Aflu Theiss 2g/10g+2g/10g+2g/10g+2g/10g+2g/10g oralne kapi, rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Aflu Theiss oralne kapi, rastvor; 2g/10g+2g/10g+2g/10g+2g/10g+2g/10g; boca sa kapaljkom, 1x50mL

 • Proizvođač: DR. THEISS NATURWAREN GMBH - Nemačka
 • Nosilac dozvole: DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)
 • Broj dozvole: 515-01-01188-21-001
 • Istek dozvole: 2028-03-29
 • Zemlja porekla: Nemačka
 • Lek sadrži: aconitum napellus dil. D6, baptisia tinctoria dil. D4, eupatorium perfoliatum dil. D4, ferrum phosphoricum dil. D8, gelsemium sempervirens dil. D6
 • ATC: /
 • JKL: /
 • EAN: 4016369631409
 • Vrsta leka: Homeopatski lekovi
 • Izdavanje leka: BR
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Aflu Theiss oralne kapi, rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Aflu Theiss na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Aflu Theiss kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Aflu Theiss, oralne kapi, rastvor

Aconitum napellus dil. D6, Baptisia tinctoria dil. D4, Eupatorium perfoliatum dil. D4, Ferrum phosphoricum dil. D8, Gelsemium sempervirens dil. D6

Homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek Aflu Theiss i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflu Theiss

Kako se uzima lek Aflu Theiss

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lek Aflu Theiss

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aflu Theiss i čemu je namenjen

Lek Aflu Theiss je homeopatski lek koji se u skladu sa homeopatskim principima koristi za ublažavanje simptoma prehlade i gripa kod odraslih, kao što su kijavica, bol u grlu, kašalj i promuklost.

Ukoliko se stanje ne poboljša, ukoliko se pogorša ili ukoliko imate povišenu telesnu temperaturu duže od 3 dana ili iznad 39 °C, odmah se obratite Vašem lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflu Theiss

Lek Aflu Theiss ne smete uzimati:

ako ste alergični preosetljivi na aktivne supstance,

ako ste zavisni od alkohola,

ako ste mlađi od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aflu Theiss.Napomena: u slučaju postojanja nejasnih ili novih simptoma, treba konsultovati lekara, jer ovo mogu biti znaci koji zahtevaju medicinsku dijagnozu.Dodatno, treba konsultovati lekara u slučaju povišene telesne temperature iznad 39 °C koja traje duže od tri dana, u slučaju nedostatka daha, gnojavog ili krvavog ispljuvka ili bolova u ušima.

Drugi lekovi i Aflu Theiss

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Nisu sprovedena ispitivanja interakcija.

Efikasnost homeopatskih lekova može biti smanjena štetnim životnim navikama, dejstvom iritanasa i stimulanasa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.Bezbednost primene ovog leka tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena.Ovaj homeopatski lek se može uzimati u periodu trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aflu Theiss nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

Lek Aflu Theiss sadrži etanol i laktozu, monohidrat

Ovaj homeopatski lek sadži 379 mg alkohola etanola u 1 mL, što odgovara 405 mg/g. Količina alkohola u 10 kapi ovog leka odgovara količini od 2,5 mL piva ili 1 mL vina.Ovaj homeopatski lek sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Aflu Theiss

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko nije drugačije propisano, odrasli sa akutnim stanjima treba da uzimaju 5 – 10 kapi svakih pola sata do sat, ali ne više od 12 puta na dan.

Za veću efikasnost, nerazblažene kapi treba zadržati u ustima oko 1 minut. Kapi se, takođe, mogu uzeti nakapane na kocku šećera, komadić hleba ili sa gutljajem vode koje treba zadržati u ustima što duže.

Trajanje terapijeHomeopatske lekove ne treba uzimati u dužem vremenskom periodu bez savetovanja sa lekarom.

Posebna napomena: držite bočicu uspravno pri ukapavanju leka.

Ako ste uzeli više leka Aflu Theiss nego što treba

Unošenje velikih količina ovog homeopatskog leka može izazvati trovanje alkoholom, posebno kod dece, kada je život pacijenta u opasnosti i zbog čega treba odmah potražiti savet lekara. Unošenjem celog sadržaja boce od 50 mL unosi se do 19 g alkohola.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aflu Theiss

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svihpacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nema poznatih neželjenih dejstava.

Napomena: Primena homeopatskih lekova može u početku dovesti do privremenog pogoršanja postojećih tegoba homeopatsko pogoršanje. U tom slučaju, primenu leka treba prekinuti i posavetovati se sa lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjemneželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcijemožete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancuVojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rse-mail: [email protected]

5. Kako čuvati lek Aflu Theiss

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aflu Theiss posle isteka roka naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aflu Theiss

10 g oko 11 mL oralne kapi, rastvor sadrži aktivne supstance:

Aconitum napellus dil. D6

Baptisia tinctoria dil. D4

Eupatorium perfoliatum dil. D4

Ferrum phosphoricum dil. D8

Gelsemium sempervirens dil. D6

Supstance sa potvrđenim dejstvom: etanol 48%v/v i laktoza, monohidrat.1 g je ekvivalentan 41 kapi.

Kako izgleda lek Aflu Theiss i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla tip III zapremine 50 mL sa kapaljkom za doziranje od LDPE i zatvaračem sa navojem od PP crne boje i sa zaštitnim prstenom od HDPE. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca sa kapaljkom sa 50 mL rastvora i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: DR THEISS DOO BEOGRAD ZEMUN, Mihajla Bandura 14, Beograd

Proizvođač: DR. THEISS NATURWAREN GMBH, Michelinstrasse 10, Homburg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01188-21-001 od 29.03.2023.

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji