Amaryl® 4mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Amaryl® tableta; 4mg; blister, 2x15kom

  • ATC: A10BB12
  • JKL: 1042313
  • EAN: 3582910024170
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Amaryl® tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Amaryl® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Amaryl® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Amaryl

mg, tablete

Amaryl

mg, tablete

Amaryl

mg, tablete

Amaryl

mg, tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru,ili farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru,ili farmaceutu ili medicinskoj sestri . Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Amaryl i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amaryl

Kako se uzima lek Amaryl

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Amaryl

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Amaryl i čemu je namenjen

Lek Amaryl je lek koji deluje tako što smanjuje koncentraciju šećera u krvi i uzima se na usta. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se nazivaju derivati sulfoniluree, a koji snižavaju koncentraciju šećera u krvi. Lek Amaryl deluje tako što povećava količinu insulina koji se oslobađa iz pankreasa. Insulin, zatim, smanjuje koncentraciju šećera u krvi.

Kada se Amaryl upotrebljava

Amaryl se koristi u terapiji određenih oblika šećerne bolesti dijabetes melitus tip 2 kada se samo dijetom, fizičkom aktivnošću i smanjenjem telesne mase ne postiže odgovarajuća kontrola šećera u krvi.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amaryl

Lek Amaryl ne smete uzimati ukoliko:

ste alergični preosetljivi na glimepirid ili druge derivate sulfoniluree lekovi koji se koriste za snižavanje koncentracije šećera u krvi, kao što je glibenklamid ili sulfonamide lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija kao što je sulfametoksazol ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka Amaryl navedenih u odeljku 6;

imate insulin zavisni dijabetes dijabetes melitus tip 1;

imate dijabetesnu ketoacidozu komplikacija dijabetesa kada se u Vašem organizmu poveća nivo kiseline i tada možete imati neke od sledećih simptoma: umor, mučninu, učestalo mokrenje i ukočenost mišića;

ste u dijabetesnoj komi;

ako imate teško oboljenje bubrega;

ako imate teško oboljenje jetre.

Nemojte uzimati ovaj lek ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Amaryl.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Amaryl:

ukoliko se oporavljate od povrede, operacije, infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom ili

nekog drugog oblika stresa, obavestite Vašeg lekara jer će možda biti potrebna privremena promena terapije; - ukoliko imate teško oboljenje jetre ili bubrega. Ako niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, pre upotrebe leka posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Kod pacijenata sa nedostatkom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze može doći do sniženja koncentracije hemoglobina i razgradnje crvenih krvnih zrnaca hemolitička anemija.

Informacije o upotrebi leka kod osoba mlađih od 18 godina su ograničene, pa se upotreba ovog leka kod njih ne preporučuje.

Važne informacije o hipoglikemiji niskoj koncentraciji šećera u krvi

Tokom upotrebe leka Amaryl kod Vas se može javiti hipoglikemija niska koncentracija šećera u krvi. Pročitajte u nastavku teksta detaljnije informacije o hipoglikemiji, njenim znacima i terapiji.

Sledeći faktori mogu povećati rizik od nastanka hipoglikemije:

pothranjenost, neredovno uzimanje obroka, propuštanje ili odlaganje obroka ili periodi gladovanja,

promene u ishrani,

uzimanje više leka Amaryl nego što je potrebno,

smanjena funkcija bubrega,

teško oboljenje jetre,

ako imate određena oboljenja koja su vezana za hormone oboljenja štitaste žlezde, hipofize ili kore nadbubrega,

ako konzumirate alkohol posebno ako pritom preskačete obroke

uzimate istovremeno i neke druge lekove videti: „Drugi lekovi i Amaryl“

ukoliko povećate Vašu fizičku aktivnost, a ne uzimate dovoljne količine hrane ili hrana koju unosite ne sadrži dovoljne količine ugljenih hidrata.

Znaci hipoglikemije:

Intenzivan osećaj gladi, glavobolja, mučnina, povraćanje, umor, pospanost, poremećaji sna, uznemirenost, agresivnost, otežana koncentracija, smanjenje pažnje i produženo vreme reagovanja, depresija, konfuzija, poremećaji govora i vida, nerazgovetan govor, drhtavica, parcijalna paraliza, poremećaji čula, vrtoglavica, osećaj bespomoćnosti.

Mogu se javiti i sledeći znaci: znojenje, hladna i vlažna koža, uznemirenost, ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak, lupanje srca, iznenadan jak bol u grudima koji se može širiti i na okolna područja angina pektoris i srčane aritmije.

Ukoliko koncentracija šećera nastavi da pada može se javiti izražena konfuzija delirijum, konvulzije grčevi, gubitak samokontrole, plitko disanje i usporen rad srca, gubitak svesti. Klinička slika kod velikog sniženja šećera u krvi slična je onoj koja se javlja kod moždanog udara.

Lečenje hipoglikemije:

većini slučajeva znaci snižene koncentracije šećera nestaju veoma brzo nakon unošenja izvesne količine šećera, npr. kocki šećera, slatkog soka, zaslađenog čaja. Zbog toga bi trebalo uvek sa sobom da nosite malo šećera ili nešto slatko npr.šećer u kocki. Imajte na umu da veštački zaslađivači nisu efikasni u ovom slučaju. Ukoliko se ni nakon unosa šećera Vaše stanje ne popravi i navedeni simptomi ne povuku ili se ponovo jave, kontaktirajte Vašeg lekara ili se javite u bolnicu.

Laboratorijske analize:

Potrebno je redovno određivanje koncentracije šećera u krvi i u urinu. Vaš lekar može naložiti da se kod Vas obave dodatni testovi krvi kako bi pratio broj ćelija krvi i funkciju jetre.

Deca i adolescenti

Ne preporučuje se primena leka Amaryl kod dece mlađe od 18 godina.

Drugi lekovi i Amaryl

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ukoliko, istovremeno sa lekom Amaryl, koristite i neke druge lekove koji mogu oslabiti ili pojačati njegovo dejstvo, ili na drugi način uticati na koncentraciju šećera u krvi, Vaš lekar će možda korigovati dozu leka Amaryl.

Sledeći lekovi mogu dovesti do povećanja efekta leka Amaryl i do sniženja koncentracije šećera u krvi. To može dovesti do povećavanog rizika od nastanka hipoglikemije sniženje koncentracije šećera u krvi:

drugi lekovi koji se koriste u lečenju šećerne bolesti kao što su insulin ili metformin

lekovi koji se koriste u terapiji bola i zapaljenja fenilbutazon, azapropazon, oksifenbutazon, lekovi slični acetilsalicilnoj kiselini

lekovi koji se koriste za lečenje infekcija mokraćnih puteva kao što su neki dugodelujući sulfonamidi

lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih i gljivičnih infekcija tetraciklini, hloramfenikol, flukonazol, mikonazol, hinoloni, klaritromicin

lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi derivati kumarina, kao što je varfarin

lekovi koji podstiču povećanje mišićne mase anabolici

lekovi koji se koriste za nadoknadu muških polnih hormona

lekovi koji se koriste u lečenju depresije fluoksetin, MAO-inhibitori

lekovi koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola u krvi fibrati

lekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska ACE inhibitori

lekovi koji koriste u terapiji srčanih aritmija dizopiramid

lekovi koji se koriste za lečenje gihta alopurinol, probenecid, sulfinpirazon

lekovi koji se koriste u terapiji karcinoma ciklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid

lekovi koji se koriste u terapiji gojaznosti fenfluramin

lekovi koji se daju u cilju poboljšanja cirkulacije, pri primeni u visokim dozama intravenski pentoksifilin

lekovi koji se daju kod respiratornih alergija, kao što je polenska kijavica tritokvalin

lekovi koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska, slabosti srca ili problema sa prostatom, a zovu se simpatolitici.

Sledeći lekovi mogu dovesti do smanjenja efekta leka Amaryl i do povećanja koncentracije šećera u krvi. To može dovesti do povećavanog rizika od nastanka hiperglikemije povišene koncentracije šećera u krvi:

lekovi koji sadrže ženske polne hormone estrogeni, progestageni

lekovi koji podstiču izbacivanje tečnosti iz organizma tiazidni diuretici

lekovi koji podstiču funkciju štitaste žlezde kao što je levotiroksin

lekovi koji se koriste u lečenju zapaljenja i alergija glukokortikoidi

lekovi koji se koriste u lečenju ozbilnjih mentalnih poremećaja hlorpromazin i drugi derivati fenotiazina

lekovi koji se koriste za ubrzavanje srčanog ritma, lečenje astme ili zapušenog nosa, kašlja i prehlade, sniženje telesne mase ili u situacijama opasnim po život adrenalin i simpatikomimetici

lekovi koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola nikotinska kiselina

lekovi koji se koriste kod otežanog pražnjenja creva konstipacija, pri dugotrajnoj upotrebi laksativi

lekovi za lečenje epilepsije fenitoin

lekovi za lečenje nervoze i problema sa spavanjem barbiturati

lek za snižavanje povišenog pritiska u oku acetazolamid

lekovi za lečenje visokog krvnog pritiska ili snižavanje povišenog šećera u krvi diazoksid

lekovi za lečenje infekcija i tuberkuloze rifampicin

lekovi koji se koriste u terapiji izrazitog pada nivoa šećera u krvi glukagon.

Sledeći lekovi mogu da dovedu i do povećanja i do slabljenja dejstva leka Amaryl:

lekovi za terapiju čira takozvani H2 antagonisti

lekovi koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska ili slabosti srca kao što su beta-blokatori, klonidin, gvanetidin i rezerpin. Ovi lekovi mogu, takođe, prikriti znake hipoglikemije, pa je potrebno obratiti posebnu pažnju pri njihovoj istovremenoj primeni sa lekom Amaryl.

Lek Amaryl može pojačati ili oslabiti dejstvo sledećih lekova:

lekovi koji se koriste za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka derivati kumarina kao što je varfarin

Kolesevelam, lek koji se koristi za smanjenje nivoa holesterola, ima uticaj na resorpciju leka Amaryl. Kako bi se ovaj uticaj izbegao, savetuje se da lek Amaryl uzimate barem 4 sata pre kolesevelama.

Uzimanje leka Amaryl sa hranom ili pićima

Uzimanje alkohola istovremeno sa lekom Amaryl može uticati na koncentraciju šećera u krvi na nepredvidiv način, tj. može povećati ili smanjiti efekat leka Amaryl na kontrolu glikemije.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Lek Amaryl ne treba uzimati za vreme trajanja trudnoće.

Lek Amaryl može da pređe u majčino mleko. Amaryl ne treba koristiti dok dojite.

Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate neki lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Vaša sposobnost da se koncentrišete ili reagujete može biti oslabljena ukoliko Vam je koncentracija šećera u krvi niska hipoglikemija, ili povećana hiperglikemija, ili ukoliko se razviju problemi sa vidom kao rezultat hipoglikemije. Imajte na umu da tako možete dovesti sebe i druge u opasnost na primer dok vozite ili upravljate mašinama. Konsultujte se sa lekarom da li smete da vozite ukoliko:

imate česte epizode hipoglikemije,

imate ređe ili uopšte nemate upozoravajuće znakove hipoglikemije

Lek Amaryl sadrži laktozu

slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Amaryl

Uvek uzimajte lek Amaryl tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uzimanje leka

Progutajte tabletu neposredno pre,ili za vreme Vašeg prvog glavnog dnevnog obroka to je obično doručak. Ukoliko ne doručkujete, lek bi trebalo da uzimate prema rasporedu koji je propisao Vaš lekar. Važno je da ne propuštate obroke kada ste na terapiji lekom Amaryl;

Progutajte celu tabletu sa najmanje pola čaše vode. Nemojte mrviti niti žvakati tablete.

Koliko leka uzeti

Doza leka Amaryl zavisi od Vaših potreba, zdravstvenog stanja i rezultata analiza šećera u krvi i urinu, i njuodređuje Vaš lekar. Nemojte uzimati veću dozu leka od one koju Vam je propisao lekar.

Uobičajena početna doza leka Amaryl je 1 mg dnevno;

Ukoliko je neophodno, Vaš lekar može povećati dozu leka nakon svakog perioda od 1 do 2 nedelje terapije;

Maksimalna preporučena doza je 6 mg leka Amaryl dnevno;

Prema potrebi, može biti propisana kombinovana terapija glimepiridom i metforminom ili glimepiridom i insulinom. U tom slučaju, Vaš lekar će konkretno, prema Vašim ličnim potrebama odrediti doze glimepirida, metformina ili insulina.

slučaju promene telesne mase, načina života ili ako ste u stresnim situacijama, obavestite o tome Vašeg lekara, jer je moguće da će biti potrebno prilagođavanje doze leka.

Ukoliko osetite da je efekat Vašeg leka suviše slab ili suviše jak, nemojte sami menjati dozu, već se konsultujte sa Vašim lekarom.

Ako ste uzeli više leka Amaryl nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Amaryl nego što bi trebalo ili ste uzeli duplu dozu leka, postoji opasnost od nastanka hipoglikemije videti odeljak 2: ,,Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amaryl - Upozorenja i mere opreza – znaci hipoglikemije”, pa je potrebno da hitno uzmete dovoljnu količinu šećera kocke šećera, sok, zaslađen čaj i odmah o tome obavestite lekara. U situaciji slučajnog uzimanja leka Amaryl kod dece, potrebno je pažljivo kontrolisati unos šećera kako bi se izbegla opasnost od nastanka opasne hiperglikemije povećana koncentracija šećera u krvi. Osobama u besvesnom stanju ne smeju se davati hrana ili piće.

Pošto se stanje snižene koncentracije šećera u krvi hipoglikemije može održati tokom izvesnog vremenskog perioda potrebno je pažljivo praćenje pacijenta sve dok se ne ukloni svaka opasnost. Kao mera opreza, može biti potrebno i smeštanje pacijenta u bolnicu. Lekaru pokažite pakovanje leka ili preostale tablete kako bi bio obavešten o tome koji je lek uzet.

Slučajevi teške hipoglikemije, praćeni gubitkom svesti i ozbiljnim neurološkim poremećajima, predstavljaju hitne medicinske slučajeve i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć i prijem u zdravstvenu ustanovu. Potrebno je

obezbediti da se uz pacijenta nalazi osoba koja je obaveštena i koja može da kontaktira lekara u hitnim situacijama.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Amaryl

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu

Ako naglo prestanete da uzimate lek Amaryl

Ukoliko prestanete sa uzimanjem leka Amaryl, treba da imate na umu da se neće postići željeno smanjenje koncentracije šećera u krvi, odnosno da će se bolest ponovo pogoršati. Nastavite sa primenom leka Amaryl sve dok Vam lekar ne kaže drugačije.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi i lek Amaryl može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od navedenog:

Alergijske reakcije uključujući zapaljenje krvnih sudova, često praćeno osipom po koži koje mogu prerasti u ozbiljne reakcije sa otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, i u nekim slučajevima dovesti do šoka.

Poremećaj funkcije jetre, uključujući žutu prebojenost kože i beonjača oka žutica, problemi sa protokom žuči holestaza, zapaljenje jetre hepatitis ili slabost jetre.

Alergija preosetljivost kože, kao što su svrab, osip, koprivnjača i povećana osetljivost kože na sunce. Neke alergijske reakcije umerenog intenziteta mogu se razviti do ozbiljnih reakcija.

Ozbiljna hipoglikemija, uključujući gubitak svesti, epileptični napadi ili koma.

Tokom terapije lekom Amaryl kod nekih pacijenata javila su se sledeća neželjena dejstva:

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

Koncentracija šećera u krvi niža od normalnog hipoglikemija videti odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amaryl- Upozorenja i mere opreza”

Smanjenje broja ćelija krvi: - krvnih pločica povećava se rizik od krvarenja ili javljanja krvnih podliva; - belih krvnih zrnaca povećava se rizik od infekcija; - crvenih krvnih zrnaca bleda koža, opšta slabost, osećaj nedostatka vazduha.

Ovi problemi obično prestaju nakon prekida uzimanja leka Amaryl.

Porast telesne mase

Opadanje kose

Izmenjen osećaj ukusa

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

Alergijske reakcije uključujući zapaljenje krvnih sudova, često sa ospom po koži koje se mogu razviti do ozbiljnih reakcija sa otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, ponekad sve do šoka. Ukoliko se kod Vas jave neki od ovih simptoma

hitno obavestite svog lekara

Poremećaj funkcije jetre, uključujući žutu prebojenost kože i beonjača oka žutica, problemi sa protokom žuči holestaza, zapaljenje jetre hepatitis ili slabost jetre. Ukoliko se kod Vas jave neki od ovih simptoma

hitno obavestite svog lekara

Osećaj mučnine, proliv, nadutost stomaka, bol u stomaku

Smanjena koncentracija natrijuma u krvi što se vidi pri analizama krvi.

Nepoznate učestalosti

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

Alergijske reakcije preosetljivost na koži, kao što je svrab, osip, koprivnjača i povećana osetljivost kože na sunce. Neke alergijske reakcije mogu se razviti do ozbiljnih reakcija sa problemima sa disanjem

ili sa gutanjem, oticanjem usana, jezika ili grla. Ukoliko se kod Vas javi neki od ovih simptoma

hitno

obavestite svog lekara

Alergijske reakcije na lekove koji sadrže supstance kao što su one iz grupe derivata sulfoniluree, sulfonamida ili na slične lekove.

Na početku lečenja lekom Amaryl, usled promene koncentracije šećera u krvi, mogu se javiti problemi sa vidom, ali se ovaj problem brzo povlači.

Povišene vrednosti enzima jetre.

Ozbiljno neuobičajeno krvarenje ispod kože ili pojava modrica

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ilimedicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju naneželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Amaryl

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Ne smete koristiti lek Amaryl posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili blisteru nakon: „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30ºC.

Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Ukoliko primetite vidljive znake oštećenja nemojte koristiti lek Amaryl.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Amaryl

Aktivna supstanca: glimepirid.

Amaryl, 1 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 1 mg glimepirida. Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; povidon 25000; gvožđeIII-oksid, crveni E172.

Amaryl, 2 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 2 mg glimepirida. Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; povidon 25000; gvožđeIII-oksid, žuti E172, Indigo Carmine Aluminium Lake E132.

Amaryl ,3 mg, tablete:

Jedna tableta sadrži 3 mg glimepirida. Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; povidon 25000; gvožđe III-oksid, žuti E172.

Amaryl, 4 mg, tablete::

Jedna tableta sadrži 4 mg glimepirida. Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; povidon 25000; Indigo Carmine Aluminium Lake E132.

Kako izgleda lek Amaryl i sadržaj pakovanja

Amaryl, 1 mg, tablete:

Duguljaste tablete, ružičaste boje i ravnih površina. Sa obe strane tablete utisnuta je podeona linija između oznake NMK i loga kompanije. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Amaryl, 2 mg, tablete:

Duguljaste tablete, zelene boje i ravnih površina. Sa obe strane tablete utisnuta je podeona linija između oznake NMM i loga kompanije. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Amaryl, 3 mg, tablete

Duguljaste tablete, svetložute boje i ravnih površina. Sa obe strane tablete utisnuta je podeona crta između oznake NMN i loga kompanije. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Amaryl, 4 mg, tablete:

Duguljaste, svetloplave tablete sa obostrano utisnutom podeonom linijom. Sa obe strane tablete je utisnut logo kompanije i oznaka „NMO“. Tableta se može podeliti na jednake doze

Amaryl, 1 mg, tablete:

Untrašnje pakovanje gotovog leka je PVC/aluminijumski blister, koji sadrži 30 tableta. Spoljašnje pakovanja je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 blister ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Amaryl, 2 mg, tablete; Amaryl, 3 mg, tablete;Amaryl, 4 mg, tablete:

Unutrašnje pakovanje je PVC/aluminijumski blister koji sadrži 15 tableta.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera ukupno 30 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRADŠpanskih boraca 3/VIBeograd-Novi Beograd

Proizvođači:

1. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – TOURS 30-36 avenue Gustave Eiffel, Tours Francuska

2. SANOFI S.P.A., S.S. 17 km 22, Scoppito AQ, Italija

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Amaryl, tableta, 30x1 mg - 515-01-01537-21-001 od 07.04.2022.Amaryl, tableta, 30x2 mg - 515-01-01539-21-001 od 07.04.2022.Amaryl, tableta, 30x3 mg - 515-01-01541-21-001 od 07.04.2022.Amaryl, tableta, 30x4 mg - 515-01-03210-18-001 od 16.03.2019.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji