Allergodil® Rp 0.5mg/mL kapi za oči, rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Allergodil® Rp kapi za oči, rastvor; 0.5mg/mL; bočica sa kapaljkom, 1x6mL

  • ATC: S01GX07
  • JKL: 7099270
  • EAN: 4019338600673
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: R
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Allergodil® Rp kapi za oči, rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Allergodil® Rp na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Allergodil® Rp kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Allergodil

Rp; 0,5 mg/mL; kapi za oči, rastvor

azelastin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama. Ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Allergodil Rp i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što primenite lek Allergodil Rp

Kako se primenjuje lek Allergodil Rp

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Allergodil Rp

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Allergodil Rp i čemu je namenjen

Lek Allergodil Rp, kapi za oči rastvor sadrži aktivnu supstancu azelastin-hidrohlorid, koji pripada grupi lekova pod nazivom antialergici antihistaminici. Antihistaminici deluju tako što sprečavaju dejstvo supstanci, kao što je histamin koji telo proizvodi tokom alergijske reakcije. Dokazano je da azelastin smanjuje zapaljenje oka.

Lek Allergodil Rp, kapi za oči se primenjuje za:- lečenje i prevenciju oboljenja oka koja mogu biti uzrokovana simptomima sezonskog alergijskog konjunktivitisa kod odraslih i dece uzrasta od 4 godine i starije;- lečenje oboljenja oka uzrokovanih simptoma nesezonskog celogodišnjeg alergijskog konjunktivitisa kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starije.

Lek Allergodil Rp, kapi za oči nisu namenjene za lečenje očnih infekcija.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Allergodil Rp

Lek Allergodil Rp ne smete primenjivati:

Ukoliko ste alergični preosetljivi na azelastin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lekanavedene u odeljku 6.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Allergodil Rp:

ako niste sigurni da su Vaše tegobe izazvane alergijom. Posebno, ako imate tegobe samo na jednom oku; ako je Vaš vid oslabljen; ili ako imate bol u oku a nemate simptome na nivou sluzokože nosaverovatnije je da imate infekciju oka pre nego alergiju;

ako se tegobe pogoršaju ili traju duže od 48 sati bez vidljivog poboljšanja, uprkos primeni leka Allergodil Rp, kapi za oči;

ako koristite kontaktna sočiva.

Deca i adolescenti

Za lečenje i prevenciju simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa:Ne primenjivati kod dece mlađe od 4 godina jer nije utvrđena bezbednost i efikasnost primene leka Allergodil Rp, kapi za oči u ovoj starosnoj grupi.

Za lečenje simptoma nesezonskog celogodišnjeg alergijskog konjunktivitisa:Ne primenjivati kod dece mlađe od 12 godina jer nije utvrđena bezbednost i efikasnost primene leka Allergodil Rp, kapi za oči u ovoj starosnoj grupi.

Drugi lekovi i lek Allergodil Rp

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete uzimati bilo koje druge lekove, iako nije poznato da lek Allergodil Rp, kapi za oči, utiče na druge lekove, uključujući I one koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta. Nisu sprovedene posebne studije interakcija sa lekom Allergodil Rp, kapi za oči.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nakon primene ovog leka Vaš vid može postati blago zamagljen. Ukoliko dođe do ovih prolaznih poremećaja, nemojte da upravljate vozilom niti rukujete mašinama sve dok se vid ne normalizuje i potane jasan.

Lek Allergodil Rp, kapi za oči sadrži benzalkonijum-hlorid

Lek Allergodil Rp, sadrži 0,00375 mg benzalkonijum-hlorida u jednoj kapi, što je ekvivalentno 0,00375 mg/ 0,03 mL.

Meka kontaktna sočiva mogu da apsorbuju benzalkonijum-hlorid što može dovesti do promene boje kontaktnih sočiva. Pre primene ovog leka treba skinuti kontaktna sočiva, a nakon primene treba sačekati najmanje 15 minuta pre nego što se kontaktna sočiva ponovo stave.Benzalkonijum-hlorid može izazvati iritaciju oka, posebno ako imate suve oči ili poremećaj rožnjače providni sloj na prednjem delu oka. Ako nakon primene ovog leka osetite neprijatnost u oku, probadanje ili bol u oku, obratite se svom lekaru.

3. Kako se primenjuje lek Allergodil Rp

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek Allergodil Rp, kapi za oči su isključivo namenjene za okularnu upotrebu.

Lečenje i prevencija simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa:Uobičajena doza kod odraslih i dece uzrasta od 4 godine i starije je jedna kap u svako oko dva puta dnevno ujutru i uveče. Lekar može povećati dozu do 4 puta dnevno, ukoliko je potrebno ukoliko su kod Vas simptomi ozbiljni.Ukoliko se očekuje izlaganje pacijenta alergenu, lek Allergodil Rp, kapi za oči treba primeniti preventivno pre izlaganja.

Lečenje simptoma nesezonskog celogodišnjeg alergijskog konjunktivitisa

Uobičajena doza kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starije, je jedna kap u svako oko dva puta dnevno ujutru i uveče. Lekar može povećati dozu do 4 puta dnevno, ukoliko je potrebno ukoliko su kod Vas simptomi ozbiljni.

Olakšanje simptoma alergijskog konjunktivitisa treba da nastane nakon 15-30 minuta.

Trajanje terapijeAko je moguće, trebalo bi da redovno primenjujete lek Allergodil Rp, kapi za oči sve do prestanka tegoba. Ne koristite lek Allergodil Rp, kapi za oči duže od 6 nedelja.

Instrukcije za pravilnu primenu leka Allergodil Rp, kapi za oči

Da biste kapi za oči ispravno primenili, može biti od pomoći da prvih nekoliko puta kapi za oči primenite ispred ogledala, kako bi lakše uvežbali postupak.

1. Operite ruke.2. Nežno obrišite rub kapaka čistom papirnom maramicom kako biste uklonili bilo kakvu tečnost sa donje ivice kapka videti sliku 1. 3. Odvrnite zatvarač sa bočice i proverite da li je kapaljka čista.4. Nežno povucite nadole donji kapak videti sliku 2 5. Pažljivo ukapajte jednu kap u sredinu donjeg kapka videti sliku 3. Vodite računa da kapaljka ne dodiruje oko.

6. Pustite donji kapak i nežno pritisnite unutrašnji ugao oka ka korenu nosa videti sliku 4. Držeći prst pritisnut ka nosu, polako trepnite par puta da bi se kap razlila po površini oka.7. Obrišite višak leka ukoliko ga ima.8. Ponovite postupak i na drugom oku.

Ako ste primenili više leka Allergodil Rp nego što treba

Ako ste primenili više leka Allergodil Rp, kapi za oči rastvor nego što je trebalo, malo je verovatno da ćete imati bilo kakav problem. Ako ste zabrinuti, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.Ako ste slučajno progutali lek Allergodil Rp, kapi za oči, obratite se svom lekaru ili što pre idite do najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili da primenite lek Allergodil Rp

Ako ste zaboravili da primenite lek Allergodil Rp, kapi za oči, rastvor učinite to čim se setite, a zatim sledeću dozu primenite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek Allergodil Rp

Ukoliko prekinete sa primenom leka Allergodil Rp, kapi za oči, rastvor simptomi se mogu ponovo javiti.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstva su navedena prema kategorijama učestalosti na sledeći način:

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

blaga i prolazna

iritacija oka pečenje, svrab, suzenje oka nakon primene leka Allergodil Rp, kapi za oči.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

ukus u ustima. Ovo bi trebalo brzo da nestane, naročito ako popijete neki bezalkoholni napitak.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

alergijska reakcija kao što je osip i svrab.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbija

website: www.alims.gov.rse-mail:

[email protected]

5. Kako čuvati lek Allergodil Rp

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Allergodil Rp, kapi za oči, rastvor posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: 28 dana.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Allergodil Rp

Aktivna supstanca je azelastin-hidrohlorid.Jedan mililitar kapi za oči, rastvora sadrži 0,5 mg azelastin-hidrohlorida. Jedna kap sadrži 0,015 mg azelastin- hidrohlorida.

Pomoćne supstance su: benzalkonijum-hlorid; dinatrijum-edetat; hipromeloza; sorbitol tečni, kristališući; natrijum-hidroksid; voda za injekcije.

Kako izgleda lek Allergodil Rp i sadržaj pakovanja

Bezbojan rastvor, praktično bistar i bez vidljivih onečišćenja.

Unutrašnje pakovanje je bočica od polietilena visoke gustine HDPE, 10 mL sa kapaljkom od polietilena niske gustine LDPE zatvorena navojnim zatvaračem od polietilena visoke gustine HDPE. Bočica sa kapaljkom sadrži 6 mL kapi za oči, rastvora.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa kapaljkom i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođačNosilac dozvole

VIATRIS HEALTHCARE D.O.O. Beograd – Novi Beograd,

Bulevar Mihajla Pupina 115a

Proizvođač

MEDA PHARMA GMBH & CO.KG, Benzstrasse 1, Bad Homburg, NemačkaTUBILUX PHARMA S.P.A., Via Costarica 20/22, Pomezia RM, Italija

štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka tj. da

se navede samo proizvođač date serije leka, a ostali da se izostave.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-03069-21-001 od 21.07.2022.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji