako imate suženje zaliska aorte aortnu stenozu ili kardiogeni šok stanje u kome srce ne može da snabdeva organizam dovoljnom količinom krvi,

ako imate veoma nizak krvni pritisak teška hipotenzija,

ako imate srčanu slabost insuficijenciju nakon srčanog udara.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Amlessa:-

ako imate hipertrofičnu kardiomiopatiju oboljenje srčanog mišića ili stenozu bubrežne arterije suženje arterije koja snabdeva bubrege krvlju,

ako imate srčanu slabost insuficijencija srca,

ako imate teško povećanje krvnog pritiska hipertenzivna kriza,

ako imate bilo koje druge probleme sa srcem,

ako imate probleme sa jetrom,

ako imate probleme sa bubrezima ili ako idete na dijalizu,

ako imate kolagensku vaskularnu bolest oboljenje vezivnog tkiva kao što je sistemski eritemski lupus ili skleroderma,

ako imate dijabetes,

ako ste na režimu ishrane sa ograničenim unosom soli ili ako koristite zamene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum dobro regulisana koncentracija kalijuma u krvi je veoma važna,

ako ste starija osoba i Vaša doza leka treba da se poveća,

ako uzimate bilo koji od sledećih lekova za terapiju povišenog krvnog pritiska:

blokatore receptora angiotenzina II grupa lekova poznata i kao sartani, npr: valsartan, telmisartan, irbesartan, posebno ako imate probleme sa bubrezima povezane sa dijabetesom,

Ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, rizik od nastanka angioedema je povećan:

racekadotril primenjuje se u terapiji dijareje,

sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju grupi mTOR inhibitora primenjuju se za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa.

Vaš lekar će možda redovno proveravati funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i koncentraciju elektrolita npr. kalijum u Vašoj krvi.

Videti takođe i informacije u odeljku

Lek Amlessa ne smete uzimati

Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste ili da biste mogli biti trudni. Lek Amlessa se ne preporučuje za primenu u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi videti odeljak

Kada uzimate lek Amlessa, obavestite Vašeg lekara ili medicinsko osoblje i u sledećim slučajevima:-

ako treba da budete podvrgnuti opštoj anesteziji i/ili većoj hirurškoj intervenciji,

ako ste nedavno imali proliv ili povraćanje,

ako treba da budete podvrgnuti LDL aferezi uklanjanje holesterola iz krvi uz pomoć aparata,

ako treba da se podvrgnete terapiji desenzitacije, kako bi se smanjila alergijska reakcija na ubod pčele ili ose.

Deca i adolescenti

Lek Amlessa ne treba primenjivati kod dece i adolescenata.

Drugi lekovi i lek Amlessa

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo kojedruge lekove.

Treba izbegavati primenu leka Amlessa sa:-

litijumom primenjuje se u terapiji manije ili depresije,

estramustinom primenjuje se u terapiji malignih oboljenja,

diureticima koji štede kalijum npr. spironolakton, triamteren, amilorid, eplerenon, suplementimakalijuma ili zamenama za kuhinjsku so koje sadrže kalijum,

dantrolenom u obliku infuzije primenjuje se u terapiji mišićne ukočenosti kod oboljenja kao što je multipla skleroza, kao i u terapiji maligne hipertermije simptomi uključuju veoma visoku telesnu temperaturu i mišićnu ukočenost tokom anestezije

Na terapiju lekom Amlessa mogu da utiču drugi lekovi. Obavestite Vašeg lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, zato što može biti neophodan poseban oprez:-

druge lekove za terapiju povišenog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina II ,beta-blokatore ili aliskiren videti odeljke

Lek Amlessa ne smete uzimati

Upozorenja i mere opreza

ili diuretike lekovi koji povećavaju količinu urina koju stvaraju bubrezi,

lekove za primenu u terapiji oboljenja srca npr. verapamil, diltiazem,

nesteroidne antiinflamatorne lekove npr. ibuprofen za ublažavanje bolova ili velike doze acetilsalicilne kiseline,

lekove za terapiju dijabetesa kao što su insulin i oralni hipoglikemici,

lekove koji se primenjuju u terapiji mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija itd. npr. triciklični antidepresivi, antipsihotici, antidepresivi slični imipraminu, neuroleptici,

imunosupresive lekovi koji slabe odbrambeni mehanizam organizma, primenjuju se u terapiji autoimunskih poremećaja ili nakon transplantacija npr. ciklosporin,

alopurinol primenjuje se u terapiji gihta,

prokainamid primenjuje se u terapiji nepravilnog srčanog ritma,

vazodilatatore, uključujući nitrate lekovi koji deluju tako što šire krvne sudove,

heparin lek koji se primenjuje protiv zgrušavanja krvi,

efedrin, noradrenalin ili adrenalin lekovi koji se primenjuju u terapiji niskog krvnog pritiska, šoka ili astme,

baklofen primenjuje se u terapiji ukočenosti mišića kod oboljenja kao što je multipla skleroza,

neke antibiotike kao što su rifampicin, eritromicin, klaritromicin primenjuju se u terapiji bakterijskihinfekcija,

antiepileptike kao što su karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon,

itrakonazol, ketokonazol lekovi koji se primenjuju u terapiji gljivičnih infekcija,

alfa blokatore, primenjuju se u terapiji uvećane prostate, kao što su prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin,

amifostin primenjuje se za sprečavanje ili smanjenje neželjenih dejstava prouzrokovanih drugim lekovima ili radioterapijom, koji se primenjuju u terapiji malignih oboljenja,

kortikosteroide primenjuju se u terapiji različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,

tetrakosaktid lek koji se primenjuje u terapiji Kronove bolesti,

soli zlata, naročito kada se primenjuju intravenski primenjuju se u terapiji simptoma reumatoidnog artritisa,

ritonavir, indinavir, nelfinavir takozvani inhibitori proteaze, koji se primenjuju u terapiji HIV-a,

takrolimus primenjuje se za kontrolu imunskog odgovora organizma, omogućava da Vaše telo prihvati transplantiran organ,

lekove koji se najčešće koriste u terapiji dijareje racekadotril,

lekove koji se najčešće koriste u sprečavanju odbacivanja transplantiranih organa sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju grupi mTOR inhibitora. Videti odeljak

Upozorenja i mere opreza

biljne proizvode koji sadrže kantarion.

Uzimanje leka Amlessa sa hranom i pićima

Lek Amlessa treba da se uzima pre jela, poželjno ujutru pre doručka.Pacijenti koji su na terapiji lekom Amlessa ne treba da konzumiraju grejpfrut ni sok od grejpfruta. To je zatošto grejpfrut i sok od grejpfruta mogu dovesti do povećanja koncentracije aktivne supstance amlodipina u krvi, što može prouzrokovati nepredvidivo pojačanje dejstva na sniženje krvnog pritiska.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste ili da biste možda mogli biti trudni. Vaš lekar će Vas obično savetovati da prestanete da uzimate lek Amlessa pre nego što zatrudnite ili čim se utvrdi trudnoća, i preporučiće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka Amlessa. Lek Amlessa se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi Vašoj bebi.

Obavestite svog lekara ako dojite ili ako nameravate da počnete da dojite. Lek Amlessa se ne preporučuje za primenu kod majki koje doje, i Vaš lekar može da odabere drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je rođena prevremeno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Amlessa može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ukoliko za vreme terapije ovim lekom osetite mučninu, vrtoglavicu, umor, slabost ili glavobolju, nemojte upravljati vozilima ni rukovati mašinama i odmah se obratite svom lekaru.

3. Kako se uzima lek Amlessa

Lek Amlessa uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Progutajte tabletu sa čašom vode, poželjno u isto vreme svakog dana, ujutru, pre doručka. Vaš lekar će odlučiti koja je prava doza za Vas. To je obično jedna tableta dnevno.

Lek Amlessa se obično propisuje pacijentima koji već uzimaju perindopril i amlodipin kao odvojene tablete.

Ako ste uzeli više leka Amlessa nego što treba

Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je propisano, odmah se javite Vašem lekaru ili pomoć potražite unajbližoj bolnici ili hitnoj službi. Najverovatniji simptomi predoziranja su nizak krvni pritisak, koji može da izazove vrtoglavicu ili nesvesticu, ostali simptomi uključuju: ubrzano disanje, narušen balans elektrolita,

slabost bubrega, ubrzan puls, subjektivan osećaj lupanja srca, usporen rad srca, anksioznost, kašalj, promeneu količini urina koju stvaraju bubrezi. Ako dođe do izrazito niskog krvnog pritiska, može Vam pomoći ako zauzmete ležeći položaj sa podignutim nogama.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlessa

Važno je da uzimate lek svakog dana u uobičajeno vreme, jer to terapiju čini efektivnijom. Međutim, ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Amlessa, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Amlessa

Pošto je terapija lekom Amlessa obično doživotna, pre obustave primene ovog leka treba da porazgovarate sa Vašim lekarom.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava, odmah prestanite da uzimate ovaj lek i smesta obavestite svog lekara:

iznenadno zviždanje pri disanju, bol u grudima, nedostatak vazduha ili otežano disanje,

oticanje kapaka, lica ili usana,

oticanje jezika i grla, koje uzrokuje jako otežano disanje,

teške reakcije na koži, koje uključuju intenzivan osip na koži, koprivnjaču, crvenilo po koži celog tela,težak svrab, pojavu plikova, ljuštenje i oticanje kože, zapaljenje membrane sluzokože

-ov sindrom ili druge alergijske reakcije,

teška vrtoglavica ili nesvestica,

srčani udar, neuobičajeno brz ili nepravilan srčani ritam,

zapaljenje pankreasa koje može uzrokovati težak bol u stomaku i leđima udružen sa opštim lošimstanjem.

Prijavljena su sledeća česta neželjena dejstva. Ako Vam bilo koje neželjeno dejstvo predstavlja problem,obratite se svom lekaru.

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: glavobolja, vrtoglavica, pospanost naročito na početku terapije, vertigo, utrnulost ili žmarci u rukama i nogama, poremećaji vida uključujući dvostruke slike, zujanje u ušima tinitus, osećaj lupanja srcapalpitacije, naleti crvenila, ošamućenost usled niskog krvnog pritiska, kašalj, kratak dah, mučnina,povraćanje, bol u stomaku, poremećaji čula ukusa, povremeni ili stalni bol ili nelagoda u gornjem delu stomaka dispepsija ili teškoće u varenju, proliv, otežano pražnjenje creva konstipacija, alergijske reakcije kao što su osip po koži, svrab, grčevi u mišićima, umor, slabost, oticanje zglobova edem.

Ostala neželjena dejstva koja su prijavljena su navedena na sledećoj listi. Ako bilo koje od neželjenih dejstva postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, recite svom lekaru ili farmaceutu.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: promene raspoloženja, anksioznost, depresija, nesanica, poremećaji spavanja, nevoljno drhtanje, iznenadan i kratkotrajan gubitak svesti sinkopa, gubitak osećaja bola smanjena osetljivost, zapušen nos ili curenje iz nosa rinitis, promene u ritmu pražnjenja creva, opadanje kose, pojava crvenih pečata na koži purpura, promena boje kože, bol u leđima, bol u mišićima mijalgija, bol uzglobovima artralgija, bol u grudima, poremećaji u mokrenju, povećana potreba za mokrenjem u toku noći, učestalije mokrenje, bol, opšte loše stanje, stezanje u grudima, zviždanje u grudima i kratakdah bronhospazam, suvoća usta, simptomi kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica ili jezikaangioedem, problemi sa bubrezima, nemogućnost postizanja erekcije impotencija, pojačano

znojenje, uvećanje grudi ili osećaj nelagode u grudima kod muškaraca, povećanje ili smanjenje telesne mase.

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: zbunjenost konfuzija, pogoršanje psorijaze, povećanje telesne mase, smanjenje telesne mase.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lekkardiovaskularni poremećaji nepravilan srčani ritam, angina, srčani ili moždani udar, eozinofilnapneumonija redak oblik zapaljenja pluća, oticanje kapaka, lica ili usana, oticanje jezika i grla kojeuzrokuje teškoće u disanju angioedem, teške reakcije na koži uključujući intenzivan osip na koži, koprivnjača, crvenilo kože po celom telu, težak svrab, pojava plikova, ljuštenje i oticanje kožeeksfolijativni dermatitis, zapaljenje sluzokože

Stevens-Johnson

-ov sindrom, multiformni eritem

osip na koži koji često počinje sa crvenim površinama na licu, rukama ili nogama koje svrbe, povećana osetljivost kože na sunce fotosenzitivnost, poremećaji krvi, promene krvne slike poput smanjenja broja belih krvnih zrnaca leukocita, crvenih krvnih zrnaca eritrocita i krvnih pločica trombocita, smanjena koncentracija hemoglobina, smanjena vrednost hematokrita, zapaljenjepankreasa koje može uzrokovati jak bol u stomaku i leđima udružen sa opštim lošim stanjem, poremećaj funkcije jetre, zapaljenje jetre hepatitis, žuta prebojenost kože žutica, povećanjevrednosti enzima jetre koje može imati uticaja na rezultate nekih testova, nadimanje stomaka gastritis, poremećaj nerava koji može uzrokovati slabost, golicanje ili trnjenje periferna neuropatija, povećanje napetosti mišića, zapaljenje krvnih sudova vaskulitis, oticanje desni, velikavrednost šećera u krvi hiperglikemija, akutna slabost bubrega akutna bubrežna insuficijencija.

Neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću: učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka: smetnje u koordinaciji, nevoljni pokreti, ukočeno držanje, lice slično maski, spori pokreti iotežan, nebalansiran hod, mala vrednost šećera u krvi hipoglikemija, povećanje koncentracije uree u krvi i kreatinina u serumu, povećanje koncentracije kalijuma.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Amlessa

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Amlessa posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Amlessa

Aktivne supstance su: perindopril i amlodipin.

Amlessa, 4 mg/5 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina što odgovara 3,34

mg perindoprila i 5 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.

Amlessa, 4 mg/10 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina što odgovara

3,34 mg perindoprila i 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.

Amlessa, 8 mg/5 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina što odgovara 6,68

mg perindoprila i 5 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.

Amlessa, 8 mg/10 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina što odgovara

6,68 mg perindoprila i 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum-skrobglikolat; natrijum-hidrogenkarbonat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Amlessa i sadržaj pakovanja

Amlessa, 4 mg/5 mg, tablete

Bele do skoro bele, okrugle, blago bikonveksne tablete, fasetiranih ivica sa utisnutom oznakom "U 1" na jednoj strani tablete.

Amlessa, 4 mg/10 mg, tablete

Bele do skoro bele, bikonveksne tablete oblika kapsule, sa podeonom linijom na jednoj strani. Tablete imaju utisnutu oznaku "U" na jednoj strani i oznaku "2" na drugoj strani podeone linije.Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Amlessa, 8 mg/5 mg, tablete

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete, fasetiranih ivica sa utisnutom oznakom "U 3" na jednoj strani tablete.

Amlessa, 8 mg/10 mg, tablete

Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete, fasetiranih ivica, sa podeonom linijom na jednoj strani.Tablete imaju utisnutu oznaku "U" sa jedne strane i oznaku "4" sa druge strane podeone linije. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister OPA/Al/PVC//Al sa 10 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera od po 10 tableta ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Amlessa, 4 mg/5 mg, tablete:

515-01-02720-16-001 od 03.09.2018.

Amlessa, 4 mg/10 mg, tablete:

515-01-02721-16-001 od 03.09.2018.

Amlessa, 8 mg/5 mg, tablete:

515-01-02723-16-001 od 03.09.2018.

Amlessa, 8 mg/10 mg, tablete:

515-01-02724-16-001 od 03.09.2018.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji