Actilyse® 50mg/50mL prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Actilyse® prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/50mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1x50mL

  • ATC: B01AD02
  • JKL: 0064130
  • EAN: 8606103075017
  • Vrsta leka: Biološki lekovi
  • Izdavanje leka: SZ
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Actilyse® prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Actilyse® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Actilyse® kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Actilyse

5. mg/50 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

alteplaza

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Ovouključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Actilyse i čemu je namenjen2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Actilyse3. Kako se

4. Moguća neželjena dejstva 5. Kako čuvati lek Actilyse

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta je lek Actilyse i čemu je namenjen

Aktivni sastojak u leku Actilyse je alteplaza. Pripada grupi lekova koji se zovu trombolitički lekovi. Ovi lekovi pomažu da se razgrade krvni ugrušci koji se formiraju u krvnim sudovima.

Lek Actilyse 50 mg služi u lečenju brojnih oboljenja koja su nastala kao posledica formiranja krvnih ugrušaka u krvnim sudovima, uključujući:

srčani udar prouzrokovan krvnim ugrušcima u arterijama srca akutni infarkt miokarda

krvni ugrušci u arterijama pluća akutna masivna plućna embolija

moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga akutni ishemijski moždani udar

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Actilyse

Vaš lekar Vam neće propisati lek Actilyse:

ukoliko ste alergični preosetljivi na aktivnu supstancu alteplazu, na gentamicin ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa, na prirodnu gumu takođe se naziva lateks i deo je pakovnog materijala ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka naveden u odeljku 6.

ukoliko imate ili ste nedavno imali bolest koja povećava rizik od krvarenja, uključujući:

poremećaj krvarenja ili sklonost ka krvarenju

teško ili opasno krvarenje u bilo kom delu tela

krvarenje u mozgu ili u lobanji

nekontrolisan, veoma visok krvni pritisak

bakterijsku infekciju ili zapaljenje srca endokarditis, ili zapaljenje membrana oko srca perikarditis

zapaljenje gušterače akutni pankreatitis

čir na želucu ili na crevima

proširene vene u jednjaku ezofagealni variksi

abnormalnost krvnih sudova, kao što je lokalizovan otok arterije npr. aneurizma

određeni tumori

teška bolest jetre

ukoliko koristite lek za ,,razređivanje” krvi oralni antikoagulans, osim ako odgovarajući testovi nisu potvrdili klinički značajnu aktivnost takvog leka

ukoliko ste bilo kada imali hiruršku intervenciju na mozgu ili kičmi

ukoliko ste imali veliku hiruršku intervenciju ili značajnu povredu u protekla 3 meseca

ako ste imali nedavnu punkciju nekog velikog krvnog suda

ukoliko ste imali spoljnu masažu srca u proteklih 10 dana

ukoliko ste rodili bebu u proteklih 10 dana

Vaš lekar takođe neće koristiti lek Actilyse za lečenje srčanog udara ili lečenje krvnih ugrušaka u arterijama pluća:

ukoliko imate ili ste imali moždani udar prouzrokovan krvarenjem u mozak hemoragijski moždani udar

ukoliko imate ili ste ikada imali moždani udar nepoznatog uzroka

ukoliko ste nedavno imali u proteklih 6 meseci moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga ishemijski moždani udar, osim ako to nije ovaj moždani udar zbog koga ćete biti lečeni

Poreg toga, Vaš lekar Vam neće propisati Actilyse za terapiju moždanog udara prouzrokovanog krvnim ugruškom u arteriji mozga akutni ishemijski moždani udar:

ukoliko su simptomi Vašeg moždanog udara počeli pre više od 4,5 sata, ili je verovatno da su počeli pre više od 4,5 sata, pošto ne znate kada su nastali

ukoliko Vaš moždani udar izaziva samo veoma blage simptome

ukoliko postoje znaci krvarenja u mozgu

ukoliko ste imali moždani udar u poslednja tri meseca

ukoliko su se simptomi naglo poboljšali pre nego što ste dobili lek Actilyse

ukoliko imate veoma težak moždani udar

ukoliko ste imali grčeve konvulzije kada je Vaš moždani udar počeo

ukoliko je tromboplastinsko vreme test kojim se određuje koliko dobro koaguliše Vaša krv poremećeno. Ovaj test može da bude poremećen ukoliko ste primili heparin lek koji „istanjuje“ Vašu krv u okviru prethodnih 48 sati.

ukoliko imate dijabetes ili ste bilo kada ranije imali moždani udar

ukoliko je broj Vaših krvnih pločica trombocita veoma nizak

ukoliko imate visok krvni pritisak iznad 185/110 što može jedino da se redukuje injekcijom lekova

ukoliko je nivo šećera glukoze u Vašoj krvi jako nizak ispod 50 mg/dL

ukoliko je nivo šećera glukoze u Vašoj krvi veoma visok iznad 400 mg/dL

ukoliko imate manje od 16 godina. Za adolescente stare 16 godina ili više pogledati odeljak „Vaš lekar će naročito da vodi računa u toku primene leka Actilyse”.

Vaš lekar će naročito da vodi računa u toku primene leka Actilyse

ako ste ikada imali ma kakvu alergijsku reakciju izuzev iznenadne, po život opasne alergijske reakcije teška preosetljivost na aktivnu supstancu alteplazu, na gentamicin ostatak u tragovima iz

proizvodnog procesa, na prirodnu gumu takođe se naziva lateks i deo je ambalažnog materijala ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedeni su u odeljku 6.

ukoliko imate ili ste nedavno imali bilo koje stanje koje povećava Vaš rizik za krvarenje, kao što je:

biopsija procedura za dobijanje uzorka tkiva

punkcija velikih krvnih sudova

intramuskularna injekcija

spoljašnja masaža srca

ukoliko ste bilo kada ranije primali lek Actilyse

ukoliko ste starije životne dobi od 65 godina

ako ste stariji od 80 godina, možda ćete imati lošiji ishod bez obzira na terapiju lekom Actilyse. Međutim, u principu, odnos koristi i rizika sa lekom Actilyse kod pacijenata starijih od 80 godina je pozitivan i sama starost nije prepreka za terapiju lekom Actilyse.

ako ste adolescent od 16 godina ili stariji, korist lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara će biti pažljivo individualno procenjena u odnosu na rizik.

Drugi lekovi i Actilyse

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove , uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.Naročito je važno da kažete Vašem lekaru ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli:

lekove koji „razređuju“ krv uključujući:

acetilsalicilnu kiselina

određene lekove za terapiju visokog krvnog pritiska ACE inhibitori.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirare trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.TrudnoćaPodaci o primeni leka Actilyse kod trudnica su ograničeni.Vaš lekar će Vam dati lek Actilyse ukoliko je potencijalna korist veća od mogućeg rizika za Vašu bebu.DojenjeNije poznato da li se alteplaza izlučuje u majčino mleko.

Lek Actilyse može da sadrži gentamicin kao ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa; ambalažaovog leka sadrži prirodni kaučuk lateks.

Može izazvati teške alergijske reakcije.

3. Kako se primenjuje lek Actilyse

Lek Actilyse će biti pripremljen i primenjen od strane Vašeg lekara ili drugog zdravstvenog osoblja. Lek nije za samoprimenu.

Terapija lekom Actilyse bi trebalo da bude započeta što je moguće ranije nakon početka Vaših simptoma.

Postoje tri različita stanja za koja se ovaj lek daje:

Srčani udar infarkt miokarda

Doza koju dobijate zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka Actilyse je 100 mg, ali će biti niža ukoliko imate manje od 65 kg.Može da bude primenjena na dva različita načina:

a. 90-minutni oblik primene, za pacijente lečene 6 sati nakon početka simptoma.

Sastoji se od:

inicijalne injekcije dela doze Actilyse date u venu

infuzije preostale doze tokom sledećih 90 minuta

b. 3-satni režim doziranja, za pacijente lečene 6 do 12 sati nakon početka njihovih simptoma.

Sastoji se od:

inicijalne injekcije dela doze Actilyse date u venu

infuzije preostalog dela doze tokom 3 sledeća sata.

Pored leka Actilyse Vaš lekar će Vam dati i drugi lek kako bi zaustavio stvaranje krvnog ugruška.Ovo će Vam biti dato odmah nakon što počne bol u Vašim grudima.

Krvni ugrušci u arterijama pluća plućna embolija

Doza koja Vam se daje zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka Actilyse je 100 mg, ali može da bude manja ukoliko imate manje od 65 kg.

Lek se obično daje kao:

inicijalna injekcija dela doze u venu

infuzija preostale doze tokom sledeća 2 sata

Nakon terapije lekom Actilyse, Vaš lekar će započeti ili nastaviti terapiju heparinom lek koji „razređjuje” krv.

Moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga akutni ishemijski moždani udar

Actilyse mora biti data što je ranije moguće, 4,5 sata od pojave prvih simptoma. Ukoliko ranije primite lek Actilyse imaćete više koristi od lečenja, a manja je i verovatnoća da će se ispoljiti neželjena dejstva. Doza koju dobijate zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka je 90 mg ali će biti manja ukoliko imate manje od 100 kg.Actilyse se daje kao:

inicijalna injekcija dela doze u venu

infuzija preostale doze tokom sledećih 60 minuta.

Ne bi trebalo da uzimate acetilsalicilnu kiselinu prvih 24 sata nakon terapije lekom Actilyse za moždani udar.Vaš lekar može da Vam da injekciju sa heparinom, ukoliko je to potrebno.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili

medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. U nastavku opisana neželjena dejstva su bila prijavljena od strane pacijenata koji su primili lek Actilyse.

Veoma česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

srčana slabost može zahtevati obustavu terapije

moždano krvarenje cerebralna hemoragija posle lečenja moždanog udara izazvanog krvnim ugruškom u

nekoj od arterija mozga akutni ishemijski moždani udar – može zahtevati obustavu terapije

prisustvo tečnosti u plućima plućni edem

krvarenje iz oštećenih krvnih sudova hematomi

pad krvnog pritiska hipotenzija

bol u grudima angina pektoris

Česta neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

mogućnost nastanka novog srčanog udara

moždano krvarenje cerebralna hemoragija nakon lečenja srčanog udara infarkt miokarda - može zahtevati obustavu terapije

prestanak rada srca cardiac arrest - može zahtevati obustavu terapije

stanje šoka veoma nizak krvni pritisak kao posledica srčane slabosti - može zahtevati obustavu terapije

krvarenje u grlu

krvarenje iz desni

krvarenje u želudac ili creva, uključujući povraćanje krvi hematemeza ili prisustvo krvi u stolici

melena ili rektalna hemoragija

krvarenja u potkožna tkiva koja dovode do pojave modrica ljubičaste boje ekhimoze

krvarenje iz urinarnog trakta ili reproduktivnih organa, što dovodi do prisustva krvi u urinu hematurija

krvarenje ili pojava modrica haematoma na mestu davanja injekcije

Povremena neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

krvarenje iz pluća, kao što je krvlju obojen ispljuvak hemoptizije ili krvarenje u disajne puteve -može zahtevati obustavu terapije

krvarenje iz nosa epistaksa

nepravilan rad srca nakon uspostavljanja dotoka krvi u srce

oštećenje srčanih zalistaka mitralna regurgitacija ili srčane pregrade koja odeljuje komore

ventrikularni septalni defekt – može zahtevati obustavu terapije

Iznenadno začepljenje neke od arterija u plućima plućna embolija, mozgu cerebralna embolija i svim drugim delovima tela sistemska embolia

krvarenje iz uha

pad krvnog pritiska

Retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše od 1na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

krvarenje u membranozni prostor oko srca hemoperikardijum – može zahtevati obustavu terapije

unutrašnje krvarenje u zadnji deo trbuha retroperitonealno krvarenje – može zahtevati obustavu

prisustvo krvnih ugrušaka u krvnim sudovima koji snabdevaju krvlju druge organe trombotička

embolizacija. Simptomi će zavisiti od organa koji je zahvaćen.

alergijske reakcije, npr. koprivnjača urtikarija i ospa, otežano disanje bronhospazam, prisustvo

tečnosti pod kožom angioedem, nizak krvni pritisak ili šok - može zahtevati obustavu terapije

krvarenje u oku hemoragija oka

osećaj mučnine nauzeja

Veoma retka neželjena dejstva

mogu da se jave kod najviše od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek:

ozbiljne alergijske reakcije npr. po život opasna anafilaksa - može zahtevati obustavu terapije

događaji na nivou nervnog sistema kao što su:

grčevi konvulzije, napadi

poremećaj govora

konfuzija ili delirijum težak oblik konfuzije

anksioznost praćena nemirom agitacija

poremećaj mišljenja psihoza

Ovi poremećaji se često javljaju skupa sa moždanim udarom izazvanim prisustvom krvnog ugruška ili krvarenja u mozgu.

Nepoznata učestalost

ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

unutrašnja krvarenja, kao što je krvarenje u jetri hepatička hemoragija – može zahtevati obustavu terapije

formiranje ugrušaka od kristala holesterola koji mogu da odlutaju u druge organe embolizacija kristalima holesterola. Simptomi će zavisiti od organa koji je zahvaćen - može zahtevati obustavu terapije

krvarenje koje zahteva transfuziju krvi

porast telesne temperature groznica

Smrt ili trajni invalidited mogu da se jave nakon krvarenja u mozgu ili u slučaju drugih ozbiljnih krvarenja.

Prijavljivanje neželjenih reakcijaUkoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS.

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijawebsite: www.alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Actilyse

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.Normalno neće biti zatraženo da čuvate lek Actilyse, jer će Vam biti dat od strane Vašeg lekara.

Lek čuvati na temperaturi do 25

C. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Ne smete koristiti lek Actilyse posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i spoljašnjem pakovanju.Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.Hemijska i fizička stabilnost tokom primene

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 24 sata na 2°C- 8 C, i 8 sati na 25°C.

Mikrobiološka stabilnost tokom primene

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba da se upotrebi odmah nakon rekonstitucije.Ako se ne upotrebi odmah, stabilnost leka i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i normalno ne treba da budu duže od 24 časa na temperature od 2 – 8°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Actilyse

Aktivna supstanca je alteplaza. Jedna bočica sadrži 50 mg alteplaze što odgovara 29000000 i.j.Pomoćne supstance su arginin, fosforna kiselina za podešavanje pH i polisorbat 80.

Rastvarač je voda za injekcije.

Gumeni čep kao deo materijala za pakovanje sadrži prirodnu gumu kaučuk, lateks.

Kako izgleda lek Actilyse i sadržaj pakovanja

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Prašak predstavlja beo do bledožut liofilizovani kolač. Rekonstituisani rastvor je bistra tečnost bezbojne do bledo žute boje.

Unutrašnje pakovanje leka:

prašak za rastvor za injekciju/infuziju:50 mL staklena bočica, zatvorena sterilnim silikonizovanim sivim čepom od butil gume i aluminijumsko/plastičnim

rastvarač za injekciju/infuziju:50 mL vode za injekciju u staklenoj bočici, zatvorena gumenim čepom i aluminijumsko/plastičnim

pakovanju se nalazi kanila za prenos rastvarača.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 2333 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 50 mL vode za injekciju, 1 kanila za prenos rastvarača i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADMilentija Popovića 5a, Beograd

Proizvođač

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KGBirkendorfer Str. 65, Biberach a.d.R., Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar, 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-05149-17-001 оd 17.12.2018.

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:

Terapijske indikacije

Trombolitička terapija akutnog infarkta miokarda

90-minutni ubrzani režim doziranja videti odeljak

Doziranje i način primene

za pacijente kod kojih je moguće započeti terapiju u roku od 6 časova od početka simptoma

3-časovni režim doziranja videti odeljak

Doziranje i način primene

za pacijente kod kojih je moguće započeti terapiju između 6-12 časova posle početka simptoma, pri čemu je dijagnoza jasno potvrđena.

Dokazano je da lek Actilyse smanjuje 30-dnevni mortalitet kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda.

Trombolitička terapija kod akutne masivne plućne embolije sa hemodinamskom nestabilnošću

Dijagnoza treba da se potvrdi kad god je moguće objektivnim dijagnostičkim metodama kao što jepulmonalna angiografija ili neinvazivnim metodama kao što je CT pluća. Pozitivni efekti na mortailitet i kasni morbiditet kod plućne embolje nisu dokazani.

Fibrinolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udaraTerapija se mora započeti što je ranije moguće u roku od 4,5 sata posle početka simptoma moždanog udara i nakon što se isključi intrakranijalno krvarenje pomoću odgovarajućih ”imaging” tehnika tehnika vizuelizacije kao što je kranijalna kompjuterizovana tomografija ili druge dijagnostičke ”imaging” metode senzitivne da prikažu prisustvo hemoragije. Terapijski efekat je vremenski zavisan; zbog toga ranija terapija povećava mogućnost povoljnog ishoda.

Doziranje i način primene

Lek Actilyse treba da se primeni po mogućstvu odmah nakon pojave simptoma. Primenjuju se sledeće smernice za doziranje.

Akutni infarkt miokarda

90-minutni ubrzani režim doziranja za pacijente sa akutnim infarktom miokarda, kod kojih lečenje može da počne u roku od 6 sati od pojave simptoma:

Koncentracija alteplaze

15 mg kao intravenski bolus

50 mg kao infuzija u toku prvih 30 minuta

Zatim sledi infuzija od 35 mg u toku 60 minuta do maksimalne doze od 100 mg

Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza treba da se uskladi prema težini kao što stoji u sledećoj tabeli:

Koncentracija alteplaze

15 mg kao intravenski bolus

0,75 mg/kg telesne mase TM tokom 30 minuta maksimum 50 mg

zatim sledi infuzija od 0,5 mg/kg TM tokom 60 minuta maksimum 35 mg

3-satni režim doziranja za pacijente kod kojih lečenje može da počne u roku od 6 do12 sati nakon

pojave prvih simptoma:

Koncentracija alteplaze

10 mg kao intravenski bolus

50 mg kao infuzija u toku prvog sata

zatim slede infuzije od 10 mg u trajanju od 30 minuta do maksimalne doze od 100 mg u toku 3 sata

Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza ne treba da prelazi 1,5 mg/kg.

Maksimalna doza alteplaze je 100 mg.

Dodatna terapija:

Preporučuje se dodatna trombolitička terapija u skladu sa postojećim međunarodnim smernicama za terapiju pacijenata sa infarktom miokarda sa ST-elevacijom.

Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala

koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.

Akutna masivna plućna embolija

Ukupna doza od 100 mg treba da se primeni u toku 2 sata. Najviše iskustva postoji sa sledećim režimom doziranja:

Koncentracija alteplaze

10 mg kao intravenski bolus u toku 1- 2 minuta

zatim sledi kao intravenska infuzija od 90 mg u toku 2 sata

Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza ne treba da prelazi 1,5 mg/kg.

Dodatna terapija:

Nakon terapije lekom Actilyse treba početi ili nastaviti sa heparinskom terapijom kada su aPTT vrednostimanje od dvostruke gornje normalne vrednosti. Infuziju treba prilagoditi tako da se održava aPTT između 50-70 sekundi 1,5 do 2,5 puta u odnosu na kontrolnu vrednost.

Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala

koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.

Akutni ishemijski moždani udarTerapiju mora da primenjuje samo lekar specijalista za neurološko lečenje, videti odeljak

Kontraindikacije

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Preporučena doza je 0,9 mg alteplaze/kg telesne mase maksimum 90 mg koja se unosi intravenskom infuzijom u toku 60 minuta, pri čemu se 10% ukupne doze primenjuje na početku kao intravenski bolus.

Terapija lekom Actilyse se mora započeti što je ranije moguće, u roku od 4,5 sata posle pojave simptoma.

Ukoliko prođe više od 4,5 sata od pojave simptoma moždanog udara, nastaje negativan odnos koristi i

rizika koji se dovodi u vezu sa davanjem leka Actilyse, tako da lek ne treba primeniti videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

Dodatna terapija:

Bezbednost i efikasnost ovog režima uz istovremeno davanje heparina i acetilsalicilne kiseline u toku prvih 24 sata od pojave simptoma još nije dovoljno ispitana. Zato u prvih 24 sata nakon terapije lekom Actilyse treba izbegavati davanje acetilsalicilne kiseline ili intravenskih heparina. Ako heparin mora da se daje zbog drugih indikacija npr. prevencija duboke venske tromboze, doza ne treba da prelazi 10000 i.j. na dan, subkutanom primenom.

Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala

koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.

Pedijatrijska populacijaPostoji ograničeno iskustvo o upotrebi leka Actilyse kod dece i adolescenata. Lek Actilyse je kontraindikovan u terapiji akutnog moždanog udara kod dece i adolescenata mlađih od 16 godina videti odeljak

Kontraindikacije

Doza za adolescente od 16 do 17 godina je ista kao kod odraslih videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

za preporuke o tehnikama snimanja koje prethodno

treba uraditi.

Kontraindikacije

Lek Actilyse se generalno ne sme primenjivati u svim indikacijama kod pacijenata za koje se zna da imaju preosetljivost na aktivnu supstancu alteplazu, gentamicin ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku

Lista pomoćnih supstanci

Dodatne kontraindikacije kod akutnog infarkta miokarda, akutne masivne plućne embolije i akutnogishemijskog moždanog udara:

Lek Actilyse je kontraindikovan u slučajevima kada postoji visok rizik od hemoragije, kao što su:

značajan poremećaj krvarenja trenutno ili tokom poslednjih 6 meseci

poznata hemoragijska dijateza

pacijenti koji primaju efektivnu oralnu antikoagulantnu terapiju, npr. varfarin-natrijum videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

manifestno ili skorašnje teško ili opasno krvarenje

anamnestički podaci ili sumnja na intrakranijalnu hemoragiju

suspektna subarahnoidalna hemoragija ili stanje nakon subarahnoidalne hemoragije nastale zbog aneurizme

anamneza oštećenja centralnog nervnog sistema tj. neoplazma, aneurizma, intrakranijalni ili spinalni hirurški zahvati

skorašnja unutar manje od 10 dana traumatska eksterna masaža srca, porođaj uz asistenciju akušera, nedavna punkcija nekompresibilnog krvnog suda npr. punkcija vene subklavije ili jugularne vene

teška nekontrolisana arterijska hipertenzija

bakterijski endokarditis, perikarditis

akutni pankreatitis

dokumentovana ulkusna gastrointestinalna bolest tokom poslednja 3 meseca, varikoziteti jednjaka, arterijska aneurizma, arterijsko/venske malformacije

neoplazma sa povećanim rizikom od krvarenja

teška bolest jetre uključujući insuficijenciju jetre, cirozu, portalnu hipertenziju varikoziteti jednjaka i aktivni hepatitis

velika hirurška intervencija ili značajna trauma u poslednja 3 meseca

Dodatne kontraindikacije kod akutnog infarkta miokarda su:

svaka poznata anamneza hemoragijskog moždanog udara ili moždanog udara nepoznatog porekla

poznata anamneza ishemijskog moždanog udara ili tranzitorni ishemijski atak TIA u poslednjih 6 meseci, izuzev postojećeg ishemijskog moždanog udara unutar poslednja 4,5 sata.

Dodatne kontraindikacije kod akutne masivne plućne embolije su:

svaka poznata anamneza hemoragijskog moždanog udara ili moždanog udara nepoznatog porekla

poznata anamneza ishemijskog moždanog udara ili tranzitorni ishemijski atak TIA u poslednjih 6 meseci, izuzev postojećeg ishemijskog moždanog udara unutar poslednja 4,5 sata.

Dodatne kontraindikacije kod akutnog ishemijskog moždanog udara su:

simptomi ishemijskog moždanog udara koji su počeli više od 4,5 sata pre početka primene infuzije ili simptomi čije vreme nastanka nije poznato i za koje postoji mogućnost da su počeli pre više od 4,5 sata videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka

minorni neurološki deficit ili simptomi koji su se brzo poboljšavali pre započinjanja infuzije

težak moždani udar na osnovu kliničke procene npr. NIHSS >25 i/ili na osnovu odgovarajućih „imaging” tehnika

epileptični napad na početku moždanog udara

dokaz o postojanju intrakranijalne hemoragije IKH na CT snimku

simptomi moguće subarahnoidalne hemoragije, čak i ukoliko je CT nalaz normalan

primena heparina 48 sati pre nastanka udara uz aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme aPTT iznad gornje granice normale

anamnestički podaci o prethodnom moždanom udaru i istovremenim diabetes mellitus-om

prethodni moždani udar u poslednja 3 meseca

broj trombocita manji od 100000/mm³

sistolni krvni pritisak > 185 mmHg ili dijastolni krvni pritisak > 110 mm Hg, ili agresivna intravenska terapija potrebna za snižavanje krvnog pritiska na svoje granične vrednosti

nivo glukoze u krvi < 50 mg/dL ili > 400 mg/dL < 2,8 mmol/L ili > 22,2 mmol/L.

Primena kod dece i adolescenata Lek Actilyse nije indikovana za terapiju akutnog moždanog udara kod pedijatrijskih pacijenata mlađih od 16 godina za adolescente uzrasta ≥ 16 godina videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Odgovarajuću dozu alteplaze treba pažljivo odabrati i u skladu sa nameravanom primenom. Alteplaza 2 mg nije indikovana za primenu kod akutnog infarkta miokarda, akutne embolije pluća ili akutnog ishemijskog moždanog udara zbog opasnosti od masivnog subdoziranja. U ovim indikacijama preporučuje se jedino primena alteplaze 10 mg, 20 mg ili 50 mg.

Trombolitička/fibrinolitička terapija zahteva odgovarajuće praćenje. Lek Actilyse treba da primenjuju samo lekari koji su obučeni i imaju iskustva u primeni trombolitičke terapije, i koji imaju na raspolaganju odgovarajuću opremu kako bi mogli da prate primenu leka. Kada se daje lek Actilyse, preporučuje se da standardna oprema za reanimaciju i farmakoterapiju bude na raspolaganju u svim prilikama.

PreosetljivostImunološki posredovane reakcije preosetljivosti povezane sa davanjem leka Actilyse mogu da budu izazvane aktivnom supstancom alteplazom, gentamicinom ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa, nekom od pomoćnih supstanci ili zatvaračem staklene bočice u koju se pakuje prašak leka Actilyse koji sadrži prirodnu gumu derivat lateksa. Zadržano stvaranje antitela na molekul tkivnog aktivatora plazminogena humanog porekla koji je dobijen rekombinatnom tehnikom nije primećeno nakon terapije. Ne postoji sistemsko iskustvo sa ponovnom primenom leka Actilyse. Takođe postoji rizik od reakcija preosetljivosti posredovanih neimunološkim mehanizmom.

Angioedem predstavlja najčešću reakciju preosetljivosti prijavljivanu sa primenom leka Actilyse. Ovaj rizik može biti povećan u indikaciji akutnog ishemijskog moždanog udara i/ili kod istovremene terapije sa ACE inhibitorima videti odeljak

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Pacijente lečene zbog

bilo koje odobrene indikacije potrebno je pratiti zbog mogućeg razvoja angioedema i do 24 sata nakon infuzije.

Ako dođe do teške reakcije preosetljivosti npr. angioedema, mora se prekinuti primena infuzije i odmah uvesti odgovarajuća terapija. Ovo može uključiti intubaciju.

HemoragijaUkoliko se pojavi potencijalno opasno krvarenje, posebno kod cerebralne hemoragije, mora se prekinuti safibrinolitičkom terapijom. Međutim, u principu nije potrebna zamena koagulacionih faktora pošto im jepoluvreme eliminacije kratko, pa je time njihov uticaj na sistemske faktore koagulacije minimalan. Kodvećine pacijenata koji imaju krvarenje potreban je prekid trombolitičke i antikoagulantne terapije, nadoknadatečnosti i manuelni pritisak na krvni sud koji krvari. Treba razmotriti primenu protamina ukoliko je heparin dat u toku 4 sata od nastanka krvarenja. Kod manjeg broja pacijenata kod kojih ove konzervativne mere ne daju rezultat, može biti opravdano davanje preparata za transfuziju. Evaluaciju transfuzije krioprecipitatom, sveže smrznutom plazmom i trombocitima treba izvršiti nakon svakog davanja na osnovu kliničkih i laboratorijskih parametara. Pri infuziji krioprecipitata ciljani nivo fibrinogena je 1g/L.Antifibrinolitički agensi predstavljaju poslednju alternativu.

Rizik od intrakranijalne hemoragije se povećava kod starijih pacijenata, zato kod tih pacijenata treba pažljivonapraviti procenu rizika u odnosu na korist.

Kao i kod svih trombolitičkih agenasa, očekivana terapijska korist treba da se odmeri sa posebnom pažnjomu pogledu svih mogućih rizika, naročito kod pacijenata sa:

malim skorašnjim traumama, kao što su biopsije, punkcija velikih krvnih sudova, intramuskularneinjekcije, masaža srca radi reanimacije

stanjima sa povećanim rizikom od hemoragije koja nisu navedena u odeljku

Kontraindikacije.

Treba izbegavati upotrebu krutih katetera.

Pacijenti koji primaju oralnu antikoagulantnu terapiju:Upotreba leka Actilyse se može razmatrati kada doziranje ili vreme od poslednjeg uzimanja antikoagulantne terapije čini rezidualnu efikasnost malo verovatnom, što se potvrđuje odgovarajućim testom/testovima antikoagulantne aktivnosti leka/lekova o kojima se radi, koji pokazuju da nema klinički značajne aktivnosti na koagulacioni sistem npr. INR≤ 1,3 za antagoniste vitamina K ili drugim odgovarajućim testom/testovima za druge oralne antikoagulanse koji moraju da budu unutar gornje granice normalnih vrednosti.

Pedijatrijska populacijaDo sada postoji samo ograničeno iskustvo sa korišćenjem leka Actilyse kod dece i adolescenata.

Kada se razmatra primena leka Actilyse u terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara kod pažljivo odabranih adolescenata ≥ 16 godina, potrebno je pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika u svakom pojedinačnom slučaju i po potrebi razgovarati s pacijentom i roditeljima/staraocima. Adolescente ≥ 16 godina starosti treba lečiti prema instrukcijama datim u uputstvu za odraslu populaciju, nakon snimanja odgovarajućim tehnikama za isključivanje lažnog moždanog udara

stroke mimics

i potvrđivanja okluzije

arterije koja odgovara neurološkom deficitu videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika

Dodatna posebna upozorenja i mere opreza kod akutnog infarkta miokarda i akutne masivne plućneembolije:

Ne smeju se davati doze veće od 100 mg alteplaze jer je to povezano sa povećanjem rizika odintrakranijalnog krvarenja. Zato se posebno mora voditi računa da doza alteplaze primenjena infuzijom budeupravo kao što je opisano u odeljku

Doziranje i način primene

Očekivana terapijska korist treba da se odmeri sa posebnom pažnjom u pogledu svih mogućih rizika, naročito kod pacijenata sa sistolnim krvnim pritiskom >160 mm Hg videti odeljak

Kontraindikacije

Gliko-Protein GP IIb/IIIa antagonisti:Istovremena upotreba GPIIb/IIIa antagonista povećava rizik od krvarenja.

Dodatna posebna upozorenja i mere opreza kod akutnog ishemijskog moždanog udara:

Posebna upozorenja kod upotrebe leka:Terapiju mora da primenjuje samo lekar koji je edukovan i ima iskustva u oblasti neurološkog lečenja. U cilju potvrde terapijske indikacije može se razmotriti primena odgovarajućih dijagnostičkih„imaging“ tehnika videti odeljak

Terapijske indikacije

Posebna upozorenja / stanja sa smanjenom koristi u odnosu na rizik:U poređenju sa drugim indikacijama, pacijenti sa akutnim ishemijskim moždanim udarom koji primaju lek Actilyse kao terapiju imaju značajno povećan rizik od intrakranijalne hemoragije, pošto do krvarenja dolazi prevashodno u infarktnim zonama. To se odnosi naročito na sledeće slučajeve:

sve situacije navedene u odeljku

Kontraindikacije

uopšte sve situacije sa visokim rizikom od

male asimptomatske aneurizme cerebralnih krvnih sudova

ako je od pojave simptoma moždanog udara do početka lečenja proteklo više vremena, ukupanklinički ishod je manje povoljan. Zbog toga ne treba odlagati primenu leka Actilyse.

Pacijenti koji su prethodno koristili terapiju acetilsalicilnom kiselinom ASK mogu biti izloženivećem riziku od intracerebralne hemoragije, naročito ako je terapija lekom Actilyse zakasnela.

poređenju sa mlađim pacijentima, pacijenti starije životne dobi preko 80 godina mogu imati lošiji ishod lečenja nezavisno od terapije. Oni su skloniji pojavi teških moždanih udara koji su povezani sa višim apsolutnim rizikom od intracerebralnog krvarenja nakon trombolize u poređenju sa blažim moždanim udarima nakon trombolize ili kod pacijenata koji nisu bili trombolizirani. Iako dostupni podaci ukazuju da je neto korist od leka Actilyse kod pacijenata starijih od 80 godina manja u poređenju sa mlađim pacijentima, lek Actilyse se može davati pacijentima starijim od 80 godina na osnovu individualne procene rizika i koristi videti odeljak

Farmakodinamski podaci Sažetka

karakteristika leka

Pacijente starije životne dobi treba pažljivo odabrati uzimajući u obzir i opšte

zdravstveno stanje i neurološki status.

Terapijska korist je manja kod pacijenata koji su prethodno imali moždani udar videti odeljak

Kontraindikacije

ili kod osoba sa poznatim nekontrolisanim dijabetesom, tako da se odnos koristi i

rizika smatra manje povoljnim, ali još uvek pozitivnim kod ovih pacijenata.

Kod pacijenata sa vrlo blagim moždanim udarom rizici prevazilaze očekivanu korist videti odeljak

Kontraindikacije

Pacijenti sa vrlo teškim moždanim udarom imaju veći rizik intracerebralnog krvarenja i smrti i ove pacijente ne treba lečiti alteplazom videti deo

Kontraindikacije

Pacijenti sa ekstenzivnim infarktima imaju povećan rizik lošeg ishoda, uključujući teško krvarenje i smrt. Kod ovih pacijenata je potrebno pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika.

Kod pacijenata sa moždanim udarom verovatnoća dobrog ishoda se smanjuje ukoliko je pacijent starije životne dobi, ima teži moždani udar i povišene vrednosti glukoze u krvi prilikom prijema, dok se verovatnoća teške nesposobnosti i smrti ili relevantnih intrakranijalnih krvarenja povećava, nezavisno od terapije. Pacijenti sa teškim moždanim udarom prema kliničkoj proceni i/ili

odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama vizualizacije, kao i pacijenti sa vrednostima glukoze u krvi < 2,8 mmol/L ili > 22,2 mmol/L ne smeju se lečiti lekom Actilyse videti odeljak

Kontraindikacije

Kontrola krvnog pritiskaSasvim je opravdana kontrola krvnog pritiska KP dok se primenjuje terapija i do 24 sata. Osim toga, preporučuje se intravenska antihipertenzivna terapija ukoliko je sistolni KP >180 mm Hg ili dijastolni KP>105 mm Hg.

Ostala posebna upozorenja:Reperfuzija ishemijskog područja može da izazove cerebralni edem u infarktnoj zoni. Zbog povećanoghemoragijskog rizika, ne treba počinjati terapiju sa inhibitorima agregacije trombocita u toku prvih 24 sataposle trombolize alteplazom.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nisu vršena zvanična ispitivanja interakcije leka Actilyse i drugih lekova koji se obično primenjuju.

Rizik od hemoragije se povećava ako se pre, za vreme ili u toku prvih 24 sata posle terapije lekom Actilyse daju derivati kumarina, oralni antikoagulansi, inhibitori agregacije trombocita, nefrakcionisani heparin ili niskomolekularni heparin ili aktivne supstance koje utiču na koagulaciju videti odeljak

Kontraindikacije

Istovremena primena sa ACE inhibitorima može da poveća rizik od nastanka reakcije preosetljivosti videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Istovremeno primena GPIIb/IIIa antagonista povećava rizik od krvarenja.

Plodnost, trudnoća i dojenje

TrudnoćaPodaci o primeni leka Actilyse kod trudnica su ograničeni. Pretklinička ispitivanja sa alteplazom u dozama višim od preporučenih za ljude pokazala su fetalnu nezrelost i/ili embriotoksičnost koja je sekundarna u odnosu na poznata farmakološka svojstva leka. Alteplaza se ne smatra teratogenom videti odeljak

Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka

slučaju akutnog oboljenja koje ugrožava život, treba dobro proceniti korist u odnosu na potencijalni rizik.

DojenjeNije poznato da li se alteplaza izlučuje u majčino mleko.

FertilitetKlinički podaci o uticaju lek Actilyse na fertilitet nisu dostupni. Pretkliničke studije sa altepazom nisu pokazale neželjeno dejstvo na fertilitet videti odeljak

Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka

karakteristika leka

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nije poznato.

Neželjena dejstva

Najčešča neželjena reakcija povezana sa primenom leka Actilsye je krvarenje u različitim oblicima ispoljavanja, što ima za posledicu pad hematokrita i/ili hemoglobina.

Navedene neželjene reakcije su klasifikovane prema učestalosti ispoljavanja i klasama sistema organa. Učestalosti ispoljavanja su definisane prema sledećoj konvenciji: veoma često ≥1/10, često ≥1/100 do<1/10, povremeno ≥1/1000 do <1/100, retko ≥1/10000 do <1/1000, veoma retko <1/10000, nepoznato ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Osim intracerebralne/ intrakranijalne hemoragije kao neželjene reakcije kod indikacije moždanog udara, kaoi reperfuzione aritmije kod indikacije infarkta miokarda, nema medicinskog razloga da se pretpostavi da suneželjene reakcije leka Actilyse u kvalitativnom i kvantitativnom smislu u indikaciji plućne embolije iakutnog ishemijskog moždanog udara drugačija od onih koja nastaju u indikaciji infarkta miokarda.

Tabela 1: Neželjene reakcije kod akutnog infarkta miokarda, akutne masivne plućne embolije i akutnog ishemijskog moždanog udara

Klase sistema organa

Neželjena reakcija

Hemoragija

intracerebralna hemoragija predstavlja značajnu neželjenu reakciju u terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara do 15% pacijenata je bez povećanja ukupnog mortaliteta ili morbiditeta i bez ikakvog značajnog povećanja ukupnog mortaliteta i teškog invaliditeta, npr. mRS 5-6.

krvarenje iz oštećenih krvnih sudova kao npr. hematom

intracerebralna hemoragija kao što je cerebralna hemoragija, hematom mozga, hemoragijski moždani udar, hemoragijska transformacija moždanog udara, intrakranijalni hematom, subarahnoidalna hemoragija u terapiji akutnog infarkta miokarda i akutne plućne embolije.

faringealna hemoragija

gastrointestinalna hemoragija kao što je gastrična hemoragija, ulkus želuca koji krvari, rektalna hemoragija, hematemeza, melena, krvarenje u ustima, gingivalno krvarenje

urogenitalna hemoragija kao što je hematurija, hemoragija urinarnog trakta

hemoragija na mestu injekcije obično iz punktiranih mesta, hematom na mestu ulaska katetera, hemoragija na mestu ulaska katetera

plućna hemoragija kao što je hemoptizija, hemotoraks, hemoragija respiratornog trakta

hemoragija uha

hemoragija oka

perikardijalna hemoragija

retroperitonealno krvarenje kao što je retroperitonealni hematom

krvarenje u parenhimatoznim organima kao što je hepatična hemoragija

Poremećaji imunskog sistema*

reakcije hipersenzitivnosti /npr. osip, urtikarija, bronhospazam, angioedem, hipotenzija, šok

ozbiljna anafilaksa

Poremećaji nervnog sistema

događaji vezani za nervni sistem npr. epileptični napad, konvulzija,

afazija, poremećaj govora, delirijum, akutni moždani sindrom, agitacija, konfuzija, depresija, psihoza često povezani sa istovremenim ishemijskim ili hemoragijskim cerebrovaskularnim događajima

Kardiološki poremećaji**

rekurentna ishemija/angina pektoris, hipotenzija i srčana insuficijencija/plućni edem

kardiogeni šok, srčani zastoj i ponovni infarkt miokarda

reperfuzione aritmije kao što je aritmija, ekstrasistole, AV blok prvog stepena do kompletnog AV bloka, atrijalna fibrilacija/flater, bradikardija, tahikardija, ventrikularna aritmija, ventrikularna tahikardija/fibrilacija, elektromehanička disocijacija [EMD]

mitralna regurgitacija, plućna embolija, druga sistemska embolija/cerebralna

embolija, ventrikularni septalni defekt

Vaskularni poremećaji

embolizam trombotička embolizacija, što može da vodi do odgovarajućih posledica u zahvaćenim organima

Gastrointestinalni poremećaji

Ispitivanja

snižen krvni pritisak

povišena telesna temperatura

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

masna embolija embolizacija holesterolskim kristalima koja može da vodi do odgovarajućih posledica u zahvaćenim organima

Hirurške i medicinske procedure

transfuzije krvi potrebno

Videti odeljke

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Interakcije sa drugim lekovima i

druge vrste interakcija

** Kardiološki poremećaji

Kao i kod primene drugih trombolitičkih agenasa, poremećaji opisani gore u odgovarajućim delovima su

primećeni kao posledica infarkta miokarda i/ili trombolitičke terapije. Ovi srčani poremećaji mogu biti opasni po život i dovesti do smrtnog ishoda.

***Izračunavanje frekvenci učestalstiOvo neželjeno dejstvo je primećeno u post-marketinškom iskustvu. Sa 95 % sigurnosti se može reći daučestalost ove kategorije nije više od „retko”, ali može biti i niža. Precizna procena učestalosti nije moguća, jer se ova neželjena reakcija nije pojavila u bazi podataka kliničkog ispitivanja sprovedenog na 8299 pacijenata.

Smrtni ishod i trajna onesposobljenost su primećeni kod pacijenta koji su imali moždani udar uključujućiintrakranijalno krvarenje i druge ozbiljne epizode krvarenja.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS:

Agencija za lekove i medicinska sredstva SrbijeNacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 BeogradRepublika Srbijafax: +381 011 39 51 131website:

www.alims.gov.rs

[email protected]

Predoziranje

Može doći do relativne fibrinske specifičnosti posle predoziranja, uprkos klinički značajne redukcijefibrinogena i drugih komponenti koagulacije krvi. U većini slučajeva, dovoljno je sačekati da se ovi faktorifiziološki regenerišu pošto se prekine sa terapijom lekom Actilyse. Ako ipak dođe do ozbiljnog krvarenja, preporučuje se infuzija sveže zamrznute plazme ili sveže krvi i, ako je potrebno, mogu se dati sintetskiantifibrinolitici.

Lista pomoćnih supstanci

Prašak:L-Argininfosforna kiselina za podešavanje pHpolisorbat 80

voda za injekciju

Inkompatibilnost

Rekonstituisani rastvor se može dodatno razblažiti sterilnim fiziološkim slanim rastvorom 0,9% dominimalne koncentracije od 0,2 mg alteplaze na mL.

Dodatno razblaživanje sterilnom vodom za injekcije ili upotreba ugljenohidratnih infuzionih rastvora, npr. dekstroze, nije preporučljiva zbog povećanog stvaranja zamućenosti rekonstituisanog rastvora.

Lek Actilyse ne treba mešati sa drugim lekovima, niti u istoj infuzionoj bočici niti u istoj venskoj liniji čakni sa heparinom.

Rok upotrebe

Zatvorene bočice

Rekonstituisani rastvor

Rekonstituisani rastvor je pokazao stabilnost tokom 24 sata na 2

C, i 8 sati na 25

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba upotrebiti odmah nakon rekonstitucije. Ako se ne upotrebi odmah, korisnik je odgovoran za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe i pod normalnim okolnostima ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na 2

Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C.Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije leka, videti odeljak

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka:

prašak za rastvor za injekciju/infuziju:50 mL staklena bočica, zatvorena sterilnim silikonizovanim sivim čepom od butil gume i aluminijumsko/plastičnim

rastvarač za injekciju/infuziju:50 mL vode za injekciju u staklenoj bočici, zatvorena gumenim čepom i aluminijumsko/plastičnim

pakovanju se nalazi kanila za prenos rastvarača.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 2333 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 50 mL vode za injekciju, 1 kanila za prenos rastvarača i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

druga

uputstva za rukovanje lekom

Za rekonstituciju rastvora do konačne koncentracije od 1 mg alteplaze /mL celokupni sadržaj rastvarača treba preneti u bočicu koja sadrži prašak. Za ovu svrhu treba upotrebiti kanilu.

Za rekonstituciju rastvora do konačne koncentracije od 2 mg alteplaze /mL treba upotrebiti samo polovinu rastvarača prema priloženoj tabeli. U ovim slučajevima treba uvek koristiti špric da bi se potrebna količina rastvarača prenela u bočicu koja sadrži prašak.

Pod aseptičnim uslovima sadržaj bočice sa praškom leka Actilyse 50 mg se rastvara sa vodom za injekcije prema priloženoj tabeli da bi se dobila konačna koncentracija od 1 mg alteplaze /mL ili 2 mg alteplaze/mL:

Bočica sa praškom leka Actilyse

Zapremina sterilne vode za injekcije koju treba dodati u bočicu sa praškom

Konačna koncentracija

mg altplaze/mL

Zapremina sterilne vode za injekcije koju treba dodati u bočicu sa praškom

Konačna koncentracija

mg altplaze/mL

Rekonstituisani rastvor treba potom primeniti intravenski. Rekonstituisani rastvor 1 mg/mL se može dodatno razblažiti sterilnim rastvorom natrijum hlorida 9 mg/mL 0,9% do minimalne koncentracije od 0,2 mg alteplaze na mL. Dodatno razblaživanje rekonstituisanog rastvora 1 mg/mL sterilnom vodom za injekcije ili upotreba ugljenohidratnih infuzionih rastvora, npr. dekstroze, nije preporučljiva. Lek Actilyse ne treba mešati sa drugim lekovima, niti u istoj infuzionoj bočici niti u istoj venskoj liniji čak ni sa heparinom.

Za inkompatibilnosti videti odeljak

Inkompatibilnost

Rekonstituisani rastvor je samo za jednokratnu upotrebu. Svu neupotrebljenu količinu leka ili otpadnog materijala treba odbaciti u skladu sa važećim lokalnim propisima.

Lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Uputstva za rekonstituciju leka Actilyse

Rekonstituišite neposredno pred upotrebu.

Uklonite zaštitnu kapicu sa bočice sa sterilnom vodom i bočice sa praškom leka Actilyse tako što ćete kapice odgurnuti palcem.

Obrišite gumeni vrh svake bočice alkoholnom krpicom.

Izvadite prenosnu kanilu* iz njenog omotača. Nemojte dezinfikovati niti sterilisati prenosnu kanilu; ona je sterilna. Skinite jednu kapicu.

Postavite bočicu sa sterilnom vodom uspravno na čvrstu podlogu. Direktno odozgo, prenosnom kanilom, lagano, ali čvrsto i bez okretanja, ubodite u vertikalnom smeru u centar gumenog zapušača.

Držite bočicu sa sterilnom vodom i prenosnom kanilom čvrsto u jednoj ruci koristeći produžetak s obe strane.

Skinite preostalu kapicu sa vrha prenosne kanile.

Držite bočicu sa sterilnom vodom i prenosnom kanilom čvrsto u jednoj ruci koristeći produžetak sa obe strane.

Držite bočicu sa praškom leka Actilyse iznad prenosne kanile tako da postavite vrh prenosne kanile tačno u centar zapušača.

Okrenite bočicu sa praškom nadole na prenosnu kanilu i direktno odozgo probijte gumeni zapušač u vertikalnom smeru i lagano, ali čvrsto i bez okretanja.

Okrenite obe bočice tako da voda može u potpunosti da istekne u bočicu sa praškom.

Uklonite praznu bočicu od vode i prenosnu kanilu. One se mogu odložiti.

Uzmite bočicu sa rekonstituisanim lekom Actilyse i nežno protresite da bi se rastvorio sav preostali prašak, ali izbegavajte snažnu manipulaciju jer će to dovesti do formiranja pene.

Ako se pojave mehurići, odložite rastvor i ne dirajte ga nekoliko minuta kako bi mehurići nestali.

Rastvor se sastoji od 1 mg/mL leka Actilyse. On mora biti bistar i bezbojan do bledo žućkast i ne sme sadržavati čestice.

Uzmite potrebnu količinu koristeći iglu i špric.Nemojte koristiti mesto proboda prenosne kanile kako biste izbegli curenje.

Upotrebite odmah. Odložite svu neiskorišćenu količinu rastvora.

*ako se prenosna kanila nalazi u pakovanju. Rekonsitutcija se takođe može

Najveća baza uputstava i cena za lekove registrovane u Srbiji