Aleve® 220mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aleve® film tableta; 220mg; blister, 2x12kom

  • ATC: M01AE02
  • JKL: 1162008
  • EAN: 8606007911008
  • Vrsta leka: Humani lekovi
  • Izdavanje leka: BR
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aleve® film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aleve® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aleve® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

220 mg, film tablete

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aleve i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aleve3. Kako se uzima lek Aleve4. Moguća neželjena dejstva5. Kako čuvati lek Aleve6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aleve i čemu je namenjen

Lek Aleve sadrži aktivnu supstancu naproksen-natrijum, koja pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornihlekova NSAIL. Lek Aleve ublažava bol, snižava povišenu telesnu temperaturu i deluje protivzapaljenski.

Lek Aleve se koristi kod:

bola u mišićima,

bola u donjem delu leđa,

menstrualnih bolova,

bola i povišene telesne temperature kod gripa i prehlade.

Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 4 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aleve

Lek Aleve ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični preosetljivi na naproksen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedene uodeljku 6;- ukoliko ste ikada ranije, nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ASK ili drugih nesteroidnih antiinflamatornihlekova imali reakciju koja se manifestovala napadima astme, oticanjem sluzokože nosa ili reakcijama na koži;- ukoliko imate poremećaj hematopoeze proces stvaranja ćelija krvi nepoznatog porekla;- ukoliko imate ili ste ranije imali više puta čir na želucu/dvanaestopalačnom crevu peptički ulkus ili krvarenje najmanje dve različite epizode dokazane pojave čira ili krvarenja;- ukoliko ste ranije imali krvarenje ili perforaciju probijanje zida u organima za varenje kao posledicu lečenjalekovima iz grupe NSAIL;- ukoliko imate krvarenje u mozgu ili drugo aktivno krvarenje;- ukoliko imate ozbiljno oštećenje funkcije jetre ili bubrega;- ukoliko imate ozbiljnu srčanu slabost srčanu insuficijenciju; - ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće;- kod dece mlađe od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aleve.

Bezbednost u sistemu organa za varenjeTreba izbegavati istovremenu upotrebu leka Aleve i drugih lekova iz grupe NSAIL, uključujući i inhibitoreciklooksigenaze-2 COX-2.

Neželjena dejstva se mogu umanjiti ako se koristi najmanja efikasna doza tokom najkraćeg vremena neophodnogza kontrolu simptoma.

Stariji pacijenti:Kod starijih pacijenata postoji veća verovatnoća da će doći do pojave neželjenih dejstava nakon primene lekova iz grupe NSAIL, naročito krvarenja i perforacije probijanje zida u organima za varenje, što u pojedinim okolnostima može biti po život ugrožavajuće. Stoga je posebno kod starijih pacijenata potreban pažljivmedicinski nadzor.

Krvarenje, čirevi i perforacije probijanje zida u organima za varenje:Tokom lečenja svim lekovima iz grupe NSAIL prijavljeni su krvarenje, čirevi i perforacije probijanje zida u organima za varenje, ponekad sa smrtnim ishodom. Javljali su se u svim fazama lečenja, sa ili bez simptoma

upozorenja ili ozbiljnih događaja na nivou sistema organa za varenje u istoriji bolesti.

Rizik od krvarenja, čireva i perforacija probijanja zida u organima za varenje je veći pri većim dozama lekova iz grupe NSAIL, ukoliko ste već imali čir, posebno kod čireva sa komplikacijama kao što su krvarenje ili perforacija videti odeljak 2. “Lek Aleve ne smete uzimati” i kod starijih pacijenata. Ukoliko se ovo odnosi na Vas, morate započeti terapiju najmanjom dostupnom dozom.U navedenim stanjima, kao i ukoliko Vam je potrebna istovremena primena malih doza acetilsalicilne kiseline ASK ili drugih lekova koji povećavaju rizik od poremećaja u organima za varenje, Vaš lekar će razmotritiistovremenu terapiju lekovima koji štite sluzokožu želuca npr. mizoprostol ili inhibitori protonske pumpe.

Ukoliko ste ranije imali neželjena dejstva na nivou organa za varenje, naročito ako ste u starijem životnom dobu, treba da prijavite sve neuobičajene stomačne simptome posebno krvarenje u organima za varenje, naročito na početku terapije.Potreban je oprez ako istovremeno koristite lekove koji mogu povećati rizik od pojave čira ili krvarenja, kao što su oralni kortikosteroidi, antikoagulansi lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi kao što je varfarin, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, koji se između ostalog koriste u lečenju depresije, ili lekovi koji sprečavaju agregaciju trombocita, kao što je acetilsalicilna kiselina videti odeljak “Drugi lekovi i lek Aleve“.

Terapiju odmah prekinite ako dođe do pojave krvarenja ili čireva u organima za varenje dok uzimate lek Aleve.

Lekove iz grupe NSAIL treba da primenjujete uz oprez ukoliko ste u prošlosti imali oboljenja organa za varenjeulcerozni kolitis, Kronova bolest, jer Vam se stanje može pogoršati videti odeljak 4. “Moguća neželjena dejstva“.

Uticaj na kardiovaskularni sistem

Primena lekova kao što je Aleve može biti u vezi sa blago povećanim rizikom od srčanog udara infarkta miokarda ili moždanog udara šlog. Rizik je izvesniji u slučaju primene većih doza i dugotrajne primene. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu i dužinu trajanja terapije najduže 4 dana.

Ukoliko imate probleme sa srcem ili ste u prošlosti imali moždani udar ili mislite da kod Vas postoji rizik od ovih oboljenja npr. imate povišen krvni pritisak, šećernu bolest ili visok nivo holesterola ili ste pušač, neophodno je da razmotrite primenu leka Aleve sa lekarom ili farmaceutom.

Reakcije na kožiVeoma retko su, pri terapiji lekovima iz grupe NSAIL, prijavljene ozbiljne reakcije na koži, praćene crvenilom i pojavom plikova, od kojih su neke imale smrtni ishod oboljenja koja se zovu eksfolijativni dermatitis,

-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza

-ov sindrom; videti odeljak 4. “Moguća neželjena

dejstva”. Izgleda da je na početku terapije najveći rizik da se pojave ove reakcije, pošto su se u većini slučajeva reakcije javile u toku prvog meseca od započinjanja terapije. Morate prekinuti terapiju lekom Aleve pri prvoj pojavi osipa po koži ili oštećenja sluzokože ili bilo kog drugog znaka preosetljivosti i odmah konsultovati lekara.

Ostale napomeneLek Aleve treba primeniti samo nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika kod:- određenih urođenih poremećaja hematopoeze proces stvaranja ćelija krvi npr. akutna intermitentna porfirija;- određenih autoimunih oboljenja sistemski eritematozni lupus i mešovite bolesti vezivnog tkiva.

Naročito pažljiv nadzor lekara je potreban kod:- pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega ili jetre;- pacijenata sa srčanom slabošću srčana insuficijencija;- odmah nakon veće hirurške intervencije;- pacijenata sa alergijama npr. kožne reakcije na druge lekove, astma, polenska kijavica, hroničnim oticanjem sluzokože nosa ili hroničnim bolestima disajnih organa u kojima su suženi disajni putevi.

Ozbiljne akutne reakcije preosetljivosti npr. anafilaktički šok su uočene veoma retko. Ove reakcije se mogu javiti kod pacijenata bez obzira da li su u prošlosti imali reakcije preosetljivosti nakon upotrebe acetilsalicilne

kiseline, drugih lekova iz grupe NSAIL ili lekova koji sadrže naproksen. Ovakve reakcije se takođe mogu javiti kod pacijenata koji su u prošlosti imali angioedem postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju i gutanju, sklonost ka reakcijama praćenim sužavanjem disajnih puteva npr. astma, zapaljenje sluzokože nosa, polipe u nosu, alergije, hronična oboljenja organa za disanje ili osetljivost na acetilsalicilnu kiselinu kao i kod pacijenata sa alergijama npr. kožne reakcije, koprivnjača na naproksen ili druge lekove iz grupe NSAIL. Anafilaktičke reakcije teške alergijske reakcije koja zahvataju ceo organizam mogu imati smrtni ishod. Terapija se mora prekinuti pri pojavi prvih znakova ozbiljne preosetljivosti nakon primene leka Aleve. U ovom slučaju, stručna osoba mora započeti preduzimanje potrebnih medicinskih mera, u skladu sa simptomima.

Naproksen-natrijum, aktivna supstanca leka Aleve, može privremeno da inhibira agregaciju trombocita. Zbog toga ćete biti pod pažljivim nadzorom lekara ukoliko imate poremećaj zgrušavanja krvi.

Ako uzimate male doze acetilsalicilne kiseline, posavetujte se sa svojim lekarom pre primene leka Aleve.

Kod dugotrajne upotrebe leka Aleve neophodna je redovna provera funkcije jetre, krvne slike i funkcije bubrega.

Konsultujte se i obavestite Vašeg lekara ili stomatologa, o primeni leka Aleve pre hirurških intervencija.

Dugotrajna upotreba lekova protiv bolova može izazvati glavobolje koje se ne smeju lečiti povećanjem doze leka. Zatražite savet od Vašeg lekara ako, uprkos uzimanju leka Aleve, često imate glavobolje.

Generalno, upotreba lekova protiv bolova kao navika, posebno ako se koristi kombinacija nekoliko različitih supstanci protiv bolova, može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od razvoja smanjenja funkcijebubrega tzv. analgetska nefropatija.

DecaVidite odeljak 2. “Lek Aleve ne smete uzimati”.

Drugi lekovi i lek Aleve

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo kojedruge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Istovremena upotreba leka Aleve sa digoksinom lek koji se koristi za lečenje srčane slabosti, fenitoinom lek za lečenje epileptičnih napada ili litijumom lek za lečenje depresije može povećati koncentraciju tih lekova u krvii posledično pojačati njihova neželjena dejstva. Kada se lek Aleve koristi prema uputstvu maksimalno 4 dana praćenje koncentracije digoksina, fenitoina ili litijuma u serumu obično nije potrebno.

Lek Aleve može da oslabi dejstvo lekova koji se koriste za povećanje izlučivanja tečnosti diuretika i lekovakoji se koriste za snižavanje krvnog pritiska antihipertenziva.

Lek Aleve može smanjiti dejstvo male doze acetilsalicilne kiseline na zgrušavanje krvi. Trebalo bi da konsultujete svog lekara pre nego što uzmete acetilsalicilnu kiselinu kod profilakse srčanog ili moždanog udara.

Lek Aleve može da oslabi efekte ACE inhibitora lekovi koji se koriste u lečenju srčane slabosti i povišenogkrvnog pritiska. Dodatno, ako se ovi lekovi koriste istovremeno, može se povećati rizik od nastanka oslabljene funkcije bubrega.

Istovremena primena leka Aleve sa diureticima koji štede kalijum može da poveća koncentraciju kalijuma u krvi.

Istovremena primena leka Aleve sa drugim lekovima protiv zapaljenja i bolova iz grupe NSAIL ili gukokortikoidima povećava rizik od čireva ili krvarenja u organima za varenje.

Antitrombotici lekovi koji utiču na zgrušavanje krvi kao što je acetilsalicilna kiselina i određeni lekovi protiv depresije selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, SSRI mogu povećati rizik od krvarenja u organima za varenje.

Primena leka Aleve unutar 24 sata pre ili nakon primene metotreksata može dovesti do povećanja koncentracije metotreksata u krvi i tako pogoršati njegova neželjena dejstva.

Neki lekovi iz grupe NSAIL, kao što je naproksen, mogu povećati rizik od oštećenja funkcije bubrega priistovremenoj primeni sa ciklosporinom lek koji se koristi protiv odbacivanja presađenih organa kao i u lečenjureumatoidnog artritisa.

Lekovi iz grupe NSAIL mogu pojačati efekte antikoagulansa lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi kao što jevarfarin i time povećati rizik od krvarenja.

Uzimanje leka Aleve sa hranom i pićima

Izbegavajte konzumiranje alkohola tokom terapije lekom Aleve. Resorpcija leka može biti blago odložena ako se lek Aleve uzima uz obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

TrudnoćaU prvom i drugom tromesečju trudnoće smete da koristite lek Aleve samo ukoliko je to neophodno i nakonkonsultacija s lekarom. Ukoliko planirate trudnoću ili tokom prvog i drugog trimestra trudnoće, doza treba da bude što je moguće manja a lečenje što je moguće kraće.Tokom trećeg tromesečja trudnoće ne smete koristiti lek Aleve zbog povećanog rizika od komplikacija za majku i plod. Takođe lek Aleve ne treba koristiti tokom puerperiuma period od 6 nedelja nakon porođaja.

DojenjeAktivna supstanca naproksen i njeni metaboliti prelaze u majčino mleko u malim količinama. Kao meru predostrožnosti od štetnih efekata po odojče treba izbegavati primenu leka Aleve tokom dojenja.

PlodnostLek Aleve pripada grupi lekova NSAIL koji mogu uticati na plodnost žena. Ovaj uticaj je prolaznog karaktera i nestaje nakon prekida primene leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Pošto lek Aleve primenjen u velikim dozama može imati uticaja na centralni nervni sistem i izazvati umor i vrtoglavicu, u pojedinačnim slučajevima može uticati na sposobnost reagovanja, upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ovo je posebno izraženo ako se primeni u kombinaciji sa alkoholom. Može uticati na Vašu sposobnost da reagujete brzo i efikasno na neočekivane iznenadne događaje. U tom slučaju nemojte upravljativozilima niti rukovati alatima ili mašinama. Nemojte se baviti nijednim potencijalno opasnim poslom.

Lek Aleve sadrži natrijum.

Ovaj proizvod sadrži manje od 1 mmoL natrijuma 23 mg po dozi tj. suštinski je „bez natrijuma“.

3. Kako se uzima lek Aleve

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ilifarmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Primena leka Aleve za ublažavanje povišene telesne temperature i bola nakon vakcinacije moguća je samo na osnovu saveta lekara.

Ne uzimajte lek Aleve duže od 4 dana bez konsultacije sa lekarom ili stomatologom.

Osim ako Vaš lekar nije propisao drugačije, preporučena doza je:

Starost:

Prva doza:

Sledeće individualne doze:

uzete u intervalima od 8-12 sati

Maksimalna dnevna doza:

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

Najviše

film tablete

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega ne smeju da uzimaju više od 2 film tablete dnevno, podeljeno u 2 pojedinačne doze.Kod pacijenata sa srčanom slabošću može biti potrebno da se doza leka smanji.Deca mlađa od 12 godina ne smeju koristiti lek Aleve.

Film tabletu Aleve treba progutati celu sa dosta tečnosti npr. čaša vode, ukoliko je moguće pre obroka. To ubrzava početak delovanja.

Kod pacijenata koji imaju osetljiv želudac, preporučuje se da se lek Aleve uzima uz obrok.

Ukoliko bol i groznica povišena telesna temperatura potraju ili se simptomi promene, potrebno je konsultovati lekara.

Konsultujte svog lekara ili farmaceuta ukoliko imate utisak da lek Aleve deluje previše jako ili previše slabo na Vaš organizam.

Ako ste uzeli više leka Aleve nego što treba

Simptomi predoziranja mogu biti vrtoglavica, nesvestica, bol, tegobe na nivou organa za varenje npr. bol ustomaku, gorušica, poremećaj varenja, mučnina i povraćanje, prolazno oštećenje funkcije jetre, smanjene vrednosti protrombina hipoprotrombinemija, oštećenje funkcije bubrega, metabolička acidoza povećanje kiselosti krvi, zbog razgradnje proteina, otežano disanje dispneja ili dezorijentacija.Ukoliko sumnjate da ste uzeli više leka Aleve nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara.

Ako Vam se čini da bol nije u dovoljnoj meri ublažen, nemojte sami povećavati dozu već se obratite svom lekaru

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aleve

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.Ukoliko osetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava, obavestite Vašeg lekara, koji će proceniti Vašu dalju terapiju.

Neželjena dejstva navedena u nastavku obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom lečenja

naproksenom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod pacijenata sa reumatoidnim

artritisom.

Osim veoma retkih izveštaja, učestalost se odnosi se na kratkotrajnu upotrebu dnevnih doza do maksimalnih 750

mg naproksena uzetih oralno 3 film tablete leka Aleve odgovaraju 660 mg naproksen-natrijuma.

Kod sledećih neželjenih dejstava treba imati u vidu da su ona uglavnom dozno zavisna i da variraju od pacijenta

do pacijenta.

Naproksen kao aktivna supstanca leka Aleve dovodi do privremenog, dozno zavisnog produženja vremena

Najčešće primećena neželjena dejstva su na nivou organa za varenje. Mogu se javiti, naročito kod starijih

pacijenata, čir na želucu/dvanaestopalačnom crevu peptički ulkus, perforacije probijanje zida ili krvarenje,

ponekad sa smrtnim ishodom videti odeljak 2. Nakon upotrebe prijavljeni su mučnina, povraćanje, proliv,

gasovi, otežano pražnjenje creva, loše varenje, bol u stomaku, tamno prebojena stolica boje katrana, povraćanje

krvi, ulcerozni stomatitis zapaljenje sluzokože usne duplje sa ranicama i pogoršanje ulceroznog kolitisa

zapaljenja debelog creva sa ranicama i Kronove bolesti videti odeljak 2. Ređe je zabeležen gastritis

zapaljenje sluzokože želuca.

Rizik od krvarenja u organima za varenje posebno zavisi od doze i dužine primene leka.

Otok, povišeni krvni pritisak i srčana slabost su prijavljeni prilikom primene lekova iz grupe NSAIL.

Primena lekova kao što je Aleve može biti povezana sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara infarkta miokarda ili moždanog udara šloga.

nastavku su navedena ostala neželjena dejstva navedena prema sistemima organa na kojima se ispoljavaju i učestalosti:

Infekcije i parazitske bolesti

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek : Simptomi zapaljenja moždanih ovojnica koje nije izazvano mikroorganizmima aseptičnog meningitisa kao što su jaka glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura groznica, ukočen vrat i izmenjena svest, su se javili tokom upotrebe naproksena. Pacijenti koji već imaju određena autoimunska oboljenja sistemskieritematozni lupus, mešovite bolesti vezivnog tkiva su pod posebnim rizikom.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Uočeno je da je pogoršanje zapaljenja povezanih sa infekcijama npr. razvoj nekrotizujućeg fascitisa – vrlo teška infekcija mekih tkiva povezano sa sistemskom primenom određenih lekova protiv zapaljenja NSAIL, kojima pripada i lek Aleve. Odmah se obratite lekaru ukoliko se, tokom upotrebe leka Aleve, pojave ili pogoršaju znaci infekcije npr. crvenilo, oticanje, povišena telesna temperatura groznica, bol.

Krv i limfni sistem

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Poremećajprocesa hematopoeze proces stvaranja ćelija krvi: leukopenija smanjen broj belih krvnih ćelija, trombocitopenija smanjen broj krvnih pločica, agranulocitoza smanjen broj granulocita i pancitopenija smanjen broj svih tipova ćelija krvi/ aplastična anemija poremećaj funkcije koštane srži koja za posledicu ima smanjenje broja svih ćelija, hemolitička anemija ubrzana razgradnja crvenih krvnih ćelija; povećan broj određenih belih krvnih zrnaca eozinofilija. Mogući početni simptomi su: povišena telesna temperatura groznica, bol u grlu, površinske rane u ustima, simptomi nalik gripu, izrazit umor, krvarenje iz nosa i krvarenje po koži.Kod dugotrajne terapije treba redovno proveravati krvnu sliku.

Imunski sistem

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:Anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije teške alergijske reakcije koje zahvataju ceo organizam. Relevantni znaci mogu biti: otok lica, jezika i grkljana, otežano disanje dispneja, ubrzan rad srca, nizak krvni pritisak hipotenzija uključujući šok sa smrtnim ishodom. Ako se pojave ovi simptomi, a mogu se pojaviti čak i nakon prve upotrebe, potrebna je hitna medicinska pomoć.

Psihijatrijski poremećaji

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Nemir, razdražljivost, umor.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Depresija, košmari, poremećaj koncentracije.

Poremećaji nervnog sistema

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: Glavobolja, vrtoglavica, nesvestica.Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Pospanost, nesanica, ošamućenost.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Zapaljenje moždanih ovojnica koje nije izazvano mikroorganizmima aseptični meningitis, poremećaji pamćenja/razmišljanja kognitivna disfunkcija, grčevi konvulzije.

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Poremećaji vida.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Zamućenje rožnjače, zapaljenje optičkog nerva papilitis, zadržavanje tečnosti oko optičkog nerva otok papile, zapaljenje dela optičkog nerva iza očne jabučice retrobulbarni optički neuritis.

Uho i centar za ravnotežu

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: Vertigo osećaj okretanja ili nestabilnosti.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Oštećenje sluha, zujanje u ušima tinitus, poremećaji sluha.

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Kongestivna srčana insuficijencija srčana slabost, povišen krvni pritisak, edem pluća nakupljanje tečnosti uplućima, neprijatan osećaj lupanja srca.

Krvni sudovi

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Zapaljenjekrvnih sudova vaskulitis.

Organi za disanje

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Otežano disanje dispneja, napadi astme, eozinofilno zapaljenje pluća.

Organi za varenje

Česta neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek: Poremećaji organa za varenje kao što su dispepsija otežano varenje, mučnina, gorušica, bol u stomaku. Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Zatvor, proliv, povraćanje, čirevi u organima za varenje sa ili bez krvarenja, povraćanje krvi hematemeza, krv u stolici melena i/ili perforacije probijanje zida organa za varenje. Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: Krvarenje u organima za varenje.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Zapaljenje sluzokože usne duplje, jednjaka, pankreasa ili debelog creva, čirevi u ustima/crevima aftozni/ intestinalniulkusi.

Prestanite sa uzimanjem leka Aleve i odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas pojavi jak bol u gornjem delu stomaka, povraćanje krvi, krvave i/ili crne stolice.

Jetra i žučni putevi

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Oštećenje funkcije jetre, zapaljenje jetre uključujući smrtni ishod i žutica.

Koža i potkožno tkivo

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: reakcije preosetljivosti praćene osipom, svrabom, crvenilom, ekhimozom promene boje kože zbog izliva krvi u tkivo, koprivnjačom, akutnim oticanjem lica, jezika i grkljana, praćenim otežanim disanjem angioneurotski edem.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Gubitak kose alopecija, obično reverzibilan; preznojavanje, fotosenzitivnost osetljivost na sunčevu svetlost izazvana lekom i reakcije fotosenzitivnosti uključujući stanja koja se nazivaju

porfiria cutanea tarda

“pseudoporfirija”,

reakcije na koži npr. reakcije stvaranja gnojnica, multiformni eksudativni eritem, pojava kožnih promena uzrokovanih lekom

fixed drug eruption

ozbiljne alergijske reakcije na koži sa stvaranjem plikova i ljuštenjem

kože uključujući

Stevens-Johnson

-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu /

-ov sindrom;

zapaljenske reakcije na koži npr.

lichen ruber planus

nodozni eritem; sistemski eritematozni lupus; porfirija;

bulozna epidermoliza teško oštećenje kože u vidu plikova i rana koje nastaju čak i pri slabom dodiru i pritisku.

Bubrezi i mokraćni putevi

Retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek: Oštećenje funkcije bubrega. Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Smanjeno izlučivanje urina, zadržavanje tečnosti u telu razvoj otoka, npr. periferni otok.Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Oboljenje bubrega, npr. izazvano virusima i lekovima intersticijalni nefritis, bolest pod nazivom renalna papilarna nekroza, zadržavanje tečnosti u telu i povećano izlučivanje proteina urinom nefrotski sindrom, povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi hiperurikemija, smanjenje funkcije bubrega, izlučivanje krvi ili proteina urinom hematurija, proteinurija.

Smanjeno izlučivanje urina, zadržavanje tečnosti u telu otok i opšta slabost mogu biti znak oboljenja bubrega ili čak smanjenja funkcije bubrega.Ako se bilo koji od navedenih simptoma pojave ili pogoršaju, prestanite da uzimate lek Aleve i odmah se obratite lekaru.Kod dugotrajne primene treba redovno proveravati funkciju bubrega.

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek: Periferni otok, posebno kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ili slabošću bubrega, povišena telesna temperatura groznica, jeza.

Laboratorijska ispitivanja

Veoma retka neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek: Povišenevrednosti kreatinina u serumu, povećane vrednosti enzima koji ukazuju na oboljenje jetre, povećanakoncentracija kalijuma u krvi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite:

www.alims.gov.rs

[email protected]

5. Kako čuvati lek Aleve

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aleve posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aleve

Aktivna supstanca je naproksen-natrijum.Jedna film tableta sadrži 220 mg naproksen-natrijuma, što odgovara 200 mg naproksena.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete

celuloza, mikrokristalna; povidon K 30; talk; magnezijum-stearat; voda, prečišćena.

Film obloga tablete

Opadry Blue YS-1-4215

sastava: hipromeloza; titan-dioksid E171; makrogol 8000;

FD&C Blue No 2 indigo karmin aluminijum Lake

Kako izgleda lek Aleve i sadržaj pakovanja

Svetloplava, ovalna, bikonveksna tableta sa utisnutim “BAYER” sa jedne strane.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister sa 12 film tableta. Blister sadrži perforacije koje omogućavaju lakše odvajanje film tableta pojedinačno.Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 12 film tableta ukupno 24 film tablete i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: BAYER D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač: BAYER BITTERFELD GMBH, Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01721-20-002 od 10.02.2021.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji